Topix test barrière

Bij de afsluiting van het Japanse boekjaar op 31 maart is de Topix-index op de 1750-puntengrens aangekomen (zie grafiek). Een cruciale grens die al sinds 1987 fungeert als steun en later als weerstand. Sinds 1993 heeft de Topix dit niveau 4 keer geprobeerd opwaarts te doorbreken. Het is nu tijd voor de vijfde test.

Wij verwachten dat de 1750-puntengrens deze keer niet een piek zal vormen, maar eerder het begin is van een nieuwe fase van de Japanse economie, die gepaard zal gaan met verder stijgende aandelenkoersen. Een nieuwe fase, omdat in Japan op een drietal cruciale punten een omslag is te zien:

  • Beleidswijziging Centrale bank van Japan (BOJ)
  • Kredietverlening banken groeit
  • Aandacht voor aandeelhouderswaarde

Beleidswijziging BOJ

Begin maart werd in een vergadering van Centrale Bank-gouverneur Toshihiko Fukui en zijn team, met 7 tegen 1 stemmen besloten om het anti-deflatiebeleid los te laten dat vijf jaar lang is gevoerd en waarbij het Japanse financiële systeem met extra liquiditeit is overspoeld. Dit wordt gezien als een eerste stap naar een renteverhoging. De BOJ gaat de kasreserve die beschikbaar wordt gesteld aan banken geleidelijk terugbrengen van 35 biljoen yen naar 6 biljoen yen (€ 42,5 miljard). Het ZIRP (zero-interest-rate-policy) beleid wordt nog niet losgelaten. Sinds augustus 2000 staat de Japanse rente op nul procent. Economen verwachten dat de rente eind 2006 zal worden verhoogd. Normaal gesproken is een renteverhoging niet goed voor de economie, omdat geld lenen duurder wordt. Maar in Japan is sprake van een abnormaal lage rentestand. De nulrente diende als medicijn om de zieke economie te stimuleren. Een mogelijke renteverhoging in Japan wordt daarom als positief signaal gezien, een teken dat de patiënt (economie) weer op eigen benen kan staan.

Kredietverlening banken groeit

Kredietverstrekking aan bedrijven laat, na 8 jaren van stagnatie, weer een stijgende lijn zien. Kredietexpansie was de afgelopen jaren vrijwel onmogelijk, omdat banken gebukt gingen onder een last van oninbare leningen. Daarnaast had het bedrijfsleven tijdens de recessiejaren  te kampen met overcapaciteit. Er was geen ruimte voor nieuwe investeringen en schulden werden afgebouwd. Nadat premier Junichiro Koizumi bij zijn aantreden in 2001 strenge voorwaarden aan banken had gesteld om oninbare leningen af te schrijven en de balansen op te schonen, is een kentering geforceerd, want de oninbare leningen zijn sterk gedaald. De sterke stijging van de aandelenkoersen sinds de bodem in 2003 heeft er voor gezorgd dat de omvangrijke aandelenportefeuilles van banken weer op winst zijn komen te staan. Dai-ichi Life Research Institute  schat de ongerealiseerde aandelenwinsten van de zes grootste Japanse banken op $ 72 miljard, waardoor de balans is verbeterd en banken meer geld kunnen uitlenen. Met het herstel van de Japanse economie ziet het bedrijfsleven weer investeringskansen en is zij bereid geld te lenen. Japanse bedrijven hebben op dit moment, vergeleken met westerse bedrijven, weinig schulden en kunnen hun rendement op het eigen vermogen (ROE) verbeteren door meer met vreemd vermogen te financieren. Dit zal een impuls geven aan de aandelenkoersen

tokyo stock exchange

Aandacht voor aandeelhouderswaarde

In de houding van de aandeelhouders tegenover het beleid van het management is een kentering gaande. Japanse bedrijven zijn meer rekening gaan houden met hun aandeelhouders en passen, in tegenstelling tot het verleden, hun dividend aan in lijn met de bedrijfsprestaties. Dit komt, omdat veel crossholdings (onderlinge aandelenbelangen) zijn afgebouwd en de aandelen bij individuele (buitenlandse) beleggers zijn terechtgekomen. Deze beleggers zijn mondiger en willen rendement en een efficiënte bedrijfsvoering zien. Een op de drie Japanse bedrijven is van plan haar dividend te verhogen in het nieuwe fiscale jaar. Het uitgekeerde dividend over het fiscale jaar 2005 was al 18,9% hoger dan het jaar daarvoor. Vanwege het sterke herstel van de economie en relatief lage schulden, groeit de vrije kasstroom van bedrijven. Wanneer deze kasmiddelen niet rendabel geïnvesteerd kunnen worden, zal het dividend moeten worden verhoogd of eigen aandelen worden ingekocht, om niet ten prooi te vallen aan een vijandige overname. Op 1 mei wordt er een nieuwe wet van kracht (de New Corporate Law) die bedrijven een grotere flexibiliteit geeft om dividenden uit te keren, aandelen in te kopen en bestuurders af te zetten. Dit zal de aandeelhouderswaarde ten goede komen en een stimulans zijn voor de koersontwikkeling van Japanse bedrijven.

Marco Balk, Intereffekt Investment Funds

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.