Technische analyse: 8 indicatoren voor slim beleggen

technische-analyse

In deze gids leer je over acht indicatoren van technische analyse die je kunnen helpen om slimmer te beleggen. Deze indicatoren geven je inzicht in de markttrends en helpen je bij het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen. Zo kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen en je rendement optimaliseren.

 

1. Wat is technische analyse?

Technische analyse is een methode die beleggers gebruiken om de toekomstige prijsbewegingen van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten te voorspellen. Het gaat allemaal om patronen en trends in prijsgegevens uit het verleden.

Deze aanpak is gebaseerd op het idee dat de marktprijzen alle beschikbare informatie weerspiegelen. Hierdoor kunnen beleggers trends identificeren en voorspellingen doen op basis van die informatie. In wezen is technische analyse een visuele benadering van financiële markten.

Het is belangrijk op te merken dat technische analyse niet probeert de intrinsieke waarde van een beveiliging te bepalen. In plaats daarvan gebruiken technische analisten prijsbewegingen, trends en patronen om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

2. De basis van technische analyse: prijs en volume

De prijs van een financieel instrument is de meest directe weergave van de marktperceptie. Het is de uitkomst van het eeuwige gevecht tussen kopers en verkopers. De prijs is de finale scheidsrechter die bepaalt wie er wint.

Het volume daarentegen, is de brandstof die de markt aandrijft. Het geeft aan hoeveel van een bepaald financieel instrument er wordt verhandeld. Een hoog volume kan wijzen op een sterke overtuiging van de markt, terwijl een laag volume kan duiden op onzekerheid of desinteresse.

2.1 Prijs: de basis van alle analyses

Prijs is echt de basis van alles als het om technische analyse gaat. Het is simpel: de prijs is wat iemand bereid is te betalen voor een financieel instrument. Deze prijs wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt.

Als je de prijsbewegingen van een aandeel over een bepaalde periode volgt, kun je trends ontdekken. Deze trends kunnen je helpen voorspellen waar de prijs in de toekomst naartoe kan gaan.

Er zijn verschillende manieren om prijsbewegingen te analyseren. De meest voorkomende is het gebruik van grafieken. Deze kunnen je een visueel overzicht geven van hoe de prijs zich in het verleden heeft bewogen. Dat kan je een indicatie geven van wat de prijs in de toekomst zou kunnen doen.

2.2 Volume: de brandstof van de markt

Volume is een andere belangrijke factor in de technische analyse. Het verwijst naar het aantal aandelen of contracten dat in een bepaalde periode wordt verhandeld. Het is de brandstof die de prijsbewegingen aandrijft.

Als de prijs bijvoorbeeld stijgt en het volume neemt toe, is dat een sterk teken. Het toont aan dat de stijging van de prijs wordt ondersteund door een groot aantal handelaren. Ze geloven in de opwaartse beweging en zijn bereid om te kopen. Dit kan een indicatie zijn dat de prijs verder zal stijgen.

Als de prijs stijgt en het volume neemt af, dan is dat een zwak teken. Het betekent dat de stijging van de prijs niet wordt ondersteund door een groot aantal handelaren. Dit kan een indicatie zijn dat de prijsstijging niet zal aanhouden.

Hetzelfde geldt voor prijsdalingen. Als de prijs daalt en het volume neemt toe, kan dit een indicatie zijn dat de prijs verder zal dalen. Maar als de prijs daalt en het volume neemt af, dan kan dit een indicatie zijn dat de prijsdaling niet zal aanhouden.

3. Trendlijnen: het kompas van de belegger

Een trendlijn wordt getekend door de laagste punten in een opwaartse trend te verbinden, of de hoogste punten in een neerwaartse trend. Het is een rechte lijn die de richting van de trend weergeeft. Als de prijs boven de trendlijn ligt, spreken we van een opwaartse trend. Ligt de prijs onder de trendlijn, dan hebben we te maken met een neerwaartse trend.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat trendlijnen gebroken kunnen worden. Dit kan een indicatie zijn van een mogelijke trendomkering. Als een opwaartse trendlijn bijvoorbeeld wordt doorbroken, kan dit een teken zijn dat de trend mogelijk verandert van opwaarts naar neerwaarts.

