Pagina's

FICO credit score

FICO credit score is een kredietwaardigheidsscore in Amerika, die is afgeleid van het krediet model ontwikkeld door Fair Isaac Corporation. De FICO credit score is de bekendste credit score in de Verenigde Staten. In de VS kennen ze geen Bureau Krediet Registratie (BKR) zoals wij die in Nederland kennen. Wel kent Amerika een ingewikkeld systeem van kredietscores, waaronder de FICO credit score.

FICO credit score biedt inzicht in risicoprofiel lener

De FICO credit score biedt een inzicht van de risico’s van geldleners aan banken en andere instellingen die leningen verstrekken.

De kredietverstrekkers gebruiken deze gegevens vervolgens als ondersteuning om beslissingen te nemen. Aanvragers met een hogere FICO score kunnen tegen gunstigere voorwaarden een hypothecaire lening, autolening of een ander krediet kunnen krijgen.

Kredietscores variëren tussen 300 en 850 punten

Kredietscores, zoals die van FICO credit score, kunnen variëren tussen 300 en 850 punten. Des te hoger aantal punten van de FICO credit score, des te betrouwbaarder een kredietnemer is in het betaalgedrag, des te eerder een lening zal worden verstrekt door de kredietverstrekker.

Opbouw FICO credit score

De FICO credit score is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

1. Het betaalgedrag in het verleden.

2. Het bedrag dat op allerlei rekeningen staat, waarbij ook rekening gehouden wordt met schulden.

3. Hoe lang de (potentiële) kredietnemer bekend is in het systeem.

4. Hoeveel nieuwe kredieten de (potentiële) kredietnemer heeft opgenomen, danwel heeft aangevraagd.

5. Het soort kredieten dat is aangevraagd. Het is mogelijk dat een (potentiële) kredietnemer meerdere creditcards bij verschillende kredietverstrekkers heeft.

Hogere FICO credit score

Een goede kredietscore zorgt ervoor dat de debiteur tegen lagere rentepercentages kan lenen. Een kredietnemer met een FICO credit score van 800 of hoger, kan tegen gunstigere voorwaarden lenen dan bijvoorbeeld een debiteur die een FICO credit score heeft van 350.

FICO credit score voorkomt niet dat je kunt lenen

De FICO credit score voorkomt niet dat je kunt lenen, waar de BKR dat wel kan voorkomen. Sterker nog, een FICO credit score kan ervoor zorgen er voor dat een schuldenaar verder in de schulden komt. Positieve punten van een FICO credit score systeem is dat er gekeken wordt naar (onder meer) het betaalgedrag. De BKR houdt hier minder rekening mee, behalve met de achterstandsmeldingen.

EF verslaat de AEX-index

De BeursBulletin-portefeuille Energie & Financiële dienstverlening verslaat jaar in jaar uit de AEX. En dat terwijl het risico van een directe belegging in de AEX aanzienlijk hoger is vanwege de regelmatig forse correcties.

Uw gemak

BeursBulletin selecteert aandelen op basis van een bewezen systeem. U ontvangt rond 17.00 uur een SMS en een e-mailbericht. U verneemt hierin welke aandelen de beste kansen bieden en tegen welke prijs u deze kunt kopen. Uw openstaande posities worden nauwlettend bewaakt met geavanceerde systemen door een uitgebreid analistenteam.

Uw voordeel

• Optimalisatie van handelsmomenten.

• U ontvangt concrete berichten.

• Betere resultaten dankzij gedisciplineerd handelen.

• Professioneel team van analisten.

• Positiebewaking middels SMS, e-mail en website.

 

Stop limiet order

Stop limiet order

Stop limiet orderStop limiet order is een variant van een stop order, waarbij een aandeel of een andere belegging tegen een bepaalde prijs automatisch wordt gekocht of verkocht. Een stop limiet order is in het leven geroepen om een winst te beschermen, dan wel om een verlies te beperken.

Stop limiet order versus stop market order

Een stop market order, sluit een positie tegen de dan geldende bied- of laatprijs. Een stop limiet order liquideert een positie daarentegen tegen een bepaalde prijs of een betere prijs. Bij een stop limiet order wordt een ‘trigger’-prijs aangegeven en tegelijkertijd een limiet waartegen een order moet worden uitgevoerd.

