Berichten

Vlakke yieldcurve

Vlakke yieldcurve

Vlakke yieldcurve

Vlakke yieldcurve geeft aan dat de rentes (yields) van de verschillende looptijden van (staats)leningen ongeveer op hetzelfde niveau liggen. Dit impliceert dus dat de rendementen voor de verschillende looptijden (ongeveer) gelijk zouden zijn. Er wordt ook wel gesteld dat een vlakke rentestructuur plaatsvindt, wanneer een economie tussen recessie en een economische groei balanceert. Lees meer

Bedrijfsobligatie

BedrijfsobligatieBedrijfsobligatie is schuldbewijs

Een bedrijfsobligatie is een schuldbewijs dat uitgegeven is door een onderneming. Een onderneming trekt op deze manier vreemd vermogen aan. Het bedrijf vergoedt rente aan de crediteur. Bij een aandelenemissie wordt daarentegen eigen vermogen vergroot. Een bedrijf kan naast (bancaire) leningen, ook obligaties en/of aandelen uitgeven om geld aan te trekken ter financiering van de activiteiten.

De werking van een bedrijfsobligatie is over het algemeen hetzelfde als die van een staatsobligatie. Als u een bedrijfsobligatie koopt, leent u voor een bepaalde periode geld uit aan een bedrijf. Op de secundaire markt koopt u een obligatie van een tegenpartij (bijvoorbeeld van andere beleggers). Op de primaire markt daarentegen obligaties koopt u van een onderneming. De onderneming geeft de bedrijfsobligatie uit. Bedrijfsobligaties kunnen een notering hebben op effectenbeurzen. Ook kunnen bedrijfsobligaties onderhands worden geplaatst.

Primaire markt: emissiemarkt

De primaire (obligatie)markt, ook wel emissiemarkt genoemd, is de handel die plaatsvindt in de periode tussen de aankondiging van de nieuwe emissie en de datum waarop die betaald moet worden. Na die datum spreekt men van secundaire markt. Beleggers op de secundaire markt bepalen de prijs door vraag en aanbod. Als de vraag groot is (en dus ook het vertrouwen van beleggers) en het aanbod gering, zal de prijs stijgen. En vice versa uiteraard: als het vertrouwen van beleggers gering is, zal er minder vraag zijn naar de schuldbewijzen en zal de prijs dalen. Als de obligatiekoers stijgt, dan daalt het effectieve rendement, oftewel de rente. Andersom: als de obligatiekoers daalt, dan stijgt het effectieve rendement/de rente.

Verschillende varianten van aflossing en/of rentevergoeding

Het bedrijf dat obligaties heeft uitgegeven, vergoedt periodiek een rente.  Aan het einde van uw looptijd krijgt u uw uitgeleende geld weer terug. Mits de onderneming niet failliet is gegaan. Er zijn verschillende varianten van aflossing en/of rentevergoeding mogelijk. Het is raadzaam om het prospectus en de contractspecificaties door te nemen. Een goede voorlichting is essentieel. Let wel: weliswaar ontvang je als belegger een vast rentepercentage. Echter, je loopt als belegger wel koersrisico. Als de obligatiekoers daalt, dan kun je dus een ‘papieren verlies’ hebben.

Bedrijfsobligatie rendement

Over het algemeen ligt de couponrente van bedrijfsobligaties hoger dan bij staatsobligaties het geval is. Geld lenen aan een bedrijf is immers risicovoller dan geld lenen aan een overheid. Er zijn uiteraard uitzonderingen: zoals bijvoorbeeld Griekenland, Zimbabwe en andere ‘bananen republieken’

Bedrijfsobligatie versus commercial paper

De term bedrijfsobligatie (corporate bond) hanteren we voor langer lopende schuldbewijzen. Deze hebben over het algemeen een vervaldatum ]van ten minste 1 jaar na uitgiftedatum. Stel dat onderneming ABC een obligatie heeft uitgegeven op 1 juni 2012 met vervaldatum 1 juni 2013. We spreken dan van een bedrijfsobligatie.

Commercial Paper voor grote partijen

Een commercial paper is een bedrijfsobligatie met een kortere looptijd. Let wel, we noemen schuldpapieren (korter dan 1 jaar) uitgegeven door overheden dus geen commercial papers genoemd. Een commercial paper is voor een bedrijf een vrij goedkope vorm van financiering.  Uitgifte van commercial papers gebeurt doorgaans met grote ‘clip sizes’ van minimaal 500.000 dollar. De kopers van deze schuldbewijzen zijn grote partijen zoals institutionele beleggers, te denken aan pensioenfondsen et cetera.

