Pensioenverzekering: Waarop je moet letten en welke alternatieven er zijn?

pensioenverzekering

Een pensioenverzekering hebben de meeste mensen naast een AOW-basisinkomen om hun levensstijl tijdens hun levensavond te financieren. Droom jij al van je pensioen? Waarschijnlijk doen de meeste mensen vanaf een zekere leeftijd dat. Wanneer je daadwerkelijk met pensioen gaat, krijg je een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Dit is een basispensioenvoorziening, die iedereen die in Nederland woont of werkt automatisch opbouwt. Als je je AOW-leeftijd hebt bereikt, krijg je dit bedrag uitgekeerd.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Pensioenverzekering, pensioen via je werkgever, lijfrenteverzekering of een koopsompolis

Er zijn verschillende vormen van aanvullend pensioen. Nogal wat mensen krijgen een extra uitkering via het bedrijf waar ze werken. Is dat ook in jouw geval zo? Doe in ieder geval navraag bij je werkgever. Werkgevers en pensioenfondsen zijn verplicht je te informeren over je pensioen. Ben je een zelfstandig ondernemer of een ZZP’er? Dan bouw je wel AOW op, maar geen extra pensioen. Dit moet je dus zelf regelen, bijvoorbeeld via een pensioenverzekering. Maar wat blijkt? De meeste mensen denken te laat aan een aanvullend pensioen. Daarom krijgt u van ons een goede raad: denk nu al aan uw pensioen en begin zo vroeg mogelijk.

Investeren voor uw pensioen via een pensioenverzekering 

Je weet waarschijnlijk dat de levensverwachting nog jaarlijks toeneemt, wat een goede zaak is.[3] Maar heb je je ooit afgevraagd wat voor effect dat heeft op het pensioenstelsel? Het World Economic Forum stuurde een duidelijke waarschuwing de wereld in: wij kunnen het ons niet echt veroorloven zo lang te leven. Dit betekent concreet dat het pensioenstelsel de lange levensduur van onze levens niet meer aankan. Wat kunt u doen om uzelf te beschermen? Beleggen voor uw pensioen is één van de mogelijke opties, bijvoorbeeld in de vorm van een pensioenverzekering.

Waarom nog extra sparen via bijvoorbeeld een pensioenverzekering

Je werkt hard jouw hele leven lang, betaalt belasting en de overheid kiest voor jou en de andere onderdanen het sociale beleid dat het belastinggeld herverdeelt. Iedereen in de geïndustrialiseerde landen mag dus uitkijken naar een pensioen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Waarom moet je dan nog sparen voor jouw pensioen, is het wettelijk pensioen niet genoeg? Een pensioenverzekering of een andere vorm van pensioensparen is echter noodzakelijk zodat je je extra consumptie kunt veroorloven in de pensioenleeftijd, de periode van uw leven waarin je eindelijk zelfstandig en in volle vrijheid van jouw tijd kunt genieten. Beleggen in extra pensioen via oa. een pensioenverzekering is echter geen luxe meer, het is een pure noodzaak geworden. Uit het onderzoek van het World Economic Forum is gebleken dat de pensioenstelsels onze verwachte levensduur niet langer aan kunnen.

Wat is er gaande dat we zo dringend verzocht worden om een pensioenverzekering te nemen?

De bevolking wereldwijd ziet de levensverwachting alsmaar stijgen. Dat is het gevolg van betere medische zorg, een betere voeding en een betere levensstijl. De ontwikkelde wereldbevolking verbetert regelmatig de bestaande records wat leeftijd betreft. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld neemt de kans om tot 100 jaar te leven fors toe. Sommige vrouwen, die nu 65 jaar oud zijn, hebben een kans van 7% om tot 100 jaar te leven, terwijl de 25-jarigen van vandaag een tweemaal zo hoge kans hebben om de eeuw vol te maken. Voor mannen lijkt het plaatje sterk op dat van de vrouwen, zij het dat mannen meestal iets minder lang leven.

pensioenverzekering

Aan de andere kant ligt de gebruikelijke pensioenleeftijd in de EU-lidstaten rond 65 jaar. Dit betekent dat mensen die voorbestemd zijn om tot 100 jaar te leven 35 jaar zullen leven zonder salaris, ze zullen een pensioen ontvangen of leven van andere inkomsten, zoals sparen en beleggen. Daarmee zal meteen duidelijk worden waarom bijkomend sparen voor het pensioen in de vorm van bijvoorbeeld een pensioenverzekering stilaan een absolute noodzaak wordt.

