Voor en na de expiratie

Afgelopen vrijdag expireerden de indexopties van de maand juni. Aangezien Co Single Range Options (of: CoOptions) worden opgezet met behulp van dergelijke maandopties, hadden de abonnees van BeursBulletin, die in het bezit zijn van een CoOptionPortefeuille, een spannende middag. Immers: hoe zou de expiratie uitpakken en wat zouden de consequenties zijn voor de beleggingen in de CoOptionPortefeuille?

Met name de vraag naar de (financiële) gevolgen van een bepaalde expiratiestand wordt regelmatig gesteld aan Co -Beleggers Coöperatie Nederland-, en terecht: rendementen dienen verklaard te kunnen worden. Daarom vanaf deze plek een toelichting op de winstuitkering van CoOptions.

Vóór de expiratie: de uitgiftekoers

Met betrekking tot het mogelijke rendement speelt, in het traject voorafgaand aan de expiratie, de uitgiftekoers van de betreffende koers-range een cruciale rol. Gedurende de inschrijfperiode staan op www.cooption.nl zogenoemde indicatieve uitgiftekoersen vermeld bij de openstaande ranges. Een indicatieve uitgiftekoers is niets anders dan de prijs die een belegger op dat moment op de beurs zou moeten betalen voor de optieconstructie, die ten grondslag ligt aan de betreffende CoOption, minus een indicatie van het inkoopvoordeel dat door Co kan worden gerealiseerd. Aangezien de prijs voor een dergelijke optieconstructie –onder invloed van allerlei ontwikkelingen op de markt- kan stijgen en dalen, wordt de definitieve uitgiftekoers pas bekend op het moment dat de CoOption-posities daadwerkelijk zijn ingenomen op de beurs.

Dat de hoogte van de uitgiftekoers van belang is bij de berekening van het potentiële rendement van een range, blijkt als we kijken naar één van de ranges waarop BeursBulletin de afgelopen maand heeft ingeschreven:

Op 23 mei schreef BeursBulletin voor € 208,37 (221,67 min 6% kosten) in op de High 540-560. De definitieve uitgiftekoers per contract was € 251,71. Aangezien CoOptions in fracties van contracten kunnen worden gekocht, kocht BeursBulletin voor zijn € 208,37 dus 0,8278 contracten (208,37 / 251,71).

De maximale uitkering van de middelste Co Single ranges (de Neutral, Low en High) wordt berekend aan de hand van een vaste formule:

breedte van de range maal 100

________________________

                        2

In dit geval is de range 20 punten breed en zou de maximale uitkering dus € 1.000,- zijn (20 maal 100 / 2).

Stel dat afgelopen vrijdag inderdaad de maximale uitkering van € 1.000,- per contract was gerealiseerd. De investering van € 208,37 leverde BeursBulletin dan € 827,80 (1.000 maal 0,8278) op: een winst van €  619,43 (827,80 min 208,37). Over de winst werd 6% Coöperatievergoeding betaald, zodat BeursBulletin netto € 582,26 winst zou hebben gerealiseerd, oftewel een rendement van 263% (582,26 / 221,67 maal 100).

Als de uitgiftekoers hoger was geweest, dan had het rendementsplaatje er anders uitgezien. Stel dat de uitgiftekoers € 335,- bedroeg: BeursBulletin kreeg dan voor de € 208,37 per inleg 0,622 contracten.

De maximale uitkering van deze range staat vast conform bovenstaande formule en zou dus nog steeds € 1.000,- zijn. Als dit na expiratie inderdaad de uitkering was geweest, dan had BeursBulletin dus 1.000 maal 0,622 = € 622,- ontvangen. De winst was dan € 413,63 (622 min 208,37), oftewel een netto bedrag van € 388,81. Dit betekent een rendement van 175% (388,81 / 221,67 maal 100).[1] De conclusie ligt voor de hand: des te lager de uitgiftekoers, des te hoger het winstpotentieel.

Na de expiratie: de settlements-prijs

Behalve de uitgiftekoers is –uiteraard- de expiratiekoers (ook wel settlements-prijs genoemd) van belang bij het vaststellen van het resultaat van een CoOption range.

Iedere derde vrijdag van de maand maakt Euronext Amsterdam om 16.00 uur de settlements-prijs bekend. Dan wordt duidelijk welke ranges een positief rendement hebben opgeleverd en wat de hoogte van dat rendement is.

In het bovenstaande voorbeeld gingen we uit van een High-range die de maximale uitkering genereerde bij expiratie. Deze maximale uitkering vindt plaats als de expiratiekoers precies in het midden van een CoOption-range valt. Om de High 540-560 weer als voorbeeld te nemen: bij een expiratie op 550 punten werd de maximale uitkering van € 1.000,- per contract gerealiseerd.

Hoe zit het dan als de expiratiekoers wél binnen de grenzen van de range valt, maar niet in het midden? In dat geval wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld aan de hand van het aantal (index)punten dat de expiratiekoers af ligt van het midden van de range. Hoe verder de expiratiekoers verwijderd is van het midden, hoe lager is de uitkering. De uitkering neemt af met € 100,- per (index)punt dat de expiratiekoers verwijderd is van het midden. We kijken nogmaals naar de High 540-560, die afgelopen vrijdag expireerde.

De expiratiekoers was afgelopen vrijdag 551,92 punten. Deze stand is nog geen twee punten verwijderd van het midden van de range. De maximale uitkering bij een expiratie in het midden van de range is € 1.000,- (20 maal 100 / 2).1

Op grond van de expiratiekoers van afgelopen vrijdag leverde de High per heel contract  € 808,- op (1.000 – (1,92 maal 100)). BeursBulletin had zich ingeschreven voor drie tranches, waaronder de high. Hiervan had BeursBulletin.nl 0,8278 contracten in portefeuille en ontving voor zijn investering van € 208,37 een bedrag van € 668,86 (808 maal 0,8278), oftewel een winst van € 460,49 (668,86 min 208,37). Na aftrek van de Coöperatievergoeding resteerde er een netto winst van € 432,86. Dit komt neer op een rendement van maar liefst 195% (432,86 / 221,67 maal 100)!

Chapeau!

Uit het voorgaande blijkt niet alleen hoe het rendement van een CoOption berekend dient te worden en welke factoren bepalend zijn voor de hoogte daarvan. Ook zal het u niet ontgaan zijn dat BeursBulletin met zijn investering in de High 540-560 een prachtig resultaat heeft neergezet: op grond van een totaalinvestering van € 511,-  komt het rendement van de CoOptionPortefeuille voor de maand juni neer op 25%. Een prestatie die absoluut een felicitatie waard is. BeursBulletin: chapeau, ga zo door!

Allard Gunnink

Disclaimer

Het bovenstaande artikel is geschreven door Allard Gunnink als redactioneel medewerker van de Beleggers Coöperatie Nederland U.A. Dit artikel bevat geen beleggingsadvies. Op het moment van het schrijven kan de auteur persoonlijk een positie hebben in opties op de AEX-index. Verder kan hij een positie hebben in CoOptions en/of Co Ledencertificaten.


[1] De berekeningen in deze voorbeelden zijn toegepast op één van de middelste ranges van de Co Single Range Option, de High. Bij de buitenste ranges –de Higher en de Lower– gelden afwijkende formules voor het berekenen van de (maximale) uitkering.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.