Oktober kenmerkte zich als een maand waarin de AEX per saldo een stap terug moest doen. Weliswaar scherpte de AEX middels een hoogtepunt rond 328 punten het record van dit jaar verder aan, maar in 1 week was de opgebouwde winst weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Het BeursBulletin Beleggingsfonds leverde hierdoor in oktober eveneens een deel van de in de afgelopen maanden opgebouwde winsten in. Dankzij een aantal interessante (en winstgevende) posities, is het BeursBulletin Beleggingsfonds echter nog steeds goed gepositioneerd.Het sentiment op de aandelenmarkten is sinds maart aanzienlijk verbeterd, getuige de forse koerswinsten sinds maart. Na de sterke rally zijn de aandelenmarkten inmiddels op een beslispunt gekomen. De AEX herstelde vanaf het dieptepunt in maart (rond 195 punten) tot bijna 330 punten. Dit is een indrukwekkende stijging, maar in perspectief geplaatst, is de AEX sinds eind vorig jaar per saldo amper van zijn plaats gekomen. Wel liet de AEX-index afgelopen jaar aanzienlijke dalingen en forse stijgingen zien. Begin november 2008, noteerde de Amsterdamse hoofdgraadmeter net onder 300 punten. Een jaar na dato, noteren we alweer rond de 300-puntengrens. De AEX staat hiermee nog altijd ruim de helft lager dan de top in 2000. We kunnen zelfs stellen dat de AEX al circa 10 jaar in een dalende trend zit, met perioden van (forse) koersstijgingen. De lange termijn trend is derhalve nog steeds dalend zodat beleggers nog steeds voorzichtigheid dienen te betrachten.

Het BeursBulletin Beleggingsfonds is 1 jaar geleden geïntroduceerd en staat op een verlies na aftrek van alle kosten van 16%. Geen resultaat waarover men enthousiast kan worden. Dit percentage dient echter wel in perspectief te worden geplaatst: een aantal weken noteerde de AEX-index rond 330 en in no time daalde de AEX circa 10%.

Het resultaat van het fonds werd voornamelijk gedrukt door een negatief resultaat van IndexAlert. IndexAlert presteerde in 2008 evenwel uitstekend: terwijl de AEX ruimschoots halveerde, realiseerde IndexAlert een winst van dik 30%. Een outperformance van 86%! Structureel wordt met de strategie van IndexAlert een goed resultaat behaald (zie bijgaande grafiek). Zoals in de grafiek is te zien, komen er echter ook mindere jaren voor.

indexalert

Het beleggingsbeleid van het fonds is gebaseerd op strategieën voor zowel de lange als de wat kortere termijn. Middels het afkappen van verliezen en het laten doorgroeien van winsten, verslaat BeursBulletin jaar in jaar uit de benchmark. Uiteraard zijn er periodes waarin we minder goed presteren dan de beurzen, met name in zijwaartse markten, zoals van november 2008 tot nu het geval was. In de afgelopen vijf jaar echter presteerde het systeem aanzienlijk beter dan de AEX-index (zie bijgaande grafiek van de portefeuille Energie & Financiële dienstverlening). De AEX daalde in de afgelopen 5 jaar met 10% terwijl deze portefeuille in waarde verdubbelde en zelfs weer op recordjacht is.

beursbulletin

De kracht van het BeursBulletin Beleggingsfonds is de bundeling van diverse strategieën: in bepaalde markten behaalt de ene strategie een beter rendement dan de andere. Bovendien wordt dankzij het tijdig in- en uitstappen, het afkappen van verliezen en het laten groeien van winsten op lange termijn een structureel beter rendement behaald. Beleggers kunnen weliswaar opteren voor het korter op de bal spelen, oftewel op de korte termijn handelen. Maar dan bestaat de kans dat beleggers regelmatig op het verkeerde been worden gezet.