Verouderende bevolking drijft ons eveneens in de armen van de pensioenverzekering

Een ander probleem is de daling van het geboortecijfer en de vergrijzing. Het punt is dat tijdens de periode na WO II de ontwikkelde wereld een stijging van het aantal geboorten kende, degenen die toen werden geboren hebben de bijnaam babyboomers gekregen. Die periode werd gekenmerkt door een extreme piek in het geboortecijfer, gebaseerd op de gunstige vredesomstandigheden die volgden op de donkere tijden van de Tweede Wereldoorlog. Nu de babyboomers ouder worden en massaal met pensioen gaan, moet een kleinere populatie van de huidige beroepsbevolking betalen om het pensioen van het groeiende aantal gepensioneerden te betalen. Bovendien zal het aantal gepensioneerden blijven toenemen en zal de populatie van 80-jarigen in de EU tegen 2080 circa 66 miljoen mensen bereiken. Dat zijn cijfers om van te duizelen die de noodzaak van een pensioenverzekering of een andere oplossing onderstrepen.

Maar is een pensioenverzekering handiger dan beleggen voor je pensioen? Dat is onderzocht. Het doel van de studie was om het aandeel van risicovolle activa in pensioensparen te analyseren op basis van de totale financiële situatie van het individu en/of het gezin, afgezet tegen het aandeel van minder risicovolle activa als pensioenverzekeringen.

De conclusie luidde dat een groot deel van de risicovolle activa in een pensioenspaarplan een hoge accumulatie van pensioenvermogen kan garanderen en dit vanwege de superioriteit van aandelen op de lange termijn. Waar tegenover staat dat pensioenverzekeringen en aanverwante producten meer veiligheid bieden in periodes dat het op de beurs minder goed gaat[1].

Maar de vergrijzing heeft ook invloed op de pensioenverzekeringen. Want er zijn ook risico’s verbonden aan pensioensparen. Wat die risico’s betreft: het zal duidelijk zijn dat er aan sommige activaklassen meer risico’s zijn verbonden dan aan de andere. Op de schouders van de beheerders van een pensioenverzekering rust daarom de zware taak om de risico’s onder controle te houden.

Die beheerders worden in grote lijnen geconfronteerd met de keuze tussen aandelen en obligaties, waaraan aan eerstgenoemde categorie grotere risico’s zijn verbonden dan aan de tweede. Daar staat dan weer tegenover dat aandelen op langere termijn bekeken een hoger rendement bieden. Het komt er dus voor de beheerders van de portefeuille van een pensioenverzekering op aan om de juiste keuzes te maken[2].

Hoe zorg je er nu voor dat zo’n verzekeraar de juiste keuzes maakt? Mensen die op het punt staan ​​met pensioen te gaan, zijn in de eerste plaats bezig met het bekijken van hun financiële draagkracht tijdens hun pensionering. Maar ze proberen anderzijds ook hun bezit te vergroten, kwestie van voldoende financiële zekerheid te verwerven voor de rest van hun leven.

Om mogelijke tekortkomingen te verhelpen, stellen onderzoekers een nieuwe maatstaf waarbij de dekkingsgraad uitgebreider en informatiever is dan het uitvalpercentage. Bovendien stellen ze een nutsfunctie voor om de dekkingsgraad te evalueren, die tekorten meer bestraft dan overschotten beloont. In dit scenario is uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor pensioenverzekeringen[3].

Het pensioenstelsel aangevuld met een pensioenverzekering

De meeste Europese landen bieden pensioenstelsels gebaseerd op drie pijlers aan, bestaande uit een verplicht staatspensioen, vrijwillige particuliere pensioenen aangeboden door werkgevers en particuliere individuele pensioenregelingen. Het probleem is dat in veel westerse landen de door de overheid gegarandeerde pensioenen onder druk komen te staan. In toenemende mate  ​​ zullen de toekomstige gepensioneerden op hun eigen spaargeld moeten vertrouwen om zich van een comfortabele oude dag te verzekeren.

WEF trekt aan de bel: denk aan een pensioenverzekering

In juli 2019 publiceerde World Economic Forum de resultaten van de analyse rond de pensioensituatie in een aantal westerse landen. De resultaten van het rapport zijn schokkend: de toekomstige spaartekorten, zeg maar de jaren dat de gepensioneerden moeten leven zonder inkomen, noch spaargeld) worden op ongeveer negen jaar geraamd. Andere studies bevestigen deze bevindingen. Volgens de Natixis 2018 Retirement Index staan ​​Nederland, Canada en Australië nog altijd in de top 10 van landen die pensioenzekerheid garanderen. De index is gebaseerd op 18 verschillende factoren in vier belangrijke factoren: financiën, materieel welzijn, kwaliteit van leven en gezondheid.

