Berichten

Kansen in landbouwproducten

De wereldbevolking blijft flink groeien en de opkomende markten veranderen hun eetpatroon. Dat biedt kansen voor beleggingen in zogeheten ‘soft commodities’, zoals tarwe, rijst en soja. Schattingen van de Verenigde Naties geven aan dat rond het midden van deze eeuw ongeveer negen miljard mensen zullen leven op de aarde, twee miljard meer dan nu.