Topbelegging voor de komende jaren: Nanalysis

Nanalysis

Dit zeer interessante artikel over een prachtige belegging voor de komende jaren is afkomstig van Leon van Dam, eigenaar van De Optiespecialist. (www.optiespecialist.com)

Leon houdt zich sinds 2012 bezig met het investeren in Start Ups en slechts zeer incidenteel is er aandacht voor een bedrijf dat al wat langer aan de weg timmert. Nanalysis valt onder deze laatste categorie en het moet wel heel bijzonder zijn alvorens het door Leon opgepikt wordt: er moet aan allerlei criteria worden voldaan alvorens er geld wordt geïnvesteerd in een bestaand bedrijf. Vaak zijn de krenten immers reeds uit de pap gehaald als een bedrijf al wat langer onderweg is…

In dit geval is dit absoluut (nog) niet het geval. Nanalysis is nog altijd een relatief onbekend bedrijf, maar dat zal niet al te lang meer gaan duren. Een mogelijke investering in dit bedrijf heeft daarom nog een zeer kansrijke ontwikkeling voor zich!

Wat doet Nanalysis precies?

Nanalysis is een bedrijf dat draagbare spectrometers ontwikkeld, produceert en verkoopt.

Logo Nanalysis

http://www.nanalysis.com/

Even in het kort: met behulp van spectrometers kan de samenstelling van een materie vastgesteld worden. (Zowel vloeistoffen alsmede vaste stoffen).

Nanalyis werd 10 jaar geleden opgericht met als doel een draagbare en betaalbare spectrometer weten te ontwikkelen. Spectrometers zijn gesofisticeerde meetapparaten die tot voor enkele jaren vooral terug te vinden waren in labo’s. Vaak zijn het grote onhandige apparaten die nog net in een flinke kamer passen.

(Vergelijk het even met de eerste computers en de laptops van vandaag…Nanalysis is dan de producent van de laptops in dit voorbeeld)

Een draagbare spectrometer brengt heel veel voordelen met zich mee: je kunt vrijwel overal metingen uitvoeren! Daarbij is de prijs ook fors lager dan die van de “oude spectrometers.

De fabriek van Nanalysis staat in Calgary (Canada) en de technologie is uniek te noemen. Een team van de NASA heeft geprobeerd om dit ook te ontwikkelen maar heeft uiteindelijk de handdoek in de ring geworpen net zoals enkele grote concurrenten. Dit kost onnoemelijk veel geld om te ontwikkelen (bij Nanalysis werken alleen maar knappe koppen en die vragen ook een knap salaris) en in wezen praat je over een nichemarkt: zelfs voor Chinese partijen is dit te kostbaar en daarom niet interessant om deze technologie te proberen te kopiëren. Die kijken liever naar mobieltjes en dat soort zaken, de niche waarin Nanalysis opereert is veel te specialistisch…

De reeds verkochte spectrometers hebben een gemiddelde levensduur tussen 4 tot 8 jaar, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. Dat betekent dat er telkens weer opnieuw spectrometers verkocht kunnen worden aan de reeds bestaande klanten. Het bedrijf denkt eraan om in de toekomst ook onderhoudscontracten aan te bieden wat een nieuwe inkomstenstroom kan betekenen.

Er is nog maar weinig ruchtbaarheid gegeven aan het bedrijf en haar product. Men is net uit de private fase (beursgang in 2019) en wil met de opgehaalde 6,5 miljoen CAD uit de voorgaande investeringsronde (IPO $5 mio + $1.5 mio van Factors) enige slimme aankopen doen en ook een advertising budget maken.

De potentiële markt is zo’n 100.000 apparaten groot. Er worden nu zo’n 100-120 apparaten per jaar verkocht, dus daar ligt nog een gigantisch potentieel. Denk dan ook aan 10.000 “replacements” die mogelijk zullen zijn.

Het echte potentieel ligt echter bij de uitbreiding van het aantal toepassingen.

