Pagina's

Fundamentele en technische analyse

Fundamentele en technische analyse

De kwalitatieve en ook de rekenkundige beslissingsmethoden voor de aankoop of verkoop van aandelen zijn gebaseerd op concrete informatie, die voor iedereen beschikbaar is.

Die informatie heeft betrekking op de achtergrondgegevens van een bedrijf of op de economische gegevens van de sector of van het land, waarin dat bedrijf actief is. Of op de marktgegevens, of op de kwaliteit van het management. Of op de boekhoudkundige gegevens. Of op de rente in de VS, enz.

Fundamentele Analyse

Al deze gegevens worden continu verzameld en bestudeerd door een groot aantal analisten van pensioenfondsen, banken en beleggingsfondsen. Dit wordt ook wel de Fundamentele Analyse genoemd.

Op grond hiervan worden dan soms verwachtingen uitgesproken of zelfs voorspellingen gedaan over wat er met de koersen van het betreffende bedrijf, de sector of het land kan gebeuren.

Op zich zijn deze onderzoeken en de conclusies van de Fundamentele Analyse uiteraard heel nuttig en waardevol. Doorgaans is het echter onzeker of die conclusies ook inderdaad realiteit worden.

Nog afgezien van de vraag wanneer dat dan wel het geval zou kunnen zijn. Het is zelfs voorstelbaar dat de betreffende gegevens op het moment van het onderzoek al in de koersen zijn verdisconteerd.

Alle bestaande en bekende gegevens van een bepaald bedrijf, maar ook de verwachtingen over dat bedrijf, de sector, het land en de economie enz. worden immers voortdurend in de koersen verwerkt tot één enkel getal, de koers.

Technische Analyse

Dat betekent dat de koers op ieder moment de meest concrete en totale informatie geeft over elk bedrijf. En de koersbewegingen geven daarmee een totaalbeeld van alle koersbepalende informatie. De analyse van de koersbewegingen wordt ook wel de Technische Analyse genoemd.

De koersgrafiek

De koersgrafiek geeft overzichtelijk weer de actuele koersen van aandelen van gisteren, eergisteren en de dagen, weken, maanden en jaren daarvoor.Met de moderne technologie en communicatiesystemen zijn de actuele koersen van de meeste aandelen tegenwoordig overal en op ieder moment direct beschikbaar. En hetzelfde geldt voor de koersen van gisteren, eergisteren en de dagen, weken, maanden en jaren daarvoor. Al deze gegevens kunnen heel overzichtelijk worden weergegeven in een koersgrafiek.

Een dergelijk koersgrafiek is opgebouwd uit allemaal verticale lijntjes. Ieder lijntje geeft de waarde weer, die de koers van een bepaald aandeel gedurende een bepaalde periode heeft doorlopen.

Het streepje links geeft de openingskoers weer. Het streepje rechts is de slotkoers voor die periode. En de periode kan zijn een dag, een week, een maand of een jaar, maar ook een uur of zelfs een minuut.

Deze weergave van de koersontwikkeling is met behulp van een grafiekenprogramma op de computer zichtbaar te maken . In de meeste kranten staan de koersgegevens ook dagelijks vermeld. Het zijn echter vooral de slotkoersen waar we naar kijken. Die geven immers het beste weer op welke waarde de markt is uitgekomen na een lange dag, week of maand van loven en bieden door de kopers en de verkopers.

In de bovenstaande koersgrafieken is verder te zien dat de koersen in een bepaalde periode omhoog of omlaag kunnen bewegen ten opzichte van de vorige periode. En dat ook vaak doen. Maar duidelijk is ook dat er bepaalde perioden zijn, waarin de koersen overwegend meer naar boven bewegen dan naar beneden.