Op Wikipedia vind je een uitgebreide uitleg wat een commercial paper is: https://nl.wikipedia.org/wiki/Commercial_paper

Converteerbare obligatie

converteerbare obligatieConverteerbare obligatie is een term voor obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Dit soort obligaties wordt ook wel convertible genoemd. Als de houder (koper) van de converteerbare obligatie besluit om van zijn recht gebruik te maken om de obligatie in te wisselen voor aandelen, dan wordt vreemd vermogen omgezet in eigen vermogen van een onderneming.

De obligatiehouder wordt aandeelhouder en ontvangt in plaats van rente dividend en / of profiteert mee van de stijging van de koers van het aandeel omdat het bedrijf winst maakt of dat beleggers verwachten dat dit in de toekomst zal gaan gebeuren.

Dit is de belangrijkste reden voor de aanschaf van een converteerbare obligatie. Je ontvangt eerst rente voor het geld dat je uitleent en als het goed gaat met het bedrijf, dan kan je de converteerbare obligatie  omzetten in aandelen.

 

Converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen

Een obligatie is een schuldbewijs van een lening, uitgegeven door overheden of ondernemingen. Bij standaardobligaties wordt alleen een rentevergoeding gegeven voor het ter beschikking stellen van vermogen. In de financiële verslaglegging worden obligaties dan ook als vreemd vermogen aangeduid. Een converteerbare obligatie kan door de koper worden omgewisseld in aandelen.

Embedded optie

Converteerbare obligaties kunnen worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen, dat door de uitgevende onderneming wordt bepaald. Deze keuzemogelijkheid van de belegger wordt ook wel een ‘embedded optie’ genoemd.

De belegger zal alleen gebruik maken van zijn omwisselrecht als de aandelenkoers van de uitgevende onderneming dermate is gestegen, dat omzetting in aandelen lucratief is. De prijs van de converteerbare obligatie is, naast de rentestand en kredietwaardigheid van de onderneming, ook afhankelijk van de koers van het aandeel van de uitgevende onderneming. Bij een converteerbare obligatie spelen factoren een rol, die ook bij de waardering van opties van belang zijn, zoals dividend en looptijd.

Hoofdsom terugbetaald

Als de aandelen niet voldoende in waarde zijn gestegen, dan krijgt de obligatiebelegger normaliter de hoofdsom in geld uitgekeerd als de looptijd van de converteerbare obligatie is verstreken. Vanwege de keuzemogelijkheid zullen beleggers in converteerbare obligaties genoegen nemen met een lagere rentevergoeding. Door de mogelijke omzetting van vreemd vermogen (obligaties) naar eigen vermogen (aandelen) hebben de converteerbare obligaties een bijzondere positie op de balans van de onderneming. Deze obligaties worden ook wel een hybride financieringsvorm genoemd.

Geen verschil converteerbare en normale obligatie

Er is in echter geen verschil tussen een converteerbare obligatie en een normale obligatie als een uitgevende onderneming failliet gaat. Beide soorten obligaties hebben evenveel recht op geld uit de restwaarde van het bedrijf. Beide obligaties kunnen zijn uitgegeven als achtergestelde lening, met minder rechten bij een faillissement.

Varianten

Er is een aantal varianten mogelijk op de converteerbare obligatie, zoals bijvoorbeeld de reverse converteerbare obligatie, de exchangeable obligatie en de reverse exchangeable obligatie.

Het voordeel is dus dat een belegger de keuze heeft om deze obligatie om te zetten in aandelen. Het nadeel is echter dat in ruil voor deze keuze de obligatiehouder een lagere rente ontvangt. Wanneer het echter goed gaat met het bedrijf, wordt de beleggers hiervoor echter ruimschoots gecompenseerd.

Het is dus wel van belang dat de belegger goed kijkt naar het bedrijf. Dus niet alleen of het bedrijf in staat is om de lening terug te betalen, maar ook of het bedrijf kans heeft om te groeien. Dat kan bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van een objectieve indicator zoals de Trading Navigator. 

