Berichten

Royal Dutch Shell: resultaten 2005

Na de bekendmaking van de kwartaal- en jaarcijfers van Royal Dutch Shell (RDS) ging de koers van het aandeel naar het zuiden, zoals het in vaktaal luidt. Op zich is dat voor de korte termijn een juiste beweging nadat de koers in de dagen ervoor met hetzelfde percentage naar boven was bijgesteld. De opwaartse beweging was vooral ingegeven door de fraaie cijfers van ExxonMobil. De beweging was opvallend, omdat de productie wereldwijd met 1,5% tot 2% toenam en ExxonMobil tegelijkertijd haar olie- en gasproductie met 1,9% respectievelijk 6,2% zag dalen! De vergelijking met Exxon gaat evenwel mank op vijf punten, die wij hieronder bespreken. Lees meer