Berichten

Dividendbelasting

Dividendbelasting (Nederland), opbrengstbelasting genoemd in Caribisch Nederland of roerende voorheffing genoemd in België is een internationaal veel voorkomende vorm van belasting, die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend.

Dividendbelasting veelal voorheffing

De belasting wordt geïnd door inhouding op de dividenduitkering. De dividendbelasting is veelal, maar niet onder alle omstandigheden, een voorheffing. Dit houdt in dat de vennootschap die het dividend uitkeert, de belasting op de dividendbetaling inhoudt en vervolgens de dividendbelasting aan de fiscus afdraagt. De afgedragen dividendbelasting, mag vervolgens door de aandeelhouder op de door hem (of haar) over het dividend verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in mindering worden gebracht.

Dividendbelasting geregeld in Wet op de dividendbelasting 1965

In Nederland is de dividendbelasting geregeld in de Wet op de dividendbelasting 1965. Het tarief bedraagt momenteel 15% van de opbrengst. De Wet op de dividendbelasting 1965 (kortweg Wet DB 1965) regelt de dividendbelasting die de Nederlandse rijksoverheid heft met betrekking tot “opbrengsten” uit aandelen (en daarmee gelijkgestelde rechten) in vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn. Het tarief voor de dividendbelasting is proportioneel en bedraagt dus 15% van de opbrengst, ongeacht de hoogte van het dividend.

Dividendbelasting NL is afzonderlijke heffing

De Nederlandse dividendbelasting is een afzonderlijke heffing. Onder omstandigheden kan de dividendbelasting echter verrekend worden met zowel Nederlandse als niet-Nederlandse inkomensbelastingen, zoals de Nederlandse inkomstenbelasting en de Nederlandse vennootschapsbelasting. De dividendbelasting werkt in zo’n geval als een voorheffing.

In 2006 bedroeg de opbrengst van de dividendbelasting ruim € 4 miljard (ruim 3% van de totale rijksbelastinginkomsten).

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.

Dividend

Dividend is uitkering aan aandeelhouder

Dividend is een uitkering van een deel van de winst een onderneming aan de aandeelhouders (kapitaalverschaffers). Een onderneming die winst maakt, heeft 2 mogelijkheden om de winst aan te wenden.

De winst kan worden geherinvesteerd in het bedrijf of de winst kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een winstuitkering heeft een negatief effect op de hoeveelheid kapitaal (eigen vermogen) dat de onderneming beschikbaar heeft.

(Goede) ondernemingen streven naar een stabiele of (licht) stijgende dividenduitkeringen. Het kan ook voor komen dat bij verlies een bedrag wordt uitgekeerd, wat dan ten laste komt van reserves. Aandeelhouders hebben voor elk aandeel dat zij hebben, recht op eenwinstuitkering.

dividend

Uitkering in contanten of in aandelen

Dividend kan worden uitgekeerd in contanten (cash), maar ook in aandelen. Dit wordt stockdividend genoemd. De aandeelhouder kan soms kiezen tussen een uitkering in aandelen of contant. Wanneer er geen keuze wordt gemaakt, dan zal vaak de default optie, veelal contant, worden uitgekeerd.

Ex-dividend gaan van een fonds

Op de dag dat een fonds (aandeel) ex-dividend gaat, wordt de koers van het aandeel gecorrigeerd voor het dividendbedrag dat door de onderneming wordt uitgekeerd. Stel dat Royal Dutch Shell (RDS) op 24 april € 25,50 noteert en op 25 april € 0,25 ex-dividend gaat. De (theoretische) openingskoers van RDS op 25 april zal dan € 25,25 (€ 25,50 – € 0,25) bedragen.

Het inlopen van de winstuitkering

Het kan voorkomen dat de aandelenkoers na het ex-dividend gaan, gaat stijgen. Dit verschijnsel wordt ook wel ‘het inlopen van het dividend’ genoemd. Let wel, het is geen ‘Wet van Meden en Perzen’ dat het dividend wordt ingelopen. Als het sentiment op de beurs dermate slecht is, dan kan het ook voorkomen dat de koers verder daalt. Dit komt omdat beleggers denken dat het aandeel ineens goedkoop is geworden. Dit is natuurlijk niet het geval, want het dividend is uitgekeerd.

Het kan ook voorkomen dat de koers vervolgens daalt omdat er negatieve berichten over het bedrijf zijn of dat het sentiment op de aandelenbeurs is veranderd.

Optiebeleggers opgelet

Voor optiebeleggers is het ook belangrijk om goed op te letten op het uitkeren van dividend omdat dit namelijk een voorspelbare daling van de koers van het aandeel tot gevolg heeft. Bereid je dus goed voor en laat je dus niet verrassen. Zeker wanneer een optie weinig tijdswaarde meer heeft, dan is er een kans dat een optie vroegtijdig wordt uitgeoefend. De houder van de call optie heeft zo het aandeel plus de dividend uitkering ontvangen.

Bewezen strategie

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.

Ex dividend

Ex dividend

Ex dividend betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Op de ‘record date’ wordt bepaald welke beleggers het aandeel in bezit hadden. Alleen deze beleggers hebben recht op het dividend.

apple ex dividend

Ex dividend gaan

Op ex dividend datum noteert het aandeel ex dividend en zal de koers van het aandeel (voor opening van de beurs) worden gecorrigeerd met de hoogte van het dividend.

Stel dat een aandeel op het slot van de dag voor ex dividend datum € 10, – noteert. Als € 1 aan dividend wordt uitgekeerd, dan zal de (theoretische) openingskoers € 9, – noteren op de ex dividend datum. Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol, die de koers op dat moment bepalen. Het kan dus ook zijn dat een aandeel bijvoorbeeld op € 9,25 opent of juist lager, bijvoorbeeld vanwege slecht nieuws of het sentiment op de beurs.

Oorsprong dividend

Dividend, of ‘periodieke winstuitkering’ is ontleend aan het Frans ‘dividend’, meestal in het meervoud: ‘dividenden’. In het Latijn: ‘dīvidendum’, oftewel ‘wat verdeeld moet worden’. Het werkwoord is ‘dīvidere’: verdelen, indelen of scheiden.

Dividenddata

Het is van belang om goed te kijken naar de dividend data die een onderneming publiceert. We zullen Royal Dutch Shell (RDS) als voorbeeld nemen:

Aankondigingsdatum: 26 juli 2012.

