Berichten

Gedekt calls schrijven

Gedekt calls schrijven

Bij gedekt calls schrijven worden calls geschreven met de aandelen in portefeuille.

GEDEKT CALLS SCHRIJVEN

Bij een short call gaat u een leverplicht van de onderliggende waarde aan, waarvoor u een premie ontvangt. U hoeft vanzelfsprekend geen margin aanhouden, aangezien u de aandelen reeds in portefeuille heeft. Gedekt calls schrijven is een strategie waar beginnende optiebeleggers ervaring mee kunnen opdoen zonder al te grote risico’s.

Gedekt calls schrijven

Stel dat u 100 aandelen DEF heeft gekocht voor € 27 per aandeel en tegelijkertijd een 1-jaars calloptie DEF met uitoefenprijs 30 heeft verkocht voor € 1,50 per contract. U ontvangt derhalve € 150 waarmee u de plicht aangaat om DEF te leveren voor € 30 per aandeel (uiteraard tot expiratie).

DEF stijgt tot € 40

Aangezien u 100 stukken DEF in portefeuille heeft, kunt u aan uw leverplicht voldoen. Als het aandeel bijvoorbeeld stijgt tot € 40 en de geschreven call wordt uitgeoefend door de tegenpartij, dan moet u de stukken leveren voor € 30 per aandeel. Op dat moment heeft u dus een verlies van € 10 – € 1,50 = € 8,50 per optiecontract (*100= €850).

Aan de andere kant zijn de aandelen ook meer waard geworden. De aandelenpositie staat op een winst van € 40- € 27 = € 13 – 100 = € 1300. De totale winst bedraagt op deze positie derhalve +€ 1300 – €850= € 450. Dit bedrag kan ook anders worden berekend, zijnde € 30- € 27 (maal 100) + ontvangen optiepremie ad € 150.

DEF onder € 30

Als het aandeel DEF daarentegen daalt, danwel beperkt stijgt tot € 30 (op expiratie) dan kan de ontvangen optiepremie ad € 150 geheel worden opgestreken. Hieruit blijkt dat je met een geschreven call toch geld kan verdienen, terwijl het aandeel wel (beperkt) is gestegen.

In het geval dat DEF daalt tot bijvoorbeeld € 20 dan bedraagt het verlies op de aandelen € 700. De ontvangen optiepremie van € 150 kan hiervan worden afgetrokken wat tot een totaalresultaat leidt van -€ 550.

Gedekt calls schrijven wordt ook wel als een defensieve strategie gezien, waarbij wordt geprofiteerd van het verdampen van tijds- en verwachtingswaarde. Op deze wijze kunt ‘passief’ inkomen genereren: u ontvangt optiepremie en eventueel dividend indien het fonds dividend uitkeert.

Het risico van opties

Het risico bij het gedekt calls schrijven, is dat de aandelen in koers dalen. U verliest dat geld op de aandelen. Maar dat risico was er toch al wanneer u de wilde investeren in de aandelen. Het risico is dus niet groter dan bij een belegging in aandelen. Het risico is zelfs kleiner omdat de premie die u ontvangt voor de calls, als een buffer fungeert voor een eventuele daling van de aandelen.

Bij een daling van de aandelenkoers, zal de call niet worden uitgeoefend en is de premie die u hebt ontvangen voor het schrijven van de call, verdiend zijn.

Handleiding Geld verdienen met opties

Download hier de handleiding vol met geheimen hoe geld te verdienen met opties, geschreven door Drs. Harm van Wijk.
+ Bonus spreadsheets waarmee je eenvoudig de beste opties kunt selecteren
+ 30 dagen niet goed, geld terug garantie

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://slim.beleggen.com/geld-verdienen-met-opties

 

Opties at the money

Opties at the money

Opties at the money – wat is dat nu precies? Opties zijn at the money, in the money of out of the money, afhankelijk van of de opties intrinsieke waarde hebben. Opties out of the money hebben geen intrinsieke waarde en bestaan slechts uit tijds- en verwachtingswaarde.

Opties at the money: rond huidige koers onderliggende waarde

Opties at the money zijn opties die rond de koers van de onderliggende waarde noteren. Een optie at the money kan intrinsieke waarde bevatten, maar dat hoeft niet. Als een optie intrinsieke waarde bevat, dan noemen we dit ook wel een in the money optie. Onderstaand een aantal voorbeelden van opties die in, out of at the money zijn:

Koers ArcelorMittal: € 10,525.

Voor calls:

 • MT Call Mei 10: in the money
 • MT Call Mei 10,50: at the money
 • MT Call Mei 11: out of the money

Voor puts:

 • MT Put Mei 11: in the money
 • MT Put Mei 10,50: at the money
 • MT Put Mei 10: out of the money

Opties at the money - call optie ArcelorMittal

Delta at the money optie

De delta van een optie geeft de mate van de prijsverandering van een optie weer ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende waarde. De delta van een at the money optie is ongeveer 50, afhankelijk van diverse factoren, zoals de volatiliteit.

De delta geeft ook wel de hedge ratio aan, oftewel hoeveel aandelen moeten worden gekocht, danwel worden verkocht om ‘delta neutraal’ te zijn. Een (short) call-optie met een delta van 0,50 is ‘gehedged’ (gedekt) als er 50 aandelen worden gekocht (0,50 maal 100).