 

Reverse converteerbare obligatie

Reverse converteerbare obligatieReverse converteerbare obligatie is een variant van de ‘normale’ converteerbare obligatie. Bij een converteerbare obligatie heeft de koper van deze obligatie het heft in hand en kan de belegger gebruik maken van zijn omwisselrecht. Bij een reverse converteerbare obligatie (reverse convertible), heeft de uitgevende onderneming daarentegen de touwtjes in handen.

Reverse converteerbare obligatie risico bij belegger

De keuze om een obligatie (vervroegd) af te lossen in aandelen ligt bij de onderneming. Dit houdt dus een risico in voor de belegger in reverse converteerbare obligaties. De belegger kan worden aangewezen om aandelen geleverd te krijgen. Indien de beurskoers van het bedrijf daalt onder bepaald niveau (‘knock-in level’), zal de aflossing van de hoofdsom geschieden in aandelen in plaats van contanten.

Beperkt winstpotentieel reverse converteerbare obligatie

Het beleggen in reverse converteerbare obligaties is vergelijkbaar met het verkopen van een putoptie. Als een belegger short gaat in een put (sec put verkopen), wordt ook een afnameplicht aangegaan. Dit impliceert dus dat een belegger niet ten volle van een eventuele stijging van de aandelenkoers profiteert. Het winstpotentieel is dus beperkt, terwijl het neerwaarts risico wel onbeperkt (zij het tot ‘nul’) is.

In het meest gunstige geval krijgt de koper van reverse converteerbare obligaties de hoofdsom terugbetaald plus rente. Voor het risico om aandelen geleverd te krijgen, worden beleggers in reverse converteerbare obligaties gecompenseerd met een hoger rentepercentage.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Exchangeable obligatie

Exchangeable obligatieDe exchangeable obligatie (exchangeable bond) is een variant van de converteerbare obligatie. De werking is vergelijkbaar als die van een converteerbare obligatie, die een uitoefenrecht heeft op de eigen aandelen van de uitgevende onderneming.

Exchangeable obligatie: andere aandelen dan uitgevende onderneming

Daarentegen heeft een exchangeable obligatie betrekking op andere aandelen dan die van de uitgevende onderneming. Dat kunnen aandelen zijn van een dochteronderneming, maar ook van een ander bedrijf waarin de uitgevende onderneming een belang heeft.

Exchangeable obligatie voorbeeld

Stel dat Philips kan een exchangeable obligatie, kortweg exchangeable genoemd, wil uitgeven en dat het aandelen ASML in bezit heeft. Dan kan Philips dus een exchangeable uitgeven met een uitoefenrecht op ASML in plaats van eigen aandelen Philips.

Hybride effect

Exchangeable obligatie wordt ook wel afgekort als XB en is dus een soort hybride effect, dat bestaat uit een obligatie (vreemd vermogen) en een uitoefenrecht om aandelen van een ander bedrijf dan de uitgever te krijgen.

Exchangeable obligatie prijsvorming

De prijsvorming van een exchangeable obligatie is vergelijkbaar met die van een exchangeable obligatie. De prijs van exchangeable obligatie wordt bepaald door de prijs van de obligatie en de prijs van het uitoefenrecht.

Keuzemogelijkheid is embedded optie

Exchangeable obligaties kunnen worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen, dat door de uitgevende onderneming wordt bepaald. Deze keuzemogelijkheid die de belegger heeft, wordt ook wel een ‘embedded optie’ genoemd.

Wanneer uitoefening lucratief?

De belegger zal alleen gebruik maken van zijn omwisselrecht als de aandelenkoers, waarop het uitoefenrecht betrekking heeft, dermate is gestegen, waardoor omzetting in aandelen lucratief is. De prijs van de converteerbare obligatie is, naast de rentestand en kredietwaardigheid van de (uitgevende) onderneming, ook afhankelijk van de koers van het aandeel waarop het uitoefenrecht betrekking. Bij een exchangeable obligatie spelen dus factoren een rol, die ook bij de waardering van opties van belang zijn, zoals dividend en looptijd.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

“Veilige” obligatie laat belegger in de steek

De veronderstelling dat obligaties per definitie bij een defensieve beleggingsstrategie horen heb ik altijd een vreemde gevonden. Hoe risicovol of risicoloos een obligaties is, is van vele factoren afhankelijk. Maar als we ons toespitsen op een door de Nederlandse staat uitgegeven obligatie is met name de tijdsduur tot de aflossing van invloed op het koersrisico. Hoe langer de looptijd, des te hoger is het koersrisico. Dit is eenvoudig te begrijpen. Lees meer

