Berichten

Call-opties

Call-opties Call-opties kopen geeft het recht om een bepaalde waarde binnen een bepaalde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt men de optiepremie. Call-opties schrijven is het tegenovergesteld: het is de verplichting een bepaalde waarde binnen een bepaalde periode te verkopen tegen een van tevoren […]

Put opties

Put opties Put opties zijn uitstekende instrumenten om in te spelen op een koersdaling. Evenals bij een ‘long call’ bedraagt het maximale verlies de betaalde premie voor de putoptie. Ook kunt u een put kopen door uw aandelenpositie te beschermen tegen een koersdaling. Dit kunt u zien als een soort brandverzekering. Net als een verzekering […]

Gedekt calls schrijven

Gedekt calls schrijven Bij gedekt calls schrijven worden calls geschreven met de aandelen in portefeuille. Bij een short call gaat u een leverplicht van de onderliggende waarde aan, waarvoor u een premie ontvangt. U hoeft vanzelfsprekend geen margin aanhouden, aangezien u de aandelen reeds in portefeuille heeft. Gedekt calls schrijven is een strategie waar beginnende […]

Synthetische longpositie

Synthetische longpositie Synthetische longpositie: dat is een long call + short put. Voor de long call wordt een optiepremie betaald, terwijl voor de short (geschreven) put (vanwege de afnameplicht) een margin moet worden aangehouden. Dus, een ‘pure’ synthetische longpositie bestaat uit een long call en short put met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde expiratiedatum. Met andere […]

Synthetisch short: inspelen op koersdaling met opties

Synthetisch short positie biedt als groot voordeel dat minder geïnvesteerd hoeft te worden dan bij de aanschaf van een aandeel en wel 100% van de waardeontwikkeling wordt gevolgd, zelfs zonder tijd en verwachtingswaarde te betalen. In plaats van aandelen te verkopen, kan eenzelfde positie worden opgezet met een beperkte investering door een call te verkopen […]

Short straddle

Short straddle Een straddle is een optiecombinatie van een (zelfde aantal) call + put met dezelfde uitoefenprijs én dezelfde expiratiedatum. Bij een long straddle wordt zowel de call als de put gekocht, en moet er derhalve een premie worden betaald. Een koper van de straddle anticipeert op een (forse) beweging. Short straddle Bij een short […]

Short strangle

Short strangle Een short strangle is een geschreven optiecombinatie van een (zelfde aantal) call + put met verschillende uitoefenprijzen (strikes) en dezelfde expiratiedatum. Een short strangle wil zeggen dat je premie verkoopt en bij een long strangle koop je call(s) en put(s) met verschillende uitoefenprijzen.  Als je denkt dat het raar is om een […]

Optie

  Een optie kan op diverse manieren worden toegepast, zoals voor het genereren van (extra) inkomsten en het beschermen van de portefeuille tegen koersdalingen. Daarnaast kunnen met opties speculatieve strategieën worden opgezet, waarbij middels een hefboom (‘leverage’) grote winsten, maar ook grote verliezen kunnen worden geleden. Kleine investering Een opties is voor kleine particuliere beleggers […]

Delta

Delta van een optie De delta van een optie geeft de mate van prijsverandering van de optie weer ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende waarde. Dit wordt ook wel de hedge ratio genoemd, oftewel hoeveel aandelen je moet kopen/verkopen om een optiepositie af te dekken. Een geschreven call-optie met een delta van 0,50 […]

Gamma

Gamma De gamma geeft de mate van verandering van de delta weer als gevolg van een koersverandering van de onderliggende waarde. De gamma wordt ook wel de ‘delta van de delta’ genoemd. Het is belangrijk om de werking van deze griek ook goed te kennen. Zo krijg je meer inzicht van de impact van koersverandering […]

Rho

Rho: hoeveel de optiepremie verandert bij renteverandering De rho geeft aan hoeveel de optiepremie verandert bij een renteverandering, doorgaans bij een mutatie van 1 procentpunt. De rho is vooral belangrijk bij langlopende opties en in markten waar de rente aanzienlijk fluctueert. Invloed van rho Voor kortlopende opties heeft de rho weliswaar enigszins invloed, maar niet […]

Theta

Theta De theta geeft aan hoeveel premie er per dag uit een optie loopt. Een theta van 0,02 geeft aan dat iedere dag 2 eurocent uit de optiepremie verdampt. Een optie die vandaag € 2,- doet, zal na 10 dagen een (theoretische) waarde hebben van € 1,80 indien de koers van de onderliggende waarde niet […]

