optie-alert

Laatste update:

Het BeursBulletin beleggingsfonds heeft de 10e maand afgesloten met een verlies van 1,8%. De EuroStoxx50 steeg in de negende maand van 2017 met 2,2%. De AEX index steeg in oktober verder en passeerde zelfs de 550 puntengrens. Er moest opnieuw weer actief worden bijgestuurd door deze verdere stijging en dit kostte helaas opnieuw geld.

Schijnbeweging

Het meerjarig record werd verder aangescherpt tot 553,92 punten. Na de lagere top in augustus en de lagere bodem in september leek opnieuw de aanval te worden geopend op de 500-puntengrens. Niets bleek minder waar. Net als een bal die onder water werd gehouden, spoot de AEX omhoog en scherpte zelfs het meerjarig record verder aan. Hierdoor werden wij, en met ons vele andere beleggers, op het verkeerde been gezet.

Historisch lage optiepremies

Sinds mei is sprake van behoorlijke turbulentie tussen de 505 punten en 550 punten. Op zich zou dit niet zo erg zijn, ware het niet dat de premies van de opties historisch laag zijn (het percentiel staat op 1,8%, circa 98,2% ligt dus hoger dan de actuele impliciete volatiliteit). Een behoorlijke beweeglijkheid in combinatie met lage optiepremies, zijn zeer uitdagende omstandigheden.

Implied percentiel

Actief bijsturen

Binnen de stijgende trend sinds eind 2016 zagen we een maandenlange consolidatie. Waar we tweemaal eerst actief moeten bijsturen aan de onderzijde, moesten we afgelopen maanden alle zeilen bijzetten om bij te sturen aan de bovenzijde. De forse stijging was vanzelfsprekend niet positief voor onze optieposities.

AEX dag

Trading Navigator op kopen

De Trading Navigator staat nog steeds op kopen, dus zitten we objectief gezien op weekbasis nog steeds in een stijgende trend. We werden echter op het verkeerde been gezet door de lagere top en de lagere bodem.

6 keer van de 7 sprong de AEX buiten de band

We werden in 7 maanden maar liefst 6 keer uitgestopt (de rode horizontale lijnen)… Waar historisch de hitratio rond respectievelijk 86% en 82% ligt, ging het nu dus in bijna alle gevallen fout. Dus smalle banden, lage premie en dan uit de band springen. Helaas hoort dit er ook bij, al is dit natuurlijk uitzondering en geen regel. Zuur is het echter wel.

De week cyclus drukt opnieuw zijn stempel

De start van een nieuwe weekcyclus zorgde voor een positieve eerste dagcyclus. Een weekcyclus bestaat doorgaans uit vijf dagcycli. De eerste dagcyclus was zoals gebruikelijk positief. De tweede dagcyclus was aanmerkelijk minder positief. Dit komt door de vorming van een midcycle low van de weekgrafiek. De derde dagcyclus was opnieuw zeer positief, na de vorming van de midcycle low van de weekgrafiek.

 

Staan we nu aan het begin of aan het einde?

De vierde dagcyclus was opnieuw positief. De AEX corrigeerde nauwelijks en de vijfde dagcyclus is opnieuw zeer voortvarend van start gegaan. Zo krachtig zelfs dat het de vraag is of dit de start is van een nieuwe weekcyclus. Dan zou deze weekcyclus bestaan uit vier dagcycli en zouden we nu een nieuwe reeks zijn gestart. Dit zou dan weer betekenen dat de komende weken we opnieuw (forse) stijgingen mogen verwachten.

Het record van 2017 is opnieuw gesneuveld

Hoe dan ook. We moeten echter nog steeds rekening houden met een minder optimistische vijfde dagcyclus, omdat deze samenvalt met de vorming van een week cyclusbodem. Het alternatieve scenario is echter dat we fors gaan stijgen. We moeten daarom de markt scherp in de gaten houden om te bepalen waar we nu precies staan in deze cyclus.

De maandcyclus lijkt een bodem te hebben gevormd

Wanneer we nog een stapje hoger gaan kijken, naar de maandcyclus, dan lijkt de maandcyclus een nieuwe cyclusbodem te hebben gevormd. Dit zou verklaren waarom de weekcyclus en dagcyclus vertekend zijn. De maandcyclus is immers dominant. Zoals we vorige maand aangaven, dan lijkt de aanval te zijn geopend op de top van 2007 op 563 punten. Zolang de AEX boven de 506 puntengrens weet te blijven, is dit het meest waarschijnlijke scenario.

