Berichten

Het doemscenario van Kondratieff

Volgens de theorie van Kondratieff is de winterperiode eind 2000 aangebroken. Dit voorspelt weinig goeds voor het huidige economische klimaat. Omdat het wereldvalutasysteem gebaseerd is op vertrouwen, is de verwachting dat dit valutasysteem gedurende deze crisis in elkaar zal storten. Kondratieffs theorie voorspelt dan ook een ineenstorting van de ‘US dollar-economie’. Ook zou de euro […]

Kondratieff (deel II)

In mijn vorige column, Kondratieff (deel I), heb ik een inleiding gegeven in de Kondratieff-theorie. Eenvoudig gezegd komt zijn theorie erop neer, dat de economie zich ontwikkelt op een wijze die vergelijkbaar is met de wisseling van de vier jaargetijden. In dit tweede deel zal ik deze theorie verder toelichten, te beginnen met de lente.

Kondratieff (Deel I)

De basis van de Kondratieff Theorie ligt in het communistische Rusland begin 20e eeuw. Het is een bijzonder verhaal van een man die een bijzonder, maar niet bijster gelukkig leven heeft geleid.

De schim van Kondratieff?

Hoewel men in de VS van nature optimistisch is, blijkt deze schim thans weer op te doemen. Dit houdt vooral verband met de tot nog toe onbekende omvang van het probleem van ‘schuldinflatie’ zowel binnen de VS als er buiten. Het vervelende is dat vele grote financiële instituten hierbij direct of indirect in mindere of […]

Het doemscenario van Kondratieff

Begin jaren twintig van de vorige eeuw deed de Russische econoom Nikolai Dimitrievitch Kondratieff onderzoek naar de relatie tussen cycli in goederenprijzen en investeringsgedrag. Hij kwam tot het inzicht dat bepaalde golfbewegingen steeds terugkeren. Deze golfbewe-gingen worden aangeduid met de term Long Wave Cycles. Deze lange economische cycli hebben een duur van tussen de vijftig […]