Vega

Vega Vega geeft de waardeverandering van de optie weer, als de volatility met 1 procentpunt verandert. Is de vega van een optie bijvoorbeeld 0,20 dan stijgt de optieprijs met 20 cent als de ‘vola’ met 1 procentpunt toeneemt. Wikipedia legt de Vega heel goed in het Engels uit… Belangrijke ‘Griek’ De vega is een niet […]

Black-Scholes optiewaarderingsmodel

Black-Scholes optiewaarderingsmodel Black-Scholes optiewaarderingsmodel wordt gebruikt om optieprijzen te berekenen. Market makers hanteren daarbij doorgaans dit beroemde optiewaarderingsmodel. Het Black-Scholes-model is het meest toegepaste model om de prijs van een optie te bepalen. De prijs van een optie wordt bepaald door de volgende waarden: de koers van het onderliggend aandeel, de uitoefenprijs van de optie, […]

Covered short strangle

Covered short strangle Covered short strangle is in feite hetzelfde als een gedekte geschreven call-strategie met een extra geschreven put. Het verschil met een ‘naakte’ of ongedekte short strangle is dat gedekt door 100 gekochte aandelen als dekking fungeren voor de geschreven call . De winstpotentie (en uiteraard het verliespotentieel) wordt vanwege de geschreven put […]

Opties doorrollen

Opties doorrollen Opties doorrollen betekent een optiepositie sluiten en een nieuwe optiepositie innemen. Opties zijn rechten en hebben een bepaalde looptijd. Het tijdstip waarop de optiecontracten op houden te bestaan, wordt ook wel expiratie genoemd. Opties doorrollen is zoveel als de oude positie sluiten en een nieuwe positie openen. Dit is iets wat veel wordt […]

Covered put

Covered put is een put-optie die door een belegger is verkocht (geschreven) en die gedekt is door een shortpositie (verkochte) in de onderliggende waarde. Daarbij is de geschreven put positie zoveel mogelijk ‘delta neutraal’. Dat wil zeggen: de short-put is gedekt door een overeenkomstig aantal short aandelen of een andere onderliggende waarde. Covered put gedekt […]

Covered optie

Covered optie Covered optie is een call-optie of put-optie, die gedekt is door een tegenovergestelde positie in de onderliggende waarde. Een onderliggende waarde kan een aandeel zijn, maar ook bijvoorbeeld een future. Covered optie: voldoende dekking Een covered optie is volledig gedekt als er precies het aantal aandelen of een andere onderliggende waarde tegenover de […]

Opties at the money

Opties at the money Opties at the money – wat is dat nu precies? Opties zijn at the money, in the money of out of the money, afhankelijk van of de opties intrinsieke waarde hebben. Opties out of the money hebben geen intrinsieke waarde en bestaan slechts uit tijds- en verwachtingswaarde. Opties at the money: […]

Deep in the money optie

Deep in the money optie Een deep in the money optie gedraagt zich vrijwel hetzelfde als een aandeel. De prijs van de optie beweegt in dat geval vrijwel helemaal mee met de prijsontwikkeling van het aandeel.  Afhankelijk of een optie intrinsieke waarde bevat, wordt een optie in the money, at the money of out of […]

Volatiliteit: beweeglijkheid

Volatiliteit: beweeglijkheid Volatiliteit, oftewel beweeglijkheid, is een belangrijk onderdeel, zo niet de belangrijkste factor, bij de waardering van een optie. Vuistregel is: des te groter de bewegelijkheid van de markt, des te groter het risico, waardoor optieprijzen hoger zijn. Een definitie van volatiliteit op Wikipedia vind je hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Volatiliteit Je zou misschien denken dat hoe […]

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures Opties en futures lijken in veel opzichten op elkaar. De koper van een future heeft de plicht om een bepaalde hoeveelheid (financiële) waarden te kopen van de verkoper van de future, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en voor een bepaald tijdstip. Dit lijkt dus zeer veel op […]

Gebruik maken van tijdswaarde

Tijdswaarde Tijdswaarde: hiervan gebruik maken bij opties. Het is algemeen bekend dat opties risicovoller zijn dan aandelen. Het kopen van een call- of putoptie bij de verwachting dat de onderliggende waarde stijgt of daalt is een riskante strategie, die slechts zelden is aan te bevelen. Hooguit bij een grote verwachte koersstijging of –daling kan dat […]

Opties vaak liever schrijven; Actief optieposities bewaken is van groot belang

Geregeld hoor of lees ik de waarschuwing om niet ongedekt opties te schrijven. Laat ik het voor eens en voor altijd duidelijk maken. Als u als belegger niet tegen verlies kunt, doe dan het allerbeste dat u kunt doen: zet uw geld op een spaarrekening met hoge rente. Ieder jaar winst en geen enkel koersrisico. […]