AEX maand

De wind in de rug

Op de kwartaalgrafiek zien we nog duidelijk de invloed van een nieuwe kwartaalcyclus die begonnen is in 2016. Hier lijken we nog steeds de wind in de rug te hebben. En de kwartaalcyclus is veel dominanter dan de dagcyclus natuurlijk, waardoor deze in plaats van vijf dagcycli per week nu slechts vier cycli zou tellen. Iedere grote beweging, begint bij een kleine beweging, dus daarom houden we de daggrafiek scherp in de gaten om vast te stellen of dit de vijfde of de eerste dagcyclus is.

AEX kwartaal

Ruim 40% stijging in circa anderhalf jaar

Dit zou kunnen verklaren dat de eerste maandcyclus van deze kwartaalcyclus de AEX van 378 punten tot boven 550 punten heeft gebracht in circa anderhalf jaar. Dit is een stijging van ruim 45%. En dat ondanks de Brexit, Trump, Noord-Korea, aanslagen en nog veel meer ellende. De markten beklimmen nog steeds een muur van zorgen, het meest waarschijnlijke scenario lijkt daarom te zijn dat we de stijgende trend zullen voortzetten.

DAX geeft opnieuw gas

De Duitse beurs heeft de all time high, die in juni 2017 werd aangescherpt, inmiddels gepasseerd. Bij de Duitse DAX zien we hetzelfde beeld bij de maandcyclus en de kwartaalcyclus. De cyclus van de hogere orde, de kwartaalcyclus, staat, net als bij de AEX index, nog steeds aan het begin en zorgt daardoor voor opwaartse druk.

De Europese beurzen weten nog niet te overtuigen

De brede Euronext 100 staat nog onder de top van 2017. De Eurostoxx50 staat nog niet eens in de buurt van de top van 2007 en staat nog ruim onder de top van 2015. Ook de Franse CAC40 staat nog ruim onder de top van 2007. De AEX doet het dus relatief goed ten opzichte van de Europese indices.

De Amerikanen vieren nog steeds feest

De Amerikaanse Dow Jones-index zit nog steeds comfortabel in een stijgende trend. De all time high wordt vrijwel dagelijks verder aangescherpt. De Dow Jones noteerde in 2009 nog onder 6500 punten, maar is inmiddels ruimschoots de 23.000-puntengrens gepasseerd.

Russell 2000 spuit omhoog

De kleinere fondsen, die samen de Russell 2000 vormen, gingen compleet door het dak. Sinds december 2016 was sprake van min of meer een zijwaarts verloop. Sinds medio augustus is de geest uit de fles. De plannen om de belasting te verlagen hebben de kleinere fondsen vleugels gegeven. Nu er echter twijfel is of deze plannen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd, zien we de afgelopen maand druk op de koersen.

Russell2000

Nog steeds historisch lage niveaus van de impliciete volatiliteit

De impliciete volatiliteit van de AEX is op dit moment 8,7%. De historische volatiliteit, gebaseerd op de laatste 20 handelsdagen is uitgekomen op 8%. De impliciete volatiliteit is nog steeds laag: het IVX percentiel nu 1,8%. Dit betekent dat circa 98,2% van de waarnemingen van de historische impliciete volatiliteit hoger ligt dan de actuele impliciete volatiliteit. Wat laag is, kan blijkbaar dus nog altijd lager.

vix aex

Nog niet overal feest

De Eurostoxx50 lijkt een aanval op de top van 2015 voor te bereiden en heeft ter voorbereiding de top van 2017 weten te passeren. Nog niet op alle plaatsen binnen Europa is het feest. De optimist focust nog steeds op de hogere bodem die is gevormd, ten opzichte van de bodem in 2012.

Stoxx maand

Meer aandelen in een stijgende trend

Wanneer we kijken naar de trendindicator, dan zitten er inmiddels 23 van de 30 aandelen in een stijgende trend, waar dat vorige maand 21 aandelen waren. 7 aandelen zitten dus in een dalende trend, zodat de stijging weer iets breder wordt gedragen. Een positief teken.

Lage optiepremies

Zoals we in de voorgaande maanden al diverse malen constateerden, een lage volatiliteit houdt niet automatisch in dat de volatiliteit moet stijgen. Dat hebben we weer gezien. De volatiliteit is nog steeds laag en kan lang op dit lage niveau blijven. De optiepremies zijn nog steeds laag en je ontvangt dus weinig voor het schrijven van opties. De stijging van de afgelopen weken zorgde ervoor dat we opties moesten terugkopen en daarop inleverden.

optie-alert

Behoorlijke turbulentie

Het waren de afgelopen maanden weer zeer pittige maanden voor optiebeleggers. Zeker gezien het feit dat de impliciete volatiliteit nog steeds laag is en de premie op opties dus nog steeds historisch laag is. De aandelenportefeuilles zoals de SuperMomentumPortefeuille (2007: + 81%) en de TopPortefeuille (2007: + 64,2%) scherpten het record opnieuw verder aan. Aanzienlijk beter dan de AEX index.

