BedrijfsobligatieBedrijfsobligatie is schuldbewijs

Een bedrijfsobligatie is een schuldbewijs dat uitgegeven is door een onderneming. Een onderneming trekt op deze manier vreemd vermogen aan, waarvoor het bedrijf rente vergoedt aan de crediteur. Bij een aandelenemissie wordt daarentegen eigen vermogen vergroot. Een bedrijf kan naast (bancaire) leningen, ook obligaties en/of aandelen uitgeven om geld aan te trekken ter financiering van de activiteiten.

De werking van een bedrijfsobligatie is over het algemeen hetzelfde als die van een staatsobligatie. Als u een bedrijfsobligatie koopt, leent u voor een bepaalde periode geld uit aan een bedrijf. Op de secundaire markt koopt u een obligatie van een tegenpartij (bijvoorbeeld van andere beleggers), terwijl op de primaire markt u obligaties koopt van een onderneming die de bedrijfsobligatie uitgeeft. Bedrijfsobligaties kunnen een notering hebben op effectenbeurzen, maar kunnen ook onderhands worden geplaatst.

De primaire (obligatie)markt, ook wel emissiemarkt genoemd, is de handel die plaatsvindt in de periode tussen de aankondiging van de nieuwe emissie en de datum waarop die betaald moet worden. Na die datum spreekt men van secundaire markt.

Het bedrijf dat obligaties heeft uitgegeven, vergoedt periodiek een rente en aan het einde van uw looptijd krijgt u uw uitgeleende geld weer terug, mits de onderneming niet failliet is gegaan. Er zijn verschillende varianten van aflossing en/of rentevergoeding mogelijk. Het is raadzaam om het prospectus en de contractspecificaties door te nemen en/of u goed te laten voorlichten.

Bedrijfsobligatie rendement

Over het algemeen ligt de couponrente van bedrijfsobligaties hoger dan bij staatsobligaties het geval is. Geld lenen aan een bedrijf is immers risicovoller dan geld lenen aan een overheid, sommige landen natuurlijk buiten beschouwing gelaten zoals bijvoorbeeld Griekenland.

Bedrijfsobligatie versus commercial paper

De term bedrijfsobligatie (corporate bond) wordt meestal gehanteerd voor langer lopende schuldbewijzen, die over het algemeen een vervaldatum hebben van ten minste 1 jaar na uitgiftedatum. Stel dat onderneming ABC een obligatie heeft uitgegeven op 1 juni 2012 met vervaldatum 1 juni 2013, dan spreken we van een bedrijfsobligatie.

De term commercial paper wordt ook wel gebezigd voor bedrijfsobligaties met een kortere looptijd. Let wel, schuldpapieren (korter dan 1 jaar) uitgegeven door overheden worden dus geen commercial papers genoemd.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.