Een gekochte put-optie met een delta van bijvoorbeeld -0,48 is ‘gehedged’ als er 48 aandelen worden verkocht. In bovenstaande beide gevallen is de positie dan ‘delta neutraal’.

Gekochte calls hebben positieve delta’s en gekochte puts hebben negatieve delta’s. Bij een delta van 0,5 stijgt de waarde van de call met 50 cent als de onderliggende waarde met 1 punt toeneemt. De put met dezelfde uitoefenprijs zal in dat geval met 50 cent in waarde verminderen.

Naarmate de koers van de onderliggende waarde toeneemt, zal de delta van een call ook toenemen. Een at the money call-optie zal dan meer in the money raken en dus een hogere delta krijgen. De delta kan dan bijvoorbeeld toenemen van 0,50 naar 0,60.

Delta at the money call optie ArcelorMittal

Zoals bovenstaande grafiek (blauwe lijn) aangeeft, neemt de delta van een gekochte at the money call-optie (MT April 10,50) toe bij een koersstijging van de onderliggende waarde. Bij een koers van circa € 10,50 bedraagt de delta 0,52 en bij een koers van € 11 stijgt de delta naar 0,72.

Som delta’s call en put is 1

De som van de absolute waarden van de call- en put-delta’s is 1. Als bekend is dat de call een delta heeft van 0,40 dan heeft de put een delta van -0,60. De som van de absolute delta’s hoeft echter niet altijd 1 te zijn. Dit is afhankelijk of een fonds dividend uitkeert. In sommige gevallen kan de som van de absolute delta’s van een (diep in the money) call en de put met eenzelfde uitoefenprijs daardoor meer dan 1 bedragen.

Delta = waarschijnlijkheid

De delta kan ook worden gebruikt om de waarschijnlijkheid aan te duiden dat een optie in the money raakt. Een optie met delta 0,45 heeft 45% kans om in the money te raken. Een optie die verder ‘out of the money’ is en bijvoorbeeld een delta heeft van 0,15 heeft 15% kans om in the money te worden.

Handleiding Geld verdienen met opties

Download hier de handleiding vol met geheimen hoe geld te verdienen met opties, geschreven door Drs. Harm van Wijk.
+ Bonus spreadsheets waarmee je eenvoudig de beste opties kunt selecteren
+ Extra bonus een 5%-rendementsabonnement op OptieAlert
+ 30 dagen niet goed, geld terug garantie

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://beleggen.com/geld-verdienen-met-opties/

AEXAlert

Op de weblog www.aexalert.nl informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

OptieAlert

www.OptieAlert.nl is een dienst van BeursBulletin die uitsluitend optietips op aandelen verstrekt. De belegger wordt per e-mail en SMS volledig begeleid bij zowel het openen als het sluiten van een positie.

Wij werken bij OptieAlert met rendementsabonnementen en dus niet met tijdsabonnementen. Kiest u bijvoorbeeld voor een rendement van 30% (na aftrek transactiekosten) dan ontvangt u onze tips totdat dit rendement in onze modelportefeuille is bereikt en stopt uw abonnement dus niet na bijvoorbeeld een jaar.

Met dit systeem weet u vooraf waar u aan toe bent en kunt u exact berekenen wat het abonnement u oplevert. Ga voor meer informatie naar www.OptieAlert.nl

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Opties en futures lijken in veel opzichten op elkaar. De koper van een future heeft de plicht om een bepaalde hoeveelheid (financiële) waarden te kopen van de verkoper van de future, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en voor een bepaald tijdstip. Dit lijkt dus zeer veel op het kopen van een calloptie. Een groot verschil is echter dat de koper van een calloptie een recht heeft en de koper van een future een plicht. 

opties en futures

De waarde van de opties en futures is afhankelijk van een onderliggende waarde. Dit kunnen koersindices, obligaties, deposito’s en aandelen zijn. Deze futures worden financial futures genoemd. Er bestaan ook commodity futures. Zoals de naam al zegt, zijn dit futures op grondstoffen, zoals: aardappelen, graan, olie of koffie. In dit artikel zal ik vooral financial futures gebruiken om een aantal zaken te verduidelijken.

Prijsvorming futures

Stel, u denkt dat de AEX de komende maanden verder zal stijgen. U wilt echter niet alle onderliggende aandelen kopen om gebruik te maken van de door u verwachte stijging. U kunt dan óf een calloptie kopen óf een future. Koopt u een calloptie dan profiteert u volop van een stijging, maar u betaalt ook verwachtingswaarde.

Verschillen tussen opties en futures

Een future bestaat alleen uit intrinsieke waarde. U besluit daarom een future op de AEX te kopen. Dit wordt ook wel een FTI genoemd. De onderliggende waarde is 200 keer de AEX. De future die u koopt heeft dus betrekking op het kopen van 200 keer de AEX. Wanneer de futureprijs met 1 punt stijgt, dan verdient u dus € 200. De koper van de future verplicht zich dus de AEX te kopen tegen de futureprijs. De verkoper verplicht zich om de AEX te verkopen tegen de futureprijs.

