Berichten

Geleide economie

In het voormalige Sovjetblok gold de geleide economie als tegenhanger van het kapitalistische systeem, zoals het daar werd genoemd. Zowel de productie-, distributie- als prijspatronen werden centraal gestuurd vanuit het Centrale Planbureau. Deze centrale regie kende een belangrijk uitgangspunt: door de economie van bovenaf te sturen, hoopte men niet alleen een goed economisch inzicht te […]