Pagina's

Call-opties

Call-opties Call-opties kopen geeft het recht om een bepaalde waarde binnen een bepaalde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt men de optiepremie. Call-opties schrijven is het tegenovergesteld: het is de verplichting een bepaalde waarde binnen een bepaalde periode te verkopen tegen een van tevoren […]

Put opties

Put opties Put opties zijn uitstekende instrumenten om in te spelen op een koersdaling. Evenals bij een ‘long call’ bedraagt het maximale verlies de betaalde premie voor de putoptie. Ook kunt u een put kopen door uw aandelenpositie te beschermen tegen een koersdaling. Dit kunt u zien als een soort brandverzekering. Net als een verzekering […]

Gedekt calls schrijven

Gedekt calls schrijven Bij gedekt calls schrijven worden calls geschreven met de aandelen in portefeuille. Bij een short call gaat u een leverplicht van de onderliggende waarde aan, waarvoor u een premie ontvangt. U hoeft vanzelfsprekend geen margin aanhouden, aangezien u de aandelen reeds in portefeuille heeft. Gedekt calls schrijven is een strategie waar beginnende […]

Synthetische longpositie

Synthetische longpositie Synthetische longpositie: dat is een long call + short put. Voor de long call wordt een optiepremie betaald, terwijl voor de short (geschreven) put (vanwege de afnameplicht) een margin moet worden aangehouden. Dus, een ‘pure’ synthetische longpositie bestaat uit een long call en short put met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde expiratiedatum. Met andere […]

Synthetisch short: inspelen op koersdaling met opties

Synthetisch short positie biedt als groot voordeel dat minder geïnvesteerd hoeft te worden dan bij de aanschaf van een aandeel en wel 100% van de waardeontwikkeling wordt gevolgd, zelfs zonder tijd en verwachtingswaarde te betalen. In plaats van aandelen te verkopen, kan eenzelfde positie worden opgezet met een beperkte investering door een call te verkopen […]

Short straddle

Short straddle Een straddle is een optiecombinatie van een (zelfde aantal) call + put met dezelfde uitoefenprijs én dezelfde expiratiedatum. Bij een long straddle wordt zowel de call als de put gekocht, en moet er derhalve een premie worden betaald. Een koper van de straddle anticipeert op een (forse) beweging. Short straddle Bij een short […]

Short strangle

Short strangle Een short strangle is een geschreven optiecombinatie van een (zelfde aantal) call + put met verschillende uitoefenprijzen (strikes) en dezelfde expiratiedatum. Een short strangle wil zeggen dat je premie verkoopt en bij een long strangle koop je call(s) en put(s) met verschillende uitoefenprijzen.  Als je denkt dat het raar is om een […]

Optie

  Een optie kan op diverse manieren worden toegepast, zoals voor het genereren van (extra) inkomsten en het beschermen van de portefeuille tegen koersdalingen. Daarnaast kunnen met opties speculatieve strategieën worden opgezet, waarbij middels een hefboom (‘leverage’) grote winsten, maar ook grote verliezen kunnen worden geleden. Kleine investering Een opties is voor kleine particuliere beleggers […]

Delta

Delta van een optie De delta van een optie geeft de mate van prijsverandering van de optie weer ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende waarde. Dit wordt ook wel de hedge ratio genoemd, oftewel hoeveel aandelen je moet kopen/verkopen om een optiepositie af te dekken. Een geschreven call-optie met een delta van 0,50 […]

Gamma

Gamma De gamma geeft de mate van verandering van de delta weer als gevolg van een koersverandering van de onderliggende waarde. De gamma wordt ook wel de ‘delta van de delta’ genoemd. Het is belangrijk om de werking van deze griek ook goed te kennen. Zo krijg je meer inzicht van de impact van koersverandering […]

Rho

Rho: hoeveel de optiepremie verandert bij renteverandering De rho geeft aan hoeveel de optiepremie verandert bij een renteverandering, doorgaans bij een mutatie van 1 procentpunt. De rho is vooral belangrijk bij langlopende opties en in markten waar de rente aanzienlijk fluctueert. Invloed van rho Voor kortlopende opties heeft de rho weliswaar enigszins invloed, maar niet […]

Theta

Theta De theta geeft aan hoeveel premie er per dag uit een optie loopt. Een theta van 0,02 geeft aan dat iedere dag 2 eurocent uit de optiepremie verdampt. Een optie die vandaag € 2,- doet, zal na 10 dagen een (theoretische) waarde hebben van € 1,80 indien de koers van de onderliggende waarde niet […]

