rentemarkt

Rentemarkt

Rentemarkt opgedeeld in geldmarkt en kapitaalmarkt

De rentemarkt wordt veelal opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). Onder de geldmarktrente wordt de korte rente verstaan (met een looptijd tot 2 jaar). Onder de kapitaalmarktrente wordt de lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar) verstaan.

Als maatstaf van de kapitaalmarktrente wordt vaak naar staatsleningen gekeken. Gezien het lage debiteurenrisico (risico dat er niet betaald wordt) bij een Nederlandse staatslening, geldt dit tarief vaak als een soort basistarief (benchmark). Leningen met hogere risico’s kennen een rente-opslag voor dat hogere risico, waarbij geldt dat de opslag (risicopremie) hoger wordt, naarmate het debiteurenrisico groter wordt.

Bouw zelf aan je vermogen

Simpel: groen = kopen, rood = verkopen. Maak rendement met dit bewezen systeem

Bij hypothecaire en consumptieve leningen is de kapitaalmarktrente belangrijk. Bij leningen met een langere renteperiode, bewegen de hypotheekrente en de leenrente vaak mee met de kapitaalmarktrente.

Normaal gesproken is op de rentemarkt de ‘lange’ rente hoger dan korter lopende leningen, dit wordt ook wel een normale yield curve genoemd. Dit komt onder meer doordat (ceteris paribus) bij een langer lopende lening een compensatie voor de kans op waardevermindering door toekomstige inflatie “ingebouwd” moet zijn.

Ook als de actuele inflatie laag is, zal onzekerheid omtrent de toekomstige inflatieontwikkeling normaliter zorgen voor een stijgende yieldcurve. Toch is het ook mogelijk dat de korte rente boven de lange rente noteert, wat een inverse yieldcurve wordt genoemd.

Wanneer de ‘lange’ rente lager is dan korter lopende leningen, dan wordt dit dus een inverse yield curve van de rentemarkt genoemd en dit signaleert dat er economisch zwaar weer op komst is. Normaal gesproken is een langere periode meer risicovol. Logischerwijs vragen beleggers dan een hogere rente, de vergoeding, voor meer risico.

Wanneer beleggers liever geld langer wegzetten, stijgen de koersen van lang lopende obligaties en daardoor daalt de effectieve rente. Beleggers verwachten voor de korte termijn meer economische problemen, maar verwachten dat deze problemen op de langere termijn wel weer voorbij zijn…

Dus gewoon het geld parkeren en schuilen voor de bui.

Aangezien veel beleggers samen de markt vormen, en de gecombineerde kennis vrij nauwkeurig in staat blijkt te zijn om de markt in te schatten, hechten we waarde aan deze wishdom of the crowd, of wijsheid van de groep.

Er is onderzoek gedaan naar dit fenomeen, nadat ontdekt werd, dat de schattingen van het gewicht van een koe gemiddeld vrij nauwkeurig overeen kwamen met de werkelijkheid.

Nu moeten we wel constateren dat de massa psychologie, iedereen praat elkaar voortdurend na en angst en hebzucht zijn besmettelijk,  zorgen dat er wel golfbewegingen ontstaan waardoor de markt zowel naar boven als naar beneden de neiging heeft om te overdrijven.

Gemiddeld genomen echter, is de groep slimmer dan het individu en daar kunnen we dus dankbaar gebruik van maken.

De markt heeft dus altijd gelijk en het heeft geen zin om voortdurend tegen de trend in te gaan en tegen de wind in te fietsen. Zie ook hoe je met het volgen van de trend, de markt kunt verslaan.

Een andere variant bij de rentemarkt is de vlakke yieldcurve, waarbij de rentes van de verschillende looptijden rond hetzelfde niveau liggen.

Een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen het rendement op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Op de horizontale as wordt de looptijd in jaren aangegeven en op de verticale as het (effectieve) rendement.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

Invloed van de centrale banken op de rentemarkt voor consumenten

De ECB (Europese Centrale Bank) en de Fed (Federal reserve) proberen wel invloed uit te oefenen op de rentemarkt. De ECB doet dit bijvoorbeeld door schulden op te kopen, waardoor de rente laag blijft.

Met de Uelser-vergelijking voor consumptie wordt bepaald in hoeverre het beleid van bijvoorbeeld de Fed invloed heeft op de vraag van consumenten naar bepaalde zaken (zoals leningen of hypotheken). Uit onderzoek blijkt dat hier een negatieve correlatie is. Dit betekent dat hoe hoger de rente wordt, hoe lager de vraag van de consumenten naar leningen en hypotheken. Of zelfs hoe lager de rente op leningen en hypotheken wordt. Heel vreemd en niet zoals verwacht en normaal wordt aangenomen hoe de rentemakrt werkt[1].

Als de rente die door banken aan elkaar gerekend wordt erg bewegelijk is, zie je vaak dat rente van financiële producten, zoals leningen, aan consumenten proactief stijgt. Dit geldt vooral in Amerika en in mindere mate in Aziatische markten, zoals Hong Kong, Taiwan en de Filipijnen[2].

Invloed van de rentemarkt op werkeloosheid

Het is vaak al duidelijk dat er een verband is in schommelingen van de olieprijs en de rente en de werkeloosheid in ontwikkelde landen. Maar dit is nog niet goed onderzocht in opkomende economieën. Uit onderzoek over Turkije waarin het effect van de olieprijs en de rente is onderzocht tussen 2005 en 2009 blijkt dat de olieprijs vooral effect heeft in tijden van recessie, maar dat de rente invloed heeft op de werkeloosheid wanneer er juist economische groei is[3].

BBP en inflatie hebben invloed op consumenten rente

Nu is er ook in 70 landen onderzoek uitgevoerd naar wat rente nu hoger en lager maakt. Hieruit kwam naar voren dat hoe hoger het bruto binnenlands product (BBP), zeg maar hoe meer geld mensen bij elkaar voor de belasting verdienen per hoofd van de bevolking hoe beter de rente van de rentemarkt naar de consumentenmarkt werd doorgerekend. De rente was dan ook lager. Bij een lagere inflatie en lager BBP worden dus andere rentes aan consumenten gerekend dan aan de banken onderling.

Bij een hogere inflatie wordt er ook een hogere rente gerekend.

Ook hoe de banken het doen heeft invloed om de rente die bijvoorbeeld aan consumenten wordt gerekend. Gaat het goed met de banken? Dan zijn ze flexibel en bewegen ze mee met de rentemarkt, maar gaat het niet lekker? Dan zijn ze veel minder meegaand[4].

Pin ook deze handige inforgraphic als geheugensteuntje:

rentemarkt

Expert Tip: Zelf je vermogen uitbouwen? Volg in dit bewezen systeem enkel de koop- en verkoopsignalen (groen en rood). Rendement gemiddeld 7,4% – 20,6%/jaar.  Bekijk je mogelijkheden hier

Bronnen:

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304393206002297

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999309000972

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988310001659

[4] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1899577