Berichten

Opties in theorie en praktijk

In de afgelopen drie weken heeft u meer kennis kunnen vergaren over opties. Deze laatste aflevering gaat in op de mogelijkheden om met opties systematisch geld te verdienen. Uiteraard kunt ervoor kiezen zelfstandig in opties te handelen, gewapend met de kennis die het blad BeursBulletin u verstrekt. Het alternatief is een alertdienst die u begeleidt […]

Opties in theorie en praktijk

Wie opties verkoopt zonder ze eerder gekocht te hebben – het zogenaamde schrijven – moet bij de bank margin aanhouden. Het daarvoor gereserveerde geld blijft gewoon op uw rekening staan. Maar zolang de ongedekte geschreven optie open staat, kunt u er niet vrij over beschikken.

Opties in theorie en praktijk

In dit artikel richt ik mij op het kopen versus het schrijven van opties. Beginnende optiebeleggers voelen zich vooral aangetrokken door het kopen van opties. Het potentiële rendement is immers enorm, terwijl het risico zich beperkt tot de inleg. De praktijk wijst echter uit dat het veelal aantrekkelijker is om opties te schrijven.