Oil Future: hoe kan je winst maken door te handelen in oliefutures?

Een oil future kan door het belang van olie als energiebron, niet onderschat worden. Ondanks een intense speurtocht naar alternatieve energiebronnen, kan momenteel geen enkele energiebron meer energie per eenheid extractiekosten bieden. Onze auto’s zullen dus nog wel een tijdje op (vooral) olie blijven rijden, al dan niet in combinatie met elektriciteit, zoals hybride voertuigen. Nog steeds zijn de bewezen olievoorraden overvloedig aanwezig, van een tekort op de oliemarkt is in de verste verte geen sprake. Is het daarom interessant om te speculeren met oil futures? Dat proberen we in deze column uit te zoeken.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Oil future: speculeren op bewegingen in de olieprijs

Olie zal waarschijnlijk nog geruime tijd in de toekomst de meest populaire energiebron op aarde blijven. Die olie wordt verhandeld op gespecialiseerde markten, waar zowel ruwe olie als allerlei bewerkte olieproducten worden aangeboden.[1] Kan jij als belegger geld verdienen met de handel in olie. Ja, dat kan. Een manier om op de olieprijzen te speculeren, is door te handelen in oliefutures of oil futures. Inderdaad, wij spreken over speculeren en niet over beleggen. De oliemarkt blijft namelijk een speculatieve markt, waar onverwachte uitslagen in de prijzen eerder regel dan uitzondering zijn.

Hoe handel ik in oil futures?

De oliecontracten of oil futures worden op regelmatige basis op gereglementeerde markten verhandeld. Dat maakt het voor handelaars makkelijk om in te spelen op trends, of alleszins toch op verwachte trends, in de olieprijs. Speculanten proberen een graantje mee te pikken van die bewegingen. Meteen krijg je van ons een duidelijke waarschuwing: er zijn oneindig veel variabele factoren die de uiteindelijke olieprijs bepalen. Daar zijn verwachte en niet verwachte factoren bij. Om een lang verhaal kort te maken: de handel in oil futures is een verhaal vol risico’s, waarbij vooral onervaren beleggers (of liever: speculanten) met de regelmaat van de klok op het verkeerde been worden gezet. Lees: (stevige) verliezen incasseren.

Hoe werken olie futurescontracten op olie?

Het basisprincipe in futurescontracten op olie of oil future is in theorie eenvoudig. Ook op de oliemarken heersen de wetten van vraag en aanbod. De kopers van een contract hopen winst te maken door een stijging van de olieprijs, zij gaan met andere woorden ‘long in olie’. Daar staan de verkopers tegenover, die short gaan in de hoop op een daling van de olieprijs. Dat is de gang van zaken op de meest eenvoudige manier uitgelegd. In de praktijk spelen ook andere factoren een rol, bijvoorbeeld olieproducenten die zich via oil futures proberen in te dekken tegen onverwachte prijsbewegingen op de oliemarkt. Hier gaan wij vandaag echter niet verder op in.

Oil future in de praktijk

Met andere woorden: kopers en verkopers van oil futures stellen op basis van vraag en aanbod een prijs vast waarop olie niet vandaag, maar op een bepaalde datum in de toekomst wordt verhandeld. Een voorbeeld zal veel verduidelijken. Stel dat de olieprijs momenteel voor 30 dollar per vat wordt verhandeld, terwijl de koper van de oil futures denkt dat die prijs voor een contract dat in januari afloopt zal stijgen tot 35 dollar. Hij hoopt dus winst te realiseren wanneer dit prijsdoel uiteindelijk inderdaad wordt bereikt.

Een andere speculant denkt dat de prijs in januari veel lager zal staan dan 30 dollar. Hij heeft bijvoorbeeld een target van 25 dollar voor ogen. Deze verkoper verkoopt dus nu met de verwachting, in januari tegen een lagere prijs in te kopen. Wat kan er nu gebeuren? Als de voorspelling van de koper klopt en de olieprijs stijgt door tot 33 dollar, dan realiseert hij in januari een winst van 3 dollar. Want hij heeft de oil futures gekocht voor 30 dollar. Diegene die oil futures verkocht zal echter duurder moeten kopen dan waarvoor deze zijn verkocht.

Zorg ervoor dat je een goede visie op de markt hebt. Dat kan door alles in de gaten te houden of juist alleen te handelen op de (trend van) olieprijs. Een manier is bijvoorbeeld gebruik te maken van een trendvolgend systeem, zoals de Trading Navigator die een koopsignaal geeft wanneer de prijs in een stijgende trend zit en een verkoopsignaal wanneer de trend neerwaarts is gericht.

Oil futures Brent week

Is de markt voor oil futures een markt voor gokkers?