De prijs van een indexfuture (de futureprijs) kunnen we als volgt berekenen. De futureprijs is gelijk aan de stand van de index plus de rente van de looptijd minus dividendopbrengsten.

Voorbeeld

De stand van de AEX was op 1 maart 2007 510 punten. Gemakshalve ga ik ervanuit dat dit ook de stand is per 1 april. Voor mijn berekening ga ik er ook vanuit dat de huidige datum 1 april is. Op 1 oktober wordt er 3% aan dividend uitgekeerd en de éénjaarsrente is 4%.

Wat is nu de futureprijs van een indexfuture die in januari 2008 afloopt?

Bereken de contante waarde van de dividenden.

 • (3%*510)/(1,04^0,5) = 15

Trek de contante waarde van de dividenden af van de waarde van de index

 • 510 – 15 = 495

Bereken de financieringskosten over het in stap 2 berekende bedrag

 • 1,04^(10/12) * 495 = 511.

De futureprijs van 511 ligt in dit voorbeeld in de buurt van de stand van de AEX. Echter, bij bijvoorbeeld een veel hogere rente zal dit zeker niet het geval zijn.

De futureprijs loopt ongeveer één-op-één mee met de onderliggende waarde. Dus stel dat de AEX stijgt naar 520 punten dan stijgt de prijs van de future naar 521. Optieprijzen bewegen meestal niet één-op-één mee met het aandeel of de index. Dit hangt af van de delta van de optie. Daarnaast is er nog een groot verschil met opties.

In tegenstelling tot een optie heeft een future geen verwachtingswaarde, ook wel tijdswaarde genoemd. Voor mensen die graag opties verkopen om zodoende de verwachtingswaarde te incasseren, zijn futures dus minder geschikt. Tevens is de waarde van een future niet afhankelijk van de beweeglijkheid op de beurs.

Margin

De koper van de future moet een bepaald bedrag storten vanwege zijn verplichting om in de toekomst een bepaalde onderliggende waarde te kopen. Dit bedrag heet de initial margin. Het gestorte bedrag komt op de rekening van de verkoper te staan. Als vuistregel kunt u ervanuit gaan dat de initial margin ongeveer 10% is van de onderliggende waarde. De initial margin krijgt u overigens bij het sluiten van de positie weer terug.

In ons voorbeeld bedraagt de initial margin dus 10%*200*511 = € 10.220,-

Dagelijkse verrekening

Een ander verschil met opties is dat de winsten of verliezen dagelijks worden verrekend. Bij het sluiten van de positie krijgt de koper van een future de initial margin weer teruggestort op zijn rekening. Hieronder een voorbeeld:

Stel u koopt bovenstaande FTI (futureprijs 511) en de AEX staat op 510 punten. De initial margin bedraagt € 10.000.

Stand AEX Futureprijs Winst/verlies Cash positie
Dag 0 510 511 0 0
Dag 1 500 501 – € 2.200 – € 2.200
Dag 2 505 506   € 1.200 – € 1.000
Afloopdatum 495 496 – € 2.000 – € 3.000

Er is bij opening al een initial margin van € 10.000 geblokkeerd. Het verlies van de laatste dag (€ 2.000) wordt van deze € 10.000 afgeschreven, waardoor u dus € 8.000 teruggestort krijgt. Per saldo hebben we echter € 3.000 verloren, terwijl onze investering € 10.000 bedroeg. We hebben dus 30% verloren terwijl de AEX slechts met 3% is gedaald. Dit hefboomeffect zal groter zijn bij een lage rente en hoge dividenden.

Drs Richard H.J. de Jong RBA

Drs Richard H.J. de Jong RBA is adjunct-directeur vermogensbeheer bij Van Lieshout & Partners N.V. Hij is tevens beheerder van het Dutch Stock and Option Fund. Meer informatie kunt u vinden op www.dsof.nl.

 

Gebruik maken van tijdswaarde

Tijdswaarde

Tijdswaarde: hiervan gebruik maken bij opties. Het is algemeen bekend dat opties risicovoller zijn dan aandelen. Het kopen van een call- of putoptie bij de verwachting dat de onderliggende waarde stijgt of daalt is een riskante strategie, die slechts zelden is aan te bevelen. Hooguit bij een grote verwachte koersstijging of –daling kan dat wel het geval zijn. Een belegger maakt namelijk pas winst op het moment dat de onderliggende waarde zodanig in de goede (verwachte) richting beweegt dat de waarde van de optie sterker toeneemt dan de tijdswaarde van de betreffende optie verdampt. Als de onderliggende waarde nauwelijks beweegt, zal de tijd uw vijand zijn. En dit terwijl uw visie op de onderliggende waarde nog niet eens fout hoeft te zijn. Hoe kunnen opties nu toch winstgevend zijn? Lees meer

Opties vaak liever schrijven; Actief optieposities bewaken is van groot belang

Geregeld hoor of lees ik de waarschuwing om niet ongedekt opties te schrijven.

Laat ik het voor eens en voor altijd duidelijk maken. Als u als belegger niet tegen verlies kunt, doe dan het allerbeste dat u kunt doen: zet uw geld op een spaarrekening met hoge rente. Ieder jaar winst en geen enkel koersrisico.

