Couponrendement Couponrendement is het quotiënt van de couponrente (de rente over de nominale waarde van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie maal 100%. Des te lager u een obligatie heeft gekocht, des te hoger uw couponrendement zal zijn en vice versa.

Couponrendement voorbeeld

Stel, een 6%-staatsobligatie heeft een beurskoers van 98%. Het couponrendement bedraagt dan: 6/98 x 100% = 6,12%. Transactiekosten laten we in de voorbeelden buiten beschouwing.

Als een belegger een 7% obligatie (met nominale waarde van € 1000) heeft gekocht tegen een koers van 99,92%, dan bedraagt het couponrendement (70:999,2) x 100% = 7,006%.

In het formulevorm: couponrendement = (rentebedrag/beurskoers)*100%.

Het couponrendement wordt uitgedrukt als percentage van de beurskoers en dit kunt u daarom vergelijken met het dividendrendement bij aandelen.

Couponrendement versus effectief rendement

Couponrendement dient echter niet te worden verward met het effectieve rendement van een obligatie. Dit is de contante waarde van alle toekomstige rentes die wordt betaald of ontvangen. Het effectieve rendement wordt ook wel “yield” genoemd.

Het effectief rendement houdt naast het couponrendement nog rekening met winst of verlies bij aflossing. In sommige (vak)bladen en bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad, wordt het effectief rendement bij elke lening vermeld.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.