Vega

Vega Vega geeft de waardeverandering van de optie weer, als de volatility met 1 procentpunt verandert. Is de vega van een optie bijvoorbeeld 0,20 dan stijgt de optieprijs met 20 cent als de ‘vola’ met 1 procentpunt toeneemt. Wikipedia legt de Vega heel goed in het Engels uit… Belangrijke ‘Griek’ De vega is een niet […]

Black-Scholes optiewaarderingsmodel

Black-Scholes optiewaarderingsmodel Black-Scholes optiewaarderingsmodel wordt gebruikt om optieprijzen te berekenen. Market makers hanteren daarbij doorgaans dit beroemde optiewaarderingsmodel. Het Black-Scholes-model is het meest toegepaste model om de prijs van een optie te bepalen. De prijs van een optie wordt bepaald door de volgende waarden: de koers van het onderliggend aandeel, de uitoefenprijs van de optie, […]

Covered short strangle

Covered short strangle Covered short strangle is in feite hetzelfde als een gedekte geschreven call-strategie met een extra geschreven put. Het verschil met een ‘naakte’ of ongedekte short strangle is dat gedekt door 100 gekochte aandelen als dekking fungeren voor de geschreven call . De winstpotentie (en uiteraard het verliespotentieel) wordt vanwege de geschreven put […]

Opties doorrollen

Opties doorrollen Opties doorrollen betekent een optiepositie sluiten en een nieuwe optiepositie innemen. Opties zijn rechten en hebben een bepaalde looptijd. Het tijdstip waarop de optiecontracten op houden te bestaan, wordt ook wel expiratie genoemd. Opties doorrollen is zoveel als de oude positie sluiten en een nieuwe positie openen. Dit is iets wat veel wordt […]

Covered put

Covered put is een put-optie die door een belegger is verkocht (geschreven) en die gedekt is door een shortpositie (verkochte) in de onderliggende waarde. Daarbij is de geschreven put positie zoveel mogelijk ‘delta neutraal’. Dat wil zeggen: de short-put is gedekt door een overeenkomstig aantal short aandelen of een andere onderliggende waarde. Covered put gedekt […]

Covered optie

Covered optie Covered optie is een call-optie of put-optie, die gedekt is door een tegenovergestelde positie in de onderliggende waarde. Een onderliggende waarde kan een aandeel zijn, maar ook bijvoorbeeld een future. Covered optie: voldoende dekking Een covered optie is volledig gedekt als er precies het aantal aandelen of een andere onderliggende waarde tegenover de […]

Opties at the money

Opties at the money Opties at the money – wat is dat nu precies? Opties zijn at the money, in the money of out of the money, afhankelijk van of de opties intrinsieke waarde hebben. Opties out of the money hebben geen intrinsieke waarde en bestaan slechts uit tijds- en verwachtingswaarde. Opties at the money: […]

Deep in the money optie

Deep in the money optie Een deep in the money optie gedraagt zich vrijwel hetzelfde als een aandeel. De prijs van de optie beweegt in dat geval vrijwel helemaal mee met de prijsontwikkeling van het aandeel.  Afhankelijk of een optie intrinsieke waarde bevat, wordt een optie in the money, at the money of out of […]

Volatiliteit: beweeglijkheid

Volatiliteit: beweeglijkheid Volatiliteit, oftewel beweeglijkheid, is een belangrijk onderdeel, zo niet de belangrijkste factor, bij de waardering van een optie. Vuistregel is: des te groter de bewegelijkheid van de markt, des te groter het risico, waardoor optieprijzen hoger zijn. Een definitie van volatiliteit op Wikipedia vind je hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Volatiliteit Je zou misschien denken dat hoe […]

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures Opties en futures lijken in veel opzichten op elkaar. De koper van een future heeft de plicht om een bepaalde hoeveelheid (financiële) waarden te kopen van de verkoper van de future, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en voor een bepaald tijdstip. Dit lijkt dus zeer veel op […]

Gebruik maken van tijdswaarde

Tijdswaarde Tijdswaarde: hiervan gebruik maken bij opties. Het is algemeen bekend dat opties risicovoller zijn dan aandelen. Het kopen van een call- of putoptie bij de verwachting dat de onderliggende waarde stijgt of daalt is een riskante strategie, die slechts zelden is aan te bevelen. Hooguit bij een grote verwachte koersstijging of –daling kan dat […]

Opties vaak liever schrijven; Actief optieposities bewaken is van groot belang

Geregeld hoor of lees ik de waarschuwing om niet ongedekt opties te schrijven. Laat ik het voor eens en voor altijd duidelijk maken. Als u als belegger niet tegen verlies kunt, doe dan het allerbeste dat u kunt doen: zet uw geld op een spaarrekening met hoge rente. Ieder jaar winst en geen enkel koersrisico. […]