Als u een ongedekte geschreven putpositie aanhoudt en de volatiliteit (bewegelijkheid) neemt toe terwijl de beurs ook nog eens een dalende beweging inzet, dan zit u verkeerd in de markt. Ik hoop dat u het tot zover begrepen heeft. Als het goed is, heeft u voor u een positie innam, al voor uzelf een exitstrategie vastgelegd. U neemt actie als dat punt bereikt is.

Of dat nu € 100 of € 500 verlies is, doet er niet toe. U neemt actie.

Beleggen is actief, hopen is passief

U heeft echter wel alternatieven als u tijdig ingrijpt. Zo kan u putopties kopen om van een verdere daling te profiteren, u kan doorrollen naar een verdere maand en lager gelegen uitoefenprijs en u kan de positie simpelweg terugkopen. Als u de positie al enige tijd heeft, hoeft dit laatste niet eens altijd verlies nemen te betekenen. Maar het kan zijn dat u de positie met verlies moet sluiten. Altijd jammer, maar u doet aan beleggen, niet aan hopen.

Goede winstkansen bij opties schrijven

Veel beleggers vinden het schrijven van opties een speculatieve bezigheid. Dat is het ook, maar het is minder speculatief dan het kopen van opties. Als u een optie koopt, zijn uw winstkansen immers veel kleiner dan uw winstkansen als u een optie schrijft.

U koopt een optie:
– de beurs gaat snel in de door uw gewenste richting: winst
– de beurs gaat langzaam in de door u gewenste richting: neutraal
– de beurs blijft op haar plek: verlies
– de beurs gaat langzaam niet de door u gewenste richting op: verlies
– de beurs gaat snel de niet door u gewenste richting op: verlies

U schrijft een optie
– de beurs gaat snel in de door u gewenste richting: winst
– de beurs gaat langzaam in de door u gewenste richting: winst
– de beurs blijft op haar plek: winst
– de beurs gaat langzaam niet de door u gewenste richting op: neutraal
– de beurs gaat snel de niet door u gewenste richting op: verlies

U ziet, de kans om winst te maken is bij geschreven posities veel groter.

In theorie is het verlies onbeperkt

Het tegenargument dat met name veel banken hanteren, is dat in theorie uw verlies bij gekochte posities “slechts” uw inleg is, terwijl het verlies in theorie bij geschreven posities onbeperkt is. Het is zeker zo, als u een passieve belegger bent die een positie tot de laatste snik aanhoudt. In feite opereren veel kopers van opties zo. Het resultaat is vaak een stevig verlies en een flinke aanslag in het voor beleggen beschikbare vermogen. De meeste kopers van opties zijn dan ook na een jaar wel uitgekeken op deze tak van sport. Als ze geluk hebben, is er nog genoeg kapitaal over om echt in opties te gaan handelen en serieus optiebelegger te worden.

Echte beleggers beleggen als ondernemers

Beleggers willen posities kunnen verdedigen en hun geld voor zich laten werken. Dat alles kan met geschreven opties, waarbij niemand u dwingt om dat ongedekt te doen.

Tegen een snel toenemende volatiliteit kan men met ongedekt geschreven posities weinig goeds doen. Sluiten is vaak het beste alternatief. Andere mogelijkheden zijn er ook, maar die beperken dan de toekomstige handelingen. Een sterk toenemende volatiliteit is wel een situatie die vrij zeldzaam is en door beleggers vaak al aangevoeld wordt. Bij een lage volatiliteit is de premie die u krijgt voor geschreven opties immers ook vrij laag. In dat geval kan het kopen van opties wel eens logischer zijn. Ook daar zit dan namelijk weinig premie in. Zou dan de volatiliteit gaan toenemen, dan hebt u als actieve belegger aardige kans dat u net in gekochte posities zat.

Toename van volatiliteit waarschijnlijk

De kans is vrij groot, dat de volatiliteit in het komende halfjaar gaat toenemen. Als u dus ook in deze markt altijd geschreven posities in bezit heeft, gaat u dat een keer een rondje beschermen/verlies nemen opleveren. Daarna is het uw tijd weer, want de hoge volatiliteit zal ook weer afnemen en dat zijn gouden tijden voor schrijvers. De premie is nu soms zo laag, dat het kopen interessant kan zijn.

Het mooie van opties is, dat er zo ontzettend veel mee mogelijk is. U hoeft het Griekse alfabet niet uit uw hoofd te kennen om succesvol in opties te kunnen handelen. Vaak laten “de kenners” graag veel Griekse letters vallen om te laten zien hoeveel ze van de materie weten… Uiteindelijk komt het er vaak op neer dat ze over een dubbeltje te veel of te weinig ontvangen premie praten, terwijl de positie een euro kon opleveren als ze ook daadwerkelijk iets gedaan hadden. Prik er dus doorheen als er weer iemand zijn of haar intellectuele hoogtepunt zit te beschrijven. Het gaat onder de streep om de pegels, zo ordinair is het beleggen op de beurs nu eenmaal.

Tom Lassing, De Optiespecialist 

 

Pagina's

Gedekt calls schrijven

Gedekt calls schrijven

Bij gedekt calls schrijven worden calls geschreven met de aandelen in portefeuille.

