Berichten

Vermogensbelasting is contraproductief en vernietigt welvaart.

In België doet de Sp.a (De Vlaamse Socialistische Partij) thans voorstellen voor het invoeren van een vermogensbelasting, zo onder meer bij monde van Sp.a-voorzitster Caroline Gennez, die zeer concreet de invoering bepleit van een heffing op vermogenswinsten (“Socialisten viseren vermogenswinsten, De Tijd 6/03)(Zie ook: Gelijke inkomens, gelijke bijdragen, De Standaard 10/03). Volgens de socialisten zou door de invoering van een vermogensheffing, de belasting op arbeid kunnen worden verminderd en zouden zelfs sommige andere belastingen kunnen worden afgeschaft. Lees meer