Conventionele beleggingsfondsen deinen op de golven van de markt mee: in 2008 bijvoorbeeld verloor het veel geprezen Fortis Obam circa 66%, waarmee het beleggingsfonds het aanzienlijk slechter deed dan de AEX-index. Het herstel van Fortis Obam sinds begin dit jaar van circa 51% dient dan ook in perspectief te worden geplaatst: beleggers die Fortis Obam begin 2008 hadden gekocht, staan nog steeds op een verlies van circa 48%.

aex

De vraag is nu wat de aandelenmarkten de komende tijd gaan doen: opnieuw de dalende trend voortzetten of toch weer op zoek gaan naar de volgende top. De afgelopen maanden verloren de aandelenmarkten aanzienlijk momentum. De Amsterdamse hoofdgraadmeter slaagde er recent in een jaarrecord rond 328 punten op de borden te plaatsen. Dit niveau ligt echter nog ver onder de top van 2007, laat staan de top van het jaar 2000.

De AEX houdt vooralsnog de uptrend sinds maart goed vast, en wordt daarbij gesteund door een voltooid omgekeerd hoofd-schouderpatroon. Bovendien wijzen de lange termijn indicatoren, zoals de ‘rouw’-indicator van Coppock, nog altijd omhoog.

aex

We hebben in recente fondsupdates aangegeven dat korte termijn correcties mogelijk zijn, zonder dat de lange termijn indicatoren gaan draaien. De AEX heeft nog dalingsruimte, maar de index mag niet al te ver terugzakken. In dit kader is met name de steunzone rond 296 punten van belang. Bovendien werd in augustus rond 286 punten een island reversal gevormd wat eveneens een steunzone is. Een eerste waarschuwing zouden we krijgen als de AEX terugvalt en daarbij de steunzone rond 296 punten doorbreekt. De afgelopen maanden dreigde de AEX de weg opnieuw naar beneden in te slaan, maar de index slaagde erin steeds weer sterk op te veren.

De immer onder druk staande rente duidt op risicoaversie bij beleggers. Men prefereert blijkbaar een lage rentevergoeding boven het (hoge) rendement dat met aandelen kan worden behaald. Een veeg teken is tevens dat de paniekindicator VIX opnieuw is opgeveerd vanaf een relatief hoog niveau. Dit wijst erop dat beleggers de aandelenmarkt nog niet geheel vertrouwen. De AEX-index daalde onlangs niet voor niets in één week 10%.

Wij nemen weliswaar notie van bovenstaande waarschuwingssignalen, maar we laten ons primair leiden door onze jarenlange succesvolle systemen. Deze volgt het fonds gedisciplineerd, wat zich vertaalt in het consistente beleggingsbeleid dat gevoerd wordt. Wij spelen daarbij zowel in op stijgende als dalende koersen.

Beleggingsfonds goed gepositioneerd
In oktober heeft het BeursBulletin Beleggingsfonds hier en daar aanzienlijke winsten binnengehaald. Daarmee heeft het fonds dus geprofiteerd van de sterk gestegen koersen. Voorbeelden hiervan zijn: BinckBank en Vopak. Bovendien zit het sterk gestegen Fugro nog steeds in het beleggingsfonds. Bovengenoemde aandelen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede prestatie van het fonds in de afgelopen maanden.

Het BeursBulletin Beleggingsfonds is de afgelopen maanden erin geslaagd een aanzienlijke verbetering van de performance te realiseren. Dit sluit aan bij de verwachting die we in een eerder stadium uitspraken: zodra zich een trend, stijgend dan wel dalend, manifesteert, zal het beleggingsfonds daar van profiteren.

We blijven positief gestemd ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van het fonds. Zolang de aandelenmarkten niet dramatisch dalen, kunnen de aandelen binnen het BeursBulletin Beleggingsfonds verder renderen. Uiteraard is daarbij wel een trend noodzakelijk.

Mocht de AEX daarentegen toch verder terugvallen, dan zullen wij aanzienlijke winsten kunnen binnenslepen en van onze bescherming tegen koersdalingen profiteren. Wij zullen derhalve niet schromen om (grote) winsten te verzilveren, de risico’s af te dekken en indien nodig baisse-posities innemen. Op deze wijze profiteert het BeursBulletin Beleggingsfonds van zowel stijgende als dalende markten. Dit in tegenstelling tot de conventionele buy and hold-beleggingsfondsen, waarbij beleggers weliswaar geld verdienen in stijgende markten, maar daarentegen (aanzienlijke) verliezen lijden in dalende beurzen. Wij accepteren –zij het met grote tegenzin- dan maar dat wij het in een zijwaarts markt, zoals het afgelopen jaar, wat minder doen.

Harm van Wijk, BeursBulletin.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.