Yieldcurve

Yieldcurve

 

Yieldcurve geeft grafisch het verband weer tussen het rendement op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Op de horizontale as wordt de looptijd in jaren aangegeven en op de verticale as het (effectieve )rendement.

Yieldcurve normaal

Onder ‘normale’ omstandigheden is de lange rente hoger dan korter lopende leningen, wat een normale yieldcurve wordt genoemd. Dit komt onder meer doordat een langer lopende lening een compensatie voor inflatie zou moeten hebben. Bovendien is de situatie over 10 jaar moeilijker in te schatten en daardoor dus risicovoller dan de situatie over 1 jaar.

Stijgend yieldcurve

Als de markt verwacht dat er inflatoire druk zal optreden, zal dit normaliter zorgen voor een stijgende yieldcurve. Lang(er)lopende obligaties zullen dan worden verkocht, waardoor de rente (het effectief rendement) zal stijgen. De grafiek begint dus linksonder en eindigt rechtsboven.

Inverse yieldcurve

Als de korte rente boven de lange rente noteert, spreken we van een inverse yieldcurve. De grafiek begint in dit geval linksboven en eindigt rechtsonder.

Vlakke yieldcurve

Een andere variant is de, waarbij de rentes van de verschillende looptijden rond hetzelfde niveau liggen. De grafiek loopt dus vlak.

Rentestructuur

De rentestructuur wordt bepaald door:

  • liquiditeit: korte rente is lager door zijn grote liquiditeit. Mede hierdoor is ook het inflatierisico beperkt.
  • Verwachtingen rente ontwikkeling: een verwachte rentestijging kan de yieldcurve fors steiler maken doordat langer lopende leningen worden verkocht. Daarentegen azal een verwachte rentedaling een vlakker wordende of dalende yieldcurve (inverse yieldcurve) tot gevolg kunnen hebben.
  • Kredietwaardigheid van de debiteur. De kredietwaardigheid van een debiteur (uitgever van obligatie) is van invloed op de rente-opslag (spread) die beleggers eisen. Een land als Griekenland of Spanje, zal een hogere rente moeten betalen dan bijvoorbeeld veiliger geachte landen zoals Duitsland en Nederland.
  • Inflatieverwachtingen.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.