Patroonherkenning

Het is geen maatstaf van gezondheid om zichzelf aan te passen aan een fundamenteel zieke samenleving – Krishnamurti, Indiase filosoof, 1895- 1986.

Gestaltpsychologie
In de laat negentiende eeuw ontwikkelde zich een groep psychologen in Duitsland die zich het Berlijnse Laboratorium van Experimentele Psychologie noemde. Later werd de term Gestaltpsychologie gebruikt. Gestalt betekent in het Nederlands ‘vorm’ of ‘patroon’ en zodoende kwam de term van patroonherkenning naar voren. Deze groep werd geleid door Karl Stumpf, die zorgvuldig onderzoek verrichtte naar het menselijk gedrag ten aanzien van patronen die men kon ontwaren in het dagelijkse leven. Het is in de neurologie bekend dat baby’s twee maal zoveel connecties hebben in de hersenen als een volwassene, want dit is evolutionair bepaald. Elk kind dat geboren wordt, moet zaken kunnen ontwaren en daarop kunnen inspelen, puur uit overleving ingegeven.

Naarmate het kind ouder wordt, gebruikt het alleen maar veelvuldig bepaalde patronen, waaronder lokale taal of dialect, nabije natuurvormherkenning, sociale of religieuze mores en culturele gebruiken. Goochelaars, bijvoorbeeld, vinden het daarom een ondankbare taak om voor jonge kinderen op te treden, omdat deze laatsten alles als nieuw en daarom ook als normaal ervaren en niet onder de indruk zijn van de vertoonde kunsten.

Wanneer een mens de volwassenheid bereikt, is doorgaans de helft van de neurologische connecties in onbruik geraakt en begint het afsterven daarvan. Mensen na hun veertigste jaar zijn daarom niet meer tot hetzelfde in staat als iemand van 20 jaar. De grootste ontdekkingen en uitvindingen werden gedaan door mensen tussen de 20 jaar en 40 jaar. Dit afstervingsproces is een fundamenteel gegeven en men kan daarom oudere mensen niet kwalijk nemen dat ze bepaalde zaken niet begrijpen, simpelweg omdat zij daar nooit mee te maken hebben gehad. Patroonherkenning vormt geen onderdeel van intelligentie of het intelligentiequotiënt en is gesitueerd in een apart deel van de hersenen, de rechterkant van de voorkwab. Gezichtsherkenning is een goed voorbeeld van patroonherkenning en dat heeft iedereen, of hij of zij nu wel of geen hoge intelligentie bezit. Het fenomeen van de Gestaltpsychologie is nog steeds in onderzoek, maar de bewijzen zijn zeer interessant te noemen.

Economische crisis
Patroonherkenning voert mij naar de huidige economische crisis. Veel oudere economen voeren nog steeds de laatste oorlog, iets dat zij altijd hebben gekend en daarop hebben ingespeeld. Hier kunnen zij helaas niets aan doen, daar deze crisis iets totaal nieuws is voor hen. Zelf hebben deze economen de vorige grote crisis namelijk niet meegemaakt. Omdat de generatie die dat wél heeft meegemaakt grotendeels is weggevallen, kan men niet meer teruggrijpen op hun kennis en expertise, hoe men omging met de crisis van de jaren dertig.

Het is derhalve amusant om te zien hoe deze economen van boven de 40 jaar omgaan met de problematiek. Men let zozeer op details, dat het grote overzicht aan hen voorbij gaat. De oplossingen die zij aandragen zijn steevast dezelfde: de overheid moet meer ingrijpen via renteverlagingen, krediet scheppen, banken redden, belastingen verlagen, subsidies geven, bedrijven ondersteunen en ga zo maar door. Nooit wordt de vraag gesteld of dit allemaal nodig is en of het juist niet de crisis verergert en de onvermijdelijke sanering alleen maar uitstelt.

Niets van dit alles, het is alsof men elkaar alleen maar napraat en elkaar versterkt door met schijnoplossingen te komen. Juist deze groep economen veroorzaakt meer schade dan andere, omdat zij niets leren van economische crises uit het verleden.

De crisis in Japan is daar een goed voorbeeld van. Alles wat nu wordt voorgesteld, werd door dit land reeds in de jaren negentig gedaan. Het gevolg ervan was, dat de crisis zich niet alleen heeft gevestigd, maar dat het dieptepunt ervan is uitgesteld. Onlangs heeft de Nikkei weer hetzelfde niveau gehaald van 1982 en dat is 8000 punten. Wie vertelde ook weer dat op lange termijn de aandelen zouden gaan stijgen? 27 jaar vind ik zelf een zeer lange termijn om te wachten. Beter was het geweest voor de gemiddelde Japanner om in deze periode in rentedragende middelen te stappen, dan was zijn vermogen in het heden meer waard geweest, zelfs met een lage rente.

Na alle interventies van de Amerikaanse en Europese overheden hebben de aandelenbeurzen nog maar de helft van de waarde over sinds 2000, men heeft dus niets verdiend en alleen maar verloren, behalve dan de gelukkigen met wat lage dividendinkomsten in sommige gevallen.

