Pagina's

High yield obligaties

High yield obligaties High yield obligaties zijn bedrijfsobligaties, waarbij het rendement uit een rentevergoeding en een vergoeding voor het gelopen kredietrisico bestaat. Daarnaast is er een vergoeding vanwege de wat minder goede verhandelbaarheid (liquiditeit) van deze obligaties. De vuistregel is dat dit gemiddeld ongeveer 2%. Een goed beleggingsfonds houdt er rekening mee dat er voldoende […]

Staatsobligaties

Staatsobligaties Staatsobligaties, oftewel staatsleningen, zijn schuldbewijzen die door een overheid zijn uitgegeven. In Nederland worden staatsobligaties geveild door het Agentschap van het ministerie van Financiën. Dit Agentschap, gevestigd in Den Haag, plaatst langlopende en kortlopende leningen om het financieringstekort van het Rijk te dekken. Over het algemeen worden staatsobligaties als veilig gezien. Voor het uitbreken […]

Couponrendement

Couponrendement Couponrendement is het rentebedrag gerelateerd aan de koers van de obligatie. We kunnen het berekenen als het quotiënt van de couponrente (de rente over de nominale waarde van een obligatie) en de beurskoers van een obligatie maal 100%. Des te lager u een obligatie heeft gekocht, des te hoger uw couponrendement zal zijn en […]

Effectief rendement

Effectief rendement Effectief rendement wordt ook wel ‘yield to maturity’ genoemd en is het verwachte totale rendement als een obligatie tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Daarbij worden alle couponbetalingen tegen dezelfde rente herbelegd. Effectief rendement versus couponrendement Effectief rendement dient niet te worden verward met het couponrendement van een obligatie. Het effectieve […]

Duration

Obligaties duration Duration is de looptijdmaatstaf voor obligaties, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige kasstromen. De duration wordt onder andere gehanteerd om vooraf vaststaande verplichtingen te koppelen (‘matchen’) aan de inkomsten uit een obligatieportefeuille. Obligaties en obligatiefondsen niet zonder risico Obligaties en obligatiefondsen zijn niet zonder risico. Er dient rekening te worden gehouden met […]

Modified duration

Modified duration Modified duration (aangepaste duration) is een maatstaf voor de gevoeligheid van de obligatie op een verandering van de rentestand. Vuistregel is, dat de koers van de obligatie zal veranderen met de modified duration (als percentage), als het effectief rendement met 100 basispunten (1%-punt) verandert. Modified duration geeft renterisico weer Modified duration wordt veel […]

Rentemarkt

Rentemarkt opgedeeld in geldmarkt en kapitaalmarkt De rentemarkt wordt veelal opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). Onder de geldmarktrente wordt de korte rente verstaan (met een looptijd tot 2 jaar). Onder de kapitaalmarktrente wordt de lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar) verstaan. Als maatstaf van de kapitaalmarktrente wordt vaak naar […]

Yieldcurve

Yieldcurve Yieldcurve geeft grafisch het verband weer tussen het rendement op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Op de horizontale as staat de looptijd in jaren aangegeven en op de verticale as het (effectieve )rendement. Normale yieldcurve Onder ‘normale’ omstandigheden is de lange rente hoger dan korter lopende leningen, wat men ook wel een normale yieldcurve […]

Inverse yieldcurve

Inverse yieldcurve Inverse yieldcurve wil zeggen dat het rendement van korter lopende leningen hoger is dan de yield van langer lopende leningen. Een dergelijke situatie doet zich onder andere voor wanneer de centrale bank de officiële tarieven (korte rente) sterk heeft verhoogd. Een inverse yieldcurve ontstaat ook als beleggers naar zekerheid vluchten en lang(er) lopende […]

Rente staatsobligaties

Rente staatsobligaties Portugal 10 jaar Italië 10 jaar Griekenland 10 jaar Ierland 10 jaar Spanje 10 jaar Griekenland 1 jaar Nederland 10 jaar Duitsland 10 jaar Frankrijk 10 jaar