Nippon Dragon Resources Inc.  Private Placement

Goud in euro versus de AEXUnieke vinding brengt Nippon Dragon Resources in unieke positie in de mijnbouwsector!

Met een Japanse liaison (bestuurslid) en “Dragon” als de revolutionaire vinding die een keerpunt markeert in deze sector werd junior goudproducent Rocmec Mining Inc. dit jaar omgedoopt tot Nippon Dragon Resources Inc. met notering aan de mijnbeurs in Vancouver.

Het fonds is actief op het terrein van acquisitie, exploratie, ontwikkeling en exploitatie van rijke goudvoorkomens met 3 projecten in Canada en 1 project in Peru. Zo heeft deze mijnbouwer een belang van 24 landclaims in Denain/Quebec, een tweede project van 20 landclaims in Courville en een laatste kleinere in Dasserat eveneens in Quebec, totaal ter grootte van 2.171 ha. Voorts bestaat er een belang van 50% in het Rey Salomon Project in Arequipa in Peru ter grootte van 1.100 ha, waar de exploratie feitelijk nog moet aanvangen.

De productie is tot dusver nog bescheiden maar de geïndiceerde en vermoedelijke reserves bedragen thans reeds 650.000 ounces met substantiële concentraties variërend van 0,01 gr/ton – 74 gr/ton op lengtes variërend van 1,22 meter tot 2,34 meter. Deze gegevens zijn uitermate bemoedigend daar tot dusver nog geen 4% van de totale oppervlakte is onderzocht. Inmiddels is er al meer dan CAD 40 miljoen geïnvesteerd. In termen van marktkapitalisatie kent het fonds met 62 miljoen aandelen nog een bescheiden omvang. Interessant is dat ca. 90% van het aandelenkapitaal in vaste handen is van beleggers die deze aandelen niet wensen te verhandelen.

Ter uitbreiding van het werkkapitaal werden reeds in april j.l. 419.922 nieuwe aandelen uitgegeven tegen een prijs van C$0,12 gevolgd door een onderhandse plaatsing van 704.507 aandelen in juli tegen een prijs van C$0,075 (op basis van de toen vigerende koers na verwatering in april) inclusief een warrant die gedurende 2 jaar recht geeft op de aankoop van een aandeel tegen de koers van $0,115. Gezien de snelle ontwikkelingen staat er thans een nieuwe private placement t.g.v. C$1 miljoen in de steigers. Ook voor deze plaatsing is de koers gefixeerd op C$0,075 inclusief een daaraan een gehechte warrant met eveneens een looptijd van 2 jaar en een uitoefenrecht op C$0,11

 Wereldvinding – hitte fragmentatie

Met het uitbrengen van de gepatenteerde revolutionaire ‘Dragon’ vinding op basis van ‘thermal fragmentation’ ontstond plots een markant keerpunt voor het bedrijf. Immers hiermee kunnen met name in doorsnee aanzienlijk smallere in doorsnee (hoge concentratie) aders worden bereikt en gedolven variërend van 30 cm – 100 cm waarmee zelfs tot op een diepte van meer dan 1.000 meter kan worden geopereerd. Deze aders zijn met de huidige beschikbare middelen moeilijk of helemaal niet in productie te brengen vanwege de winbaarheid en het kostenaspect.

Het principe bestaat uit een door diesel gevoede brander waarmee superintense hitte (1.800 C graden) naar de ader wordt geleid. Hierdoor fragmenteert het gesteente, enigszins vergelijkmaar met fracking van schaliegas en olie. Als gevolg hiervan wordt een hoge thermale druk gecreëerd die het gesteente uiteen doet vallen.

Belangrijk zijn de verkregen voordelen van ditprocédé resulterend in tijdwinst, efficiency en vooral milieu- en kostenbesparing oplopend tot ruim 50% van de proceskosten. Terwijl de gemiddelde all-in cash cost vigeert tussen .250 – .300 per ounce, kan Nippon zich er op voorstaan met de laagste kosten ad $625 – $650 in de sector te opereren.

Naast de mijnbouwactiviteiten, waaruit deze vinding is voortgekomen, mag uit de thans ontstane hybride marktpositie in de toekomst een substantiële groei worden verwacht. De met deze Dragon techniek verkregen voordelen stelt het bedrijf in staat uit te groeien tot een middelgrote producent.

De eerste grote mijnbouwer die om redenen van confidentialiteit nog niet in de schijnwerpers wenst te zien staan, heeft met veel enthousiasme laten blijken hiermee aan de slag te willen. Maar ook één van de grootste producenten op het terrein van land- en mijnbouwapparatuur en machinerieën heeft te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de serieproductie van de Dragon.

Het enthousiasme binnen de sector heeft intussen ook geleid tot het uitbrengen van een mini Dragon waarmee nog smallere ‘high grade’ aders kunnen worden gewonnen. Met deze techniek kan gesproken worden van een revolutie in de mijnbouwsector. Immers, deze techniek is niet alleen van toepassing op het terrein van goud of zilverexploratie maar uiteraard ook van platina, palladium, diamant, koper etc.

Voor de marketing en distributie zijn en worden exclusieve afspraken gemaakt met daartoe geselecteerde en gespecialiseerde bedrijven in verschillende delen van de wereld. Zo is er een dergelijke afspraak gemaakt Maxem Equipment in Zuid-Afrika dat intussen in onderhandeling is met meerdere producenten in deze regio. Maxem is een bekende partij in deze sector en voert als core business de levering van ‘hard rock mining equipment’ inclusief service support.

In deze stroomversnelling is er een nieuwe private placement gepland ter grootte van CAD 1 miljoen. Deze dient opnieuw ter uitbreiding van het werkkapitaal bestemd voor de distributie en marketing van deze unieke TF mijntechnologie

Binnen enkele maanden wordt een vaste inkomensstroom verwacht resulterend in een positieve cashflow in de loop van 2015 nadat hun flagship mijn (Rocmec 1) in verdere productie is gebracht.

Gezien het feit dat maar een gering aantal aandelen vrij voorhanden is, betekent dat “de float” zeer gering is en een koopopdracht snel tot koersopdrijving kan leiden. In deze fase is een investering vanaf C$25.000 in de Private Placement te verkiezen op een koers van C$0,075 met een warrant die recht geeft op een nieuw aandeel met een uitoefenprijs van C$0,11 gedurende een periode van twee jaar na voltekening van de Private Placement. Daar het risico van tussentijdse koersopdrijving aanwezig is, bij voorkeur zo snel mogelijk te reageren

Inmiddels in het bezit van een mandaat voor de Benelux kan er op deze Private Placement worden ingeschreven na opvraag van de Private Placement Subscription Agreement. Nadere instructies volgen bij aanvraag via [email protected]

Dit “verhaal” komt uiteraard in een geheel ander daglicht te staan wanneer de grondstoffenmarkt in het algemeen en edelmetaal in het bijzonder zich weer op een realistischer niveau zullen bewegen.

Robert Broncel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.