Ex dividend datum: 8 augustus 2012.

Record date: 10 augustus 2012.

Betaalbaarstelling: 20 september 20 2012.

Op aankondigingsdatum (announcement of declaration) geeft de onderneming aan hoeveel dividend er zal worden uitgekeerd en wanneer het dividend betaalbaar zal worden gesteld.

Op de ex dividend datum zal het aandeel ex dividend noteren en op ‘record date’ zal de onderneming nagaan welke aandeelhouders recht hebben op het uit te keren dividend. Aandelen worden 3 dagen na aankoop of verkoop ‘gesettled’ (T+3).

Dat betekent dus dat je als aandeelhouder recht hebt op dividend van RDS als je op 7 augustus 2012 of daarvoor de aandelen hebt gekocht. Iemand die op 8 augustus 2012 aandelen RDS gaat kopen, heeft dus geen recht op het (interim) dividend.

Betaalbaarstelling dividend

De betaalbaarstellingsdatum geeft aan wanneer de onderneming het dividend op de rekening van de dividendgerechtigde stort.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://slim.beleggen.com/tradingnavigator  voor meer informatie.

Met de Trading Navigator bent u in staat om de dividendaandelen te analyseren op objectieve basis. Er ontstaat een koopsignaal wanneer de dividendaandelen in een stijgende trend zitten. Ook volgt er een verkoopsignaal wanneer de stijgende trend wordt verlaten of wanneer de koers daalt tot onder de stop loss.

Zo worden dalende periodes grotendeels vermeden en gebruik gemaakt van een langere periodes dat aandelen in een stijgende trend zitten. Hieronder is het resultaat te zien van deze methode ten opzichte van de AEX-index.

 

backtest trend dividend

Winst per aandeel

Winst per aandeel

Winst per aandeel wordt ook wel afgekort tot wpa. De wpa geeft aan hoeveel winst per aandeel beschikbaar is. De winst (na afschrijving, belasting en preferente dividenden) wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

De wpa is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd, gereserveerd of geherinvesteerd in het bedrijf voor verdere groei. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen niet-verwaterde winst per aandeel en verwaterde winst per aandeel.

Winst per aandeel = nettowinst / aantal uitgegeven aandelen

Stel dat een onderneming een nettowinst van € 100 miljoen heeft behaald en 5 miljoen aandelen heeft uitstaan, dan is de wpa: € 20 (€ 100 miljoen/5 miljoen). Als de directie besluit om de gehele winst uit te keren als dividend, dan kan het bedrijf dus maximaal € 100 miljoen/5 miljoen= € 20 per aandeel aan dividend uitkeren.

winst per aandeel

Een onderneming kan bijvoorbeeld opteren om bij de winstverdeling € 50 miljoen te reserveren, (ook wel winstreserve of algemene/overige reserve genoemd) en € 50 miljoen uit te keren als dividend. De onderneming heeft 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven. Elk aandeel zal dan dus recht geven op een dividend van € 10 (€ 50 miljoen/ 5 miljoen).

Winst per aandeel verwatert

De verwaterde wpa wordt berekend onder de aanname dat alle contingente effecten (convertibles, warrants en opties) die tot verwatering van de winst leiden, omgezet of uitgeoefend worden en dus als gewone aandelen moeten worden beschouwd.

Alle ondernemingen met uitstaande convertibles, warrants en/of opties dienen de gewone en verwaterde wpa dan ook in hun jaarrekening te vermelden.

Stel dat er bij een obligatielening (bestaand uit 3 miljoen obligaties) per obligatie 1 warrant is uitgegeven. 1 warrant geeft recht op aankoop van 5 aandelen tegen een bepaalde prijs. De verwaterde winst per aandeel kan dan als volgt worden berekend: € 100 miljoen / 20 miljoen* = € 5.

* 5 miljoen uitgegeven aandelen + de 3 miljoen warrants die ieder recht geven tot aankoop van 5 aandelen; 5 miljoen + (3 miljoen x 5) = 20 miljoen aandelen dat potentieel in omloop zou kunnen zijn.

Veel beleggers kijken naar het dividend in plaats van naar de winst. Een goede boekhouder kan immers de winst van het bedrijf bijsturen. Dividend moet daadwerkelijk worden uitbetaald, dus daarmee kan niet worden gerommeld, zoals bijvoorbeeld met Enron of andere boekhoudschandalen.

Een bekend boek hierover heeft als titel “Dividenden liegen niet”. Het is geschreven door de zeer succesvolle belegger Geraldine Weiss (Dividends Don’t Lie: Finding Value in Blue-Chip Stocks). Maar niet ieder aandeel keert natuurlijk dividend uit, omdat het bedrijf het bijvoorbeeld zeer winstgevend kan investeren in de groei van het bedrijf of voor het opbouwen van een reservere zodat het bedrijf niet bij de eerste tegenslag in de problemen komt.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Kijk dan eens naar de Trading Navigator op https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

Dividendrendement

Dividendrendement is het rendement op aandelen op basis van het uitgekeerde dividend

De waarde van het totale jaarlijkse uitgekeerde dividend (per aandeel) wordt gedeeld door de (huidige) koers van het aandeel. Let wel, dit is slechts een indicatie van het dividendrendement. De toekomstige dividenden worden geschat op basis van het afgelopen jaar. Een onderneming kan ervoor kiezen om dividend aan te passen of zelfs te passeren.

Dividendrendement = (jaarlijks) dividend/aandelenkoers

Het dividendrendement is met name interessant bij de beoordeling van aandelen die weinig koerswinst laten zien. Door een hoge payout ratio kan met het dividend jaarlijks dan toch een mooi rendement gemaakt worden. Dit in tegenstelling tot aandelen die het juist van koersstijgingen moeten hebben, omdat zij weinig of geen dividend uitkeren.

Het dividendrendement is in het geval van fondsen die weinig koerswinst laten zien, verantwoordelijk voor een groot deel van de totale winst (koerswinst + dividend) op aandelen. We zien dit vaak bij aandelen die een groot deel van de winst (moeten) uitkeren aan de aandeelhouders, zoals enkele vastgoedfondsen.