4. Moving averages: het gemiddelde zegt meer dan je denkt

Een moving average is een berekening die de gemiddelde prijs van een financieel instrument over een bepaalde periode laat zien. Het doel is om de ruis in de prijsgegevens te verminderen en een duidelijker beeld te krijgen van de prijstrend.

Er zijn twee hoofdtypen moving averages: het eenvoudige moving average (SMA) en het exponentiële moving average (EMA). Het SMA berekent het gemiddelde van de prijzen over een bepaalde periode. Het EMA geeft daarentegen meer gewicht aan recente prijzen. Dit maakt het gevoeliger voor recente prijsveranderingen.

Moving averages kunnen helpen bij het identificeren van trends. Als de prijs bijvoorbeeld boven het moving average ligt, kan dit een teken zijn van een opwaartse trend. Als de prijs onder het moving average ligt, kan dit wijzen op een neerwaartse trend.

5. Relative strength index (RSI): overbought of oversold?

De Relative Strength Index (RSI) is een technische indicator die helpt om te bepalen of een financieel instrument overbought of oversold is.

De RSI wordt berekend door de gemiddelde winst van de stijgende dagen te delen door het gemiddelde verlies van de dalende dagen. Het resultaat wordt dan omgezet in een index van tot 100.

In de regel wordt een RSI boven 70 gezien als overbought. Dit betekent dat het financieel instrument mogelijk te duur is en dat de prijs zou kunnen dalen. Aan de andere kant wordt een RSI onder 30 gezien als oversold. Dit betekent dat het financieel instrument mogelijk te goedkoop is en dat de prijs zou kunnen stijgen.

6. MACD: de trend en zijn momentum

De Moving Average Convergence Divergence, beter bekend als MACD, is een technische indicator die de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de prijs van een financieel instrument toont. Het is een trendvolgende en momentumindicator, ontwikkeld door Gerald Appel in de late jaren ’70.

De MACD wordt berekend door het 26-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA) van de prijs af te trekken van het 12-daagse EMA. Een 9-daagse EMA van de MACD, genaamd de “signaallijn”, wordt dan bovenop de MACD geplaatst, wat kan functioneren als een trigger voor koop- en verkoopsignalen.

Als de MACD boven de signaallijn stijgt, is dat een bullish signaal, wat aangeeft dat het misschien tijd is om te kopen. Daarentegen, als de MACD onder de signaallijn valt, is dat een bearish signaal, wat suggereert dat het misschien tijd is om te verkopen.

7. Bollinger Bands: hoe ver kan de prijs gaan?

Bollinger Bands, bedacht door John Bollinger, zijn een technische analyse tool die je helpt om de volatiliteit en prijsniveaus te begrijpen die overbought of oversold zijn. Ze bestaan uit een middellijn en twee prijskanalen boven en onder de middellijn. De middellijn is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, meestal over 20 dagen. De prijskanalen zijn de standaarddeviaties van het aandeel.

Als de prijs van een aandeel de bovenste band raakt, kan dit een teken zijn dat het aandeel overbought is. Dit betekent dat de prijs mogelijk zal dalen. Aan de andere kant, als de prijs de onderste band raakt, kan dit een teken zijn dat het aandeel oversold is. Dit kan betekenen dat de prijs mogelijk zal stijgen.

8. Fibonacci retracements: waar kan de prijs naartoe?

Fibonacci retracements zijn een populaire technische analyse tool die veel gebruikt wordt door beleggers. Ze zijn gebaseerd op de Fibonacci reeks, een wiskundige reeks getallen die overal in de natuur voorkomt. Het idee achter Fibonacci retracements is dat de prijs van een financieel instrument vaak een deel van zijn eerdere beweging terugtrekt voordat het zijn trend voortzet.

