Berichten

CoOptionPortefeuille: 40% winst in 2008

Hoewel de optie-expiratie van afgelopen vrijdag plaatsvond temidden van een zeer turbulente markt, was ook september een zeer geslaagde maand voor de CoOptionPortefeuille. In verschillende opzichten vormde deze maand een mijlpaal voor de portefeuille, reden om vanaf deze plek terug te blikken op de afgelopen periode.

Op de voet gevolgd: de CoOptionPortefeuille

Terwijl de aandelenbeurzen op hun grondvesten trillen, kunnen abonnees met een CoOptionPortefeuille vol vertrouwen de expiratie van aanstaande vrijdag tegemoet zien. De recente zware klappen die de AEX-index moest incasseren, pakten vooralsnog zeer goed uit voor de posities in de CoOptionPortefeuille. In de afgelopen weken heeft BeursBulletin namelijk wederom met CoOptions ingespeeld op dalende koersen. […]

Op de voet gevolgd: de CoOptionPorteuille

Twee weken geleden is vanaf deze plek voor het eerst aandacht besteed aan de concrete gang van zaken rond de CoOptionPortefeuille van BeursBulletin. Welke posities zijn er gedurende de afgelopen weken ingenomen en wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? Inmiddels staat de augustusexpiratie voor de deur: aanstaande vrijdag om 16.00 wordt de expiratiekoers van de […]

Op de voet gevolgd: de CoOptionPorteuille

Zoals u wellicht weet, heeft de samenwerking tussen BeursBulletin en de Beleggers Coöperatie Nederland (‘Co’) begin vorig jaar geleid tot een interessante aanvulling op de portefeuilles die BeursBulletin aanbiedt: de CoOptionPortefeuille. In recente bijdragen door Co is voornamelijk ingegaan op het product dat ten grondslag ligt aan deze portefeuille: de CoOption. Het is de bedoeling […]

Beter uit met butterflies van Co

In mijn vorige bijdrage werd ingegaan op de totstandkoming van de uitgiftekoers van CoOptions, waarbij bovendien kort werd stilgestaan bij de kostenstructuur van CoOptions.

Circa 10% premievoordeel met CoOptions

In mijn vorige bijdrage heb ik een tweetal aspecten van de winstuitkering van CoOptions toegelicht. Hierbij kwam –onder meer- de uitgiftekoers van een CoOption-contract aan de orde, waarbij met een rekenvoorbeeld werd aangetoond dat de hoogte van de definitieve uitgiftekoers directe gevolgen heeft voor het rendement van de belegging. Omwille van de overzichtelijkheid is toen […]

Voor en na de expiratie

Afgelopen vrijdag expireerden de indexopties van de maand juni. Aangezien Co Single Range Options (of: CoOptions) worden opgezet met behulp van dergelijke maandopties, hadden de abonnees van BeursBulletin, die in het bezit zijn van een CoOptionPortefeuille, een spannende middag. Immers: hoe zou de expiratie uitpakken en wat zouden de consequenties zijn voor de beleggingen in […]

Beleggers aller landen, verenigt u

Co is een ambitieus bedrijf dat onder het motto ‘Samen beter beleggen’ het verschil wil maken in een individualistische beleggingswereld. Die nadruk op ‘samen’ leidt soms tot interessante misverstanden. Zo vroeg iemand mij onlangs, of ‘Co’ een afkorting is voor ‘communistisch.’ Nou…nee. Maar voor alle zekerheid geven we graag een toelichting op onze bedrijfsnaam.