In de grafieken komt dat tot uiting als een koersstijging. Dat is dan een periode, waarin we als belegger zo’n aandeel ( index, grondstof of valuta) wel in ons bezit willen hebben. Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor. Dat is in de grafieken te zien als een koersdaling. En gedurende zo’n periode zijn we het betreffende aandeel dan juist liever kwijt

Voortschrijdend gemiddelde

AEX verder onderuitDoor het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel of een index over een bepaalde periode te nemen, krijgen we een goed beeld van de trend van een aandeel. Om echt voordeel te behalen heeft een aandelenbelegger meestal een langere periode van koersstijging nodig. Des te groter is namelijk de kans dat er in de tussentijd een substantiële stijging van de koers tot stand komt, waardoor het rendement op de investering toeneemt.

Het voordeel van een wat langere periode is dat de tussentijdse schommelingen van de koersen worden weggefilterd. We zeggen ook wel de ‘ruis’ is er uit gehaald. Daardoor is direct duidelijk of de markt gedurende die periode trending was of trading. En of de koers ècht stijgt of daalt.

Het probleem bij een wat langere periode is echter dat dan niet altijd op tijd kan worden ingegrepen als er plotseling een koersverandering optreedt. Bovendien kunnen bij een analyse van de koersen over een langere periode gemakkelijk foute conclusie getrokken worden.

Zo zou het bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat de slotkoers in een bepaalde periode hoger is dan in de periode daarvoor. Maar dat de koers intussen toch alweer aan het dalen is. Of omgekeerd. Zeker bij een wat langere periode is dit scenario heel goed voorstelbaar.

Dergelijke foute conclusies willen we natuurlijk het liefst vermijden. Dat doen we door het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel of een index over een bepaalde periode te nemen.

Daarbij worden alle slotkoersen over die periode bij elkaar opgeteld. De uitkomst van deze optelsom wordt vervolgens gedeeld door het aantal koersen dat we bij elkaar opgeteld hebben. De fluctuaties in de slotkoers van dag tot dag vallen hierdoor tegen elkaar weg.

Als we dat iedere dag doen, krijgen we elke keer een ander getal. Achter elkaar gezet, vormen deze getallen een lijn, die het Voortschrijdend Gemiddelde (VG) wordt genoemd. Deze lijn geeft dus een afgevlakt beeld van het historische koersverloop. En kan daarom gezien worden als een trendlijn, die aangeeft of de koersontwikkeling over de betreffende periode stijgend, dalend of vlak is.

Waar het dus op neer komt is de vraag of de koers van een aandeel in een bepaalde periode overwegend naar boven of meer naar beneden aan het bewegen is. Achteraf is dat in de koersgrafiek natuurlijk heel eenvoudig en direct te zien. Maar dat is achteraf. En als belegger zouden we dat nu juist graag eerder weten. Zodat we er een positie op in kunnen nemen. Om zodoende mee te profiteren van een stijging. Of juist buiten schot te blijven bij een daling.

Chartered Financial Analyst

Chartered Financial Analyst

Chartered Financial Analyst

Een Chartered Financial Analyst (CFA) is een beleggingsprofessional die voldoet aan de (CFA) normen en competentie-eisen en die geslaagd is voor het CFA-examen. Een Chartered Financial Analyst wordt ook wel een CFA-titularis genoemd.

Chartered Financial Analyst: 3 examens

Om een Chartered Financial Analyst te worden, zullen kandidaten moeten slagen voor drie postuniversitaire niveau examens. De examens zijn gericht op portefeuillebeheer en ‘asset management’. De Chartered Financial Analyst-kandidaat zal doorgaans één examen per jaar moeten volgen.

Chartered Financial Analyst: breedte en diepte

Gezien de breedte en de diepte van onderwerpen, wordt de Chartered Financial Analyst algemeen beschouwd als een prestigieuze kwalificatie op het gebied van asset management (portefeuillebeheer).

Werkterrein Chartered Financial Analyst

De Chartered Financial Analyst werkt vaak voor een beleggings- of pensioenfonds, bank of een andere financiële instelling. Het werkterrein bestaat uit portefeuillebeheer, effectenanalyse of in de beleggingsadviessfeer. De Chartered Financial Analyst krijgt steeds meer erkenning en een hogere status in de asset management-sector, vergelijkbaar met de accountancy-sector.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen

Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)

Laffer Curve

De Laffer Curve geeft de relatie weer tussen de belastingtarieven en de inkomsten die uit de belastingen worden behaald. De Laffer Curve werd bedacht door econoom Arthur Laffer.