GEDEKT CALLS SCHRIJVEN

Bij een short call gaat u een leverplicht van de onderliggende waarde aan, waarvoor u een premie ontvangt. U hoeft vanzelfsprekend geen margin aanhouden, aangezien u de aandelen reeds in portefeuille heeft. Gedekt calls schrijven is een strategie waar beginnende optiebeleggers ervaring mee kunnen opdoen zonder al te grote risico’s.

Gedekt calls schrijven

Stel dat u 100 aandelen DEF heeft gekocht voor € 27 per aandeel en tegelijkertijd een 1-jaars calloptie DEF met uitoefenprijs 30 heeft verkocht voor € 1,50 per contract. U ontvangt derhalve € 150 waarmee u de plicht aangaat om DEF te leveren voor € 30 per aandeel (uiteraard tot expiratie).

DEF stijgt tot € 40

Aangezien u 100 stukken DEF in portefeuille heeft, kunt u aan uw leverplicht voldoen. Als het aandeel bijvoorbeeld stijgt tot € 40 en de geschreven call wordt uitgeoefend door de tegenpartij, dan moet u de stukken leveren voor € 30 per aandeel. Op dat moment heeft u dus een verlies van € 10 – € 1,50 = € 8,50 per optiecontract (*100= €850).

Aan de andere kant zijn de aandelen ook meer waard geworden. De aandelenpositie staat op een winst van € 40- € 27 = € 13 – 100 = € 1300. De totale winst bedraagt op deze positie derhalve +€ 1300 – €850= € 450. Dit bedrag kan ook anders worden berekend, zijnde € 30- € 27 (maal 100) + ontvangen optiepremie ad € 150.

DEF onder € 30

Als het aandeel DEF daarentegen daalt, danwel beperkt stijgt tot € 30 (op expiratie) dan kan de ontvangen optiepremie ad € 150 geheel worden opgestreken. Hieruit blijkt dat je met een geschreven call toch geld kan verdienen, terwijl het aandeel wel (beperkt) is gestegen.

In het geval dat DEF daalt tot bijvoorbeeld € 20 dan bedraagt het verlies op de aandelen € 700. De ontvangen optiepremie van € 150 kan hiervan worden afgetrokken wat tot een totaalresultaat leidt van -€ 550.

Gedekt calls schrijven wordt ook wel als een defensieve strategie gezien, waarbij wordt geprofiteerd van het verdampen van tijds- en verwachtingswaarde. Op deze wijze kunt ‘passief’ inkomen genereren: u ontvangt optiepremie en eventueel dividend indien het fonds dividend uitkeert.

Het risico van opties

Het risico bij het gedekt calls schrijven, is dat de aandelen in koers dalen. U verliest dat geld op de aandelen. Maar dat risico was er toch al wanneer u de wilde investeren in de aandelen. Het risico is dus niet groter dan bij een belegging in aandelen. Het risico is zelfs kleiner omdat de premie die u ontvangt voor de calls, als een buffer fungeert voor een eventuele daling van de aandelen.

Bij een daling van de aandelenkoers, zal de call niet worden uitgeoefend en is de premie die u hebt ontvangen voor het schrijven van de call, verdiend zijn.

Handleiding Geld verdienen met opties

Download hier de handleiding vol met geheimen hoe geld te verdienen met opties, geschreven door Drs. Harm van Wijk.
+ Bonus spreadsheets waarmee je eenvoudig de beste opties kunt selecteren
+ 30 dagen niet goed, geld terug garantie

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://slim.beleggen.com/geld-verdienen-met-opties

 

Opties at the money

Opties at the money

Opties at the money – wat is dat nu precies? Opties zijn at the money, in the money of out of the money, afhankelijk van of de opties intrinsieke waarde hebben. Opties out of the money hebben geen intrinsieke waarde en bestaan slechts uit tijds- en verwachtingswaarde.

Opties at the money: rond huidige koers onderliggende waarde

Opties at the money zijn opties die rond de koers van de onderliggende waarde noteren. Een optie at the money kan intrinsieke waarde bevatten, maar dat hoeft niet. Als een optie intrinsieke waarde bevat, dan noemen we dit ook wel een in the money optie. Onderstaand een aantal voorbeelden van opties die in, out of at the money zijn:

Koers ArcelorMittal: € 10,525.

Voor calls:

 • MT Call Mei 10: in the money
 • MT Call Mei 10,50: at the money
 • MT Call Mei 11: out of the money

Voor puts:

 • MT Put Mei 11: in the money
 • MT Put Mei 10,50: at the money
 • MT Put Mei 10: out of the money

Opties at the money - call optie ArcelorMittal

Delta at the money optie

De delta van een optie geeft de mate van de prijsverandering van een optie weer ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende waarde. De delta van een at the money optie is ongeveer 50, afhankelijk van diverse factoren, zoals de volatiliteit.

De delta geeft ook wel de hedge ratio aan, oftewel hoeveel aandelen moeten worden gekocht, danwel worden verkocht om ‘delta neutraal’ te zijn. Een (short) call-optie met een delta van 0,50 is ‘gehedged’ (gedekt) als er 50 aandelen worden gekocht (0,50 maal 100).

