Stock splits leuk voor actieve beleggers maar niet voor de lange termijn

Stock splits zijn interessant voor korte termijn beleggers. Een aandelensplitsing voegt geen waarde aan een bedrijf toe en zou dus geen directe invloed op de aandelenkoers moeten hebben. Op korte termijn heeft deze niettemin meestal een positieve koersontwikkeling tot gevolg, maar niet voor de lange termijn. Zowel de aankondiging als de splitsingsdatum beïnvloedt de prijs van aandelen.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Een aandelensplitsing voegt per saldo geen waarde toe

Stock splits kunnen in elke ratio worden doorgevoerd en hebben meestal een positieve uitwerking op de koers van aandelen. Een aandelensplitsing voegt per saldo geen waarde toe. Het is enkel een cosmetische ingreep om de koers op een psychologisch aanvaardbaar niveau te brengen. Een stock split is niets anders dan een boekhoudkundige ingreep.

Stock splits om de verhandelbaarheid te vergroten.

Zo verdubbelt bij een 2-voor-1 split het aantal aandelen en wordt de nominale waarde gehalveerd, maar de fundamentele waarde van de onderneming verandert niet. Weliswaar halveert de winst per aandeel, maar omdat de koers eveneens de helft lager uitvalt, verandert de koers-winstverhouding niet. Hoewel stock splits geen bijdrage leveren aan de fundamentele waarde van een onderneming, worden zij vaak doorgevoerd om de verhandelbaarheid te vergroten.

Particuliere beleggers kopen liever honderd aandelen à € 30 euro dan één aandeel tegen de prijs van € 3000. Punt is wel dat stock splits het verschil tussen de bied- en laatprijs doen toenemen, hetgeen nadelig is voor de liquiditeit. Ook kan de aan het fonds verbonden handel in opties duurder en minder aantrekkelijk worden.

Outperformance stock splits vaak alleen op korte termijn

Ikenberry, Rankine en Stay rekenen voor dat op de dag van de aankondiging van de splitsing de gemiddelde koerswinst 3,5 procent bedraagt. In What do Stock Splits Really Signal stellen zij dat in de vijf handelsdagen na de split de aandelen 3,38 procentpunt beter presteren dan de beurs.

Een jaar na dato is het overrendement 7,94 procentpunt

Een jaar na dato is het overrendement 7,94 procentpunt. Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op splitfactor 2 (twee nieuwe aandelen voor één bestaand). Bedrijven die aandelen splitsen, laten de buitenwereld weten dat zij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, stellen de onderzoekers. Omdat in de restperiode het overrendement 4,56 procentpunt bedraagt, zien critici in stock splits een lapmiddel van het management om de aandacht van pessimistische berichtgeving af te leiden. Zo willen zij het negatieve effect van slecht nieuws alsnog afwenden.

stock splits Tesla kwartaal zw

In het tweede jaar 1,55 procentpunt achterblijven op hun controlegroep

Hoewel er in het jaar na de splitsing een overrendement van 2 procentpunt wordt behaald, underperformen gesplitste aandelen op termijn hun directe concurrenten. In Stock Splits, Signaling, and Long-Run Stock Performance tonen Dunbar, Hwang en Mandelker aan dat zij reeds in het tweede jaar 1,55 procentpunt achterblijven op hun controlegroep. Het jaar daarop presteren hun collega’s 1,4 procentpunt beter.

Stock splits 8 procent lager dan de controlegroep!

In het vierde jaar bedraagt de outperformance van de controlegroep 3,29 procentpunt en in het vijfde jaar boeken de gesplitste aandelen een onderrendement van 2,68 procentpunt. Per saldo komt de winst van stock splitters over vijf jaar op 16 procent. Dit is 8 procent lager dan de controlegroep! Hoewel gesplitste aandelen in het eerste jaar goed gedijen, vallen zij in de jaren erna op door hun ondermaatste prestatie.