Risico

Een stop limiet order behelst wel een bepaald risico, namelijk dat een order niet wordt uitgevoerd omdat de limietprijs te hoog (bij een verkoop order) of te laag (bij een koop order) is. Je kunt dus eigenlijk de order zien als een tweetraps rakket. Bij het raken van de stop, wordt de order naar de beurs gestuurd met een limiet.

Wanneer het doel is om om de winst te beschermen of om een verlies te beperken, zorg er dan voor dat de limiet niet te strikt is, omdat dan de stukken niet worden verhandeld. Een ruimere limiet kan ervoor zorgen dat de order toch wordt uitgevoerd, zonder dat je volledig bent overgeleverd aan de grillen van de markt.

Stel dat er even minder volume is, dan valt de order in een lege markt en kunnen soms zeer afwijkende prijzen worden verhandeld. Een te ruime limiet kan ook voor onaangename verrassingen zorgen, zeker bij meer illiquide aandelen. Bij de hoofdfondsen zal dit natuurlijk minder problemen opleveren.

Trailing stop limiet order

Een trailing stop limiet order kan een uitstekend instrument zijn in het kader van risicomanagement. Een geplaatste trailing stop limiet order volgt de koers van een belegging met een bepaald percentage of een vast bedrag. Stel dat een belegger een aandeel heeft gekocht van € 21 en tegelijkertijd een trailing stop limiet order heeft ingelegd van € 0,50.

Dat betekent dat de initiële stop limiet order is ingesteld op € 20,50 (€ 21 – € 0,50). Als het aandeel daalt tot € 20,50 dan wordt een verkooporder ingelegd op € 20,50. Stel dat het aandeel stijgt tot bijvoorbeeld € 22,00 dan schuift de verkoop order op naar € 21,50 (€ 21 – € 0,50).

Een trailing stop is zeer interessant omdat het als een soort vangnet kan fungeren bij een positie die steeds meer winst opbouwt. Als je niet de gehele winst weer wilt zien verdampen, dan kan je deze winst beschermen met een doorlopende trailing order. Let er wel op doorlopend niet doorlopend is bij de broker.

Na een bepaalde tijd of bijvoorbeeld op 1 januari worden deze doorlopende orders verwijderd. Hou dit dus wel in de gaten!

TrendPortefeuille

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen. Gewoon de trend volgen en niet tegen de stroom in gaan. Het gemiddelde resultaat tussen 1993 en 2017 met de Trading Navigator was 19,8%.

Zie ook hoe je met het volgen van de trend, de markt kunt verslaan.

Stop market order

Stop market order

Stop market order

Stop market order is een variant van een stop order, waarbij een aandeel of een andere belegging tegen een bepaalde prijs automatisch wordt gekocht of verkocht. Een stop market order is in het leven geroepen om een winst te beschermen, danwel om een verlies te beperken. Zodra de koers de triggerkoers van de stop (market) order aantikt, gaat de market order automatisch naar de markt. Dat kan een (sluit)koop order zijn, in geval van het sluiten van een shortpositie. Anderzijds kan het een (sluit)verkoop zijn in geval van het sluiten van een longpositie). Op Wikipedia staat een hele mooie uitleg in het Engels over de Stop market order en andere orders…

Stop order versus stop limiet order

Een stop market order sluit een positie tegen de dan geldende bied- of laatprijs. Een stop limiet order liquideert een positie daarentegen tegen een bepaalde prijs of een betere prijs. Bij een stop limiet order geef je een triggerkoers aan en geef je tegelijkertijd een limietkoers mee waartegen een order moet worden uitgevoerd.

Bij een stop market order krijg je (in principe) altijd uitvoering. Het voordeel van deze type order is dus dat je positie tegen de dan geldende bied- of laatkoers naar de markt gaat. Je bent dus altijd verzekerd van uitvoering. Het kan voorkomen dat er geen uitvoering volgt bij een stop limiet order omdat de order niet tegen de limietkoers (of beter) kan worden uitgevoerd.

