(Stress) testing one, two…

De resultaten van de zogenoemde stress tests zijn onderweg. Deze week zal de Amerikaanse overheid details omtrent de gehanteerde methodologie openbaar maken. Op 4 mei zullen vervolgens de daadwerkelijke testresultaten worden gepubliceerd, al dan niet gedeeltelijk.
Waar gaat het om bij deze stress tests? De stress tests maken deel uit van het reddingsplan dat de Amerikaanse overheid in maart uit de doeken deed. Het oorspronkelijke Troubled Asset Relief Program (TARP) werd toen getransformeerd tot een plan waarin de private sector, deels gesteund door de overheid, werd aangemoedigd om problematische leningen op te kopen van banken. Met behulp van $ 75 miljard tot $ 100 miljard vanuit TARP, hoopte schatkistbewaarder Timothy Geithner private partijen zover te krijgen $ 1 biljoen te investeren in troubled assets van banken …lees meer

Het uitvoeren van stress tests was een onderdeel van Geithners plan: de 19 grootste banken van de VS zouden aan een uitgebreid onderzoek worden onderworpen, om op die manier helder te krijgen hoe deze financials er voor staan, hoe het gesteld is met hun kapitaalbuffers en hoe zij in de komende twee jaar zullen presteren. Daarbij werd een tweetal economische scenario’s gehanteerd: enerzijds was er het baseline scenario, waarbij gerekend werd met een economische ontwikkeling in 2009 en 2010 op basis van voorspellingen die in februari van dit jaar zijn afgegeven. Anderzijds was er het more adverse scenario; een scenario waarin de recessie in de VS langduriger en dieper zal zijn dan de cijfers uit februari doen vermoeden.

In de afgelopen weken vonden de stress tests plaats. De betreffende banken dienden een analyse te maken van de mogelijk te lijden verliezen, de prestaties van krediet- en effectenportefeuilles daarbij inbegrepen. De resultaten van deze interne onderzoeken werden door de stress test supervisors (waaronder de Federal Reserve en de Federal Deposit Insurance Corporation) tegen het licht gehouden en geëvalueerd. Hiertoe werden tevens gesprekken gevoerd met het topmanagement van de betreffende banken. Naar aanleiding van de stress tests zou onder meer duidelijk moeten worden, of de Amerikaanse overheid bij bepaalde banken (nogmaals) moet ingrijpen …lees meer

Roubini wordt er niet vrolijk van
Nog voordat de gehanteerde methodologie is gepubliceerd -laat staan de resultaten zelf- zorgen de stress tests voor de nodige, jawel, stress. Zo uitte Nouriel Roubini, de professor die wereldfaam verwierf vanwege zijn (terechte) voorspellingen omtrent de kredietcrisis, vorige week felle kritiek op de stress tests. Volgens Roubini zijn de resultaten van de onderzoeken “nutteloos”, aangezien de gehanteerde scenario’s (zie hierboven) de economische werkelijkheid niet weerspiegelen. Zelfs het more adverse scenario voor 2009 is al ingehaald door de feiten, aldus de professor in zijn column op de website van zakenblad Forbes:
”…recent data and trends for the unemployment rate, GDP growth and home prices show that, as of Q1 of 2009, actual macro data are much worse than the baseline scenario of the stress tests and even worse than the more adverse scenario of the stress tests. So the results of the stress tests -even before they are published- are useless.” …lees meer

Geesteskindje wordt zorgenkindje
Maakt Roubini zich zorgen over het (gebrek aan) nut van de stress tests, ook in een ander opzicht is het geesteskindje van Geithner een zorgenkindje geworden. Zowel bankiers als regeringsfunctionarissen zitten met het bankenonderzoek in hun maag. Aan de ene kant wil men voorkomen dat er teveel onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. Teveel (sombere) uitkomsten zouden ervoor kunnen zorgen dat het sentiment rondom de financials nog negatiever wordt, met alle kwalijke gevolgen van dien. Aan de andere kant zou een te summiere publicatie van de testresultaten ertoe kunnen leiden dat de markt het vertrouwen in het effect van de stress tests verliest. Bij gebrek aan informatie zouden beleggers en spaarders hun eigen conclusies kunnen gaan trekken en hun bankaandelen verkopen dan wel hun spaargelden weghalen bij (zwakkere) banken …lees meer