Dit terugtrekken gebeurt meestal rond de Fibonacci niveaus van 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. Deze niveaus worden berekend door de hoogste en laagste prijs van een trend te nemen en dan de verticale afstand te vermenigvuldigen met de bovengenoemde percentages. De uitkomsten geven potentiële steun- en weerstandsniveaus aan.

Stel, je ziet dat de prijs van een aandeel stijgt, maar dan begint het te dalen. Als het daalt tot het 50% Fibonacci niveau en dan weer begint te stijgen, kan dat een teken zijn dat de prijs zal blijven stijgen. Maar als het door dat niveau heen breekt en blijft dalen, kan dat een teken zijn dat de prijs verder zal dalen.

9. Candlestick patronen: de psychologie van de markt

Candlestick patronen kunnen je veel vertellen over de psychologie van de markt. Het zijn grafische representaties van prijsbewegingen in een bepaalde periode. Elke candlestick toont de opening, hoogste, laagste en sluitingsprijs van een instrument. Het brede deel van de candlestick, ook wel de ‘body’ genoemd, vertegenwoordigt het prijsbereik tussen de opening en sluiting. De dunne lijnen, of ‘wicks’, laten de hoogste en laagste prijs van de periode zien.

Er zijn veel verschillende soorten candlestick patronen. Elk patroon heeft zijn eigen betekenis. Zo kan een ‘bullish engulfing’ patroon bijvoorbeeld een teken zijn dat kopers de controle overnemen van verkopers. Een ‘bearish engulfing’ patroon kan daarentegen wijzen op toenemende verkoopdruk.

Het mooie aan candlestick patronen is dat ze je inzicht kunnen geven in de emoties van beleggers. Ze kunnen je een idee geven van de balans tussen kopers en verkopers. Dit kan je helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen.

10. Hoe gebruik je deze technische indicatoren samen?

Nu je de basis van technische analyse en acht belangrijke indicatoren kent, gaan we kijken hoe je deze indicatoren samen kunt gebruiken om slimmer te beleggen. Het is een feit dat elke indicator op zichzelf waardevolle inzichten kan bieden. Maar wanneer je ze samen gebruikt, kunnen ze een nog krachtiger hulpmiddel worden.

10.1 Het belang van meerdere indicatoren

Het gebruik van meerdere technische indicatoren is essentieel voor een succesvolle beleggingsstrategie, omdat elke indicator zijn eigen sterke en zwakke punten heeft. Ze kunnen je verschillende soorten informatie geven over de markt. Als je ze samen gebruikt, krijg je een completer beeld van wat er aan de hand is.

Neem bijvoorbeeld de RSI en de MACD. De RSI kan je vertellen of een aandeel overbought of oversold is. De MACD kan je meer vertellen over de trend en het momentum van de prijs. Als je deze twee indicatoren samen gebruikt, krijg je een beter idee van zowel de huidige marktcondities als de waarschijnlijke toekomstige prijsbewegingen.

Geen enkele indicator is perfect. Ze kunnen allemaal valse signalen geven. Daarom is het belangrijk om ze altijd in combinatie met andere indicatoren en je eigen onderzoek te gebruiken.

10.2 Voorbeeld van een technische analyse

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe je deze indicatoren in de praktijk kunt gebruiken. Stel je voor dat je geïnteresseerd bent in aandeel X. Je kijkt naar de prijs en het volume en ziet dat de prijs stijgt en het volume ook.

Je besluit vervolgens de trendlijn te tekenen en ziet dat de prijs boven de trendlijn ligt. Dit bevestigt dat we te maken hebben met een opwaartse trend. Je kijkt ook naar het moving average en ziet dat de prijs boven het moving average ligt, wat nog een bevestiging is van de opwaartse trend.

Vervolgens check je de RSI en ziet dat deze onder de 70 ligt. Dit betekent dat het aandeel niet overbought is en nog ruimte heeft om te stijgen. De MACD geeft aan dat de trend sterk is en het momentum positief.

Je bekijkt ook de Bollinger Bands en ziet dat de prijs zich in de bovenste helft van de banden bevindt, wat wijst op een sterke opwaartse trend. Ten slotte kijk je naar de Fibonacci retracements en ziet dat de prijs zich rond het 38,2% niveau bevindt, wat een potentieel steunniveau kan zijn.

