Berichten

Goud binnenkort flink onderuit

Terwijl steeds meer partijen positief worden over de goudprijs, is het zaak alert te blijven. De kans dat goud binnenkort namelijk flink onderuit gaat, is mijn inziens groot. De goudprijs is in mijn beleving bezig met het opzetten van ‘bull trap’. Goud heeft recent $ 943 per ounce aangetikt, hetgeen diverse partijen doet geloven dat we op weg zijn naar de oude toppen rond $ 1.000. Ongetwijfeld heeft goud nog wat opwaarts potentieel, maar ik verwacht in de week van 18 mei tot 22 mei een top. Er is een tweetal redenen voor een aanstaande daling. De eerste reden is, met dank aan Matrix Asset Management, het patroon. Patroontechnisch is het nog steeds het meest waarschijnlijk dat de goudprijs lagere niveaus gaat opzoeken. Een correctie brengt ons idealiter terug naar $ 600. Lees meer

Goud noteert tegen juni op $ 1500

“De goudprijs kan in de eerste helft van dit jaar doorstijgen naar $ 1500, een opmars van 69% ten opzichte van de huidige koers.” Dat zegt Fortis-analist Gerhard Schubert, werkzaam in Londen. Lees meer

Opnieuw gouden tijden!

De afgelopen week brak de goudprijs weer opwaarts door het $ 700-niveau. De aanvankelijke verwachting dat de edelmetalen juist zouden stijgen naarmate de problemen op de kredietmarkten manifester werden, kwam niet uit…tot afgelopen vrijdag. Deze vertraagde ontwikkeling had ongetwijfeld te maken met de aanzienlijk grotere goudverkopen door de centrale banken in de afgelopen maanden, alsmede de asset dumping door hedgefunds. Van dit laatste waren ook de meeste basismetalen slachtoffer. In ieder geval is de ‘lucht’ er intussen overal wel uit. Lees meer

Goudprijs onder druk

Zonder de centrale bankenverkopen zou de goudprijs stellig boven $ 700 staan. Hoewel het er dit jaar aanvankelijk wel naar uitzag, is de stijging tot dusver uitgebleven. Dat gold uiteraard ook voor de goudprijs in euro’s die eerder leek af te stevenen op € 17.000 per kilogram. Forse goudverkopen door de centrale banken van met name Spanje staken daar een stokje voor. Spanje dumpte sinds maart 108 ton goud. Waarom? Spanje zit met een groot tekort op de lopende rekening. Er gaat dus veel meer geld uit dan er binnen komt. Spanje heeft met slechts 40 miljoen inwoners, na de VS, het grootste tekort in de westerse wereld. Lees meer

Goud even terug, maar niet voor lang

De goudprijs moest even behoorlijk terug tot net onder $ 620. Hier komen enkele zeer belangrijke steunlijnen samen, waardoor de kans op een draai groot is. $ 680 Blijft het koersdoel, maar zoals het er nu naar uitziet wordt dit pas in het eerste kwartaal van 2007 gehaald. Instappen zou nu kunnen. Lees meer

Goudprijs onstuitbaar

De voorspellende tekst van onze column van 12 juni 2001 (!) behoeft vooralsnog geen enkele aanpassing. De goudprijs stond toen op $ 270 per troy ounce en was op dat moment al bijna $ 20 verwijderd van het dieptepunt in datzelfde jaar. Daarbij moet wel worden aangetekend dat destijds aan de euro-dollarkoers een ander prijskaartje hing, namelijk van $ 0,88 in plaats van de huidige $ 1,20 per euro. Dus waar de dollar tegenover de euro met bijna 40% is gedaald, zou de goudprijs ook met circa 40% moeten zijn gestegen. Kijken we naar de goudprijs in euro’s, dan zagen we in juni 2001 een goudprijs van ƒ 21.800 per kilo (ofwel € 9.890 per kilo) tegen circa € 15.150 nu. Dat is een stijging van 53%! Lees meer