Opties in theorie en praktijk

opties in theorie

Wie opties verkoopt zonder ze eerder gekocht te hebben – het zogenaamde schrijven – moet bij de bank margin aanhouden. Het daarvoor gereserveerde geld blijft gewoon op uw rekening staan. Maar zolang de ongedekte geschreven optie open staat, kunt u er niet vrij over beschikken.

Het bedrag dat je moet reserveren wordt berekend met kwantitatieve modellen. Bij de waardering van derivaten en het risicobeheer ervan wordt door banken en andere financiële instellingen vaak gebruikgemaakt van kwantitatieve modellen (1).

In bezit zijnde aandelen of obligaties kunnen ook als dekking voor de gevraagde marginverplichting worden gebruikt. De waarde van obligaties telt veelal voor 80-90 procent mee. Voor aandelen ligt het percentage gewoonlijk op 0-70 procent, afhankelijk van het risico dat de bank aan het desbetreffende aandeel toekent. Vanwege de marginverplichting op geschreven opties kan het voorkomen dat u bij uw bank nauwelijks of geen bestedingsruimte heeft, terwijl er wel een groot geldsaldo op de rekening staat.

De marginverplichting kan als volgt worden berekend:

Margin call = optiepremie + dekkingspercentage*(2*aandelenkoers – expiratieprijs)

Margin put = optiepremie + dekkingspercentage * (2*expiratieprijs – aandelenkoers)

Nooit meer verlies op aandelen

Waarschuwing: alleen voor beleggers die exact weten wat ze doen. Wil je niet langer geld verliezen op de beurs met aandelen? Beperk eventuele verliezen met deze uitgekiende optiestrategieën

Dekkingspercentage en volatiliteit

Uit deze formule blijkt dat het dekkingspercentage van grote invloed is op de marginverplichting. Vroeger werd dit dekkingspercentage door de effectenbeurs vastgesteld. Tegenwoordig zijn banken vrij in het bepalen van het percentage. Door de concurrentie wijken de door de banken gehanteerde dekkingspercentages weinig van elkaar af. Elke maand stellen banken hun dekkingspercentages opnieuw vast. Het dekkingspercentage hangt nauw samen met de volatiliteit van de onderliggende waarde. Indien de aandelenkoers of de index in voorgaande maanden geen grote schommelingen vertoonde, zal het dekkingspercentage relatief laag zijn. Voor volatiele aandelen geldt een relatief hoog dekkingspercentage.

Vorig jaar werd het dekkingspercentage op de AEX gaandeweg verlaagd van 15 procent tot 7,5 procent, terwijl het percentage sinds 1 januari jongstleden nog slechts 5 procent bedraagt. Indien we bij een AEX van 377 een calloptie juli 390 voor € 0,75 willen schrijven, wordt de marginverplichting: 75 + 5*(2*377-390) = € 1895. Het schrijven van een putoptie juli 360 voor € 0,80 geeft een marginverplichting van 80 + 5*(2*360-377) = € 1795. Mochten banken op een gegeven moment besluiten het dekkingspercentage tot 7,5% te verhogen, dan neemt de marginverplichting met bijna de helft toe.

Let op uw bestedingsruimte

Hier moet u bij het schrijven van opties altijd rekening mee houden. Vermijd ook dat uw bestedingsruimte negatief wordt zodra de koers van de onderliggende waarde (even) tegen uw positie in beweegt. De bank zal dan meteen aan de bel trekken: u moet binnen vijf dagen zorgen voor een positieve bestedingsruimte. Dat betekent bijstorten of het sluiten van een optiepositie. Doet u dat niet, dan doet de bank dit voor u. En de bank legt de transactie bestens in, dus de kans is levensgroot dat u dan een teleurstellende prijs krijgt. Laat het hier dus nooit op aankomen!

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat indexfutures handig kunnen zijn om risico’s te verlagen. De auteurs vonden inderdaad dat Amerikaanse opties op de S&P 500 indexfutures potentieel winstgevende transacties konden opleveren. Biedprijzen voor callopties bleken vaker hun bovengrens te overschrijden dan biedprijzen voor putopties, terwijl schendingen van de ondergrenzen door de biedprijzen voor calls niet vaak voorkwamen. De resultaten van de studies bleken zelfs economisch significant te zijn, wat betekent dat ze winstgevend waren (2).

Expert Tip: De banken vertellen het je niet: verlies op aandelen is goed te beperken en zelfs te repareren. Het enige dat je hoeft te doen: pas deze uitgekiende optiestrategieën toe

Wie schrijft, die blijft

Wie systematisch opties schrijft, zal veelal geld verdienen. Dat houdt verband met het verdampen van de verwachtingswaarde. Om het maximale effect te bereiken, is het verstandig om te kiezen voor kortlopende opties. De verwachtingswaarde neemt namelijk niet lineair, maar exponentieel af. Dat houdt in dat het met het naderen van de expiratiedatum steeds sneller gaat.

Ik vind het wel onverstandig om opties met een looptijd korter dan een week te schrijven. Liever kies ik dan voor de volgende uitoefenmaand. Hierbij speelt mee dat veel geschreven opties bij expiratie worden doorgerold naar de volgende maand. Dit opties/opties-doorrollen-2/” title=”doorrollen”>doorrollen drukt de premie en dat is uiteraard prettig voor beleggers die de opties reeds geschreven hadden. Om deze strategie uit te kunnen voeren, is het vanwege de bestedingsruimte soms nodig om eerder geschreven opties terug te kopen. Zo kochten we bij AEXAlert vorige week drie puts AEX juni 350 terug, alvorens we opties op juli schreven. Deze terugkoop kostte weliswaar € 5 per optie, maar dit verdienden we ruimschoots terug met de verdamping van de tijdswaarde op de geschreven juliseries.

Tot hoe laat kan ik optieorders doorgeven?

In de laatste vijf minuten van de aandelenhandel is sprake van een zogenoemde slot call. Alle aandelenorders worden dan verzameld en zoveel mogelijk uitgevoerd. Verrekening geschiedt tegen de slotkoers van 17.30 uur. Om misbruik te voorkomen, stopt de optiehandel vijf minuten eerder. Vóór 17.25 uur moet u dus een optieorder doorgeven. Wij sturen abonnees van AEXAlert vóór 17.00 uur een advies per sms en e-mail. Zij hebben dus voldoende tijd om het advies nog dezelfde dag op te volgen. U als niet-abonnee van deze dienst leest het advies pas donderdag na sluiting van de beurs in het blad BeursBulletin. Op basis van de actuele optieprijzen en de actuele stand van zaken van de AEX zult u moeten afwegen of u het advies alsnog wilt opvolgen.

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

opties in theorie en praktijk

Beperk je verliezen op aandelen met deze uitgekiende optiestrategieën 

Bronnen:

  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0022-1082.00152
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2011.01665.x
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.