Tot nu werden spectrometers vooral gebruikt in labo’s. Een draagbare variant kan echter gebruikt worden voor veel nieuwe toepassingen. De Duitse politie sloot vorige maand een akkoord met Nanalysis om een apparaat te ontwikkelen dat gebruikt kan worden bij het testen op drugs en andere stoffen. Een proefmodel wordt reeds gedurende bijna een jaar gebruikt door de Duitse politie. Het blijkt veel accurater dan bestaande systemen en geeft onmiddellijk resultaat zonder het geteste materiaal te vernietigen.

Ook de samenwerking met Bosch Gmbh voor de verkoop van spectrometers op schepen is een interessant voorbeeld (zie hieronder).

Het aantal toepassingen waarbij men een draagbare én betaalbare spectrometer zou kunnen gebruiken is gigantisch. Ik verwacht ook dit jaar nog nieuwe akkoorden hierover.

Kerngetallen Nanalysis

Na de ontwikkeling van een productlijn is men sinds enige jaren begonnen om deze hoogtechnologische analyseapparatuur te verkopen. De klantenlijst is inmiddels indrukwekkend (van Harvard en Stanford tot MIT en de labo’s van een hele reeks Fortune 100 bedrijven). De bedoeling is om nu de stap te zetten naar commerciële toepassingen. De research markt is immers beperkt en de markt voor praktische toepassingen is veel groter.

In tegenstelling tot typische start-ups is Nanalysis operationeel reeds zeer winstgevend dankzij de erg hoge marges.

In 2018 bedroeg de omzet $8.5 miljoen dollar, in 2019 gaat dit al naar $10 miljoen dollar.

De bruto marge bedroeg maar liefst zo’n 70%!!!

Overzicht organische groei 2013-2018:

https://www.dropbox.com/s/hajw7kmx2ow1wja/Resultaat%20Nanalysis.PDF?dl=0

De bedoeling is om verder uit te breiden door organische maar ook door externe groei (overnames). Ik verwacht een substantiële groei richting 25 miljoen dollar binnen enkele jaren.

Alle werknemers zijn ook aandeelhouder van het bedrijf en meestal (super) hooggeschoold.

De bedrijven die men op het oog heeft voor overname zijn complementair!  Dit zal gelijk zorgen voor extra klanten in dezelfde branche en daardoor ook meer afzetmogelijkheid voor de reeds bestaande producten en de aangekochte producten via een acquisitie.

Vrij recent zijn er reeds belangrijke stappen gemaakt, met als grootste succes een samenwerkingsverband met BOSCH! (Zie hieronder)

Vanaf de start naar het heden:

Nanalysis heeft  een chemisch analyse product in de markt gezet, welke zeer succesvol in gebruik is genomen op hogescholen en universiteiten, evenals bij academische- en commerciële R&D Labs sinds het werd uitgebracht in 2012.

Nanalysis koos speciaal deze markten om de studenten reeds tijdens hun studie gewend te laten raken aan het gemak van deze apparaten en begrijpen hoe nuttig ze zijn.

Na hun studie gaan deze hoogopgeleide mensen ergens aan de slag en is er op die manier direct een behoefte naar het product van Nanalysis waarmee men reeds zeer bekend mee is en bovendien heel tevreden over is. De chemici verwachten dan dat hun werkplek laboratoria deze tool hebben, dan wel gaan aandringen om deze aan te schaffen.  Deze strategie heeft geholpen om fors te groeien op de markt voor deze geminiaturiseerde apparaten met een omzet in 2018 van meer dan 25 miljoen Dollar!

Nanalysis verkoopt momenteel gemiddeld minder dan twee apparaten per inkooporder. Het bedrijf gelooft dat het echter de eenheden per verkoop kan verhogen tot 10 of meer in ook nieuwe markten. Zeker bij productieprocessen waarbij de apparatuur van Nanalysis kan worden gebruikt om de bedrijfsefficiëntie van de faciliteit te verhogen door exploitanten te voorzien van real-time grondstof gegevens. Hierdoor kan afval wordten verminderd, de downtime van processen kan worden verminderd, door o.a. het tijdig identificeren van onzuiverheden in bijvoorbeeld de reinigingsvloeistof van een productiemachine of verschillende andere manieren.