Dividend niet altijd zeker

Dividendrendement RDS Shell

Het toekomstige dividend is natuurlijk onzeker, maar de meeste bedrijven streven ernaar om een stabiel of licht stijgend dividend uit te keren. In crisissituaties kan echter het dividend ter discussie worden gesteld. Een sprekend voorbeeld is Fortis, dat in 2008 het dividend schrapte (ondanks eerdere stellige ontkenningen van het bestuur) en vervolgens ten onder ging.

Toch kan het zijn dat een onderneming de dividenduitkeringen handhaaft, ondanks een crisis. Een goed voorbeeld is Royal Dutch Shell (RDS) dat nooit in het bestaan van het olie- en gasconcern het dividend heeft verlaagd danwel gepasseerd. De dividenduitkeringen van RDS zijn (vooralsnog) meegegroeid met de inflatie.

Dividendrendement manier om cash flow te berekenen

Dividendrendement is een manier om de cash flow te berekenen, dus hoeveel euro je terugkrijgt voor iedere euro die je hebt geïnvesteerd in een aandeel. Beleggers die graag een minimum stroom aan cashflow wensen, zouden bijvoorbeeld aandelen in portefeuille kunnen opnemen met een stabiel en (relatief) hoog dividend.

Voorbeeld: 2 gelijksoortige energiebedrijven keren jaarlijks € 1 aan dividend uit, maar fonds ABC noteert € 10, terwijl XYZ € 20 noteert. Het dividendrendement van aandeel ABC bedraagt dan 10% ((€ 1/ € 10) * 100%), terwijl het dividendrendement van XYZ 5% bedraagt. Ceteris paribus, zou een belegger dan waarschijnlijk liever ABC aandelen verkiezen boven die van XYZ, mits beide fondsen wel een (vrijwel) zelfde risicoprofiel hebben.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.

Dividend-aandelenfondsen

dividend-aandelenfondsen

Dividend-aandelen fondsen

Dividend-aandelenfondsen zijn fondsen die doorgaans alleen in ondernemingen beleggen die veel dividend uitkeren.

Deze fondsen zijn herkenbaar vanwege de benaming: bijvoorbeeld High Income, High Dividend of Hoog Dividend.

Dividend-aandelenfondsen beleggen in aandelen met hoog dividendrendement

Fondsbeheerders van (hoog) dividend-aandelenfondsen beleggen in ondernemingen die stabiele en hoge dividenden uitkeren. Daarbij worden bijvoorbeeld de best presterende ondernemingen met hoge en stabiele dividenden geselecteerd. Dergelijke dividend-aandelenfondsen kunnen aantrekkelijk zijn in periodes met lage rentes. Als ook nog wordt belegd in meer landen, sectoren en ondernemingen, wordt een betere spreiding gerealiseerd. Dividend-aandelen in de S&P500…

Dividend Aristocrats

In Europa zijn er veel bedrijven die een jarenlange dividendhistorie hebben. Amerika kent zelfs de S&P 500 Dividend Aristocrats. Dit is een mandje van ondernemingen die minimaal 25 opeenvolgende jaren hun dividend hebben verhoogd.

Grote Europese aandelen die minimaal 10 jaar het dividend hebben verhoogd of minstens gelijk hebben gehouden, zijn veel dunner gezaaid dan in de VS. Royal Dutch Shell, het Zwitserse Nestlé en het Franse L’Oréal voldoen aan dit criterium. Dit zijn de drie fondsen die we in Europa tot de Dividend Aristocrats scharen. In de VS is de keus met 51 fondsen overigens veel uitgebreider.

Dividendrendement: één kant van de medaille

Beleggers kunnen zich beter niet blind staren op een hoog dividendrendement alleen. Het is niet raadzaam om alleen fondsen met een hoog dividend in portefeuille op te nemen. Neem ook meerdere factoren in ogenschouw. Te denken aan: cashflow en de soliditeit van een onderneming. Royal Dutch Shell is (vooralsnog) een solide onderneming gebleken die nog nooit het dividend heeft verlaagd of geschrapt.

Dividenden kunnen alleen worden uitbetaald als bedrijven economisch in staat zijn om deze uit te keren. En omdat prestaties uit het verleden maar weinig zeggen over de toekomst, is het ook zaak goed naar het bedrijf te kijken. Betrouwbare dividend betalers kunnen immers in de problemen komen, zoals ook Carrefour, RBS, Fortis en BP hebben laten zien.

Voorspelbaarheid kasstroom belangrijk

Belangrijk is om de ontwikkeling van de vrije kasstroom in de gaten te houden. Hieruit wordt immers het dividend betaald. Voorspelbaarheid van de kasstroom is belangrijk bij het dividendbeleggen. Des te cyclischer het bedrijfsmodel, des te groter de kans dat een onderneming bij een slechte markt, het dividendbeleid (neerwaarts) moet bijstellen en des te groter de kans dat het hoge (theoretische) dividendrendement verdwijnt.

Dividendfondsen zijn traditioneel belegd in stabiele sectoren zoals nutsbedrijven, voedingsfondsen, farmacie of tabak. 1 van de redenen is de relatief goede voorspelbaarheid van de kasstromen van deze ondernemingen.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille/ voor meer informatie.

Dividend Pay-out ratio

Pay-out ratio

Pay-out ratio is een andere benaming voor dividend pay-out ratio. Dit is het percentage van de winst dat een bedrijf uitkeert als dividend.

Pay-out ratio

Pay-out ratio percentage winst uitgekeerd als dividend

Als een onderneming (per aandeel) een jaarlijkse winst genereert van € 10 en daarvan € 2 aan dividend uitkeert, dan bedraagt de pay-out ratio 2 gedeeld door 10, oftewel 20%.

Volwassen ondernemingen: hoge pay-out ratio

Volwassen ondernemingen die weinig groeimogelijkheden (meer) hebben, kennen doorgaans een hoge pay-out ratio. In plaats dat een (volwassen) onderneming ‘cash op cash’ opstapelt, kiest een dergelijke onderneming doorgaans voor een hoge dividenduitkering van de winst.

Snelgroeiende bedrijven: lage pay-out

Snelgroeiende ondernemingen daarentegen, hanteren doorgaans een lage pay-out ratio. Een jong, snelgroeiend bedrijf investeert zoveel mogelijk van de winst in toekomstige groei.

