Berichten

Rente blijft het toverwoord voor 2011

De rente zit weer in de lift en niet zo’n beetje ook. Het gebeurt hier in Europa en het geschiedt in de VS. Hoe laten deze stijgingen zich verklaren en wat kan het betekenen voor 2011?

Dieptepunt rente ligt achter ons

De kapitaalmarktrente is uit het neergaande trendkanaal gebroken. Er lijkt inmiddels een opgaande trend in de maak. Langlopende obligaties moeten daarom worden omgewisseld in kortlopende obligaties. Of ga liever even liquide. Dit alles om onnodige koersverliezen te vermijden. Dit behoeft wellicht enige uitleg.