It’s about Time: het tijdspatroon

Deze Engelse titel geeft het duidelijkst aan waar het over gaat en wel in twee betekenissen. Het wordt eindelijk eens tijd voor….en het “gaat”over tijd. Na vele researchmethodieken bestudeerd te hebben, bleef de Elliott Wave als de meest krachtige methodiek overeind, welke versterkt kan worden door de klassieke technische analyse. Het werd echter tijd voor een factor die grotendeels in deze analyses ontbreekt, namelijk TIJD. Wanneer staat er iets bijzonders te gebeuren?

Hiertoe zijn indicatoren ontwikkeld die VOORAF aangeven wanneer een bepaald tijdspatroon plaats vindt. Met name algemene (aandelen) indices die goed het sentiment van de massa reflecterende lopen in lijn met de indicator en haar patronen.

Introductie tijdspatroon

In de tachtiger jaren had ik reeds een concept hoe tijdscycli in de financiële markten door het berekenen van een krachtenveld -en de veranderingen daarvan in de tijd- berekend kon worden. Dit is echter jaren blijven liggen. De reden hiervoor was het onderzoek naar de Elliott Wave en het maken van software daartoe (ELWAVE) om deze methodiek objectief in kaart te brengen, wat al mijn tijd in beslag nam. Het idee bleef echter rondzoemen totdat de tijd rijp was. Gezien de complexe berekeningen die hiervoor benodigd zijn, was het wachten op het ontwikkelen van software en snelle computers.

Gedurende de laatste 2 jaar is het concept omgezet in een concreet model dat volgens natuurkundige principes het krachtenveld van de massa en de beurs in kaart brengt. Dit heeft geresulteerd in een nieuw soort tijdscyclus, die de TIJD – de periode – aangeeft van Bull en Bear markets, alsook van hectische omstandigheden op de (aandelen)markten.
Hiermede worden de gangbare tijdscycli niet onbelangrijk, echter een verbetering is noodzakelijk. Immers deze cycli, die zich steeds herhalen op dezelfde manier in hetzelfde tijdsbestek, gaan eerder vroeg dan laat weer uit de pas lopen. Het probleem is dan ook dat van oudsher gebruikte tijdscycli niet constant en nauwkeurig genoeg zijn. Door deze dan weer zoveel mogelijk passend te maken weten we al dat het volgende meetpunt ook een onbetrouwbare uitkomst kan geven.

Het is duidelijk dat de markten een geordende chaos weerspiegelen die zich herhaalt in vaste patronen echter op een dynamische manier. Daarin voorziet deze time indicator, die cycli dynamisch berekent en in de cycli herkenbare tijdspatronen oplevert, die zich in een bepaalde, vooraf berekende, tijdsperiodes voordoen.

Berekening

In de natuurkunde bestaat alles uit energie, zichtbaar en onzichtbaar, welke door erkende wetenschappers (o.a. Newton, Maxwell en Einstein) in de loop der tijd zijn vastgelegd in verschillende natuurwetten en formules. Deze krachten en hun wijze van voortplanting kunnen dan ook berekend worden, zoals kinetische energie, resonantie, geluids- en lichtgoven en natuurlijk ook electromagnetische golven.

Het atoom, het krachtenveld daarvan en hoe het functioneert staat model voor onze wijze van berekening. In wezen is het principe eenvoudig, echter de berekeningen zijn zeer complex.

Resultaten van indicator en praktische toepassing

Nadat de indicator berekend was en waar nodig in delen gesplitst die gezamenlijk of afzonderlijk informatie konden geven, werd de theorie en de uitkomsten met behulp van de ontwikkelde software (statistisch) getoetst aan de koersontwikkeling van de Dow Jones vanaf 1896 tot heden. Daarnaast werd ook de S&P vanaf 1830 gebruikt, alsook de periode van de tulpenbollen, de South Sea bubble en de Franse revolutie er naast gelegd. Dit empirisch onderzoek heeft tot bijzondere resultaten geleid.

Het bleek namelijk dat een patroon in onze indicator dat zich voordeed in een bull market eind jaren ’90 ook hetzelfde veroorzaakte in 18 andere gevallen dat het patroon aanwezig was (circa 85% van de gevallen). Niet alleen zomaar een stijging maar nagenoeg alle grote bull markten in de afgelopen 100 jaar werden hierdoor gekenmerkt. Na verder onderzoek bleek dat ook de kleinere patronen met dezelfde vorm dezelfde kenmerken hadden.

Dat ook tijdspatronen bestaan met een vorm, die in principe hetzelfde is als de trend patronen van de Elliott Wave, was een verrassing maar ook niet verbazingwekkend. Natuurkundig gaat alles in golven van energie met toppen en dalen.

Conclusie research

De indicator met daarin de zichtbare tijdspatronen worden vooraf berekend. Indien deze berekening in de jaren ’70 van de vorige eeuw waren gedaan tot 2020 nu, zou de uitkomst nog hetzelfde zijn als wanneer we de uitkomsten op dit moment berekenen, er vindt dus geen “fitting” plaats van data en cycli. We hadden dus in de jaren ’70 al kunnen aangeven wanneer de grote bull markten zouden plaats vinden, alsook wanneer de markt een grote kans maakt op een correctie. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld de bull markten van1982-84, ’85-87, 88-89,94-97, 2005-2007, 2009-2010.