Voor sommige beleggers zijn futures op olie een manier om een gokje te wagen op de olieprijs. Stel dat de olieprijs tegen januari is doorgestegen tot 100 dollar of zelfs 200 dollar per vat, dan rinkelt voor de koper de kassa. Hij zal in één klap een hoop geld verdienen. Op de oliemarkten is alles mogelijk, prijsbewegingen van deze omvang zijn er zeker niet zeldzaam. Toch is de kans groot dat de speculant zijn geld kwijt speelt. Alles draait uiteraard om de prijs op de dag dat het contract afloopt. De prijs waarvoor de grondstof in kwestie naar verwachting op de einddatum zal worden verhandeld, wordt bijna vanzelfsprekend de “futures” -prijs (of vrij vertaald: de ‘toekomstige prijs’ genoemd en deze kan sterk verschillen van de huidige prijs.

Oil future wordt maandelijks verrekend

In tegenstelling tot wat voor de meeste landbouwgrondstoffen geldt, worden de futures op olie dagelijks verrekend. De frequentie in het aantal beschikbare afloopdata en de regelmaat waarmee nieuwe oliecontracten worden gelanceerd, maakt het voor speculanten interessant om in te spelen op trends of verwachte trends in de olieprijs te bepalen. Wat oil futures echter niet minder gevaarlijk maakt.

Het bepalen van de olieprijs is geen eenvoudige zaak

Het werd hierboven al uitdrukkelijk gesteld: het is niet makkelijk om de toekomstige richting van de olieprijs te bepalen, gewoon omdat te veel factoren op die prijs inspelen. De belangrijkste factor is uiteraard die van vraag en aanbod, waarbij rekening moet gehouden worden met de snelle opmars van de schaalolie industrie in de Verenigde Staten. Door die schaalolie industrie is er veel extra olie naar de markt gekomen en dat weegt natuurlijk op de prijs. Het voorspellen van marktbewegingen op de oliemarkt over een periode van meer dan 10 jaar is hetzelfde als koffiedik kijken. Of als het voorspellen van het weer binnen 10 jaar. Speculanten in oil futures moeten daar rekening mee houden.

Hoe beleggen in olie: met oil futures, maar wat zijn de andere mogelijkheden ?

Beleggers hebben veel opties om een positie in olie in te nemen.[2] Deze verschillende opties brengen in verschillende mate risico’s met zich mee. Ze variëren van directe investeringen in olie als grondstof tot indirecte blootstelling aan olie via het aankopen van olieaandelen, ETF’s of optiecontracten. Of dus ook oil futures. Er zijn nog wel meer mogelijkheden. De beleggers kunnen ook inspelen op de oliemarkten door te investeren in olieboorders en bedrijven die services verlenen aan de oliesector. ETF’s die gespecialiseerd zijn in deze sectoren vormen ook een mogelijkheid. Hieronder komen wij nog even terug op deze materie.

Zet je schrap: de waterstofgolf is op komst. Met deze aandelen ben je als belegger van de partij

Download nu het gratis rapport. Alternatieve brandstoffen trekken uiteraard ook de aandacht van de beleggers, wat blijkt uit het feit dat de koersen van heel wat aandelen die van ver of van dichtbij met waterstof zijn gelinkt een forse stijging te zien gaven Klik op de link om te downloaden: https://www.30aandelen.nl/water/?utm_source=organic&utm_medium=website

Oil future onderstreept het belang van olie als energiebron

Om terug te komen op de oil future: het is niet toevallig dat er zoveel afloopmaanden zijn voor deze futures. Want het betreft hier geen gewone grondstof. Olie is een economisch en strategisch cruciale energiebron voor de hele wereld. Landen als de Verenigde Staten houden dan ook grote reserves aan ruwe olie aan voor toekomstig gebruik. De mate waarin deze oliereserves schommelen, fungeert als een indicator voor investeerders. Veranderingen in de olievoorraden weerspiegelen vaak trends in productie en consumptie van ruwe olie. Daarom worden die voorraden door speculanten in oil futures zo scherp in de gaten gehouden.

Het dramatische jaar 2020

Af en toe voltrekken zich werkelijk dramatische situaties op de oliemarkten. In het voorjaar van 2020 stortten de olieprijzen in tijdens de COVID-19-pandemie en dit vanwege de vrees voor een zware economische vertraging. De OPEC, het kartel van olie-exporterende landen, en zijn bondgenoten stemden in met historische productieverlagingen om de prijzen te stabiliseren, maar die prijzen zakten toch naar een dieptepunt voor de afgelopen 20 jaar. Dramatisch werd de situatie pas echt toen bij oil futures een bepaald contract onder nul zakte. Dat was nooit gebeurd en het was ook door niemand voorspeld. De oliemarkt wordt scherp in de gaten gehouden, precies vanwege het grote aantal prijsbepalende factoren.

Oil future: een markt waar moeilijk greep op is te krijgen

Beleggers in olie- en aardgas zijn voortdurend op zoek naar specifieke (economische) indicatoren die hen helpen om toekomstige bewegingen in de olieprijs te voorspellen. Zoals elke grondstoffenmarkt zijn olie- en gasbedrijven en oil futures gevoelig voor cijfers over voorraadniveaus, productie, wereldwijde vraag, rentebeleid en tal van economische cijfers zoals bijvoorbeeld het bruto binnenlands product. Op basis van deze factoren bewegen de prijzen van oil futures. Hierboven werd ook de OPEC al vermeld, die eveneens probeert om een greep op de oliemarkt te krijgen. Maar daar niet altijd in slaagt. Het is inderdaad moeilijk om greep op die markt te krijgen.

