Gouden TientjeOpties zijn afgeleide producten (derivaten), wat impliceert dat hun waarde afhankelijk is van een onderliggende waarde. Opties kunnen op diverse onderliggende waarden genoteerd staan, bijvoorbeeld aandelen, grondstoffen, onroerend goed, goud of landbouwproducten.

U kunt een (call-)optie ook vergelijken met een (koop)optie op een huis. Binnen een bepaalde periode heeft u het recht om het huis voor een bepaalde prijs kopen. Op de financiële markten wordt dit een call-optie genoemd, waarvoor op de optiebeurs een premie moet worden betaald.