Berichten

Inkomensgericht beleggen

Dividend is voor beleggers niet alleen belangrijk om een inkomensstroom mee te genereren, al telt dit voor beleggers wel mee. Onderzoek wijst namelijk uit dat bedrijven die een hoge ‘pay out ratio’ hebben (een groot percentage van hun winst uitkeren), structureel beter presteren.