Laffer Curve: omgekeerde U

De Laffer Curve wordt heeft de vorm van een omgekeerde U. De Laffer Curve is echter niet gefixeerd. De Laffer Curve toont aan dat als belastingtarieven stijgen, de fiscale inkomsten zullen toenemen.

Kritisch hoogtepunt

De belastinginkomsten bereiken een kritisch hoogtepunt, ‘T’ genoemd, wat de maximale hoeveelheid belastinginkomsten bij de maximale belastingtarieven aangeeft. Na dit punt zullen zowel de belastingtarieven als de inkomsten afnemen.

Het kritische hoogtepunt geeft het punt aan waarop burgers steeds minder bereid zijn om meer belasting te betalen. De locatie van het ‘T’-punt op de Laffer Curve is afhankelijk van de economische omstandigheden.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen
Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)

Bèta

Bèta, de tweede letter (β) van het Griekse alfabet, wordt door beleggers gehanteerd om de volatiliteit van een aandeel of portefeuille te berekenen ten opzichte van de markt (de benchmark).

Bèta: mate waarin koers aandeel beweegt t.o.v. benchmark

De bèta geeft dus de mate weer waarin de koers van het aandeel beweegt ten opzichte van de een index. Als de markt met bijvoorbeeld 10% stijgt of daalt, dan stijgt of daalt een aandeel of portefeuille met een β van 0,67 met 6,7%. De bèta van de markt is per definitie 1,0. Een bèta van meer dan 1 is volatieler dan de totale markt, terwijl een bèta lager dan 1 minder volatiel is dan de totale markt.

Bèta: risicogewogen maatstaf

Bèta, is net als alpha (α), een risicogewogen maatstaf gerelateerd aan een benchmark. Evenals alpha heeft bèta zijn oorsprong in het CAPM en de moderne portefeuilletheorie waar het marktrendement van een portefeuille wordt vergeleken met een ‘risicovrije’ marktrente of benchmark.

CAPM: Capital Asset Pricing Model

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een beleggingstheorie om de rendementseis te bepalen, waarbij deze eis is opgebouwd uit een zogenaamd risicovrij rendement en een risico-opslag waarin het marktrisico besloten ligt.

APT: Arbitrage Pricing Theory

Arbitrage Pricing Theory (APT) is een (andere) theorie die gebruik maakt van meerdere bèta’s en overeenkomstige bèta’s modelleert voor elk APT-marktrisicofactor. APT wordt vaak als een alternatief ‘asset pricing model’ gezien ten opzichte van het Capital Asset Pricing Model. In tegenstelling tot het Capital Asset Pricing Model, dat rendementen als een lineaire functie van systematisch risico specificeert, specificeert de Arbitrage Pricing Theory rendementen als een lineaire functie van meer dan één factor.

Bèta berekenen met statistische softwarepakketten

Er zijn statistische softwarepakketten beschikbaar voor het berekenen van bèta’s. Soms houden beleggingsadviseurs houden een zogenoemd bèta-boek bij waarin ze kunnen opzoeken van de bèta’s kunnen opzoeken van bijvoorbeeld een individueel aandeel, een sector, beleggingsfondsen of een index.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen
Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)

Wilshire 5000 Index

Wilshire 5000 IndexWilshire 5000 Index is een brede index die in 1974 is geïntroduceerd door Wilshire Associates. Indertijd werden 5000 aandelen bijhouden, vandaar de naam Wilshire 5000 Index. Deze “total market index” bestaat inmiddels uit niet minder dan 6500 aandelen die in de VS worden verhandeld.

