Rentemarkt

Rentemarkt opgedeeld in geldmarkt en kapitaalmarkt

De rentemarkt wordt veelal opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). Onder de geldmarktrente wordt de korte rente verstaan (met een looptijd tot 2 jaar). Onder de kapitaalmarktrente wordt de lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar) verstaan.

Als maatstaf van de kapitaalmarktrente wordt vaak naar staatsleningen gekeken. Gezien het lage debiteurenrisico (risico dat er niet betaald wordt) bij een Nederlandse staatslening, geldt dit tarief vaak als een soort basistarief (benchmark). Leningen met hogere risico’s kennen een rente-opslag voor dat hogere risico, waarbij geldt dat de opslag (risicopremie) hoger wordt, naarmate het debiteurenrisico groter wordt.

Bij hypothecaire en consumptieve leningen is de kapitaalmarktrente belangrijk. Bij leningen met een langere renteperiode, bewegen de hypotheekrente en de leenrente vaak mee met de kapitaalmarktrente.

Normaal gesproken is op de rentemarkt de ‘lange’ rente hoger dan korter lopende leningen, dit wordt ook wel een normale yield curve genoemd. Dit komt onder meer doordat (ceteris paribus) bij een langer lopende lening een compensatie voor de kans op waardevermindering door toekomstige inflatie “ingebouwd” moet zijn.

Ook als de actuele inflatie laag is, zal onzekerheid omtrent de toekomstige inflatieontwikkeling normaliter zorgen voor een stijgende yieldcurve. Toch is het ook mogelijk dat de korte rente boven de lange rente noteert, wat een inverse yieldcurve wordt genoemd.

Wanneer de ‘lange’ rente lager is dan korter lopende leningen, dan wordt dit dus een inverse yield curve van de rentemarkt genoemd en dit signaleert dat er economisch zwaar weer op komst is. Normaal gesproken is een langere periode meer risicovol. Logischerwijs vragen beleggers dan een hogere rente, de vergoeding, voor meer risico.

Wanneer beleggers liever geld langer wegzetten, stijgen de koersen van lang lopende obligaties en daardoor daalt de effectieve rente. Beleggers verwachten voor de korte termijn meer economische problemen, maar verwachten dat deze problemen op de langere termijn wel weer voorbij zijn…

Dus gewoon het geld parkeren en schuilen voor de bui.

Aangezien veel beleggers samen de markt vormen, en de gecombineerde kennis vrij nauwkeurig in staat blijkt te zijn om de markt in te schatten, hechten we waarde aan deze wishdom of the crowd, of wijsheid van de groep.

Er is onderzoek gedaan naar dit fenomeen, nadat ontdekt werd, dat de schattingen van het gewicht van een koe gemiddeld vrij nauwkeurig overeen kwamen met de werkelijkheid.

Nu moeten we wel constateren dat de massa psychologie, iedereen praat elkaar voortdurend na en angst en hebzucht zijn besmettelijk,  zorgen dat er wel golfbewegingen ontstaan waardoor de markt zowel naar boven als naar beneden de neiging heeft om te overdrijven.

Gemiddeld genomen echter, is de groep slimmer dan het individu en daar kunnen we dus dankbaar gebruik van maken.

De markt heeft dus altijd gelijk en het heeft geen zin om voortdurend tegen de trend in te gaan en tegen de wind in te fietsen. Zie ook hoe je met het volgen van de trend, de markt kunt verslaan.

Een andere variant bij de rentemarkt is de vlakke yieldcurve, waarbij de rentes van de verschillende looptijden rond hetzelfde niveau liggen.

Een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen het rendement op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Op de horizontale as wordt de looptijd in jaren aangegeven en op de verticale as het (effectieve) rendement.