Risico stop limiet order

Een stop limiet order behelst wel een bepaald risico. Als de limietprijs te hoog (bij een verkoop order) of te laag (bij een koop order) is, dan volgt er geen uitvoering. Een stop market order gaat altijd naar de markt, waarna uitvoering volgt. Het kan natuurlijk dat er een storing is of dat er geen bied- of laatkoers is. Dit zijn echter eerder uitzonderingssituaties dan regel. Het risico van een stop market order is dat een order tegen een heel erg ongunstige koers wordt uitgevoerd.

Stop market orders zijn vooral bruikbaar in zeer liquide markten, waarbij de bid-ask spread heel laag is, om te voorkomen dat er wordt verkocht/gekocht tegen heel ongunstige koersen. Beter is natuurlijk om te letten op positiegrootte en voldoende verschillende posities in verschillende onderliggende waarden, zodat er geen onoverkomelijke verliezen kunnen ontstaan als de markt tegenwerkt en de ene positie mogelijk verlies oplevert en de andere juist winst

Trailing stop order bij longpositie

Een trailing order is een prima instrument in het kader van risicomanagement. Een geplaatste trailing stop order volgt de koers van een belegging met een bepaald percentage of een vast bedrag.

Stel dat een belegger een aandeel heeft gekocht een koers van € 21 en tegelijkertijd een trailing stop market (verkoop) order heeft ingelegd van € 0,50. Dat betekent dat de initiële stop market order is ingesteld op € 20,50 (€ 21 – € 0,50). Als het aandeel daalt tot € 20,50 dan wordt een (market) verkoop order ingelegd. Stel dat het aandeel tot bijvoorbeeld € 22,00 stijgt, dan schuift de verkoop order op naar € 21,50 (€ 22 – € 0,50).

Trailing stop order bij shortpositie

Stel dat je een aandeel hebt ‘geshort’ (verkocht) tegen een koers van € 22 en tegelijkertijd een trailing stop market (koop) order hebt ingelegd van € 0,50. In dit geval is de initiële stop market order ingesteld op € 22,50 (€ 22 + € 0,50). Als het aandeel stijgt tot € 22,50 dan gaat de order automatisch als market kooporder naar de martkt. Stel dat het aandeel daalt tot bijvoorbeeld € 19,00 dan schuift de koop order mee naar beneden naar € 19,50 (€ 19 + € 0,50).

Weten welke aandelen in een stijgende of een dalende trend zitten? Zie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

 

Video de markt verslaan met actief beleggen

De markt verslaan is een van de moeilijkste opgaven waar beleggers voor staan. Veel beleggers proberen dat niet eens en kiezen voor indexproducten. Is dat verstandig?

Drs. Harm van Wijk van BeursBulletin legde op donderdag 11 oktober 2012 in een online seminar uit welke strategieën beleggers kunnen aanwenden om geld te verdienen op de beurs.

Aan de orde kwamen onder meer:

  • Index beleggen versus actief beleggen
  • Waarom 90% van de beleggers structureel geld verliest
  • Kenmerken Speeders
  • Handelsstrategieën om de markt te verslaan met BEST en Limited Speeders
  • Tijdens het seminar kon u via de chatfunctie zelf vragen stellen.
  • Dit unieke seminar werd u aangeboden door IEX, Citi en BeursBulletin.

Citi

Dit seminar wordt gesponsord door Citi. Citi is een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld en een actieve uitgever van hefboomproducten zoals Speeders, Limited Speeders en BEST Speeders in Nederland.

Harm van Wijk
Harm van Wijk (1969) is directeur van BeursBulletin.nl, het grootste beleggingsblad op basis van technische analyse van Nederland en eigenaar van de website Beleggen.com.

“Volgens Harm van Wijk is succesvol beleggen is een kwestie van methode en discipline waar emoties vervangen worden door ratio”.

Harm van Wijk is als beleggingsexpert te gast geweest bij diverse programma’s en schrijft voor De Financiële Telegraaf, de website van Alex en Beurs.nl. Verder is hij werkzaam geweest bij SNS Bank, ABN Amro en DFT. Zijn filosofie is dat iedereen succesvol kan beleggen.” Kijk op www.beursbulletin.nl en www.beleggen.com voor meer informatie.