Pagina's

Vlakke yieldcurve

Vlakke yieldcurve

Vlakke yieldcurve

Vlakke yieldcurve geeft aan dat de rentes (yields) van de verschillende looptijden van (staats)leningen ongeveer op hetzelfde niveau liggen. Dit impliceert dus dat de rendementen voor de verschillende looptijden (ongeveer) gelijk zouden zijn. Er wordt ook wel gesteld dat een vlakke rentestructuur plaatsvindt, wanneer een economie tussen recessie en een economische groei balanceert. Lees meer

Bedrijfsobligatie

BedrijfsobligatieBedrijfsobligatie is schuldbewijs

Een bedrijfsobligatie is een schuldbewijs dat uitgegeven is door een onderneming. Een onderneming trekt op deze manier vreemd vermogen aan. Het bedrijf vergoedt rente aan de crediteur. Bij een aandelenemissie wordt daarentegen eigen vermogen vergroot. Een bedrijf kan naast (bancaire) leningen, ook obligaties en/of aandelen uitgeven om geld aan te trekken ter financiering van de activiteiten.

De werking van een bedrijfsobligatie is over het algemeen hetzelfde als die van een staatsobligatie. Als u een bedrijfsobligatie koopt, leent u voor een bepaalde periode geld uit aan een bedrijf. Op de secundaire markt koopt u een obligatie van een tegenpartij (bijvoorbeeld van andere beleggers). Op de primaire markt daarentegen obligaties koopt u van een onderneming. De onderneming geeft de bedrijfsobligatie uit. Bedrijfsobligaties kunnen een notering hebben op effectenbeurzen. Ook kunnen bedrijfsobligaties onderhands worden geplaatst.

Primaire markt: emissiemarkt

De primaire (obligatie)markt, ook wel emissiemarkt genoemd, is de handel die plaatsvindt in de periode tussen de aankondiging van de nieuwe emissie en de datum waarop die betaald moet worden. Na die datum spreekt men van secundaire markt. Beleggers op de secundaire markt bepalen de prijs door vraag en aanbod. Als de vraag groot is (en dus ook het vertrouwen van beleggers) en het aanbod gering, zal de prijs stijgen. En vice versa uiteraard: als het vertrouwen van beleggers gering is, zal er minder vraag zijn naar de schuldbewijzen en zal de prijs dalen. Als de obligatiekoers stijgt, dan daalt het effectieve rendement, oftewel de rente. Andersom: als de obligatiekoers daalt, dan stijgt het effectieve rendement/de rente.

Verschillende varianten van aflossing en/of rentevergoeding

Het bedrijf dat obligaties heeft uitgegeven, vergoedt periodiek een rente.  Aan het einde van uw looptijd krijgt u uw uitgeleende geld weer terug. Mits de onderneming niet failliet is gegaan. Er zijn verschillende varianten van aflossing en/of rentevergoeding mogelijk. Het is raadzaam om het prospectus en de contractspecificaties door te nemen. Een goede voorlichting is essentieel. Let wel: weliswaar ontvang je als belegger een vast rentepercentage. Echter, je loopt als belegger wel koersrisico. Als de obligatiekoers daalt, dan kun je dus een ‘papieren verlies’ hebben.

Bedrijfsobligatie rendement

Over het algemeen ligt de couponrente van bedrijfsobligaties hoger dan bij staatsobligaties het geval is. Geld lenen aan een bedrijf is immers risicovoller dan geld lenen aan een overheid. Er zijn uiteraard uitzonderingen: zoals bijvoorbeeld Griekenland, Zimbabwe en andere ‘bananen republieken’

Bedrijfsobligatie versus commercial paper

De term bedrijfsobligatie (corporate bond) hanteren we voor langer lopende schuldbewijzen. Deze hebben over het algemeen een vervaldatum ]van ten minste 1 jaar na uitgiftedatum. Stel dat onderneming ABC een obligatie heeft uitgegeven op 1 juni 2012 met vervaldatum 1 juni 2013. We spreken dan van een bedrijfsobligatie.

Commercial Paper voor grote partijen

Een commercial paper is een bedrijfsobligatie met een kortere looptijd. Let wel, we noemen schuldpapieren (korter dan 1 jaar) uitgegeven door overheden dus geen commercial papers genoemd. Een commercial paper is voor een bedrijf een vrij goedkope vorm van financiering.  Uitgifte van commercial papers gebeurt doorgaans met grote ‘clip sizes’ van minimaal 500.000 dollar. De kopers van deze schuldbewijzen zijn grote partijen zoals institutionele beleggers, te denken aan pensioenfondsen et cetera.