Hoe belangrijk is de invloed van speculanten via een oil future op de oliemarkt?

Afgezien van vraag- en aanbodfactoren, zijn een andere drijvende kracht achter de olieprijzen de beleggers en speculanten die handelen in oil futures. Veel grote institutionele beleggers die actief zijn op de oliemarkten, zoals pensioen- en kapitaalfondsen, houden posities aan in aan grondstoffen gekoppelde activa. Dit gebeurt in het kader van een langetermijnstrategie voor assetallocatie. Anderen, waaronder de speculanten op Wall Street, verhandelen oil futures op zeer korte periodes om snel winst te maken. Sommige kenners van de markt schrijven grote schommelingen in de olieprijzen op korte termijn toe aan deze speculanten, terwijl anderen denken dat hun invloed minimaal is. De waarheid zal, zoals steeds, wel ergens in het midden liggen. In ieder geval mag de factor speculatie bij oil futures niet onderschat worden.

Ik kan speculeren op de olieprijs via oil futures, wat zijn de andere mogelijkheden?

Een directe methode om op olieprijs te speculeren, is door het kopen van oil futures. Futures zijn zeer volatiel en brengen een hoog risico met zich mee. Bovendien is het voor een belegging in futures absoluut noodzakelijk dat de belegger zeer regelmatig huiswerk doet en over een behoorlijk grote hoeveelheid kapitaal beschikt. Een alternatief zijn olieopties, die veel minder kapitaalintensief zijn de oil futures. Optiecontracten geven de koper of verkoper de mogelijkheid om op een toekomstige datum olie te verhandelen.

ETF’s als alternatief voor oil futures

Een andere directe methode om in olie te beleggen, is door de aankoop van exchange traded funds (ETF’s) die rechtstreeks in olie beleggen. ETF’s worden op een effectenbeurs verhandeld en kunnen op dezelfde manier als aandelen worden gekocht en verkocht. Als u bijvoorbeeld één aandeel van het U.S. Oil Fund (USO) koopt, hebt u een blootstelling van ongeveer één vat olie. De doelstelling van de tracker is het volgen van de dagelijkse prijsbewegingen zoals die overeenkomen met de dagelijkse procentuele veranderingen van de spotprijs van de ruwe olie van de variëteit West Texas Intermediate (WTI) die wordt aangeleverd in Cushing, Oklahoma. In Cushing worden de Amerikaanse olievoorraden opgeslagen. WTI is de toonaangevende Amerikaanse olievariëteit en dus zeer belangrijk voor speculanten op oil futures. De Europese tegenhanger van WTI is Brent, de toonaangevende Europese olievariëteit.

Indirect investeren in olie is ook mogelijk voor wie oil futures te gevaarlijk vindt

Wij winden er geen doekjes om: investeren, beleggen of speculeren (kies zelf maar wat je het liefste hoort) is niet geschikt voor de kleine belegger. Jij moet het op deze markten opnemen tegen de grote professionele spelers die deze markten als hun broekzak kennen. Er zijn echter ook minder gevaarlijke alternatieven voor oil futures en het kan zeker geen kwaad om ook die eens te bekijken.

Beleggers kunnen op een indirecte manier beleggen in olie door de aankoop van ETF’s uit de energiesector zoals het iShares Global Energy Sector Index Fund (IXC) en aan beleggingsfondsen in de energiesector, zoals het T.Rowe Price New Era Fund ( PRNEX). Deze op olie gefocuste ETF’s en aanverwante fondsen beleggen uitsluitend in aandelen van olie- en aardgasbedrijven en van bedrijven die diensten leveren aan deze sector.

Er is een lager risico aan verbonden en ze zijn zodoende eerder spek voor de bek van de kleine belegger. Andere ETFS die de olie- en gasboringssector volgen zijn de SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), het iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO) en het Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portefeuille (PXE). De meest gebruikelijke manier om in olie te beleggen voor de gemiddelde kleine belegger, is door aandelen te kopen van een ETF die belegt in olie. Er zijn in ieder geval minder risico’s aan verbonden dan speculeren op oil futures. Probleem is echter dat de meeste hierboven vermelde ETF’s niet toegankelijk zijn voor Europese beleggers. Theoretisch zou het wel mogelijk zijn om call-opties om deze ETF’s te kopen.

De Ultieme Beleggersgids Bundel van Beleggen.com

SPECIAAL VOOR STARTERS EN ZELFSTANDIGE BELEGGERS

meer in 7 handleidingen en gratis online training!

+ NIEUW e-book: “Expert kansen voor 2021”

Download nu gratis op https://www.30aandelen.nl/ubg

Harm van Wijk

[1] https://www.investopedia.com/articles/active-trading/040615/introduction-trading-oil-futures.asp

[2] https://www.investopedia.com/ask/answers/08/oil-as-investment.asp

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.