Bedrijven met uitzonderlijke winstgroei splitsten hun aandelen

Een sluitende verklaring voor dit fenomeen hebben de onderzoekers niet. Wel zagen zij dat vooral de bedrijven met uitzonderlijke winstgroei hun aandelen splitsten. Het vermoeden bestaat dat de koers van de stock splitters achterblijft omdat echte groeiaandelen verkocht worden als de winstgroei stokt. Desai en Jain stellen dat tussen de aankondiging en de verwezenlijking ervan, de te splitsen aandelen 7,05 procent harder stijgen dan het beursgemiddelde.

Dividend verhogen

Drie jaar later is er sprake van een bovengemiddeld rendement van slechts 11,87 procent. Uit hun studie Long-Run Common Stock Returns following Stock and Reverse Splits komt verder naar voren dat aandelen die na een aandelensplitsing bovenmaats presteerden, veelal ook hun dividend hebben verhoogd!

Basisstrategieën stock splits

In Amerika maken daytraders dankbaar gebruik van de hype rond aandelensplitsingen. De kortetermijnbeleggers kunnen hiervoor terugvallen op vier basisstrategieën:

  • Bij de announcement-strategie trachten beleggers als eerste op de bekendmaking te reageren. Als een split is aangekondigd, worden zij via mobiele telefoons of e-mail per ommegaande verwittigd, zodat zij meteen hun positie kunnen innemen. Deze  strategie geldt als het neusje van de zalm.
  • Wild cards. Wanneer een aandeel het koersniveau van de voorgaande splitsing heeft bereikt, ligt het voor de hand dat er een nieuwe op til is. Vanaf dat moment zoeken beleggers naar aanwijzigingen over het tijdstip van de verwachte stock split.
  • Pre-split. In de periode tussen het besluit en de daadwerkelijke uitvoering ervan doorlopen aandelen een regelmatig terugkerend koerspatroon. Zodra de split wereldkundig is, lopen de aandelenkoersen op, waarbij de stijging het duidelijkste is in de tien tot twaalf dagen voor de feitelijke splitsing.
  • De postannouncement-strategie vertrouwt op profit taking. Vaak stijgen aandelen in afwachting van bedrijfsresultaten. Het is gebruikelijk dat tijdens de publicatie ervan de directie haar splitsingsplan aankondigt. In eerste instantie zakken de aandelenkoersen dan als gevolg van winstnemingen volgend op de stijging tot dat moment. Na korte tijd herstelt de koers echter, nu vooruitlopend op de uitvoering van de aangekondigde stock split.

Event Studies naar stock splits

De beleggingsgemeenschap vertoont sinds het bestaan van de beurs een bijzondere interesse voor bedrijfsspecifieke gebeurtenissen die de rendementsontwikkeling van aandelen beïnvloeden. Een stock split is zo’n gebeurtenis.

Analisten bestuderen allerlei macro-economische ontwikkelingen, teneinde de gevolgen op microniveau in te schatten. Factoren als reorganisaties of de ontwikkeling van nieuwe producten hebben echter evenzeer invloed op de winstgevendheid van individuele ondernemingen. Los hiervan bestaat er een aantal relaties tussen gelijksoortige gebeurtenissen die de koersontwikkeling van aandelen beïnvloeden.

Beleggingsleerwetenschappers omschrijven dergelijke gebeurtenissen en de ontwikkeling van het vervolgrendement als event-studies. Aandelensplitsingen, advieswijzigingen, dividendpolitiek, inkoop van eigen aandelen en winstaankondigingen zijn enkele voorbeelden hiervan.

De bestudering van de rendementsontwikkeling voor een event, direct erna en later, verschaft inzicht in de onderliggende prijsvorming en de efficiënte werking van financiële markten. Maar voor beleggers ontsluiert het hoe de beleggingsgemeenschap reageert op spraakmakende gebeurtenissen.

Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week

Hoe zou het voor je zijn als je met maximaal 10 minuten per week succesvol zou beleggen? In de gratis LIVE online training zie je precies hoe je dat doet. Meld je hier aan: www.beleggen.com/training

Ivan Snurer, Quantalytica

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.