Berichten

Innovatie is niet automatisch hét antwoord

Zo zoetjes aan is iedereen, die het kan weten, het eens: de grote recessie van 2008 is nagenoeg voorbij. Het is weer mogelijk met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Dan dringt een belangrijke vraag zich op: zal het allemaal weer worden zoals vòòr 2008. Dan zijn de geleerden het een stuk minder eens. Een groeiend aantal meent, dat de recessie van 2008 een waterscheiding markeert in de economische geschiedenis van de nog jonge 21ste eeuw. Lees meer

Innovatie globaliseert in hoog tempo

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is een waarheid als een koe, maar tegelijk ook maar een halve waarheid. Veel meer geldt vandaag de dag: wie een goed opgeleide jeugd heeft, die heeft echt de toekomst. Onderwijs en Nederland, het is geen gelukkige combinatie. Lees meer