Wilshire 5000 Index meet prestatie Amerikaanse aandelen

De Wilshire 5000 Index is een veelomvattende markt gekapitaliseerd gewogen index, die poogt om de prestaties te meten van alle Amerikaanse aandelen. Middels de Wilshire 5000 Index kan dus ‘de polsslag’ van de gehele Amerikaanse markt worden gemeten.

Om te worden opgenomen in de brede Wilshire 5000 Index, moeten bedrijven een Amerikaans hoofdkantoor hebben. Ook dienen de aandelen van het fonds voornamelijk worden verhandeld op Amerikaanse beurzen. Het eigen vermogen dient te zijn samengesteld in de vorm van een REIT (Real Estate Investment Trust) of bijvoorbeeld gewone aandelen en is het noodzakelijk dat de aandelenkoersen (vrij) beschikbaar te zijn.

Wilshire 5000 Index op grote schaal gevolgd

De Wilshire 5000 Index wordt op grote schaal gevolgd door beleggers en de index staat ook wel bekend als de Dow Jones Wilshire 5000 Composite Index of de Dow Jones Wilshire 5000 Equity Index.

Wilshire 5000 Index voor het eerst gepubliceerd in 1975

De Wilshire 5000 Index werd voor het eerst in 1975 door Barron’s gepubliceerd. Hedentendage wordt de Wilshire 5000 Index nu vrijwel in alle belangrijke publicaties en mediabronnen gepubliceerd.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen
Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)

Day trader

TraderDay trader, oftewel daghandelaar in het Nederlands, is een handelaar die over het algemeen alle posities sluit voor het einde van de handelsdag. De day trader heeft geen zogenoemde ‘overnight posities’. Een daghandelaar zit dus aan het einde van de dag ‘glad’.

Day trader maakt korte ritjes

De day trader maakt veelal korte ritjes, waarbij vaak wordt ‘gescalpt’: er worden kleine winsten behaald. De opmars van (laagdrempelige) online discount brokers in de jaren ‘90 maakte het voor de particuliere belegger mogelijk om tegen lage kosten te handelen.

Professionele day trader

De professionele day trader, handelt in tegenstelling tot particuliere beleggers, intraday om er een voltijd inkomen uit te halen. De professionele day trader kan doorgaans veel goedkoper handelen dan particuliere beleggers, doordat de transactiekosten van online brokers wordt omzeilt. De professionele day trader plaatst doorgaans orders via een direct handelsplatform c.q. elektronisch communicatienetwerk, in Amerika een ECN genoemd.

Focus professionele day trader

De professionele daghandelaar kan gefocust zijn op een bepaalde (niche) markt, zoals een commodity (goud, zilver et cetera), enkele aandelen of een bepaalde sector.

Day trader verhoogt liquiditeit

Een (professionele) day trader verhoogt de liquiditeit van de markt, doordat hij voortdurend koop- en verkooporders inlegt. Daardoor kan het verschil tussen de bied- en laatkoers (bid-ask spread) kleiner worden.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Weduwen- en wezenfonds

weduwen-en wezenfondsWeduwen- en wezenfonds is naam voor een onderneming die een (relatief) laag risico kent en daarnaast structureel hoge dividenden uitkeert. Het aandeel van een dergelijke onderneming kent doorgaans een lagere volatiliteit (beweeglijkheid) in vergelijking met de totale aandelenmarkt. De zogenoemde bèta is lager.

Weduwen- en wezenfonds veilige haven

Een weduwen- en wezenfonds wordt ook wel als een veilige haven gezien, vanwege het (relatief) lage marktrisico en handhaving van dividenduitkeringen zowel gedurende goede, als mindere economische omstandigheden.

Weduwen- en wezenfonds in 1930 geïntroduceerd

De term weduwen- en wezenfonds deed voor het eerst zijn intrede in de jaren ’30 van de 20ste eeuw. Een weduwen- en wezenfonds wordt geschikt geacht als een belegging voor weduwen en wezen.

