Voorbereiden op de financiële ineenstorting

ineenstorting Federal deficit

Moeten we ons voorbereiden op een instorting van het financieel systeem? Het massaal drukken van ‘gratis’ geld zou ons zuur kunnen opbreken.

Financiële experts en insiders waarschuwen al meer dan tien jaar voor een ineenstorting van het financieel systeem. Een gebeurtenis die gepaard zou gaan met de teloorgang van de Amerikaanse dollar. De ondergang van de Amerikaanse valuta zou een wiskundige onvermijdelijkheid zijn.

Deze ineenstorting zal onvermijdelijk wereldwijde gevolgen hebben, aangezien de dollar de reservevaluta van de wereld is. Grondstoffen zoals olie worden verhandeld in dollars. In dat verband wordt onder andere verwezen naar de recente spectaculaire opmars van de inflatie.

De Amerikaanse inflatie bedraagt circa 10% en de Europese doet er niet voor onder. Op diverse markten wordt de inflatie met dubbele cijfers geschreven. Tweedehandswagens bijvoorbeeld, kende de afgelopen 12 maanden een prijsstijging van 22,7% wereldwijd.

Voedselprijzen zijn tussen april 2021 en april 2022 met 29,8% gestegen. De opstoot van de inflatie is vooral te wijten aan het ongelimiteerd bijdrukken van geld door de centrale banken. Wanneer meer geld op zoek gaat naar een gelijke hoeveelheid producten, stijgen onvermijdelijk de prijzen. Hoe gevaarlijk is het drukken van geld?

In de populaire Netflix-show “Money Heist” orkestreert het titulaire personage van de Professor een overval op de Spaanse Koninklijke Munt waarbij de overvallers niets stelen en in plaats daarvan ervoor kiezen voor zichzelf honderden miljoenen euro’s te drukken. De redenering van de Professor? Dat banken het al de hele tijd doen onder het mom van een liquiditeitsinjectie.

Dus wat kunnen we uit deze enigszins schokkende waarheid halen in termen van de reële economie en het huidige financiële klimaat van meer inflatie vanwege de COVID-19-maatregelen en de Russische oorlog in Oekraïne?

Welnu, ten eerste zijn de meeste mensen, die betrokken zijn bij financiën, zich terdege bewust van de consequentie van veel geld bijdrukken: inflatie.

Er zijn talloze keren geweest dat regeringen hebben geprobeerd het economische systeem te bespelen door kunstmatig geld te produceren. Van de Romeinen die steeds meer koper aan hun gouden munten toevoegden, tot de oude Chinezen die papiergeld uitvonden om meer te kunnen uitgeven, ze zijn allemaal op hetzelfde uitgekomen.

Dit kan ertoe leiden dat nogal wat mensen denken dat, aangezien de meeste centrale banken over de hele wereld enorme hoeveelheden geld creëren, we in de toekomst veel inflatie kunnen verwachten.

 

Geld drukken is niet echt geld drukken

Nu iedereen tegenwoordig voor alles op computers vertrouwt, zijn centrale banken digitaal geworden. Dit betekent dat het overgrote deel van het geld helemaal niet wordt gedrukt. Ze creëren het gewoon elektronische op een bankrekening.

 

 

Voorheen werden centrale banken bij het creëren van geld beperkt door de fysieke beperkingen van het daadwerkelijk fysiek moeten produceren van de valuta. Nu is er echt geen limiet meer aan de hoeveelheid valuta die wordt gecreëerd. Een druk op de knop volstaat om dat te realiseren.

 

Centrale banken richten zich nu op het balanceren van de hoeveelheid digitale en fysieke valuta om de inflatie in toom proberen te houden, ongeacht hoeveel daadwerkelijk geld er in omloop is.

 

Zolang de geldhoeveelheid in evenwicht blijft met de productie in de economie, blijven de prijzen stabiel. In feite behandelen centrale banken alle valuta als verschillende soorten schulden. Door bijvoorbeeld een obligatie uit te geven, brengen ze nieuw geld op de markt.