Een gekochte put-optie met een delta van bijvoorbeeld -0,48 is ‘gehedged’ als er 48 aandelen worden verkocht. In bovenstaande beide gevallen is de positie dan ‘delta neutraal’.

Gekochte calls hebben positieve delta’s en gekochte puts hebben negatieve delta’s. Bij een delta van 0,5 stijgt de waarde van de call met 50 cent als de onderliggende waarde met 1 punt toeneemt. De put met dezelfde uitoefenprijs zal in dat geval met 50 cent in waarde verminderen.

Naarmate de koers van de onderliggende waarde toeneemt, zal de delta van een call ook toenemen. Een at the money call-optie zal dan meer in the money raken en dus een hogere delta krijgen. De delta kan dan bijvoorbeeld toenemen van 0,50 naar 0,60.

Delta at the money call optie ArcelorMittal

Zoals bovenstaande grafiek (blauwe lijn) aangeeft, neemt de delta van een gekochte at the money call-optie (MT April 10,50) toe bij een koersstijging van de onderliggende waarde. Bij een koers van circa € 10,50 bedraagt de delta 0,52 en bij een koers van € 11 stijgt de delta naar 0,72.

Som delta’s call en put is 1

De som van de absolute waarden van de call- en put-delta’s is 1. Als bekend is dat de call een delta heeft van 0,40 dan heeft de put een delta van -0,60. De som van de absolute delta’s hoeft echter niet altijd 1 te zijn. Dit is afhankelijk of een fonds dividend uitkeert. In sommige gevallen kan de som van de absolute delta’s van een (diep in the money) call en de put met eenzelfde uitoefenprijs daardoor meer dan 1 bedragen.

Delta = waarschijnlijkheid

De delta kan ook worden gebruikt om de waarschijnlijkheid aan te duiden dat een optie in the money raakt. Een optie met delta 0,45 heeft 45% kans om in the money te raken. Een optie die verder ‘out of the money’ is en bijvoorbeeld een delta heeft van 0,15 heeft 15% kans om in the money te worden.

Handleiding Geld verdienen met opties

Download hier de handleiding vol met geheimen hoe geld te verdienen met opties, geschreven door Drs. Harm van Wijk.
+ Bonus spreadsheets waarmee je eenvoudig de beste opties kunt selecteren
+ Extra bonus een 5%-rendementsabonnement op OptieAlert
+ 30 dagen niet goed, geld terug garantie

Klik op de volgende link voor meer informatie: https://beleggen.com/geld-verdienen-met-opties/

AEXAlert

Op de weblog www.aexalert.nl informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

OptieAlert

www.OptieAlert.nl is een dienst van BeursBulletin die uitsluitend optietips op aandelen verstrekt. De belegger wordt per e-mail en SMS volledig begeleid bij zowel het openen als het sluiten van een positie.

Wij werken bij OptieAlert met rendementsabonnementen en dus niet met tijdsabonnementen. Kiest u bijvoorbeeld voor een rendement van 30% (na aftrek transactiekosten) dan ontvangt u onze tips totdat dit rendement in onze modelportefeuille is bereikt en stopt uw abonnement dus niet na bijvoorbeeld een jaar.

Met dit systeem weet u vooraf waar u aan toe bent en kunt u exact berekenen wat het abonnement u oplevert. Ga voor meer informatie naar www.OptieAlert.nl

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Verschillen en overeenkomsten tussen opties en futures

Opties en futures lijken in veel opzichten op elkaar. De koper van een future heeft de plicht om een bepaalde hoeveelheid (financiële) waarden te kopen van de verkoper van de future, tegen een van tevoren vastgestelde prijs en voor een bepaald tijdstip. Dit lijkt dus zeer veel op het kopen van een calloptie. Een groot verschil is echter dat de koper van een calloptie een recht heeft en de koper van een future een plicht. 

opties en futures

De waarde van de opties en futures is afhankelijk van een onderliggende waarde. Dit kunnen koersindices, obligaties, deposito’s en aandelen zijn. Deze futures worden financial futures genoemd. Er bestaan ook commodity futures. Zoals de naam al zegt, zijn dit futures op grondstoffen, zoals: aardappelen, graan, olie of koffie. In dit artikel zal ik vooral financial futures gebruiken om een aantal zaken te verduidelijken.

Prijsvorming futures

Stel, u denkt dat de AEX de komende maanden verder zal stijgen. U wilt echter niet alle onderliggende aandelen kopen om gebruik te maken van de door u verwachte stijging. U kunt dan óf een calloptie kopen óf een future. Koopt u een calloptie dan profiteert u volop van een stijging, maar u betaalt ook verwachtingswaarde.

Verschillen tussen opties en futures

Een future bestaat alleen uit intrinsieke waarde. U besluit daarom een future op de AEX te kopen. Dit wordt ook wel een FTI genoemd. De onderliggende waarde is 200 keer de AEX. De future die u koopt heeft dus betrekking op het kopen van 200 keer de AEX. Wanneer de futureprijs met 1 punt stijgt, dan verdient u dus € 200. De koper van de future verplicht zich dus de AEX te kopen tegen de futureprijs. De verkoper verplicht zich om de AEX te verkopen tegen de futureprijs.