(On)betrouwbare bron
Bankiers zijn bang. Terecht, zo menen bepaalde bronnen. Zij beweren namelijk al op de hoogte te zijn van de testresultaten. Volgens Turner Radio Network zouden 16 van de 19 onderzochte banken de stress tests niet hebben doorstaan. Enkele citaten van de website van Turner Radio Network:

The Turner Radio Network has obtained the stress test results. They are very bad. […] Of the top nineteen (19) banks in the nation, sixteen (16) are already technically insolvent. […] Of the 16 banks that are already technically insolvent, not even one can withstand any disruption of cash flow at all or any further deterioration in non-paying loans. […] Of the top 19 banks in the nation, the top five (5) largest banks are under capitalized so dangerously, there is serious doubt about their ability to continue as ongoing businesses.” …lees meer

Dat klinkt niet goed. Maar wat evenmin goed klinkt, zijn de constateringen van de Anti-Defamation League (ADL) omtrent Hal Turner, de drijvende kracht achter Turner Radio Network. Op de website van de ADL, een genootschap dat zich bezighoudt met het signaleren en bestrijden van antisemitisme, staat een overzicht met uitspraken die Turner in de afgelopen jaren deed in zijn radio-uitzendingen en weblogs.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft inmiddels laten weten dat de uitlatingen van Turner omtrent de (in)solvabiliteit van Amerikaanse banken ongegrond zijn, eenvoudigweg omdat de resultaten nog helemaal niet beschikbaar zijn: “We don’t have stress test results yet.” …lees meer

Volgens David Axelrod, een van de topadviseurs van de Amerikaanse president Barack Obama, zal echter een aantal Amerikaanse banken waarschijnlijk de stress test niet doorstaan …lees meer

Maar Timothy Geithner is hoopvol, zo bleek woensdag uit zijn opmerking tegenover het Amerikaanse Congres: “The vast majority of banks have more capital than they need to be considered well capitalized by their regulators.” …lees meer

Tom Lassing wees op zijn website op (wederom!) een interessante aanpassing in de boekhoudregels met betrekking tot de kapitaaleisen van de banken. Of zij de stress tests nu doorstaan of niet, tijdens het spel de regels veranderen is in ieder geval al hoogst twijfelachtig:

“Hoe kunnen Amerikaanse banken er toch ineens zo goed voor staan? Ik ben door een lezer gewezen op het feit waarom Amerikaanse banken er ineens zo goed voor staan. Dit is interessant! De banken hebben namelijk van de Fed toestemming gekregen om geld dat langer dan één dag op een betaalrekening staat als ‘spaargeld’ te kwalificeren. Zelfs als de klanten dus maar één rekening bij de bank hebben, is hun rekening binnen de bank boekhoudkundig gesplitst in een rekening met transactie geld, d.w.z. geld dat net binnen is gekomen, en ‘spaargeld’ het geld dat langer dan 24 uur op die rekening staat

U krijgt geen rente op dit geld. De banken, die op basis van het geld op de transactie rekening 10% cash moeten aanhouden, hoeven nu extreem minder cash aan te houden om toch aan de regels te kunnen voldoen. Immers hoeven ze op spaargeldrekeningen geen reserves aan te houden. Daarmee is hun cashgeld behoefte veel minder en is er dus ook minder staatssteun nodig. Een mooie truc om alle banken er boekhoudkundig een stuk beter voor te laten staan (Bron: )

Overigens is deze boekhoudkundige truc geen geheim. Iedere bank die er gebruik van maakt, moet het publiceren. Hoe bijvoorbeeld Citibank dat doet, leest u hier

Als u het kunt vinden, dan hoor ik het graag. Deze bank voldoet aan al haar verplichtingen, maar ze verstopt heel de uitleg onder een enorme berg aan overige informatie zodat het pertinent onvindbaar is geworden. Zo werkt ‘openheid’ en het recht van de consument om te weten hoe het is geregeld.”

Harm van Wijk, BeursBulletin.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.