Hoge pay-out ratio

Een onderneming die een pay-out ratio hanteert, biedt beleggers een goed dividendrendement op hun investering. Daarnaast kan weliswaar ook nog koerswinst worden behaald, echter de kans op hoge groeipercentages is doorgaans klein.

Beleggers in snel groeiende jonge ondernemingen, moeten het daarentegen vaak stellen zonder een hoge pay-out ratio of niet zelden zelfs zonder een dividenduitkering. De winst moet dan voor beleggers uit koerswinst komen.

Betrouwbaarheid van het bedrijf

Bij een hoge pay out ratio ontstaat twijfel of het bedrijf in staat is om het dividend te kunnen blijven betalen op het huidige niveau. Er kan immers niet structureel meer dividend worden betaald, dan dat aan winst is gerealiseerd. Daarom is het goed om goed te kijken naar de verhouding tussen dividend en winst. Het verlagen van het dividend heeft doorgaans een forse verlaging van de koers tot gevolg. Vooral wanneer een bedrijf een goede reputatie heeft opgebouwd als betrouwbare dividend betaler.

Dividenden liegen niet

Een goede boekhouder kan nog wel de cijfers oppoetsen waardoor de winstcijfers beter uitkomen, maar dit kan met het dividend niet. Het uitgekeerde dividend verlaat het bedrijf. Vandaar ook de titel van het boek van Geraldine Weiss, dat dividenden niet liegen. Veel beleggers hechten daarom meer waarde aan het dividend dan aan de winst. Zeker bij bedrijven die al wat langer bestaan, speelt het dividend een grote rol.

Rendabel investeren of niet

Bij jongere bedrijven is het gebruikelijk dat een meen een groot deel van de winst investeert in de groei van het bedrijf. Hier zien we daarom vaak een lage pay out ratio. Men zeg daarom ook wel, dat het dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders aangeeft dat het bedrijf niet in staat is om het geld rendabel te investeren in de uitbreiding van het bedrijf. Andere beleggers zeggen juist dat het uitkeren van dividend aangeeft dat het bedrijf een sterke focus moet hebben op het genereren van kasstromen zodat er daadwerkelijk dividend kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning?  https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille/

Cash dividend

Cash dividend

Cash DividendCash dividend is een dividend uitkering in contanten. Dividend is een uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Dit kan in aandelen geschieden, het zogenoemde stock dividend of in contanten, cash dividend dus. Bij een keuze-dividend kan de aandeelhouder zelf het dividend kiezen: of cash dividend of dividend in aandelen.

Cash dividend uitkering

Cash dividend is de verdeling van de winst van een onderneming aan de kapitaalverschaffers. Hoe vaak het dividend wordt uitgekeerd, hangt af van de onderneming. Sommige ondernemingen keren 1 keer per jaar dividend uit en andere bijvoorbeeld 4 keer per jaar, oftewel het dividend wordt 1 per kwartaal betaald. Andere bedrijven keren weer halfjaarlijkse of maandelijks dividend uit.

Hoogte cash dividend

De hoogte van het cash dividend wordt bepaald door de raad van bestuur van een onderneming. Beleggers kunnen vervolgens het voorstel goedkeuren, dan wel afkeuren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouder, als eigenaar van het bedrijf, heeft dus het laatste woord.

Aandeel ex dividend

Op ex dividend datum, zal de aandelenkoers evenveel afnemen als er aan dividend wordt uitgekeerd. Vervolgens zal het dividend op een bepaalde datum betaalbaar worden gesteld, mits de belegger op ‘record date’ de aandelen in portefeuille had. Het is dus belangrijk om te kijken wanneer een aandeel ex cash dividend gaat, wanneer de ‘record date’ is en wanneer het cash dividend betaalbaar wordt gesteld.

Een uitkering in contanten zegt veel over de mogelijkheid van het bedrijf om een positieve kasstroom te genereren. Dit is belangrijk voor de gezondheid van een bedrijf. Een uitkering van een deel van de winst in de vorm van nieuwe aandelen zegt niet zoveel. Er komen meer aandelen bij, dus het kapitaal verwatert. De winst moet over meer aandelen worden verdeeld.

Een bedrijf dat voldoende kasstroom genereert, meer inkomsten dan uitgaven, kan het lang volhouden. Cash Flow wordt vaak van groter belang geacht dan het maken van winst. Op papier kan een bedrijf goed draaien, maar een goede boekhouder kan hier veel verschil maken.

Aandeelhouderswaarde

Als een bedrijf ook dividend in contanten uitkeert, dan zal er zoveel cash moeten binnenkomen dat dit jaar in jaar uit uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. Dit vraagt een goed business model en een bekwaam management. Het management moet dus ook oog hebben voor de belangen van de aandeelhouders. Het creëren van aandeelhouderswaarde is natuurlijk van groot belang voor aandeelhouders.

Dividend aristocraten

Bedrijven die jaar in, jaar uit hun dividend hebben kunnen verhogen, verdienen de voorkeur. Dit worden ook de dividend aristocraten genoemd. De definitie van de periode dat bedrijven hun dividend niet neerwaarts hebben hoeven bijstellen, verschilt. Ook omdat er in Europa nauwelijks bedrijven te vinden zijn die bijvoorbeeld 25 jaar of langer hun dividend hebben kunnen verhogen of minimaal op het hetzelfde niveau wisten te houden.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Cash Dividend

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.

 

Dividend als alternatieve beleggingspolis

Nu voor het eerst in de geschiedenis van de woekerpolisaffaire een rechter heeft geoordeeld dat sprake is geweest van dwaling, opent dat interessante kansen voor de gedupeerde beleggers. Eind januari heeft de rechter geoordeeld dat een klant van verzekeringsmaatschappij ASR gecompenseerd moet worden voor zijn Falcon Levensplan polis. Lees meer

Dividend wint het van Industrie en Dienstverlening

Hoewel de resultaten van de portefeuille Industrie en Dienstverlening sinds de start positief zijn, blijven de prestaties achter bij de andere portefeuilles van BeursBulletin. Het zijwaartse verloop van de aandelen (de AEX heeft in de afgelopen jaren per saldo geen terreinwinst geboekt) speelt hierin een belangrijke rol. Lees meer

Pagina's

Dividendbelasting

Dividendbelasting (Nederland), opbrengstbelasting genoemd in Caribisch Nederland of roerende voorheffing genoemd in België is een internationaal veel voorkomende vorm van belasting, die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend.

