Berichten

Royal Dutch Shell: de cijfers en meer

Evenals de cijfers over het eerste kwartaal, bleken de cijfers van Royal Dutch Shell over het tweede kwartaal beter dan verwacht. Dat gold trouwens ook voor het Britse BP en het Amerikaanse Exxon Mobil. De sterke resultaten waren vooral een gevolg van de hoge olieprijs, die gemiddeld ruim $ 17 per vat hoger lag dan in het tweede kwartaal van 2005. Lees meer

Royal Dutch Shell: resultaten 2005

Na de bekendmaking van de kwartaal- en jaarcijfers van Royal Dutch Shell (RDS) ging de koers van het aandeel naar het zuiden, zoals het in vaktaal luidt. Op zich is dat voor de korte termijn een juiste beweging nadat de koers in de dagen ervoor met hetzelfde percentage naar boven was bijgesteld. De opwaartse beweging was vooral ingegeven door de fraaie cijfers van ExxonMobil. De beweging was opvallend, omdat de productie wereldwijd met 1,5% tot 2% toenam en ExxonMobil tegelijkertijd haar olie- en gasproductie met 1,9% respectievelijk 6,2% zag dalen! De vergelijking met Exxon gaat evenwel mank op vijf punten, die wij hieronder bespreken. Lees meer

Nieuwe kansen met Royal Dutch Shell

Op vrijdag 19 december zijn nieuwe langlopende optieseries op Royal Dutch Shell geïntroduceerd. Wat mogen we van de koers van Royal Dutch Shell verwachten voor de komende vijf jaar? Veel hangt samen met het verdere verloop van de wereldeconomie. Dit was in het verleden het geval en dat zal als altijd bepalend blijven voor de koers van Royal Dutch. Het gaat er juist om de signalen te onderkennen. Maar welke signalen zijn dat eigenlijk? Lees meer