Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve wil zeggen dat het rendement van korter lopende leningen hoger is dan de yield van langer lopende leningen. Een dergelijke situatie doet zich onder andere voor wanneer de centrale bank de officiële tarieven (korte rente) sterk heeft verhoogd.

Een inverse yieldcurve ontstaat ook als beleggers naar zekerheid vluchten en lang(er) lopende obligaties kopen. Korter lopende obligaties worden onder meer in de verkoop gedaan als er gevreesd wordt voor inflatie op korte termijn. In de bijgaande figuur is een inverse yieldcurve getoond.

 

Rentewapen van centrale bank

Een centrale bank hanteert meestal het ‘rentewapen’ in het kader van inflatiebestrijding of het trachten af te remmen van een te onstuimige conjunctuur. Ook kan een renteverhoging plaatsvinden in het kader van het afremmen van een te sterke groei van de kredietverlening door banken.

Inverse yieldcurve stijgende kosten funding banken

Een inverse yieldcurve zou voor banken reden kunnen zijn om de stijgende kosten van hun “funding” door te berekenen aan hun klanten. Als gevolg hiervan nemen de kosten van krediet toe, hetgeen een dempend effect op de hoogconjunctuur kan hebben.

Als een bank niet in staat is om hogere rentekosten door te berekenen, bijvoorbeeld vanwege concurrentieoverwegingen, dan neemt de rentemarge van betreffende bank af. De winstgevendheid van het kredietbedrijf van de bank neemt dan af.

Hoewel inverse yieldcurves niet frequent voorkomen, zijn deze ook weer niet zeldzaam. Het is opvallend dat bij de 4 recessies die de VS hebben gekend, er telkens een inverse yieldcurve-situatie aan vooraf ging.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.