De prijs van een indexfuture (de futureprijs) kunnen we als volgt berekenen. De futureprijs is gelijk aan de stand van de index plus de rente van de looptijd minus dividendopbrengsten.

Voorbeeld

De stand van de AEX was op 1 maart 2007 510 punten. Gemakshalve ga ik ervanuit dat dit ook de stand is per 1 april. Voor mijn berekening ga ik er ook vanuit dat de huidige datum 1 april is. Op 1 oktober wordt er 3% aan dividend uitgekeerd en de éénjaarsrente is 4%.

Wat is nu de futureprijs van een indexfuture die in januari 2008 afloopt?

Bereken de contante waarde van de dividenden.

 • (3%*510)/(1,04^0,5) = 15

Trek de contante waarde van de dividenden af van de waarde van de index

 • 510 – 15 = 495

Bereken de financieringskosten over het in stap 2 berekende bedrag

 • 1,04^(10/12) * 495 = 511.

De futureprijs van 511 ligt in dit voorbeeld in de buurt van de stand van de AEX. Echter, bij bijvoorbeeld een veel hogere rente zal dit zeker niet het geval zijn.

De futureprijs loopt ongeveer één-op-één mee met de onderliggende waarde. Dus stel dat de AEX stijgt naar 520 punten dan stijgt de prijs van de future naar 521. Optieprijzen bewegen meestal niet één-op-één mee met het aandeel of de index. Dit hangt af van de delta van de optie. Daarnaast is er nog een groot verschil met opties.

In tegenstelling tot een optie heeft een future geen verwachtingswaarde, ook wel tijdswaarde genoemd. Voor mensen die graag opties verkopen om zodoende de verwachtingswaarde te incasseren, zijn futures dus minder geschikt. Tevens is de waarde van een future niet afhankelijk van de beweeglijkheid op de beurs.

Margin

De koper van de future moet een bepaald bedrag storten vanwege zijn verplichting om in de toekomst een bepaalde onderliggende waarde te kopen. Dit bedrag heet de initial margin. Het gestorte bedrag komt op de rekening van de verkoper te staan. Als vuistregel kunt u ervanuit gaan dat de initial margin ongeveer 10% is van de onderliggende waarde. De initial margin krijgt u overigens bij het sluiten van de positie weer terug.

In ons voorbeeld bedraagt de initial margin dus 10%*200*511 = € 10.220,-

Dagelijkse verrekening

Een ander verschil met opties is dat de winsten of verliezen dagelijks worden verrekend. Bij het sluiten van de positie krijgt de koper van een future de initial margin weer teruggestort op zijn rekening. Hieronder een voorbeeld:

Stel u koopt bovenstaande FTI (futureprijs 511) en de AEX staat op 510 punten. De initial margin bedraagt € 10.000.

Stand AEX Futureprijs Winst/verlies Cash positie
Dag 0 510 511 0 0
Dag 1 500 501 – € 2.200 – € 2.200
Dag 2 505 506   € 1.200 – € 1.000
Afloopdatum 495 496 – € 2.000 – € 3.000

Er is bij opening al een initial margin van € 10.000 geblokkeerd. Het verlies van de laatste dag (€ 2.000) wordt van deze € 10.000 afgeschreven, waardoor u dus € 8.000 teruggestort krijgt. Per saldo hebben we echter € 3.000 verloren, terwijl onze investering € 10.000 bedroeg. We hebben dus 30% verloren terwijl de AEX slechts met 3% is gedaald. Dit hefboomeffect zal groter zijn bij een lage rente en hoge dividenden.

Drs Richard H.J. de Jong RBA

Drs Richard H.J. de Jong RBA is adjunct-directeur vermogensbeheer bij Van Lieshout & Partners N.V. Hij is tevens beheerder van het Dutch Stock and Option Fund. Meer informatie kunt u vinden op www.dsof.nl.

 

Gebruik maken van tijdswaarde

Tijdswaarde

Tijdswaarde: hiervan gebruik maken bij opties. Het is algemeen bekend dat opties risicovoller zijn dan aandelen. Het kopen van een call- of putoptie bij de verwachting dat de onderliggende waarde stijgt of daalt is een riskante strategie, die slechts zelden is aan te bevelen. Hooguit bij een grote verwachte koersstijging of –daling kan dat wel het geval zijn. Een belegger maakt namelijk pas winst op het moment dat de onderliggende waarde zodanig in de goede (verwachte) richting beweegt dat de waarde van de optie sterker toeneemt dan de tijdswaarde van de betreffende optie verdampt. Als de onderliggende waarde nauwelijks beweegt, zal de tijd uw vijand zijn. En dit terwijl uw visie op de onderliggende waarde nog niet eens fout hoeft te zijn. Hoe kunnen opties nu toch winstgevend zijn? Lees meer

Opties vaak liever schrijven; Actief optieposities bewaken is van groot belang

Geregeld hoor of lees ik de waarschuwing om niet ongedekt opties te schrijven.

