staatsobligaties

Staatsobligaties

StaatsobligatiesStaatsobligaties, oftewel staatsleningen, zijn schuldbewijzen die door een overheid zijn uitgegeven. In Nederland worden staatsobligaties geveild door het Agentschap van het ministerie van Financiën. Dit Agentschap, gevestigd in Den Haag, plaatst langlopende en kortlopende leningen om het financieringstekort van het Rijk te dekken.

Over het algemeen worden staatsobligaties als veilig gezien. Voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008 negeerden beleggers de fundamentele risicofactoren voor staatsobligaties.

Bouw zelf aan je vermogen

Simpel: groen = kopen, rood = verkopen. Maak rendement met dit bewezen systeem

Daar kwam echter verandering in met het uitbreken van de crisis. De beleggers gingen niet alleen de kredietrisico’s van de individuele landen opnieuw evalueren, maar ook de risicoaversie op de financiële markten (die tijdens de crisis aanzienlijk toenam) werd een belangrijke bepalende factor voor de spreads op staatsobligaties. Aan dit onderwerp was ook onderstaande studie gewijd[1].

Vlak voor en tijdens deze financiële crisis werd dit ook duidelijk, omdat de rentespreads tussen Zuid-Europese staatsobligaties en Duitse staatsobligaties duidelijk zijn toegenomen.

De risico’s voor Frankrijk, Italië en Spanje werden door de beleggers duidelijk hoger ingeschat dan die voor Duitsland. De Duitse Bunds (en in mindere mate ook de staatsobligaties van andere landen uit Noord-Europa zoals Nederland) werden dus veiliger beschouwd dan die van de Zuid-Europese[2].

Uit ander onderzoek naar Amerikaanse staatsobligaties blijkt waarom dit verschil er kan zijn. Amerikaanse staatsobligaties worden beschouwd als zowat de veiligste belegging, vooral tijdens periodes van grote economische onrust, zoals tijdens de financiële crisis.

Maar waarom is dat zo? De conclusie luidde dat wanneer de beleggers de keuze hebben tussen staatsobligaties van twee emittenten met een hoge schuldengraad die beiden obligaties uitgeven met eenzelfde looptijd, de voorkeur zal uitgaan naar de obligaties van het grootste land. De grootte van het land wordt met andere woorden beschouwd als een factor die bijdraagt tot de veiligheid van de staatsobligaties. Dat effect is bovendien sterker voelbaar in crisisperiodes[3]. Duitsland is economisch ook groter dan de Zuid-Europese landen, beleggers hebben dan het gevoel dat ze niet terecht kunnen bij kleinere landen die veel schulden hebben, als er grotere landen met veel schulden het alternatief zijn.

 

Expert Tip: Zelf je vermogen uitbouwen? Volg in dit bewezen systeem enkel de koop- en verkoopsignalen (groen en rood). Rendement gemiddeld 7,4% – 20,6%/jaar.  Bekijk je mogelijkheden hier

Staatsobligaties geveild via tender- of toonbanksysteem

Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen dan op de te veilen staatsleningen inschrijven.

Staatsobligaties kunnen (in Nederland) via 2 systemen worden geveild: via het tendersysteem of het toonbanksysteem. Het Agentschap hanteert ook wel een combinatie van toonbankuitgifte en een tendersysteem.

Tendersysteem

Bij het tendersysteem maakt het Agentschap bekend tegen welke rente de staat wil gaan lenen, maar de uitgiftekoers van de lening wordt pas na afloop van de inschrijving bepaald. Beleggers geven vervolgens via hun bank of commissionair door tegen welke limietkoers (maximale koers) een bepaald bedrag aan staatsobligaties zij willen kopen.

Naarmate de beleggers de staatslening aantrekkelijker vinden, zullen zij dan tegen hogere limietkoersen inschrijven. Na sluiting van de inschrijving maakt het Agentschap een overzicht bekend, voor welk bedrag en tegen welke koersen is ingeschreven.

Toonbanksysteem

Bij het toonbanksysteem (‘over the counter’-systeem), wordt de uitgiftekoers dagelijks vastgesteld en kunnen beleggers opgeven voor welk bedrag zij willen inschrijven. Het Agentschap kan de uitgiftekoers verhogen als er veel belangstelling bestaat.

Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de rendementen van al bestaande staatsleningen op dat moment. Op elk gewenst ogenblik kan de inschrijving worden gestopt. Het voordeel van dit systeem is, dat beter op de markt kan worden ingespeeld dan bij het tendersysteem.

Groeihefbomen voor je vermogen

Ontdek de groeipotentie van je vermogen met deze belangrijke hefbomen. Gebruik turbo’s en speeders om je vermogensgroei een forse spurt te geven. Stap 1: bekijk deze handleiding

Uitgiftekoers

Ten aanzien van de uitgiftekoers geldt dat een lagere (uitgifte)koers een grotere opbrengst oplevert, maar dat de staat dan relatief duur leent.

Stel dat de Nederlandse staat een obligatielening met een couponrente van 7% plaatst tegen een uitgiftekoers van 98%. Dan ontvangt het Rijk per obligatie van nominaal € 1000 een bedrag van € 980. Wel zal de staat jaarlijks €70 (7% van €1000) aan rente moeten betalen. Het effectieve rendement bedraagt in dat geval 7,14% [(70/980) x 100%].

Beleggers die hadden ingeschreven tegen een limietkoers van bijvoorbeeld 97%, konden dus niet meedoen met de lening. Zij die bijvoorbeeld een limietkoers van 100% hadden meegegeven, krijgen wel staatsobligaties toegewezen, afhankelijk van het toewijzingspercentage.

Beleggers die een limiet hoger dan de uitgiftekoers hadden opgegeven, krijgen de obligaties dus goedkoper dan hun limietkoers. Deze beleggers waren bereid om in ieder geval meer dan €980 te bieden voor een staatsobligatie en zijn in dit voorbeeld dus goedkoper uit.

Weten hoe de trend is van de staatsobligaties? Gebruik dan een objectieve indicator, bijvoorbeeld de Trading Navigator

Pin deze handige infographic als geheugensteuntje:

staatsobligaties

Bronnen:

[1] https://link.springer.com/article/10.1007/s10272-011-0379-2

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426614000119

[3] https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.p20161109