Maar ook de drie vermelde landen worden met bovenstaande pensioentekorten geconfronteerd. Als deze relatief veilige pensioenlanden zo’n groot spaartekort hebben, wat moeten wij dan zeggen over landen als Spanje of Portugal die respectievelijk de 31e en 32e plaats innemen van de 43 geanalyseerde landen? De boodschap zal duidelijk zijn: toekomstige gepensioneerden kunnen niet vroeg genoeg beginnen te sparen voor een aanvullend pensioen in de vorm van bijvoorbeeld een pensioenverzekering.

Ben je klaar voor actie? Neem een pensioenverzekering

Wat kan er gedaan kan? Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat je vroeg moet beginnen om een ​​redelijk bedrag op te bouwen dat je tijdens jouw pensioenjaren kunt besteden. Je moet een budget opstellen en je aan dat budget houden. Probeer in de mate van het mogelijke te sparen voor jouw oude dag, zoals via een pensioenverzekering of nog liever via aandelen. Het kan je tijdens je actieve loopbaan wat comfort kosten, maar later (als de oude dag voor de deur staat) zul je tevreden zijn dat je aan zo’n pensioenverzekering hebt gedacht. Want wat blijkt: de meeste mensen zijn zich van nog geen kwaad bewust en denken aan heel andere zaken dan aan een pensioenverzekering.

Nieuwe pensioenenquête wijst uit bijna de helft van de Europeanen spaart niet voor pensioen

De pensioenverzekering en andere alternatieve vormen van pensioensparen zijn nog steeds op te kleine schaal verspreid. 43% van de Europese burgers spaart zelf niets voor hun pensionering, zo blijkt uit een breed onderzoek van Insurance Europe uitgevoerd door 10.000 mensen in 10 Europese landen.[4] Van degenen die niet sparen, zegt 62% toch wel geïnteresseerd te zijn in sparen voor hun pensioen. 42% van degenen die niet sparen via pensioenverzekering of andere beleggingsinstrumenten, zegt simpelweg dat ze het zich niet kunnen veroorloven.

Uit het onderzoek van Insurance Europe bleek dat de hoogste prioriteit van mensen bij het sparen voor hun pensioen uitgaat naar de zekerheid rond het geld dat ze hebben belegd. Ze willen ook de premies kunnen verhogen of stopzetten, spaargeld aan hun nakomelingen kunnen overlaten en spaargeld gemakkelijk kunnen overdragen of opvragen. Kortom, ze willen meer flexibiliteit. 67% wil informatie over pensioenproducten zoals de pensioenverzekering digitaal in plaats van op papier ontvangen. De deelnemers aan het onderzoek zijn het meest geïnteresseerd in informatie over de geboden garanties, maar ook over kosten, risico’s, uitbetalingen en beleggingsresultaten. Ze zijn het minst geïnteresseerd in informatie over beleggingsstrategieën, die zijn een zaak van de beheerders van de pensioenverzekering.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

Pensioenverzekeringen kunnen een grote toekomst tegemoet zien

In een reactie op de resultaten van de enquête zei Nicolas Jeanmart, hoofd algemene verzekeringen bij Insurance Europe, dat ingrijpen dringend noodzakelijk is. Gezien het feit dat zo’n verontrustend groot gedeelte van de Europeanen momenteel niet genoeg spaart voor hun pensioen, bestaat er een dringende behoefte om het probleem aan te kaarten bij zowel de Europese Unie als op nationaal niveau hoe dit het beste kan worden veranderd. Uit het onderzoek bleek verder een duidelijke belangstelling voor bepaalde producties die traditioneel door verzekeraars worden aangeboden, zoals pensioenverzekeringen. Het is daarom van cruciaal belang dat de politiek de verzekeraars in staat stellen een belangrijke rol te vervullen bij het dichten van het pensioen spaarkloof. Pensioenverzekeringen kunnen dus een grote toekomst tegemoet zien. Zeker nu Europa lijkt te zijn wakker geschoten.

Prioriteiten voor het pan-Europese pensioenproduct zijn gepubliceerd

Het Europees Parlement heeft een pan-Europese pensioenproduct (PEPP) voorgesteld. Op basis van wat op tafel ligt, heeft Insurance Europe de belangrijkste prioriteiten en aanbevelingen van de sector gepubliceerd die beleidsmakers moeten aanpakken om ervoor te zorgen dat het PEPP een succes wordt. Het PEPP moet op de eerste plaats een echt pensioenproduct zijn om de pensioenkloof te dichten, bijvoorbeeld in de vorm van een pensioenverzekering.