Dividendbelasting veelal voorheffing

De belasting wordt geïnd door inhouding op de dividenduitkering. De dividendbelasting is veelal, maar niet onder alle omstandigheden, een voorheffing. Dit houdt in dat de vennootschap die het dividend uitkeert, de belasting op de dividendbetaling inhoudt en vervolgens de dividendbelasting aan de fiscus afdraagt. De afgedragen dividendbelasting, mag vervolgens door de aandeelhouder op de door hem (of haar) over het dividend verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in mindering worden gebracht.

Dividendbelasting geregeld in Wet op de dividendbelasting 1965

In Nederland is de dividendbelasting geregeld in de Wet op de dividendbelasting 1965. Het tarief bedraagt momenteel 15% van de opbrengst. De Wet op de dividendbelasting 1965 (kortweg Wet DB 1965) regelt de dividendbelasting die de Nederlandse rijksoverheid heft met betrekking tot “opbrengsten” uit aandelen (en daarmee gelijkgestelde rechten) in vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn. Het tarief voor de dividendbelasting is proportioneel en bedraagt dus 15% van de opbrengst, ongeacht de hoogte van het dividend.

Dividendbelasting NL is afzonderlijke heffing

De Nederlandse dividendbelasting is een afzonderlijke heffing. Onder omstandigheden kan de dividendbelasting echter verrekend worden met zowel Nederlandse als niet-Nederlandse inkomensbelastingen, zoals de Nederlandse inkomstenbelasting en de Nederlandse vennootschapsbelasting. De dividendbelasting werkt in zo’n geval als een voorheffing.

In 2006 bedroeg de opbrengst van de dividendbelasting ruim € 4 miljard (ruim 3% van de totale rijksbelastinginkomsten).

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op http://www.beursbulletin.nl/acties/id/ voor meer informatie.

Dividend

Dividend is uitkering aan aandeelhouder

Dividend is een uitkering van een deel van de winst een onderneming aan de aandeelhouders (kapitaalverschaffers). Een onderneming die winst maakt, heeft 2 mogelijkheden om de winst aan te wenden.

De winst kan worden geherinvesteerd in het bedrijf of de winst kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een winstuitkering heeft een negatief effect op de hoeveelheid kapitaal (eigen vermogen) dat de onderneming beschikbaar heeft.

(Goede) ondernemingen streven naar een stabiele of (licht) stijgende dividenduitkeringen. Het kan ook voor komen dat bij verlies een bedrag wordt uitgekeerd, wat dan ten laste komt van reserves. Aandeelhouders hebben voor elk aandeel dat zij hebben, recht op eenwinstuitkering.

dividend

Uitkering in contanten of in aandelen

Dividend kan worden uitgekeerd in contanten (cash), maar ook in aandelen. Dit wordt stockdividend genoemd. De aandeelhouder kan soms kiezen tussen een uitkering in aandelen of contant. Wanneer er geen keuze wordt gemaakt, dan zal vaak de default optie, veelal contant, worden uitgekeerd.

Ex-dividend gaan van een fonds

Op de dag dat een fonds (aandeel) ex-dividend gaat, wordt de koers van het aandeel gecorrigeerd voor het dividendbedrag dat door de onderneming wordt uitgekeerd. Stel dat Royal Dutch Shell (RDS) op 24 april € 25,50 noteert en op 25 april € 0,25 ex-dividend gaat. De (theoretische) openingskoers van RDS op 25 april zal dan € 25,25 (€ 25,50 – € 0,25) bedragen.

Het inlopen van de winstuitkering

Het kan voorkomen dat de aandelenkoers na het ex-dividend gaan, gaat stijgen. Dit verschijnsel wordt ook wel ‘het inlopen van het dividend’ genoemd. Let wel, het is geen ‘Wet van Meden en Perzen’ dat het dividend wordt ingelopen. Als het sentiment op de beurs dermate slecht is, dan kan het ook voorkomen dat de koers verder daalt. Dit komt omdat beleggers denken dat het aandeel ineens goedkoop is geworden. Dit is natuurlijk niet het geval, want het dividend is uitgekeerd.

Het kan ook voorkomen dat de koers vervolgens daalt omdat er negatieve berichten over het bedrijf zijn of dat het sentiment op de aandelenbeurs is veranderd.

Optiebeleggers opgelet

Voor optiebeleggers is het ook belangrijk om goed op te letten op het uitkeren van dividend omdat dit namelijk een voorspelbare daling van de koers van het aandeel tot gevolg heeft. Bereid je dus goed voor en laat je dus niet verrassen. Zeker wanneer een optie weinig tijdswaarde meer heeft, dan is er een kans dat een optie vroegtijdig wordt uitgeoefend. De houder van de call optie heeft zo het aandeel plus de dividend uitkering ontvangen.

Bewezen strategie

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.

Ex dividend

Ex dividend

Ex dividend betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Op de ‘record date’ wordt bepaald welke beleggers het aandeel in bezit hadden. Alleen deze beleggers hebben recht op het dividend.

apple ex dividend

Ex dividend gaan

Op ex dividend datum noteert het aandeel ex dividend en zal de koers van het aandeel (voor opening van de beurs) worden gecorrigeerd met de hoogte van het dividend.

Stel dat een aandeel op het slot van de dag voor ex dividend datum € 10, – noteert. Als € 1 aan dividend wordt uitgekeerd, dan zal de (theoretische) openingskoers € 9, – noteren op de ex dividend datum. Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol, die de koers op dat moment bepalen. Het kan dus ook zijn dat een aandeel bijvoorbeeld op € 9,25 opent of juist lager, bijvoorbeeld vanwege slecht nieuws of het sentiment op de beurs.

Oorsprong dividend

Dividend, of ‘periodieke winstuitkering’ is ontleend aan het Frans ‘dividend’, meestal in het meervoud: ‘dividenden’. In het Latijn: ‘dīvidendum’, oftewel ‘wat verdeeld moet worden’. Het werkwoord is ‘dīvidere’: verdelen, indelen of scheiden.

Dividenddata

Het is van belang om goed te kijken naar de dividend data die een onderneming publiceert. We zullen Royal Dutch Shell (RDS) als voorbeeld nemen:

Aankondigingsdatum: 26 juli 2012.

Ex dividend datum: 8 augustus 2012.

