Nieuw bij BeursBulletin: Systeemtraden in valuta op basis van QIMODEL FX Portfolio

Outperformance QIMODEL FXSystematisch, automatisch en emotieloos beleggen staat bij BeursBulletin hoog in het vaandel en dat is niet zonder reden. Zo kunnen beleggers bij BeursBulletin al terecht voor ETF’s via vermogensbeheer en voor short strangles op indices via OptionAlert Indices (Traderswinkel).

Systeemtraden neemt een grote vlucht en is nu ook voor de particuliere belegger bereikbaar. Door volledig automatisch, gedisciplineerd en emotieloos te handelen, worden de grootste vijanden van de belegger, te weten angst en hebzucht, uitgeschakeld.

De ETF Vermogensbeheer portefeuille heeft het resultaat sinds de start op 1 juli 2013 opgevoerd tot 19,4%. OptionAlert Indices staat dit jaar op een netto resultaat van 8,1%. In het kader van een nog betere risicospreiding, introduceert BeursBulletin in samenwerking met René Kreileman van Quantum Invest systematisch handelen in valuta volgens het zogenoemde QIMODEL FX.

Wat is QIMODEL FX Portfolio

QIMODEL FX handelt 100% automatisch volgens een vaste set van handelsregels. De signalen die het QIMODEL FX genereert, worden 100% automatisch via de Nederlandse broker Tradzster uitgevoerd.

QIMODEL FX Portfolio

De QIMODEL FX Portfolio hanteert een dynamische set van 5 tot 10 kwantitatieve handelsstrategieën. Dit aantal wordt dynamisch aangepast op basis van de actuele resultaten, opdat deze portfolio goede strategieën behoudt en wordt geschoond van minder renderende strategieën.

De portfolio handelt op de FOREX (valutamarkt) uitsluitend in valutaparen met hoge liquiditeit. De set van valutaparen bestaat uit combinaties van long- en short-posities in de Australische dollar (AUD), de Canadese dollar (CAD), de Zwitserse frank (CHF), de Euro (EUR), het Britse pond sterling (GBP), de Japanse yen (JPY), de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en uiteraard de Amerikaanse dollar (USD).

Outperformance QIMODEL FX: +110% met 100% automatisch handelen

Alle strategieën zijn 100% geautomatiseerd, dus zonder menselijke tussenkomst. Elke positie wordt enkele uren tot enkele dagen aangehouden. De handelsperiode beslaat de periode van zondag 17:00 (Amerikaanse tijd) tot en met vrijdag 17:00 uur (Amerikaanse tijd).

Om risico’s verder te beperken, worden geen posities over het weekeinde aangehouden. Om 17:00 uur (Amerikaanse tijd) bevat de portfolio derhalve geen posities meer.

Lage mate van correlatie

De mate van correlatie tussen de strategieën wordt zo laag mogelijk gehouden. Hoe lager de correlatie, hoe beperkter het risico van de portfolio als geheel. Dit wordt bereikt door spreiding toe te passen:

  • spreiding over verschillende tijdvensters van 5 minuten tot 4 uur.
  • spreiding over verschillende type strategieën.
  • spreiding door posities in te nemen in verschillende richtingen: long en short, inclusief hedging (bescherming) van posities.

Risicomanagement

Elke strategie opent maximaal één positie tegelijk. Middeling van posities wordt daarbij uitgesloten. Bij het openen van een positie wordt direct een stoploss-order toegepast. Deze stoploss-order wordt bepaald aan de hand van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde en varieert van 40 tot 200 basispunten oftewel pips. Een basispunt oftewel pip is een koersverschil van 1/100 (0,0001).

Berekening waarde van een pip

Het is heel eenvoudig om de waarde van een pip te berekenen. Vermenigvuldig hiervoor het bedrag van de positie met het aantal decimalen achter de komma. Dit is dan het bedrag dat je verdient per pip. Stel je hebt een longpositie in de EUR/USD van 50.000 (je hebt 50.000 euro/dollar gekocht. Een pip is dan dus gelijk aan tien Amerikaanse dollar: 50.000 * 0,0001 = $5. Je verplaatst dus de komma vier posities naar links.

