Berichten

Goud $ 12.000?

Ruim vijf maanden geleden schreef ik dat goud zou gaan toppen in 2017. Daarbij borduurde ik voort op de analyses van Martin Armstrong. Deze week werd wereldkundig gemaakt dat Armstrong, na vele jaren zonder proces in de gevangenis opgesloten te hebben gezeten, nu alsnog door de rechter is vrijgelaten, aangezien er – behalve enkele valse beschuldigingen van de zijde van zijn vroegere werkgever Goldman Sachs – niet bewezen kon worden dat hij zich schuldig had gemaakt aan een misdrijf. Lees meer

De wereld geprijsd in goud

Hoe zou de wereld er uitzien als we nog steeds een goudstandaard zouden hebben gehad in plaats van papiergeld? Eén ding is zeker: je zou niet beleggen in goud. Er zou immers geen reden zijn om je kapitaal te beschermen tegen de waardedaling van papiergeld door het ongelimiteerd bijdrukken van geld. Goud behoudt zijn waarde omdat dit niet kan worden bijgemaakt. Lees meer

Goud kan niet meer verliezen

Beleggers beseffen steeds meer dat goud wel omhoog moet de komende tijd. In deze onzekere tijden lijkt goud een goede ‘hedge’ tegen wat er komen gaat. Zowel in een inflatoire omgeving als in een deflatoire omgeving Lees meer

Goud: kopen of verkopen?

Onlangs maakte goud in euro’s een nieuwe ‘all time high’. Is dit het moment om uw goud te verkopen of juist om goud bij te kopen? Goudhandelaren merken de laatste tijd dat er niet alleen veel goud gekocht wordt, maar ook dat velen van de gelegenheid gebruik maken om hun goud ‘nu het zo hoog staat’ in te leveren. Wie hebben er gelijk: de kopers of de verkopers? Lees meer

Goud in euro's

Tijdens of na afloop van lezingen krijg ik regelmatig de vraag: is goud nog net zo aantrekkelijk als de dollar op de lange termijn onderuit gaat? Lees meer

Mega marktmanipulatie II

Het verhaal begint op een steeds spannender jongensboek te lijken. Om de beursontwikkelingen op de juiste merites te kunnen beschouwen, moet je intussen over meer dan paranormale gaven beschikken. Keer op keer worden beleggers op het verkeerde been gezet zonder dat er relevante informatie voorhanden is. Complete indexen schieten met nooit eerder vertoonde schommelingen op en neer. Zo langzamerhand lijken we de lijken van Amerika’s leidende financiële instituten al weer achter ons te willen laten, in weerwil van het feit dat inmiddels één op de 10 Amerikanen z’n hypotheek niet meer kan betalen, vier op de tien met onderwaarde op hun huis versus hypotheek opgescheept zitten, de werkloosheid voortdendert en één op de tien weer op foodstamps leeft. Lees meer

De G-20 en de rol van het goud II

Intussen verkeren we in een fase van duizelingwekkende getallen. De Amerikaanse regering is thans bereid om $ 7760 miljard klaar te leggen. Dit na een garantiestelling van $ 306 miljard aan Citigroup, de op één na grootste bank (too big to fail), te hebben aangeboden. In het eerste bedrag zit al $ 3180 miljard verdisconteerd aan reeds opgenomen fondsen door diverse financiële instituten. Dit alles op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler (intussen al $24.000 per persoon inclusief baby’s). Jawel, alles tegen onderpand voor wat het waard is. Immers, het financiële systeem mag niet omvallen. Men spreekt thans van de grootste monetaire operatie sinds de New Deal in 1930. Bovengenoemd plan maakt het eerder aangekondigde $ 700 miljard Troubled Asset Relief Plan (TARP) van Henry Paulson tot weinig meer dan een ‘vuiltje’. Lees meer

De G-20 en de rol van het goud I

De bijeenkomst van de G-20 in Washington, afgelopen weekend, zou het begin van een nieuwe global financial architecture moeten markeren. Basisonderdelen van de agenda waren meer toezicht, meer stabiliteit en stimulering van de economische groei. Zulke crisispunten zijn natuurlijk zonder veel oppositie snel uitgesproken. Waar het op aankomt, is de follow-up, zoals Wereldbankpresident Robert Zoellick benadrukte. Na alle geldinjecties en bancaire garanties zijn centrale bankiers noch politici waar ook ter wereld er tot dusver in geslaagd het vertrouwen in de banken, het vertrouwen tussen banken onderling en het vertrouwen tussen banken en het bedrijfsleven te herstellen. Dat is wel de crux van de global fix! Lees meer

Mega Marktmanipulatie

Sommigen twijfelden. Meerderen dachten het. Hoewel de Amerikaanse centrale bank zich vooralsnog in nevelen hult, blijkt dat de financiële markten niet meer door vraag en aanbod maar door interventies van bovenaf worden beheerst. Aanleiding vormt de vrijwel dagelijkse geldmarktaccommodatie door de centrale banken, in verband met de kredietcrisis. Wat ten tijde van het communisme zo verfoeid werd, blijkt nu ook in de Westerse wereld al dan niet openlijk plaats te vinden. De gevolgen worden met de oorzaken bestreden! Lees meer

Goud – De sterkste valuta (II)

In de column van 1 mei jongstleden met dezelfde titel (zie website, link columns) kon u lezen dat de goudprijs zich op dat moment rond het niveau van 650 dollar per troy ounce had gestabiliseerd. Pas in september jongstleden werd de barrière van 700 dollar geslecht en nog geen 2 maanden later werd ook de grens van 800 dollar ruim gepasseerd. Op basis van de huidige prijs van 780 dollar is dat een stijging van circa 15% – een plausibele ontwikkeling gezien de afbrokkelende koers van de dollar en het afnemende vertrouwen in de Amerikaanse financiële huishouding. Lees meer