Record date: 10 augustus 2012.

Betaalbaarstelling: 20 september 20 2012.

Op aankondigingsdatum (announcement of declaration) geeft de onderneming aan hoeveel dividend er zal worden uitgekeerd en wanneer het dividend betaalbaar zal worden gesteld.

Op de ex dividend datum zal het aandeel ex dividend noteren en op ‘record date’ zal de onderneming nagaan welke aandeelhouders recht hebben op het uit te keren dividend. Aandelen worden 3 dagen na aankoop of verkoop ‘gesettled’ (T+3).

Dat betekent dus dat je als aandeelhouder recht hebt op dividend van RDS als je op 7 augustus 2012 of daarvoor de aandelen hebt gekocht. Iemand die op 8 augustus 2012 aandelen RDS gaat kopen, heeft dus geen recht op het (interim) dividend.

Betaalbaarstelling dividend

De betaalbaarstellingsdatum geeft aan wanneer de onderneming het dividend op de rekening van de dividendgerechtigde stort.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://slim.beleggen.com/tradingnavigator  voor meer informatie.

Met de Trading Navigator bent u in staat om de dividendaandelen te analyseren op objectieve basis. Er ontstaat een koopsignaal wanneer de dividendaandelen in een stijgende trend zitten. Ook volgt er een verkoopsignaal wanneer de stijgende trend wordt verlaten of wanneer de koers daalt tot onder de stop loss.

Zo worden dalende periodes grotendeels vermeden en gebruik gemaakt van een langere periodes dat aandelen in een stijgende trend zitten. Hieronder is het resultaat te zien van deze methode ten opzichte van de AEX-index.

 

backtest trend dividend

Winst per aandeel

Winst per aandeel

Winst per aandeel wordt ook wel afgekort tot wpa. De wpa geeft aan hoeveel winst per aandeel beschikbaar is. De winst (na afschrijving, belasting en preferente dividenden) wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

De wpa is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd, gereserveerd of geherinvesteerd in het bedrijf voor verdere groei. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen niet-verwaterde winst per aandeel en verwaterde winst per aandeel.

Winst per aandeel = nettowinst / aantal uitgegeven aandelen

Stel dat een onderneming een nettowinst van € 100 miljoen heeft behaald en 5 miljoen aandelen heeft uitstaan, dan is de wpa: € 20 (€ 100 miljoen/5 miljoen). Als de directie besluit om de gehele winst uit te keren als dividend, dan kan het bedrijf dus maximaal € 100 miljoen/5 miljoen= € 20 per aandeel aan dividend uitkeren.

winst per aandeel

Een onderneming kan bijvoorbeeld opteren om bij de winstverdeling € 50 miljoen te reserveren, (ook wel winstreserve of algemene/overige reserve genoemd) en € 50 miljoen uit te keren als dividend. De onderneming heeft 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven. Elk aandeel zal dan dus recht geven op een dividend van € 10 (€ 50 miljoen/ 5 miljoen).

Winst per aandeel verwatert

De verwaterde wpa wordt berekend onder de aanname dat alle contingente effecten (convertibles, warrants en opties) die tot verwatering van de winst leiden, omgezet of uitgeoefend worden en dus als gewone aandelen moeten worden beschouwd.

Alle ondernemingen met uitstaande convertibles, warrants en/of opties dienen de gewone en verwaterde wpa dan ook in hun jaarrekening te vermelden.

Stel dat er bij een obligatielening (bestaand uit 3 miljoen obligaties) per obligatie 1 warrant is uitgegeven. 1 warrant geeft recht op aankoop van 5 aandelen tegen een bepaalde prijs. De verwaterde winst per aandeel kan dan als volgt worden berekend: € 100 miljoen / 20 miljoen* = € 5.

* 5 miljoen uitgegeven aandelen + de 3 miljoen warrants die ieder recht geven tot aankoop van 5 aandelen; 5 miljoen + (3 miljoen x 5) = 20 miljoen aandelen dat potentieel in omloop zou kunnen zijn.

Veel beleggers kijken naar het dividend in plaats van naar de winst. Een goede boekhouder kan immers de winst van het bedrijf bijsturen. Dividend moet daadwerkelijk worden uitbetaald, dus daarmee kan niet worden gerommeld, zoals bijvoorbeeld met Enron of andere boekhoudschandalen.

Een bekend boek hierover heeft als titel “Dividenden liegen niet”. Het is geschreven door de zeer succesvolle belegger Geraldine Weiss (Dividends Don’t Lie: Finding Value in Blue-Chip Stocks). Maar niet ieder aandeel keert natuurlijk dividend uit, omdat het bedrijf het bijvoorbeeld zeer winstgevend kan investeren in de groei van het bedrijf of voor het opbouwen van een reservere zodat het bedrijf niet bij de eerste tegenslag in de problemen komt.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Kijk dan eens naar de Trading Navigator op https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

Dividendrendement

Dividendrendement is het rendement op aandelen op basis van het uitgekeerde dividend

De waarde van het totale jaarlijkse uitgekeerde dividend (per aandeel) wordt gedeeld door de (huidige) koers van het aandeel. Let wel, dit is slechts een indicatie van het dividendrendement. De toekomstige dividenden worden geschat op basis van het afgelopen jaar. Een onderneming kan ervoor kiezen om dividend aan te passen of zelfs te passeren.

Dividendrendement = (jaarlijks) dividend/aandelenkoers

Het dividendrendement is met name interessant bij de beoordeling van aandelen die weinig koerswinst laten zien. Door een hoge payout ratio kan met het dividend jaarlijks dan toch een mooi rendement gemaakt worden. Dit in tegenstelling tot aandelen die het juist van koersstijgingen moeten hebben, omdat zij weinig of geen dividend uitkeren.

Het dividendrendement is in het geval van fondsen die weinig koerswinst laten zien, verantwoordelijk voor een groot deel van de totale winst (koerswinst + dividend) op aandelen. We zien dit vaak bij aandelen die een groot deel van de winst (moeten) uitkeren aan de aandeelhouders, zoals enkele vastgoedfondsen.

Dividend niet altijd zeker

Dividendrendement RDS Shell

Het toekomstige dividend is natuurlijk onzeker, maar de meeste bedrijven streven ernaar om een stabiel of licht stijgend dividend uit te keren. In crisissituaties kan echter het dividend ter discussie worden gesteld. Een sprekend voorbeeld is Fortis, dat in 2008 het dividend schrapte (ondanks eerdere stellige ontkenningen van het bestuur) en vervolgens ten onder ging.