Al deze indicatoren samen geven je een sterk signaal dat aandeel X in een sterke opwaartse trend zit en dat het een goed moment kan zijn om te kopen.

11. Veelgemaakte fouten in technische analyse en hoe ze te vermijden

Het is makkelijk om fouten te maken bij technische analyse, vooral als je net begint. Eén van de meest voorkomende fouten is het negeren van het grotere plaatje. Als je alleen maar naar de korte termijn kijkt, mis je de belangrijke langetermijntrends.

Het is ook een veelgemaakte fout om te veel vertrouwen te hebben in één enkele indicator. Vergeet niet, elke indicator heeft zijn beperkingen. Het is altijd beter om meerdere indicatoren te gebruiken om een vollediger beeld van de markt te krijgen.

Nog een veelvoorkomende valkuil is het negeren van de marktomstandigheden. Technische analyse werkt het beste in markten met veel liquiditeit en volatiliteit. In een stille of illiquide markt kunnen de signalen van technische indicatoren minder betrouwbaar zijn.

Vergeet tot slot niet dat technische analyse een hulpmiddel is, geen glazen bol. Het kan je helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen, maar het kan de toekomst niet voorspellen. Het is altijd belangrijk om ook je eigen onderzoek te doen en je gezond verstand te gebruiken.

12. Technische analyse versus fundamentele analyse

Technische analyse en fundamentele analyse zijn twee verschillende benaderingen van beleggen. Beide hebben hun eigen voordelen en het is belangrijk om ze te begrijpen voordat je een keuze maakt.

Technische analyse, zoals we hebben besproken, richt zich op prijsbewegingen en handelsvolumes. Het idee is om patronen en trends in de prijsgegevens te identificeren. Deze patronen en trends kunnen dan worden gebruikt om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Het is een kortetermijnbenadering en wordt vaak gebruikt door daghandelaren.

Fundamentele analyse daarentegen richt zich op de intrinsieke waarde van een bedrijf. Het kijkt naar factoren zoals inkomsten, winsten, groei, schulden en marktaandeel. Het idee is om bedrijven te vinden die ondergewaardeerd zijn. Het is een langetermijnbenadering en wordt vaak gebruikt door beleggers die aandelen kopen om ze voor langere tijd te houden.

Het is belangrijk op te merken dat technische en fundamentele analyse elkaar niet uitsluiten. Veel succesvolle beleggers gebruiken een combinatie van beide. Ze gebruiken fundamentele analyse om goede beleggingen te vinden en technische analyse om te bepalen wanneer ze moeten kopen of verkopen.

Elke benadering heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het hangt af van je persoonlijke beleggingsstijl, je doelen en je risicotolerantie welke benadering het beste bij je past. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om beide benaderingen te begrijpen en een beleggingsstrategie kiest waar je je comfortabel bij voelt.

Laat technische analyse je leidraad zijn voor succesvol beleggen! Dit artikel heeft je al een voorsprong gegeven. Nu is het tijd om nog verder te gaan. Schrijf je vandaag nog in voor onze GRATIS online training op Beleggen.com/training en ontvang ons waardevolle GRATIS boek op Boek.Beleggen.com. Transformeer je beleggingsstrategie en bereik je financiële doelen!”

Conclusie: technische analyse als sleutel tot slim beleggen

Technische analyse kan je echt helpen om slimmer te beleggen. Met de juiste kennis en tools, kun je trends en patronen in de markt identificeren. Hierdoor kun je beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen. Het gaat niet om het voorspellen van de toekomst, maar om het begrijpen van de huidige marktomstandigheden.

Dat gezegd hebbende, technische analyse is geen garantie voor succes. Het is een hulpmiddel, geen glazen bol. Het is altijd belangrijk om ook je eigen onderzoek te doen en je gezond verstand te gebruiken. Bovendien, elke indicator heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Het is dus essentieel om meerdere indicatoren te gebruiken om een completer beeld van de markt te krijgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.