Oorlogsverklaring
Erger nog, de voornoemde economen en centrale banken hebben de oorlog verklaard aan spaarders, juist die groep die onze economie enorm hard nodig heeft, want zij zorgen voor de liquiditeit en waardekrediet in onze samenleving. Deze spaarders blijken juist de mensen die voorzichtig zijn met hun opgebouwde vermogen. Door middel van de promesse disconto continu te verlagen zorgt men ervoor dat deze spaarders gedwongen zijn om hun heil elders te zoeken en meer risico’s moeten nemen, juist in de neergaande aandelen- en onroerendgoedmarkten.

Spaarders, producenten en vermogenden zijn immer de helden van onze samenleving geweest, want zij zorgden voor het kapitaal, de productie en de investeringen. Het kapitalisme is daarop gebouwd sinds de 14e eeuw, toen het voor het eerst werd ‘ontdekt’ in Venetië. Waar nu overheden, centrale banken en het bancaire kartel de fundamenten van het kapitalisme aan het vernietigen zijn, moeten we vrezen voor een grote periode van consolidatie, armoede en uiteindelijk enorme geweldsuitbarstingen. Hoe langer de centrale banken, welke worden geadviseerd door de slecht opgeleide generatie van oudere Keynesiaanse economen, hiermee doorgaan, des te ingrijpender en langer de crisis zich zal gaan manifesteren.

Noodzakelijke ingrepen
Om het bronkapitaal, wat het kapitaal is dat de werkelijke waarde vertegenwoordigt, te beschermen en daarmee de fundamenten van de economie is het zaak om de huidige lijn van overheden te doorbreken. Dit betekent het stopzetten van bank- en bedrijfsreddingsoperaties met geleend geld en krediet, het aan banden leggen of zelfs opheffen van de centrale bank. Het invoeren van een volledige goudstandaard en de afschaffing van het wettige betaalmiddelenregime.

Deze ingrepen zorgen ervoor dat:

 1. Waninvesteringen direct worden gesaneerd; verliesgevende bedrijven en productielijnen      worden stopgezet, waardoor kapitaal alleen vloeit naar renderende segmenten binnen de economie; Josef Schumpeter noemde dit ook creatieve vernietiging.
 2. De staatsschuld en de begrotingstekorten worden getemperd, waardoor er geld overblijft voor de opvang van de consequenties, zoals werkloosheid.
 3. Centrale banken, mits zij nog bestaan, wordt het alleen toegestaan om staatsobligaties aan de man te brengen, totdat deze afbetaald zijn en de functie van geld- en kredietfacilitering geheel wordt overgedragen aan de vrije markt. Een Rijksmunt kan worden belast met het in omloop brengen van nationale gouden en zilveren betaalmiddelen die daardoor zijn geijkt en verzekerd van hun echte waarde.
 4. Al het uitgegeven lokale papiergeld wordt gedekt door de goudvoorraad bij De Nederlandsche Bank.
 5. De euro en andere valuta worden geaccepteerd als betaalmiddelen, maar zijn niet meer gewettigd door de Nederlandse overheid. Alleen de lokaal uitgegeven valuta is dat nog.
 6. Banken worden geacht zowel liquide als solvabel te zijn en in het geval van slecht beheer aangeklaagd voor oplichting en fraude, waardoor bankmanagers zelf verantwoordelijk worden gesteld.
 7. De overheid wordt gedwongen om de staatsschuld binnen een bepaalde termijn van hooguit 20 jaar af te betalen.
 8. Begrotingstekorten worden niet meer geaccepteerd en alle begrotingen moeten leiden naar overschotten, welke ervoor zorg dragen dat de staatsschuld binnen bovengenoemde termijn wordt afbetaald.

Het is mijn vurige wens dat deze punten snel worden gehonoreerd door de Nederlandse overheid, want zoals het er nu voor staat, wacht ons anders een bittere tijd, waarbij het Nederlandse volk zich niet of nauwelijks kan beschermen of weren tegen de onherroepelijke waardedaling van de gebruikte valuta en de toenemende graaizucht en intimidatie van de regering.

Albert Spits, www.vrijspreker.nl

Bronnen:

 • Gestalt Theory, Max Wertheimer, Hayes Barton Press, download version orig.essay 1924
 • The Unfolding Credit Crisis; Robert Blumen, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 14 augustus 2007
 • How to Avoid Another Depression; Mark Thornton, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 10 september 2007
 • Darling to push ‘gold standard’ mortgages; Chris Giles, Financial Times, UK, 4 maart 2008
 • Bring back the link between gold and the dollar; Richard Duncan, Financial Times, UK, 23 november 2008

Literatuur:

 • Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797; John Jeffries Martin,  John Martin, Dennis Romano,  John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, USA 2003
 • The World in Your Head: A Gestalt View of the Mechanism of Conscious Experience; Lawrence Erlbaum, Philadelphia Pennsylvania, USA, 2002
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.