Toch kan het zijn dat een onderneming de dividenduitkeringen handhaaft, ondanks een crisis. Een goed voorbeeld is Royal Dutch Shell (RDS) dat nooit in het bestaan van het olie- en gasconcern het dividend heeft verlaagd danwel gepasseerd. De dividenduitkeringen van RDS zijn (vooralsnog) meegegroeid met de inflatie.

Dividendrendement manier om cash flow te berekenen

Dividendrendement is een manier om de cash flow te berekenen, dus hoeveel euro je terugkrijgt voor iedere euro die je hebt geïnvesteerd in een aandeel. Beleggers die graag een minimum stroom aan cashflow wensen, zouden bijvoorbeeld aandelen in portefeuille kunnen opnemen met een stabiel en (relatief) hoog dividend.

Voorbeeld: 2 gelijksoortige energiebedrijven keren jaarlijks € 1 aan dividend uit, maar fonds ABC noteert € 10, terwijl XYZ € 20 noteert. Het dividendrendement van aandeel ABC bedraagt dan 10% ((€ 1/ € 10) * 100%), terwijl het dividendrendement van XYZ 5% bedraagt. Ceteris paribus, zou een belegger dan waarschijnlijk liever ABC aandelen verkiezen boven die van XYZ, mits beide fondsen wel een (vrijwel) zelfde risicoprofiel hebben.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.

Dividend-aandelenfondsen

dividend-aandelenfondsen

Dividend-aandelen fondsen

Dividend-aandelenfondsen zijn fondsen die doorgaans alleen in ondernemingen beleggen die veel dividend uitkeren.

Deze fondsen zijn herkenbaar vanwege de benaming: bijvoorbeeld High Income, High Dividend of Hoog Dividend.

Dividend-aandelenfondsen beleggen in aandelen met hoog dividendrendement

Fondsbeheerders van (hoog) dividend-aandelenfondsen beleggen in ondernemingen die stabiele en hoge dividenden uitkeren. Daarbij worden bijvoorbeeld de best presterende ondernemingen met hoge en stabiele dividenden geselecteerd. Dergelijke dividend-aandelenfondsen kunnen aantrekkelijk zijn in periodes met lage rentes. Als ook nog wordt belegd in meer landen, sectoren en ondernemingen, wordt een betere spreiding gerealiseerd. Dividend-aandelen in de S&P500…

Dividend Aristocrats

In Europa zijn er veel bedrijven die een jarenlange dividendhistorie hebben. Amerika kent zelfs de S&P 500 Dividend Aristocrats. Dit is een mandje van ondernemingen die minimaal 25 opeenvolgende jaren hun dividend hebben verhoogd.

Grote Europese aandelen die minimaal 10 jaar het dividend hebben verhoogd of minstens gelijk hebben gehouden, zijn veel dunner gezaaid dan in de VS. Royal Dutch Shell, het Zwitserse Nestlé en het Franse L’Oréal voldoen aan dit criterium. Dit zijn de drie fondsen die we in Europa tot de Dividend Aristocrats scharen. In de VS is de keus met 51 fondsen overigens veel uitgebreider.

Dividendrendement: één kant van de medaille

Beleggers kunnen zich beter niet blind staren op een hoog dividendrendement alleen. Het is niet raadzaam om alleen fondsen met een hoog dividend in portefeuille op te nemen. Neem ook meerdere factoren in ogenschouw. Te denken aan: cashflow en de soliditeit van een onderneming. Royal Dutch Shell is (vooralsnog) een solide onderneming gebleken die nog nooit het dividend heeft verlaagd of geschrapt.

Dividenden kunnen alleen worden uitbetaald als bedrijven economisch in staat zijn om deze uit te keren. En omdat prestaties uit het verleden maar weinig zeggen over de toekomst, is het ook zaak goed naar het bedrijf te kijken. Betrouwbare dividend betalers kunnen immers in de problemen komen, zoals ook Carrefour, RBS, Fortis en BP hebben laten zien.

Voorspelbaarheid kasstroom belangrijk

Belangrijk is om de ontwikkeling van de vrije kasstroom in de gaten te houden. Hieruit wordt immers het dividend betaald. Voorspelbaarheid van de kasstroom is belangrijk bij het dividendbeleggen. Des te cyclischer het bedrijfsmodel, des te groter de kans dat een onderneming bij een slechte markt, het dividendbeleid (neerwaarts) moet bijstellen en des te groter de kans dat het hoge (theoretische) dividendrendement verdwijnt.

Dividendfondsen zijn traditioneel belegd in stabiele sectoren zoals nutsbedrijven, voedingsfondsen, farmacie of tabak. 1 van de redenen is de relatief goede voorspelbaarheid van de kasstromen van deze ondernemingen.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoog dividend worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille/ voor meer informatie.

Dividend Pay-out ratio

Pay-out ratio

Pay-out ratio is een andere benaming voor dividend pay-out ratio. Dit is het percentage van de winst dat een bedrijf uitkeert als dividend.

Pay-out ratio

Pay-out ratio percentage winst uitgekeerd als dividend

Als een onderneming (per aandeel) een jaarlijkse winst genereert van € 10 en daarvan € 2 aan dividend uitkeert, dan bedraagt de pay-out ratio 2 gedeeld door 10, oftewel 20%.

Volwassen ondernemingen: hoge pay-out ratio

Volwassen ondernemingen die weinig groeimogelijkheden (meer) hebben, kennen doorgaans een hoge pay-out ratio. In plaats dat een (volwassen) onderneming ‘cash op cash’ opstapelt, kiest een dergelijke onderneming doorgaans voor een hoge dividenduitkering van de winst.

Snelgroeiende bedrijven: lage pay-out

Snelgroeiende ondernemingen daarentegen, hanteren doorgaans een lage pay-out ratio. Een jong, snelgroeiend bedrijf investeert zoveel mogelijk van de winst in toekomstige groei.

Hoge pay-out ratio

Een onderneming die een pay-out ratio hanteert, biedt beleggers een goed dividendrendement op hun investering. Daarnaast kan weliswaar ook nog koerswinst worden behaald, echter de kans op hoge groeipercentages is doorgaans klein.

