Berichten

Alleen actieve beleggers behalen een structurele outperformance

Petajisto, hoogleraar aan de NY Stern School of Business, vergeleek duizenden fondsen op de Amerikaanse aandelenmarkt met de benchmark over een periode van meer dan 20 jaar. Zijn conclusie: actieve fondsen zijn de enige fondsen die structureel een outperformance halen, ook na aftrek van kosten.