SuperMomentumPortefeuille

De kracht van spreiding

TopPortefeuille

Dit is dus de kracht van spreiding. Op het moment dat enkele strategieën minder goed presteren, presteren andere strategie juist weer uitstekend. Ook de TrendPortefeuille en de DividendPortefeuille presteren uitstekend.

TrendPortefeuille

Stabieler resultaat

Om deze reden is besloten om de strategie van het beleggingsfonds uit te breiden met aandelen. Op deze manier ontstaat een stabieler resultaat. We willen minder afhankelijk zijn van de prestaties van een strategie. Iedere strategie presteert uitstekend, alleen de ene keer presteert de ene strategie beter dan de andere strategie.

De kracht van spreiden

Een rekenvoorbeeld kan het voordeel van spreiding verduidelijken. U kunt kiezen uit 3 verschillende beleggingen, met een gemiddeld rendement van 10%:

Belegging A B C
Jaar 1 10% 20% 0%
Jaar 2 11% -20% 39%
Jaar 3 9% 30% -9%
Gemiddeld 10% 10% 10%
Stand afw. 1% 20% 19%

Als we dat beter spreiden, met een resultaat van met het gemiddelde van A, B en C blijft het gemiddelde 10%, maar daalt de standaard afwijking. Een lager risico dus.

Belegging A B C  D
Jaar 1 10% 20% 0% 10%
Jaar 2 11% -20% 39% 10%
Jaar 3 9% 30% -9% 10%
Gemiddeld 10% 10% 10% 10%
Stand afw. 1% 20% 19%  0%

Maar niet alleen het risico wordt minder. Doorgerekend met € 100.000 op basis van bovenstaande percentages toont aan dat het rendement toeneemt door meer te spreiden:

  A B C D
Start  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00
Jaar 1  € 110.000,00  € 120.000,00  € 100.000,00  € 110.000,00
Jaar 2  € 122.100,00  € 96.000,00  € 139.000,00  € 121.000,00
Jaar 3  € 132.478,50  € 124.800,00  € 127.185,00  € 133.100,00

Een lager risico met een hoger rendement dus. Door het combineren van strategieën (hoe meer hoe beter) wordt het resultaat steeds stabieler. Er is immers of een trend of er is geen trend. We verdienen dan het meeste geld aan een trendvolgend systeem of aan een systeem dat geld verdient in een zijwaartse markt.

 

Spreiding zorgt voor meer rendement

Hoe stabieler dus uw rendement, hoe hoger uw winst. Dit kan dus duizenden euro’s verschil maken. Maar hoe zorg je nu voor een bredere spreiding? Onder andere door te kijken naar wanneer een strategie het minder goed doet. En daar een strategie aan te koppelen die het dan juist weer erg goed doet! Bijvoorbeeld een strategie die profiteert van een trend combineren met een strategie die het juist goed doet wanneer er geen trend is. Je weet immers er is of een trend of er is geen trend.

Spreiding zorgt voor minder risico

We weten dat de optiestrategieën het minder goed doen wanneer de beurs, zoals in de afgelopen maanden, stijgt bij een lage impliciete volatiliteit. We weten ook dat als de beurs stijgt, trendvolgende strategieën en momentenstrategieën het dan juist goed doen. Deze strategieën doen het echter minder goed bij een markt die zijwaarts beweegt. Optiestrategieën doen het juist in deze tijd weer erg goed. Door deze strategieën te gaan combineren zal het resultaat verbeteren en het risico af nemen, zoals we hebben gezien in het rekenvoorbeeld.

Fiscaal transparant beleggingsfonds

De reden dat wij in het verleden ervoor gekozen hebben om geen aandelen in de portefeuille op te nemen, is dat we per participant per maand moet bijhouden hoeveel dividend er is ontvangen en hoeveel dividendbelasting (nationaal en internationaal) er is betaald. Wanneer iemand in maart instapt en in juli weer uitstapt, is dat natuurlijk administratief een heel gedoe. Het komt het resultaat echter ten goede.

Het gemiddelde resultaat voor 2007 is 28,7%

Met bewezen strategieën kan iedereen geld verdienen op de beurs. De dip door onze optieposities, werd de afgelopen maanden ruimschoots gecompenseerd door onze aandelenposities. Het spreiden over verschillende beleggingsstrategieën, blijkt opnieuw zeer waardevol. Het gemiddelde resultaat van onze portefeuilles vanaf 1 januari is opgelopen naar 28,7%.

Ik ben zeer benieuwd naar wat u hier van vindt. Type uw reactie s.v.p. in het commentaarveld onderaan deze column op www.beleggen.com

 

Met hartelijke groet,

Drs. Harm van Wijk

 

 

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.