De veiligheid van individuele spaargelden moet de prioriteit zijn van elk EU-initiatief op het gebied van pensioenen. Het PEPP moet daarnaast ook een echt product op lange termijn zijn om EU-spaarders de nodige garanties wat betreft opbrengsten te geven. Zowel grote als kleine aanbieders moeten elkaar in een werkelijk geïntegreerde eengemaakte EU-markt voor pensioenen kunnen beconcurreren. Kortom, Europa werkt hard (?) om met een oplossing te komen. Hopelijk verstrijkt er niet te veel tijd alvorens er iets concreets op tafel ligt. Dat iets zal waarschijnlijk in grote mate overeenstemmen met het product dat we nu als een pensioenverzekering kennen.

Insight briefing: PEPP moet een echt pensioenproduct voor de lange termijn zijn

Insurance Europe houdt in ieder geval een oogje in het zeil wat dat pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) betreft. De consumenten moeten worden gestimuleerd om voor een lange periode te sparen, idealiter tot aan hun pensionering, bijvoorbeeld door middel van minimale investeringsperiodes. Dit zou op hun beurt PEPP-aanbieders, zoals verzekeraars, in staat stellen om hun klanten te laten profiteren van de voordelen van beleggingen op lange termijn. Belangrijk is dat het PEPP de polishouders van een pensioenverzekering of een vergelijkbaar product een passend niveau van zekerheid biedt. Dit omvat bescherming tegen zowel het risico op een extra lang leven als met garanties of aanvullende dekking tegen biometrische risico’s, zoals bvb. handicaps die in de loop van de arbeidsloopbaan worden opgelopen. Insurance Europe heeft een controlelijst met essentiële informatie ontwikkeld voor de precontractuele informatievereisten van PEPP en die zou worden afgestemd op de specifieke aard van het PEPP.

Verzekeraars zijn grote spelers op de markt voor pensioenverzekeringen

Pensioenstelsels met meerdere pijlers worden algemeen beschouwd als de meest effectieve manier om de houdbaarheid van de huidige pensioenvoorziening te waarborgen, aangezien de traditionele door de staat gerunde systemen steeds meer onder druk komen te staan ​​door de langere levensduur. Als belangrijke aanbieders van een breed gamma aan bedrijfspensioenen en andere vormen van persoonlijke pensioenen vormen verzekeraars een belangrijk onderdeel van elk systeem dat op meerdere pijlers berust.

De sleutel om ervoor te zorgen dat mensen op oudere leeftijd niets te kort komen, is het creëren van een gunstig regelgevingsklimaat. Dit moet de prestaties en diversiteit van pensioenproducten zoals de pensioenverzekering bevorderen. Het moet verzekeraars in staat stellen hun rol te spelen bij het dichten van de pensioen spaarkloof en ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld is voor alle pensioenuitvoerders. En het moet goed bestuur ondersteunen en ervoor zorgen dat mensen duidelijke informatie en zekerheid hebben bij hun voorbereidingen op pensionering.

Insurance Europe werkt samen met EU-beleidsmakers in alle debatten die betrekking hebben op pensioenvoorzieningen, waaronder het pan-Europese persoonlijke pensioenproduct (PEPP), de Solvency II-evaluatie van 2020, de aanbevelingen van de EG-deskundigengroep op hoog niveau inzake pensioenen, een belasting op financiële transacties (FTT), de implementatie van de richtlijn instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV II) en de rol van particuliere pensioensparen bij het op gang brengen van de groei via het Capital Markets Union-project.

De grote vraag is echter of de kosten zo hoog blijven als nu. In dat geval verdienen vooral de verzekeraars en niet de polishouders. Om die reden raad ik iedereen aan om zelf aan de slag te gaan. Het liefts met een bewezen succesvolle strategie of systeem zoals de Trading Navigator. Dat spaart je enorm veel kosten uit en kost niet meer dan enkele minuten per week.

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Met vriendelijke groet,

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

pensioenverzekering

Bronnen:

[1] https://www.researchgate.net/profile/Sherman-Hanna/publication/280013242_The_Demand_for_Risky_Assets_in_Retirement_Portfolios/links/55a3bd3308aed99da24cfec5/The-Demand-for-Risky-Assets-in-Retirement-Portfolios.pdf

[2] https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2019.3518

[3] https://jor.pm-research.com/content/7/1/35.short

[3] https://www.grupeer.com/blog/investing-for-your-pension/

[4] https://www.insuranceeurope.eu/new-pensions-survey-nearly-half-europeans-not-saving-retirement

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.