Laatste update:

De afgelopen week brak de goudprijs weer opwaarts door het $ 700-niveau. De aanvankelijke verwachting dat de edelmetalen juist zouden stijgen naarmate de problemen op de kredietmarkten manifester werden, kwam niet uit…tot afgelopen vrijdag. Deze vertraagde ontwikkeling had ongetwijfeld te maken met de aanzienlijk grotere goudverkopen door de centrale banken in de afgelopen maanden, alsmede de asset dumping door hedgefunds. Van dit laatste waren ook de meeste basismetalen slachtoffer. In ieder geval is de ‘lucht’ er intussen overal wel uit.

Eveneens opvallend was dat de olieprijs zo rustig aan de hoge kant bleef liggen. Dit in weerwil van eerdere uitspraken van voormalig bestuursvoorzitter van BP, John Browne, die een olieprijs van circa $ 50 voorzag en meneer Forbes, van het gelijknamige zakenmedium, die nog verder ging met zijn voorspelling van een daling tot $ 30 per vat. Deze geluiden zijn verstomd maar de partijen die hierop hebben ingezet, hebben daarvan weinig plezier beleefd.

Gezien de buitengewoon sterke groei in Azië lijkt het onwaarschijnlijk om te denken dat een eventuele instorting van de Amerikaanse economie aldaar diepe sporen zou trekken. Vooral in China en India timmeren hard aan hun thuismarkt, waar zich jaarlijks vele miljoenen nieuwe consumenten aandienen. Die willen allemaal hetzelfde als wij na de Tweede Wereldoorlog, namelijk een auto, ijskast, tv, wasmachine et cetera. De potentiële groei in deze regio is vele malen groter dan in onze eigen verzadigingseconomieën. In geval van een crisis zochten de meeste buitenlandse beleggers tot nu toe juist een “veilig heenkomen” uit deze regio.

De vraag naar grondstoffen zal echter veel minder afnemen dan gevreesd, mede gezien de enorme pot geld van meer dan $ 2.500 miljard, die ondermeer wordt ingezet voor de aanleg van strategische grondstoffenreserves. Daarbij gelden grondstoffen als een goede bescherming tegen inflatie. Grondstoffen kennen niet alleen een prijs- maar ook een onderpand- en voorraadrendement, in het bijzonder bij groeiende reserves.

Mocht er evenwel een wereldwijde recessie ontstaan dan zullen mijnbouwers minder geneigd zijn nieuwe reserves aan te boren, zodat er een aanbodcontractie ontstaat met als gevolg opnieuw opwaartse druk op de prijzen.

Dominante rol

Goud vormt nog steeds de dominante factor in de edelmetaalmarkt. Als bijzonderheid geldt, dat naast de regulaire marktpartijen ook de gezamenlijke centrale banken als partij optreden. Binnen de afspraak van de Central Bank Gold Agreement (CBGA) mogen de centrale banken jaarlijks totaal 500 ton goud verkopen. Dit aanbod houdt de goudprijs gedrukt maar anderzijds is het opmerkelijk dat hierdoor geen prijsbederf is opgetreden. Anders gezegd, het aanbod werd in de afgelopen 12 maanden “met veel animo” opgenomen tegen een gemiddelde marktprijs van $ 660 tot $ 680. Dit is mede te danken aan nieuwe ETF’s (Exchange Traded Funds) die in fysieke grondstoffen beleggen. Deze hebben intussen al meer dan 800 ton goud opgenomen. Nu per 26 september aanstaande de CBGA-verkooptermijn sluit, lijkt het dat de goudmarkt alvast een voorschot hierop neemt.

Fundamenteel

Van fundamentele aard is de alsmaar afnemende koopkracht, zichtbaar in de stijging van het goud, waarop in voorgaande columns al menigmaal is gewezen. We spreken de laatste jaren aldoor van een stijging van de goudprijs met zilver en platina in de slipstream, maar we zouden beter kunnen spreken van een evenredige waardedaling van het papiergeld.

Immers, tot 1971 kenden we het Bretton Woods-Akkoord (1944), waarbij een troy ounce (31,1 gram) voor $ 35 te boek stond. Nu kost datzelfde beetje goud ruwweg $ 700. Dat betekent, in dollars gemeten, een waardevermindering of een koopkrachtverlies van circa 95%. Dat zelfde rekensommetje in euro’s zou een soortgelijk resultaat hebben opgeleverd. Een kilo goud is in de tijd van de gouden standaard (de tijd van het gouden tientje) ooit duizend gulden waard geweest. Dat zelfde kilootje kost nu ruim € 16.000 en komt neer op nagenoeg 100% koopkrachtverlies. Vreemd genoeg hoor je hierover zelden iemand klagen. Het is kennelijk allemaal te lang geleden.

Kortom, bij afwezigheid van een gouden standaard staat het bankiers en politici vrij om ons door middel van inflatie van onze koopkracht te beroven. Dit proces vindt nog openlijker plaats door energie en voedsel, zonder welke geen mens het lang volhoudt, buiten de kerninflatie te houden.

Goudprijs

Het vertrouwen in de financiële markten zal de toon zetten voor de prijs van het goud. De verwachting is dat een daling van de rente de inflatie in de kaart speelt en een duidelijk signaal zal afgeven voor een verdere stijging van de edelmetalen. Daar komt bij dat de productie eveneens tendeert tot verder dalen nu de bankrente is gestegen en financiering van de flink gestegen exploratiekosten hier en daar tot problemen zal leiden. Daartegenover staat een groei van het afval en aanbod van tweedehands juwelen met ongeveer 1.300 ton, dat naar verwachting verder zal stijgen naarmate de prijs oploopt. De beleggingsvraag zal echter naar schatting voor dit jaar minstens 1.360 ton bedragen. Op grond van deze vraagtendens zal de goudprijs naar alle waarschijnlijkheid eerst het vorige hoogtepunt van mei vorig jaar weer gaan opzoeken.

Goudaandelen

Op de beurs was afgelopen zomer sprake van een forse uitverkoop in nagenoeg alle mijnbouwfondsen, met een gemiddelde daling van 34% in de goudsector, bijna 50% in de platinasector en dik 50% in de uraniumsector (uranium was de afgelopen 12 maanden door speculatie op een illiquide markt wel met meer dan 300% gestegen!). De grootste fondsen ondervonden evenwel de minste schade. Gezien het algemene achterblijven van de goudaandelen vergeleken bij de stijging van de goudprijs ligt een inhaalmanoeuvre voor de hand. Wellicht zullen de marktprijzen eerst nog wat meer moeten aantrekken om de aandelen weer in beweging te krijgen.

Conclusie

Gegeven de marktomstandigheden, blijft het raadzaam minstens 10% van uw portefeuille in baar goud, ETF’s, beleggingsfondsen dan wel in mijnbouwfondsen aan te houden.

Paul van der Veer, www.score-investments.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.