Dat betekent dan ook dat we nu reeds de indicator en de patronen voor de toekomst hebben berekend. Gezien de statistische significantie van de uitkomsten en de kleine kans op voorhand dat vooraf zo trefzeker stijgende en dalende markten konden worden aangegeven, gaan wij er van uit dat dit geen toeval is en wij een bijzonder model hebben gemaakt. De TIJD zal het leren.

Historie van het tijdspatroon in 2013-2014

Behalve patronen voor een stijgende markt zijn er ook tijdspatronen voor een correctie of sterk dalende markt. De komende tijd is een groter bear patroon aan het werk dat het risico op een forse daling in de markt aanzienlijk doet toenemen. Dit patroon is in 110 jaar Dow Jones ongeveer 25 keer voorgekomen, waarbij de tijdsperiode van het patroon correcties met zich meebrengt. De fase die nu begint tot april volgend jaar brengen historisch de grootste dalingen, namelijk in 65 tot 75% van de gevallen.

In de onderstaande grafiek hebben we de belangrijkste perioden, waarin het patroon met een zeer hoge correlatie voorkwam, in kaart gebracht.

Actueel tijdspatroon

Bovenstaande grafiek brengt de belangrijkste perioden in beeld van het tijdspatroon dat nu actief is, met bij behorende koersontwikkeling in die periode.

Een koerscorrectie van meer dan 25% van top naar bodem is geen uitzondering. In de jaren ’30 van de vorige eeuw daalde de markt zelfs 56% tijdens hetzelfde patroon dat nu in 2013 wordt gevormd en heeft daarmee de hoogste correlatie, echter dit is niet alleen beslissend voor de mate van daling. Tevens dient opgemerkt te worden dat een tijdspatroon van deze omvang in de tijd enigszins kan verschuiven voor wat betreft het moment wanneer de daling begint, echter wel binnen de tijd dat het patroon loopt.

Huidige stand van zaken en verwachting voor 2014

Los van het belangrijke feit dat nu een bearish tijdspatroon actief is, kunnen we stellen dat de aandelenmarkten een relatief hoog koersniveau kennen tegen alle negatieve fundamenten in. Tevens is een correctie van enige omvang gedurende (te) lange tijd uitgebleven. Echter het sentiment van de “massa” kan elk moment omslaan. Tot slot geeft de Elliott Wave aan dat een laatste fase in een uptrend voltooid kan worden. Tijdspatronen en Elliott Wave (prijspatronen) gaan dan ook hand in hand.

Wij verwachten dan ook dat er een grote correctie nadert. Hiervoor gebruiken wij onze time indicator, die wij hebben berekend voor 2014.

In onderstaande grafiek kunt u zien dat de indicator in de huidige periode en de rest van 2013 en vervolgens 2014 een patroon van bodems vormt. Met onze software is teruggezocht in het verleden om de historische koersontwikkeling van dit patroon en de verwachting van nu in kaart te brengen. Onderaan de grafiek van de Dow Jones ziet u een deel van de indicator met het patroon waarvan de historie in kaart is gebracht.

Een relatief hoog of oplopend niveau in de indicator /patroon duidt op koersstijgingen (of herstel in een daling) en lage niveaus in het patroon op een daling. Bij een langgerekt negatief patroon vindt de daling vaak in de laatste fase plaats, zo blijkt uit de historie.

Bovenstaand de grafiek van de Dow Jones met onder de grafiek het patroon van de Tijdsindicator

Vanaf het moment dat de indicator daalde vanaf het hoogste niveau is de markt even in een correctieve fase terechtgekomen, die als een zijwaartse beweging kan worden getypeerd. Vanaf de top heeft nog maar een maximale koersdaling van ca. 6% plaatsgevonden, ver onder het gemiddelde. Daarom dient er rekening mee gehouden te worden dat tussen nu en half mei 2014 nog een grotere daling plaats vindt. In deze periode is er een dieptepunt in de indicator rond de jaarwisseling.

De 2e helft van 2014 belooft een periode van kort maar krachtig herstel te worden. Daar zal te zijner tijd meer over bericht worden.

Rick Versteeg
www.aquilaesignal.com

2 antwoorden
 1. Chris
  Chris zegt:

  Ingewikkeld verhaal, maar erg interessant. Ik ben vooralsnog sceptisch. Achteraf is de ’toekomst voorspellen’ niet bijster moeilijk. De economie gaat over mensen en het gedrag daarvan is moeilijk te voorspellen. Maar eerlijk is eerlijk, als de geschetste verwachting uitkomt, is dat waarschijnlijk een doorbraak. Ik blijf het in de gaten houden! ;-)

  Beantwoorden
 2. Alex
  Alex zegt:

  Klinkt inderdaad erg interessant, maar is dit patroon ondertussen al toegepast? Is er een update? Al met al lijkt het me een slimme manier om te beleggen; mensen blijven toch kuddedieren en het moet mogelijk zijn om daar een goede indicator op te baseren.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.