Beleggers in snel groeiende jonge ondernemingen, moeten het daarentegen vaak stellen zonder een hoge pay-out ratio of niet zelden zelfs zonder een dividenduitkering. De winst moet dan voor beleggers uit koerswinst komen.

Betrouwbaarheid van het bedrijf

Bij een hoge pay out ratio ontstaat twijfel of het bedrijf in staat is om het dividend te kunnen blijven betalen op het huidige niveau. Er kan immers niet structureel meer dividend worden betaald, dan dat aan winst is gerealiseerd. Daarom is het goed om goed te kijken naar de verhouding tussen dividend en winst. Het verlagen van het dividend heeft doorgaans een forse verlaging van de koers tot gevolg. Vooral wanneer een bedrijf een goede reputatie heeft opgebouwd als betrouwbare dividend betaler.

Dividenden liegen niet

Een goede boekhouder kan nog wel de cijfers oppoetsen waardoor de winstcijfers beter uitkomen, maar dit kan met het dividend niet. Het uitgekeerde dividend verlaat het bedrijf. Vandaar ook de titel van het boek van Geraldine Weiss, dat dividenden niet liegen. Veel beleggers hechten daarom meer waarde aan het dividend dan aan de winst. Zeker bij bedrijven die al wat langer bestaan, speelt het dividend een grote rol.

Rendabel investeren of niet

Bij jongere bedrijven is het gebruikelijk dat een meen een groot deel van de winst investeert in de groei van het bedrijf. Hier zien we daarom vaak een lage pay out ratio. Men zeg daarom ook wel, dat het dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders aangeeft dat het bedrijf niet in staat is om het geld rendabel te investeren in de uitbreiding van het bedrijf. Andere beleggers zeggen juist dat het uitkeren van dividend aangeeft dat het bedrijf een sterke focus moet hebben op het genereren van kasstromen zodat er daadwerkelijk dividend kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

De aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn een veilige keuze. In de afgelopen elf jaar leverde een dergelijke werkwijze met de tien beste aandelen uit de Euronext 100 en Next 150 een samengesteld rendement op van 12,5% per jaar versus een jaargemiddelde van -2,6% voor de Eurostoxx 50, de Europese hoofdindex.

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning?  https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille/

Cash dividend

Cash dividend

Cash DividendCash dividend is een dividend uitkering in contanten. Dividend is een uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Dit kan in aandelen geschieden, het zogenoemde stock dividend of in contanten, cash dividend dus. Bij een keuze-dividend kan de aandeelhouder zelf het dividend kiezen: of cash dividend of dividend in aandelen.

Cash dividend uitkering

Cash dividend is de verdeling van de winst van een onderneming aan de kapitaalverschaffers. Hoe vaak het dividend wordt uitgekeerd, hangt af van de onderneming. Sommige ondernemingen keren 1 keer per jaar dividend uit en andere bijvoorbeeld 4 keer per jaar, oftewel het dividend wordt 1 per kwartaal betaald. Andere bedrijven keren weer halfjaarlijkse of maandelijks dividend uit.

Hoogte cash dividend

De hoogte van het cash dividend wordt bepaald door de raad van bestuur van een onderneming. Beleggers kunnen vervolgens het voorstel goedkeuren, dan wel afkeuren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouder, als eigenaar van het bedrijf, heeft dus het laatste woord.

Aandeel ex dividend

Op ex dividend datum, zal de aandelenkoers evenveel afnemen als er aan dividend wordt uitgekeerd. Vervolgens zal het dividend op een bepaalde datum betaalbaar worden gesteld, mits de belegger op ‘record date’ de aandelen in portefeuille had. Het is dus belangrijk om te kijken wanneer een aandeel ex cash dividend gaat, wanneer de ‘record date’ is en wanneer het cash dividend betaalbaar wordt gesteld.

Een uitkering in contanten zegt veel over de mogelijkheid van het bedrijf om een positieve kasstroom te genereren. Dit is belangrijk voor de gezondheid van een bedrijf. Een uitkering van een deel van de winst in de vorm van nieuwe aandelen zegt niet zoveel. Er komen meer aandelen bij, dus het kapitaal verwatert. De winst moet over meer aandelen worden verdeeld.

Een bedrijf dat voldoende kasstroom genereert, meer inkomsten dan uitgaven, kan het lang volhouden. Cash Flow wordt vaak van groter belang geacht dan het maken van winst. Op papier kan een bedrijf goed draaien, maar een goede boekhouder kan hier veel verschil maken.

Aandeelhouderswaarde

Als een bedrijf ook dividend in contanten uitkeert, dan zal er zoveel cash moeten binnenkomen dat dit jaar in jaar uit uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. Dit vraagt een goed business model en een bekwaam management. Het management moet dus ook oog hebben voor de belangen van de aandeelhouders. Het creëren van aandeelhouderswaarde is natuurlijk van groot belang voor aandeelhouders.

Dividend aristocraten

Bedrijven die jaar in, jaar uit hun dividend hebben kunnen verhogen, verdienen de voorkeur. Dit worden ook de dividend aristocraten genoemd. De definitie van de periode dat bedrijven hun dividend niet neerwaarts hebben hoeven bijstellen, verschilt. Ook omdat er in Europa nauwelijks bedrijven te vinden zijn die bijvoorbeeld 25 jaar of langer hun dividend hebben kunnen verhogen of minimaal op het hetzelfde niveau wisten te houden.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Cash Dividend

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.

 

Dividend als alternatieve beleggingspolis

Nu voor het eerst in de geschiedenis van de woekerpolisaffaire een rechter heeft geoordeeld dat sprake is geweest van dwaling, opent dat interessante kansen voor de gedupeerde beleggers. Eind januari heeft de rechter geoordeeld dat een klant van verzekeringsmaatschappij ASR gecompenseerd moet worden voor zijn Falcon Levensplan polis. Lees meer

Dividend wint het van Industrie en Dienstverlening

Hoewel de resultaten van de portefeuille Industrie en Dienstverlening sinds de start positief zijn, blijven de prestaties achter bij de andere portefeuilles van BeursBulletin. Het zijwaartse verloop van de aandelen (de AEX heeft in de afgelopen jaren per saldo geen terreinwinst geboekt) speelt hierin een belangrijke rol. Lees meer