Berichten

Venster vanuit de VS

Het lijkt alsof er een flagrante marge bestaat tussen de gepubliceerde economische cijfers en de beursuitslagen. Deze laatste gingen vanaf de redding van Bear Stearns in maart autonoom verder omhoog. Dat was opvallend, maar valt weer samen met de algemeen optimistische kijk op de toekomst. Vandaag mag slecht zijn doch morgen wordt het beter, zo redeneert men, ook al ontbreekt hiertoe vooralsnog een steekhoudend argument. Lees meer

Venster op de Verenigde Schutspatronen

Met uitspraken als ‘we have a strong dollar policy and this is very much in the nation’s interest’ van Henry Paulson, minister van Financiën, en ‘we have strong fundamentals compared with others around the world, reflected in the currency market’ van president Bush himself  en ‘we emphasize that the priority is the orderly function of our financial markets’ van Ben Bernanke behoeven we ons dus wezenlijk niet al te veel zorgen te maken, niet waar? Of toch? Lees meer

Campers wijzen op recessie in VS

Er blijkt een zeer betrouwbare indicator te zijn voor een aanstaande recessie in de Verenigde Staten: de camperverkopen. Voor het eerst in zes jaar zijn de bestellingen waarschijnlijk gedaald. Lees meer

Venster op de VS

Het lijkt alsof de ontwikkelingen aan de ‘overzijde van de plas’ thans in een stroomversnelling dreigen te geraken. Met de inzakkende huizenmarkt en de gevolgen daarvan op de hypotheekmarkt dreigt er een nieuwe dimensie aan het schuldsaneringsproces te worden toegevoegd. Dit betreft de schuld van credit cardhouders bij de creditmaatschappijen. In deze column heeft u al meerdere malen over de uitstaande schuld van de Amerikaanse consument kunnen lezen. Lees meer

Venster op de VS

Na wederom een weekje de vinger fysiek aan de pols te hebben gehad, blijkt er eigenlijk nauwelijks verschil tussen de stemming bij ‘the man in the street’ en het sentiment op Wall Street. Ondanks een vertragende economische groei, de dalende huizenprijzen en een nog lang niet afgetekende (laat staan bedwongen) kredietcrisis zegt men daar: ‘tomorrow will always be better, even if it’s worse today’. Dit ongeacht een zelfs zichtbaar toenemend aantal for sale bordjes, ook in de betere wijken. Wellicht verkijken wij Europeanen ons op de mentale veerkracht van de gemiddelde Amerikaan. Hij gelooft simpelweg niet in doom. Lees meer

Venster op de VS

Europese analisten doen de Amerikaanse kredietcrisis merendeels af als een voornamelijk Amerikaanse aangelegenheid. Europese en met name Nederlandse beleggers daarentegen zetten sinds het naar buiten treden van de crisis de beurs wat lager dan hun Amerikaanse collega’s. Lezen de beleggers aan deze kant van de plas meer de Amerikaanse commentaren en omgekeerd? Lees meer

Venster op de VS vanuit Aziatisch perspectief

Hoewel de wereldeconomische focus nog steeds op de VS gericht is, is het niemand ontgaan hoe snel de ontwikkelingen zich met name in Azië aan het voltrekken zijn. Met groeicijfers van meer dan 11% in China en ruim 8% in India, afgezet tegen de ‘schamele’ groeicijfers van minder dan 2% in de VS en nog geen 3% in Europa, zullen we er aan moeten wennen dat beleggers gehouden zijn om zich hoe langer hoe meer op de groei in Azië in te stellen. Het ziet er niet naar uit dat we vanuit de verzadigingseconomie in de westerse wereld deze groeicijfers zullen kunnen benaderen, net zomin het er naar uitziet dat de groeicijfers daar vooralsnog zullen terugvallen naar ons niveau. Lees meer

Venster op de Verenigde Staten

Gelet op de koersontwikkeling sinds de beurscrash van 2000 is er de afgelopen jaren maar weinig gebeurd. De Dow Jones staat op hetzelfde niveau als zes jaar geleden. De Nasdaq heeft zich nog slechts ten dele kunnen herstellen, maar deze was ook veel te ver doorgeschoten. Daar staat tegenover dat Amerika’s immense schuld groeit, zowel van staatswege als ook particulier. Immers, gespaard wordt er nagenoeg niet, terwijl de schulden tot astronomische hoogten oplopen. Zelfs de dollar lijdt er niet meer onder. Een en ander druist in tegen alle economische wetmatigheden. Economen waaronder voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan en Amerika’s meest succesvolle belegger Warren Buffett spreken van een conondrum of raadsel. Lees meer

Venster op de VS

De meeste grote zakenbanken waren de afgelopen zomer nog van mening dat de economische groei nauwelijks te lijden zou hebben van de trapsgewijze renteverhogingen. Maar de jongste inflatiecijfers gooiden roet in het eten. De consumentenprijsindex (CPI) inclusief voeding en energie steeg in oktober met 4,3% op jaarbasis en de producentenprijzen met 5,9%. Tegen de achtergrond van verdere rentestijgingen zien beleggers de bui al hangen. Het woord stagflatie (inflatie in combinatie met een stagnerende economie) is al weer gevallen. Lees meer

VS moet schuldenberg serieus nemen

Twee artikelen in het decembernummer van Fortune, Amerika’s meest gezaghebbende zakenblad, ondersteunen mijn visie over de Amerikaanse schuldenproblematiek en de dollar. Dit is reden genoeg om hier nader op in te gaan. Lees meer