Op Wikipedia vind je een uitgebreide uitleg wat een commercial paper is: https://nl.wikipedia.org/wiki/Commercial_paper

Converteerbare obligatie

converteerbare obligatieConverteerbare obligatie is een term voor obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. Dit soort obligaties wordt ook wel convertible genoemd. Als de houder (koper) van de converteerbare obligatie besluit om van zijn recht gebruik te maken om de obligatie in te wisselen voor aandelen, dan wordt vreemd vermogen omgezet in eigen vermogen van een onderneming.

De obligatiehouder wordt aandeelhouder en ontvangt in plaats van rente dividend en / of profiteert mee van de stijging van de koers van het aandeel omdat het bedrijf winst maakt of dat beleggers verwachten dat dit in de toekomst zal gaan gebeuren.

Dit is de belangrijkste reden voor de aanschaf van een converteerbare obligatie. Je ontvangt eerst rente voor het geld dat je uitleent en als het goed gaat met het bedrijf, dan kan je de converteerbare obligatie  omzetten in aandelen.

 

Converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen

Een obligatie is een schuldbewijs van een lening, uitgegeven door overheden of ondernemingen. Bij standaardobligaties wordt alleen een rentevergoeding gegeven voor het ter beschikking stellen van vermogen. In de financiële verslaglegging worden obligaties dan ook als vreemd vermogen aangeduid. Een converteerbare obligatie kan door de koper worden omgewisseld in aandelen.

Embedded optie

Converteerbare obligaties kunnen worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen, dat door de uitgevende onderneming wordt bepaald. Deze keuzemogelijkheid van de belegger wordt ook wel een ‘embedded optie’ genoemd.

De belegger zal alleen gebruik maken van zijn omwisselrecht als de aandelenkoers van de uitgevende onderneming dermate is gestegen, dat omzetting in aandelen lucratief is. De prijs van de converteerbare obligatie is, naast de rentestand en kredietwaardigheid van de onderneming, ook afhankelijk van de koers van het aandeel van de uitgevende onderneming. Bij een converteerbare obligatie spelen factoren een rol, die ook bij de waardering van opties van belang zijn, zoals dividend en looptijd.

Hoofdsom terugbetaald

Als de aandelen niet voldoende in waarde zijn gestegen, dan krijgt de obligatiebelegger normaliter de hoofdsom in geld uitgekeerd als de looptijd van de converteerbare obligatie is verstreken. Vanwege de keuzemogelijkheid zullen beleggers in converteerbare obligaties genoegen nemen met een lagere rentevergoeding. Door de mogelijke omzetting van vreemd vermogen (obligaties) naar eigen vermogen (aandelen) hebben de converteerbare obligaties een bijzondere positie op de balans van de onderneming. Deze obligaties worden ook wel een hybride financieringsvorm genoemd.

Geen verschil converteerbare en normale obligatie

Er is in echter geen verschil tussen een converteerbare obligatie en een normale obligatie als een uitgevende onderneming failliet gaat. Beide soorten obligaties hebben evenveel recht op geld uit de restwaarde van het bedrijf. Beide obligaties kunnen zijn uitgegeven als achtergestelde lening, met minder rechten bij een faillissement.

Varianten

Er is een aantal varianten mogelijk op de converteerbare obligatie, zoals bijvoorbeeld de reverse converteerbare obligatie, de exchangeable obligatie en de reverse exchangeable obligatie.

Het voordeel is dus dat een belegger de keuze heeft om deze obligatie om te zetten in aandelen. Het nadeel is echter dat in ruil voor deze keuze de obligatiehouder een lagere rente ontvangt. Wanneer het echter goed gaat met het bedrijf, wordt de beleggers hiervoor echter ruimschoots gecompenseerd.

Het is dus wel van belang dat de belegger goed kijkt naar het bedrijf. Dus niet alleen of het bedrijf in staat is om de lening terug te betalen, maar ook of het bedrijf kans heeft om te groeien. Dat kan bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van een objectieve indicator zoals de Trading Navigator. 