Om deze nieuwe markten te betreden, heeft Nanalysis meer en meer belangrijke strategische partnerschappen gevormd in belangrijke industrieën waar de testapparatuur direct waarde kan toevoegen, zoals nutraceuticals, productie, energie en internationale scheepvaart.  M.b.t deze laatste bedrijfstak: de recente veranderingen in zwavelgehalte in scheepsbrandstof gecombineerd met twijfelachtige brandstofkwaliteiten bij tankstations in veel havens zullen nieuwe testapparaten vereisen om de gigantische motoren minder te laten slijten etc.

Er zijn 55.000 vrachtschepen in de wereldwijde vloot en elk schip zou twee apparaten nodig hebben. De apparaten worden verkocht met een prijskaartje van 50.000 tot 100.000 Dollar aan Bosch. Dit illustreert slechts één enkele toepassing van de technologie en van de omvang van de opportuniteit in deze wereldwijde nieuwe markten.

Vrij recent heeft Nanalysis een samenwerkingsverband gesloten met Bosch Gmbh. Dit gigantische bedrijf bedient reeds de vrachtschepenvloot met talrijke instrumentatie-en software producten. Hun klanten zijn enthousiast voor een echte oplossing die hen zal helpen te voldoen aan de nieuwe internationale normen en ervoor te zorgen dat alleen hoge kwaliteit brandstof wordt verbrand in hun schepen is een urgent probleem.

Door deze samenwerking krijgt Nanalysis toegang tot de markt en verkrijgt het tevens onmiddellijke wereldwijde geloofwaardigheid als serieus bedrijf. Nanalysis komt hiermee direct op de kaart en behoudt overigens het intellectueel eigendom met betrekking tot de apparaten.

Hier vindt u een overzicht van de Bosch deal  (HERE) en het volledige persbericht hier (HERE)

Om op een aantal van deze markten te komen, moet verder belangrijk onderzoek worden gedaan. Zodra dit onderzoek is voltooid (2021), verwacht Nanalysis niet alleen waarde toe te voegen aan de scheepvaart, maar in tal van industriële- en commerciële  toepassingen met hun apparaten. Op de middellange- en langere termijn verwacht men dat de verkoop in de industriële en commerciële omgevingen snel hoger is dan die van de academische- en onderzoeksmarkten waar momenteel  de omzet wordt behaald.

Op de energiemarkt bijvoorbeeld, van oliebron naar het tankstation, heeft de energie-industrie ontelbare mogelijkheden waarin deze apparaten kunnen worden gebruikt om meer en betere gegevens te verzamelen over de verbindingen die worden geëxtraheerd, verfijnd, verzonden en verkocht.

Nanalysis heeft ook een prachtig nieuw apparaat in ontwikkeling welke men verwacht op de markt te kunnen brengen in het begin van 2020. Dit nieuwe 100MHz-instrument is het krachtigste- en meest geavanceerde apparaat dat er op de markt beschikbaar is. Verbeterde hardware-, software-en testtechnieken maken dit de krachtigste en meest nuttige apparaten van zijn soort die ooit op de markt zijn gebracht. Deskundige gebruikers en industriële partners zijn reeds zeer enthousiast m.b.t. deze ontwikkeling: dit gaat een belangrijke nieuwe mijlpaal worden  voor de industrie.

Zie de aankondiging voor het Nanalysis 100MHz apparat via het persbericht hier  HERE

Sean Krakiwsky (oprichter en CEO van Nanalysis) heeft meer dan 20 jaar ervaring als ondernemer, wat betekent dat hij niet alleen een ongelooflijk netwerk heeft in de Canadese tech start-up sector, maar ook een verfijnd vermogen ontwikkeld heeft om Nanalysis  te laten groeien.  Concreet betekent dit dat Nanalysis tal van industriele  partnerschappen heeft, welke in veel gevallen nog bekend gemaakt zullen gaan worden.  Tevens zijn er diepgaande relaties met mogelijke samenwerkings-verbanden/acquisitie targets.

In feite ging Nanalysis in 2019 niet naar de beurs om geld in te zamelen, maar om marktwaardige aandelen te kunnen aanbieden om het bedrijf op verschillende manieren te laten groeien: het toevoegen van technische mogelijkheden aan de apparaten, het verbeteren van het verkoopteam en het  verhogen van de hoeveelheid diensten die men kan aan bieden in samenwerking met de voortgaande ontwikkeling van de  apparaten.