Typisch weduwen- en wezenfonds

Een typisch weduwen- en wezenfonds wordt ook wel gekenmerkt als een aandeel van een volwassen onderneming, die een leidend marktaandeel heeft in een niet-cyclische sector. Een klassiek voorbeeld van een weduwen- en wezenfonds, is een onderneming uit de nutssector (zoals water en energie). Dergelijke fondsen voldoen prima aan een aantal criteria: een sterke positie als marktleider, met een hoog dividendrendement.

Nederlands weduwen- en wezenfonds

Royal Dutch Shell (Koninklijke Olie) wordt in Nederland gezien als een weduwen- en wezenaandeel. Deze (op het moment van schrijven) grootste onderneming is qua omzet (circa $ 480 miljard in 2012) het grootste bedrijf ter wereld en heeft nog nooit (tot het moment van publiceren) het dividend verlaagd, laat staan gepasseerd.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)

Aandeleninkoopprogramma

Aandeleninkoopprogramma is een programma dat door een onderneming wordt gestart om (eigen) aandelen in te kopen. Bij een aandeleninkoopprogramma koopt een bedrijf eigen aandelen in middels overtollige liquiditeiten.

Na de voltooiing van het aandeleninkoopprogramma, kan een onderneming ervoor kiezen om de ingekochte aandelen aan te houden of in te trekken.

Redenen aandeleninkoopprogramma

Er zijn velerlei redenen denkbaar voor een onderneming om een aandeleninkoopprogramma te starten. Een bedrijf kan een kapitaaloverschot aanwenden om eigen aandelen in te kopen, in plaats van dividenden uit te betalen. Een andere reden kan zijn dat het bestuur meent dat het aandeel (te) laag is gewaardeerd.

Aandeleninkoopprogramma aangekondigd

Een aandeleninkoopprogramma wordt normaliter aangekondigd door het bestuur van een onderneming. Daarbij wordt een indicatie gegeven van het bedrag dat aan het aandeleninkoopprogramma zal worden besteed en niet het aantal aandelen dat wordt ingekocht. Het aantal aandelen dat een onderneming zal inkopen, is dus afhankelijk van de geldende aandelenkoers bij inkoop.

Positief signaal aandeleninkoopprogramma

Het starten van een aandeleninkoopprogramma inkopen wordt door beleggers veelal gezien als een positief signaal. Beleggers menen dan dat een onderneming blijk geeft van vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf zal eerder geneigd zijn tot aankondigen van een aandeleninkoopprogramma als het meent dat de aandelen laag gewaardeerd zijn.

Winst per aandeel hoger

Een andere positieve reden van een aandeleninkoopprogramma kan zijn, is dat de winst over minder aandelen hoeft te worden verdeeld. Doordat de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden, kan (ook) de dividenduitkering per aandeel hoger zijn. Hierdoor wordt de waardering van het aandeel aantrekkelijker op basis van bijvoorbeeld dividendrendement en winstratio’s per aandeel. Dit is echter alleen het geval als de ingekochte aandelen van de beurs worden gehaald (worden ingetrokken), dus als de aandelen niet meer op de balans staan.

Geld niet roekeloos aangewend

Een onderneming die eigen aandelen inkoopt en dus geen rare dingen doet met overtollige liquiditeiten, kan positief worden opgevat. Als er veel geld beschikbaar is, kunnen bestuurders wel eens overgaan tot (veel te dure) overnames of geldverslindende projecten. Als er minder geld beschikbaar is, zal waarschijnlijk kritischer worden gekeken naar projecten en/of overnames.

Negatief signaal aandeleninkoopprogramma

Een aandeleninkoopprogramma kan echter ook als negatief worden opgevat. De kosten van aandeleninkoopprogramma’s kunnen aanzienlijk oplopen, wat ten koste gaat van de winst.

Zwaktebod

Een ander negatief effect van een aandeleninkoopprogramma is dat het geld dat is aangewend ter inkoop van aandelen, niet meer kan worden besteed aan dividenden of andere interessante, winstgevende projecten of overnames. Een aandeleninkoopprogramma kan dus ook worden gezien als een zwaktebod, aangezien de directie van een onderneming geen investeringsalternatieven ziet.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen
Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)