Laat ik het voor eens en voor altijd duidelijk maken. Als u als belegger niet tegen verlies kunt, doe dan het allerbeste dat u kunt doen: zet uw geld op een spaarrekening met hoge rente. Ieder jaar winst en geen enkel koersrisico.

Als u een ongedekte geschreven putpositie aanhoudt en de volatiliteit (bewegelijkheid) neemt toe terwijl de beurs ook nog eens een dalende beweging inzet, dan zit u verkeerd in de markt. Ik hoop dat u het tot zover begrepen heeft. Als het goed is, heeft u voor u een positie innam, al voor uzelf een exitstrategie vastgelegd. U neemt actie als dat punt bereikt is.

Of dat nu € 100 of € 500 verlies is, doet er niet toe. U neemt actie.

Beleggen is actief, hopen is passief

U heeft echter wel alternatieven als u tijdig ingrijpt. Zo kan u putopties kopen om van een verdere daling te profiteren, u kan doorrollen naar een verdere maand en lager gelegen uitoefenprijs en u kan de positie simpelweg terugkopen. Als u de positie al enige tijd heeft, hoeft dit laatste niet eens altijd verlies nemen te betekenen. Maar het kan zijn dat u de positie met verlies moet sluiten. Altijd jammer, maar u doet aan beleggen, niet aan hopen.

Goede winstkansen bij opties schrijven

Veel beleggers vinden het schrijven van opties een speculatieve bezigheid. Dat is het ook, maar het is minder speculatief dan het kopen van opties. Als u een optie koopt, zijn uw winstkansen immers veel kleiner dan uw winstkansen als u een optie schrijft.

U koopt een optie:
– de beurs gaat snel in de door uw gewenste richting: winst
– de beurs gaat langzaam in de door u gewenste richting: neutraal
– de beurs blijft op haar plek: verlies
– de beurs gaat langzaam niet de door u gewenste richting op: verlies
– de beurs gaat snel de niet door u gewenste richting op: verlies

U schrijft een optie
– de beurs gaat snel in de door u gewenste richting: winst
– de beurs gaat langzaam in de door u gewenste richting: winst
– de beurs blijft op haar plek: winst
– de beurs gaat langzaam niet de door u gewenste richting op: neutraal
– de beurs gaat snel de niet door u gewenste richting op: verlies

U ziet, de kans om winst te maken is bij geschreven posities veel groter.

In theorie is het verlies onbeperkt

Het tegenargument dat met name veel banken hanteren, is dat in theorie uw verlies bij gekochte posities “slechts” uw inleg is, terwijl het verlies in theorie bij geschreven posities onbeperkt is. Het is zeker zo, als u een passieve belegger bent die een positie tot de laatste snik aanhoudt. In feite opereren veel kopers van opties zo. Het resultaat is vaak een stevig verlies en een flinke aanslag in het voor beleggen beschikbare vermogen. De meeste kopers van opties zijn dan ook na een jaar wel uitgekeken op deze tak van sport. Als ze geluk hebben, is er nog genoeg kapitaal over om echt in opties te gaan handelen en serieus optiebelegger te worden.

Echte beleggers beleggen als ondernemers

Beleggers willen posities kunnen verdedigen en hun geld voor zich laten werken. Dat alles kan met geschreven opties, waarbij niemand u dwingt om dat ongedekt te doen.

Tegen een snel toenemende volatiliteit kan men met ongedekt geschreven posities weinig goeds doen. Sluiten is vaak het beste alternatief. Andere mogelijkheden zijn er ook, maar die beperken dan de toekomstige handelingen. Een sterk toenemende volatiliteit is wel een situatie die vrij zeldzaam is en door beleggers vaak al aangevoeld wordt. Bij een lage volatiliteit is de premie die u krijgt voor geschreven opties immers ook vrij laag. In dat geval kan het kopen van opties wel eens logischer zijn. Ook daar zit dan namelijk weinig premie in. Zou dan de volatiliteit gaan toenemen, dan hebt u als actieve belegger aardige kans dat u net in gekochte posities zat.

Toename van volatiliteit waarschijnlijk

De kans is vrij groot, dat de volatiliteit in het komende halfjaar gaat toenemen. Als u dus ook in deze markt altijd geschreven posities in bezit heeft, gaat u dat een keer een rondje beschermen/verlies nemen opleveren. Daarna is het uw tijd weer, want de hoge volatiliteit zal ook weer afnemen en dat zijn gouden tijden voor schrijvers. De premie is nu soms zo laag, dat het kopen interessant kan zijn.

Het mooie van opties is, dat er zo ontzettend veel mee mogelijk is. U hoeft het Griekse alfabet niet uit uw hoofd te kennen om succesvol in opties te kunnen handelen. Vaak laten “de kenners” graag veel Griekse letters vallen om te laten zien hoeveel ze van de materie weten… Uiteindelijk komt het er vaak op neer dat ze over een dubbeltje te veel of te weinig ontvangen premie praten, terwijl de positie een euro kon opleveren als ze ook daadwerkelijk iets gedaan hadden. Prik er dus doorheen als er weer iemand zijn of haar intellectuele hoogtepunt zit te beschrijven. Het gaat onder de streep om de pegels, zo ordinair is het beleggen op de beurs nu eenmaal.

Tom Lassing, De Optiespecialist