Nederlandse small-caps aantrekkelijk

Nederlandse small-caps staan voor het eerst in maanden weer in de belangstelling van beleggers. De voorkeur voor de kleinere aandelen in het beleggingslandschap wordt overigens Europees gedragen. Het loont zeker de moeite om eens wat dieper te duiken in deze derde divisie van de aandelenbeurs.

Wetenschappers en professionele beleggers zijn het erover eens dat het juist bij small-caps de moeite waard is om de krenten uit de pap te pikken. In dat speelveld bewegen zich namelijk minder concurrenten. Veel grote instituten hebben restricties bij het invullen van de beleggingsportefeuille met betrekking tot de verhandelbaarheid van de aandelen. In geval van nood moeten zij snel en zonder veel moeite een belang kunnen afstoten. Dat is door de geringe verhandelbaarheid van small-caps niet altijd mogelijk. Ook worden small-caps minder intensief gevolgd door grote zakenbanken en analisten. Dat maakt dat er minder informatie beschikbaar is waardoor de markt in small-caps minder efficiënt is. En dat biedt kansen, zeker voor fundamenteel georiënteerde beleggers die diep in de bedrijfsvoering duiken. Ook een technische analyse studie van de Nederlandse small-caps biedt kansen op een goed rendement.

In de bijgaande grafiek is de Amsterdam small-caps index (AScX) afgebeeld. Deze index is naar analogie van de grotere broers AEX en AMX opgesteld en bestaat uit 25 aandelen. De AScX heeft helaas pas in maart 2005 het levenslicht gezien. De kleinere aandelen staan sindsdien wel beter in de schijnwerpers. De samenstelling en de actuele koersen van de AScX zijn overigens hier te vinden.

Het technisch beeld van de AScX biedt goede perspectieven. Na meerdere maanden van een afkalvend koersverloop is de AScX half november boven de 620-puntengrens gebroken. Dit niveau zorgde in mei en juli nog voor voldoende verkoopdruk in het small-cap segment. Een koersdoel kan worden berekend door de hoogte van het koerspatroon voorafgaand aan de uitbraak te berekenen en deze te projecteren op het uitbraakniveau. Met de ondergrens van het zijwaartse koerspatroon op 585 ontstaat een perspectief van 35 punten. Opgeteld bij het uitbraakniveau op 620 komt een koersdoel tot stand op 655. Een deel van het potentieel is inmiddels al verwezenlijkt. Echter, het koersdoel hoeft zeker niet het einddoel te zijn van de positieve trend in de Amsterdam small-caps index. Een eerste serieuze barrière doet zich namelijk pas voor op het hoogtepunt van mei op 674. Voldoende potentieel dus. Met de wind van de langetermijn opwaartse trend in de rug kan deze barrière in de komende maanden worden doorbroken. Het positieve trendbeeld voor small-caps wordt Europees gedragen. Ook de Dow Jones Stoxx 200 small-caps index kent een duidelijke korte- en langetermijn stijgende trend.

Maar, beleggen is keuzes maken. Het geld dat u belegt in small-caps kan niet worden belegd in large-caps. Gelukkig is de keuze al voor u gemaakt. In het onderste deel van de grafiek is de relatievesterktelijn afgebeeld van de AScX ten opzichte van de AEX. Hiermee krijgt u een goede vergelijking tussen het koersverloop van small-caps en large-caps. Uit deze grafiek wordt duidelijk dat beleggers eind september een draai maakten naar small-caps. Deze draai lijkt inmiddels bestendig te zijn nu de relatievesterktelijn zich duidelijk boven het voortschrijdend gemiddelde begeeft. Blijkbaar vinden andere beleggers de Nederlandse small-caps aantrekkelijk. Wat andere beleggers vinden, dat vind ik belangrijk. Zij hebben vast en zeker hun huiswerk gedaan en brengen een stem uit door small-caps te kopen op de beurs. Zeker in een verkiezingstijd als deze weten we dat de meeste stemmen gelden. Als de meerderheid van de beleggers een duidelijke voorkeur geeft aan small-caps, zoals nu, is de kans op een plotselinge draai niet groot. Trends hebben nu eenmaal de neiging om zich langer voort te zetten dan je soms verwacht. Ook op Europees niveau hebben small-caps duidelijk de voorkeur boven large-caps. Deze tendens is al vanaf de eeuwwisseling zichtbaar en heeft daarmee een zeer duurzaam karakter.

Bron: ChartNet; Vlug, Davids & van Mourik research

Maar kleine aandelen zijn toch risicovol? Dit onderbuikgevoel blijkt rekenkundig geen stand te houden. Zowel in Nederland als op Europees niveau blijkt de beweeglijkheid van small-caps gemiddeld genomen minder te zijn. Small-caps bieden daarom op dit moment een goed rendementsperspectief met minder beweeglijkheid. Jammer dat er nog geen opties, futures of trackers zijn op de Amsterdam small-caps index. Gelukkig is er wel een iShares Dow Jones Euro Stoxx Small-caps tracker genoteerd in Amsterdam. Als u toch binnen de landsgrenzen blijft en houdt van individuele aandelen, dan is hier mijn top 5: Draka, Eurocommercial Properties, Grontmij, Smit Internationale en Vastned Offices. Niet verder vertellen…want u weet dat het gebrek aan informatie, onderzoek en verhandelbaarheid nu juist de reden is waarom small-caps interessante kansen bieden voor de belegger die zijn huiswerk goed doet.

Hendrik Jan Davids, Vlug, Davids & Van Mourik

Hendrik Jan Davids CMT is partner en technisch analist bij Vlug, Davids & van Mourik BV. Zijn columns verschijnen op de technische analyse website www.quoteweb.com. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Davids geven zijn mening weer over het genoemde aandeel in zijn hoedanigheid als technisch analist bij Vlug, Davids & van Mourik BV. Davids belegt niet in aandelen waarin hij adviseert. Lees ook onze disclaimer.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.