 

Reverse converteerbare obligatie

Reverse converteerbare obligatieReverse converteerbare obligatie is een variant van de ‘normale’ converteerbare obligatie. Bij een converteerbare obligatie heeft de koper van deze obligatie het heft in hand en kan de belegger gebruik maken van zijn omwisselrecht. Bij een reverse converteerbare obligatie (reverse convertible), heeft de uitgevende onderneming daarentegen de touwtjes in handen.

Reverse converteerbare obligatie risico bij belegger

De keuze om een obligatie (vervroegd) af te lossen in aandelen ligt bij de onderneming. Dit houdt dus een risico in voor de belegger in reverse converteerbare obligaties. De belegger kan worden aangewezen om aandelen geleverd te krijgen. Indien de beurskoers van het bedrijf daalt onder bepaald niveau (‘knock-in level’), zal de aflossing van de hoofdsom geschieden in aandelen in plaats van contanten.

Beperkt winstpotentieel reverse converteerbare obligatie

Het beleggen in reverse converteerbare obligaties is vergelijkbaar met het verkopen van een putoptie. Als een belegger short gaat in een put (sec put verkopen), wordt ook een afnameplicht aangegaan. Dit impliceert dus dat een belegger niet ten volle van een eventuele stijging van de aandelenkoers profiteert. Het winstpotentieel is dus beperkt, terwijl het neerwaarts risico wel onbeperkt (zij het tot ‘nul’) is.

In het meest gunstige geval krijgt de koper van reverse converteerbare obligaties de hoofdsom terugbetaald plus rente. Voor het risico om aandelen geleverd te krijgen, worden beleggers in reverse converteerbare obligaties gecompenseerd met een hoger rentepercentage.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

Exchangeable obligatie

Exchangeable obligatieDe exchangeable obligatie (exchangeable bond) is een variant van de converteerbare obligatie. De werking is vergelijkbaar als die van een converteerbare obligatie, die een uitoefenrecht heeft op de eigen aandelen van de uitgevende onderneming.

Exchangeable obligatie: andere aandelen dan uitgevende onderneming

Daarentegen heeft een exchangeable obligatie betrekking op andere aandelen dan die van de uitgevende onderneming. Dat kunnen aandelen zijn van een dochteronderneming, maar ook van een ander bedrijf waarin de uitgevende onderneming een belang heeft.

Exchangeable obligatie voorbeeld

Stel dat Philips kan een exchangeable obligatie, kortweg exchangeable genoemd, wil uitgeven en dat het aandelen ASML in bezit heeft. Dan kan Philips dus een exchangeable uitgeven met een uitoefenrecht op ASML in plaats van eigen aandelen Philips.

Hybride effect

Exchangeable obligatie wordt ook wel afgekort als XB en is dus een soort hybride effect, dat bestaat uit een obligatie (vreemd vermogen) en een uitoefenrecht om aandelen van een ander bedrijf dan de uitgever te krijgen.

Exchangeable obligatie prijsvorming

De prijsvorming van een exchangeable obligatie is vergelijkbaar met die van een exchangeable obligatie. De prijs van exchangeable obligatie wordt bepaald door de prijs van de obligatie en de prijs van het uitoefenrecht.

Keuzemogelijkheid is embedded optie

Exchangeable obligaties kunnen worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen, dat door de uitgevende onderneming wordt bepaald. Deze keuzemogelijkheid die de belegger heeft, wordt ook wel een ‘embedded optie’ genoemd.

Wanneer uitoefening lucratief?

De belegger zal alleen gebruik maken van zijn omwisselrecht als de aandelenkoers, waarop het uitoefenrecht betrekking heeft, dermate is gestegen, waardoor omzetting in aandelen lucratief is. De prijs van de converteerbare obligatie is, naast de rentestand en kredietwaardigheid van de (uitgevende) onderneming, ook afhankelijk van de koers van het aandeel waarop het uitoefenrecht betrekking. Bij een exchangeable obligatie spelen dus factoren een rol, die ook bij de waardering van opties van belang zijn, zoals dividend en looptijd.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.

“Veilige” obligatie laat belegger in de steek

De veronderstelling dat obligaties per definitie bij een defensieve beleggingsstrategie horen heb ik altijd een vreemde gevonden. Hoe risicovol of risicoloos een obligaties is, is van vele factoren afhankelijk. Maar als we ons toespitsen op een door de Nederlandse staat uitgegeven obligatie is met name de tijdsduur tot de aflossing van invloed op het koersrisico. Hoe langer de looptijd, des te hoger is het koersrisico. Dit is eenvoudig te begrijpen. Lees meer