Verlies beperkt en winsten beschermd

Na het openen van de positie wordt door middel van het toepassen van een ‘trailing stoploss’ het risico gereduceerd. Een ‘trailing stoploss’ is een stoploss-order die meebeweegt met de koers, waardoor het risico wordt beperkt c.q. de opgebouwde winst wordt beschermd.

QIMODEL FX

QIMODEL FX hanteert het principe van ‘cut your losses and let your profits run’, oftewel beperk het verlies en laat winsten lopen.

Type strategieën

Elke strategie bevat een combinatie van kwantitatieve en technische analysetechnieken. Het doel is om een strategie zo simpel mogelijk te houden en gebruik te maken van technieken die in de loop der jaren hun waarde hebben bewezen. Toegepaste typen zijn ‘trending’, ‘trading’, ‘mean reverse’, ‘breakout’ en ‘ranking’.

Dynamische Portfolio

Voortdurend wordt elke strategie beoordeeld of deze nog toepasbaar is of niet. De actuele resultaten worden vergeleken met de historische en beoordeeld of deze nog binnen de vooraf vastgelegde grenzen vallen. Bij mindere resultaten kan dit leiden tot het tijdelijk of definitief verwijderen van een strategie uit de Portfolio. Indien een strategie definitief wordt verwijderd, wordt deze vervangen door een betere strategie.

Volg deze portfolio via Tradzster

Volledig automatisch handelen via Tradzster: naast het afsluiten van een abonnement voor QIMODEL FX opent u een handelsrekening bij Tradzster. Alle transacties worden volledig automatisch uitgevoerd via Tradzster.

Voordelen voor u:

* risicospreiding

* automatisch handelen
* onafhankelijk van aandelenmarkt
* transparant

Minimuminleg

Iedere positie wordt met 1 lot ingenomen. 1 lotsize komt overeen met 100.000. In de valutahandel is het gebruikelijk om met een hefboom te werken. U hoeft dus maar een fractie in te leggen van de lotsize. U kunt uw inleg zelf bepalen, hetgeen uiteraard effect heeft op uw resultaat en risico.

De cijfers in de factsheet zijn gebaseerd op € 160.000. Voorbeeld:

Ingelegd Bedrag         Maximum drawdown   Gemiddeld Resultaat per jaar

€ 160.000           -10,8%                        19,9%
€ 80.000             -21,6%                        39,8%
€ 40.000             -43,2%                        79,6%

U ziet: des te minder u inlegt en u met een hogere hefboom werkt, des te hoger het winstpercentage, maar ook des te groter het risico.

Drawdown is de terugval in kapitaal ten gevolge van het (meermalen na elkaar) foutief aflopen van trades, gerekend vanaf de piek tot de bodem van het kapitaal.

Kosten

De prijzen voor het abonnement zijn:
3 maanden     € 599 (inclusief BTW)
1 jaar               € 1.799 (inclusief BTW)

Daarnaast zijn de prijzen voor automatisch handelen van Tradzster van toepassing

BeursBulletin is ervan overtuigd dat deze samenwerking met René Kreileman van Quantum Invest op het gebied van valutatrading een waardevolle aanvulling kan zijn op uw huidige beleggingen.

Uw voordeel is dat u op een eenvoudigere manier kunt beleggen in valuta volgens het QIMODEL FX voor een nog betere spreiding van risico’s en het verhogen van het rendement.

Voor informatie of aanmelden kijk op de website:

Voor verdere vragen kunt contact opnemen met de klantenservice via:

E-mail  : [email protected]
Telefoon vast: (+31) (0) 294 76 9 007

Met vriendelijke groet,
BeursBulletin.nl

drs. Harm van Wijk
www.beursbulletin.nl
www.beleggen.com

Met een licentie op de signalen van één of meerdere Model Portfolio geeft Quantum Invest B.V. inzicht in de signalen en posities van de QIMODEL FX Portfolio. Alle informatie die wordt verstrekt door Quantum Invest B.V. geeft uitsluitend inzicht in mutaties en posities van theoretische financiële Model Portefeuilles. De berekende gegevens betreffen uitsluitend theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. De inhoud van alle informatie is niet bestemd voor noch levert deze enig financieel, beleggings-, of professioneel advies. De activiteiten en alle verstrekte informatie van Quantum Invest B.V. staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.