Elke overname zal onmiddellijk gunstig zijn voor de marktwaarde en een organisatie-expertise toevoegen op belangrijke gebieden die de verdere uitbreiding van het bedrijf in zeer interessante,  nieuwe industrieën zullen vergemakkelijken.

Financial Highlights:

Omzet is naar verwachting bijna $10M Dollar voor 2019

Marges zijn verder omhoog gegaan tot 70% in Q3 2019

Nanalysis verwacht een omzetgroei van ongeveer 25% in 2020

Men verwacht dat de marges verder zullen stijgen in 2020, vanwege de hogere marges die zijn gekoppeld aan het nieuwe 100MHz- apparaat

Klik hier voor de financiële samenvatting Q3 HERE

Zoals hierboven vermeld, is het doel van het bedrijf om te helpen bij het oplossen van de huidige wereldwijde problemen voor industrieën om hen te helpen de efficiëntie te verhogen.

Conclusie:

In mijn beleving hebben we te maken met een bedrijf welke een vrij unieke plaats in de markt heeft. Er is één serieuze concurrent, maar deze is duurder en hun product is ook groter van omvang en daardoor niet handig om te vervoeren.

De CEO, Sean Krakiwsky, bezit 12% van de aandelen. Andere insiders (management etc.) bezitten 20% van de aandelen en dan heeft ook nog AL het personeel aandelen in het bedrijf. Tezamen is dit zo’n 40% van de aandelen.

Deze mensen zijn niet van plan om te gaan verkopen: er is eind 2018 nog een bod van 30 miljoen afgeslagen. Men denkt meer richting “a billion dollar company.”

Sean heeft een 5 jarenplan voor ogen en zit er niet alleen in voor het geld. Hij beleeft enorm veel plezier aan de ontwikkeling van Nanalysis. Het is een gedreven ingenieur en ondernemer die 100% voor zijn bedrijf werkt en leeft.

Mogelijk toekomstige aandelen zullen door Nanalysis niet onder 1.00 CAD worden uitgegeven, maar het is nog maar de vraag of het bedrijf dit überhaupt zal gaan doen.

Men ontvangt jaarlijks forse subsidies vanuit de Canadese overheid en met een marge van ongeveer 70% kan men genoeg groeien vanuit de eigen middelen…

Dit aandeel kan interessant zijn voor mensen met een korte beleggingshorizon, maar wellicht nog beter voor mensen die een langere horizon hanteren. Op termijn (5 jaar) dan kan het aandeel m.i. vele malen over de kop gaan, dit mede vanwege het samenwerkingsverband met Bosch Gmbh (!) waaraan eind dit jaar de eerste apparaten geleverd zullen worden. Daarnaast nog verdere groei via diverse acquisities.

Via onderstaande link kunt u de laatste presentatie van Nanalysis zien:

https://www.dropbox.com/s/6s61n6jnwvx3ayz/Presentatie%20Nanalysis%2025012020.pdf?dl=0

De schrijver van dit artikel (Leon van Dam) heeft 30.000 aandelen in portefeuille a 0,60 Canadese Dollar. (CAD)

 Nanalysis is a public company trading on the TSX Venture exchange under the ticker symbol NSCI.

Nieuw?

Volg deze simpele stappen om een vliegende start te maken:

Stap 1: Registreer je voor mijn gratis online starterstraining:
https://slim.beleggen.com/gratis-training

Stap 2: Lees mijn gratis boek:
https://www.10stappen.com/

Stap 3: Verbind met de community:
https://mijn.beleggen.com/

Stap 4: Participeer in een kickstart event:
https://slim.beleggen.com/eendaagse-training

Stap 5: Start met de software inclusief cursus:
https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

Stap 6: Groei met expert updates en Q&A’s:
https://slim.beleggen.com/slim

Stap 7: Laat uw geld beleggen door mij en mijn team:
https://www.bfm.tools/

Sceptisch? Bekijk hier wat gelukkige klanten, partners en collega’s zeggen over beleggen.com
https://beleggen.com/succes-verhalen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.