 

Door vervolgens de obligatie op te kopen, halen ze dat geld weer uit de markt. Werkt dit systeem? De praktische kant hiervan is dat iedereen veel schulden heeft. En zolang iedereen zijn rentebetalingen kan doen, is er geen probleem…

 

Het risico, waarover niemand durft te praten, is een gebrek aan vertrouwen in het kunnen betalen van die schulden. Dit zou kunnen leiden tot oplopende wanbetalingen en een enorme financiële crisis boven op de economische crisis die de markten teistert.

 

Uiteindelijk was het een verkeerd monetair beleid dat een korte economische crisis had veranderd in een Grote Depressie die twee decennia duurde. We spreken dan natuurlijk over de grote depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw, die tot op de dag van vandaag de economen angst inboezemt.

 

Het probleem van de schulden

Volgens het Institute of International Finance, een wereldwijde financiële branchevereniging, bereikte de wereldwijde schuld in 2021 een record van $ 303 biljoen. Dit is een verdere sprong omhoog ten opzichte van de wereldwijde recordschuld in 2020 van $ 226 biljoen, zoals gerapporteerd door het IMF in zijn Global Debt Database.

 

 

 

Hogere inflatie. Langzamere groei. Hogere rentevoeten. Stuk voor stuk zijn dit ingrediënten die de kiem van een crisis bevatten.

 

De afgelopen maanden heeft de Russische invasie van Oekraïne de wereldwijde economische risico’s vergroot. Er is echter een vierde element dat de mix brandbaar kan maken: de hoge schulden van opkomende markten en opkomende economieën.

 

Deze economieën zijn goed voor ongeveer 40 procent van het wereldwijde BBP. Aan de vooravond van de oorlog in Oekraïne bevonden velen van hen zich al op wankele grond. Na een decennium van stijgende schulden, breidde de COVID-19-crisis de totale schuldenlast uit tot het equivalent van meer dan 250 procent van de overheidsinkomsten.

 

Bijna 60 procent van de armste landen had al schulden of liep een groot risico daarop. De schuldenlast in middeninkomenslanden lag op het hoogste punt in 30 jaar. De olieprijzen schoten omhoog. En over de hele wereld stegen de rentetarieven.

 

In dergelijke omstandigheden, zo blijkt uit de geschiedenis, is er nog één vonk nodig om een crisis uit te lokken. De oorlog in Oekraïne vertroebelde onmiddellijk de vooruitzichten voor veel ontwikkelingslanden die grote importeurs van grondstoffen zijn of in hoge mate afhankelijk zijn van toerisme of geldovermakingen.

 

In de komende 12 maanden zouden maar liefst een dozijn opkomende economieën niet in staat kunnen blijken hun schulden af te lossen. Dat is een groot aantal, maar het zou geen systemische wereldwijde schuldencrisis zijn. Het zou niet lijken op de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis van de jaren tachtig, bijvoorbeeld.

 

Het zou ook niet lijken op de meer dan 30 gevallen van onhoudbare schulden die halverwege de jaren negentig leidden tot de oprichting van het Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC). Toch zou het nog steeds aanzienlijk zijn. De grootste golf van schuldencrises in opkomende economieën in een generatie.

 

Deze crises zouden, als ze zich voordoen, zich afspelen in een getransformeerd landschap. Dertig jaar geleden waren de opkomende economieën het grootste deel van hun buitenlandse schulden verschuldigd aan regeringen – officiële bilaterale schuldeisers – die bijna allemaal lid waren van de Club van Parijs.

 

Niet zo vandaag: eind 2020 waren lage- en middeninkomenseconomieën vijf keer zoveel verschuldigd aan commerciële crediteuren als aan bilaterale crediteuren. Dit jaar gaat van de bijna 53 miljard dollar die lage-inkomenslanden moeten betalen voor hun openbare en door de overheid gegarandeerde schuld, slechts 5 miljard dollar naar de crediteuren van de Club van Parijs.

 

Een groot deel van de schulden van opkomende economieën omvat nu bovendien variabele rentetarieven, wat betekent dat ze bijna net zo plotseling kunnen stijgen als de tarieven op creditcardschulden.

 

Amerikaanse economische ineenstorting

Op 16 september 2008 vond een bijna-instorting van de Amerikaanse economie plaats. Dit is de dag waarop het Reserve Primary Fund onderuitging. De waarde van de beleggingen van het fonds daalde tot onder $ 1 per aandeel. Een gebeurtenis die niet zo veel aandacht trok, maar die grote gevolgen had kunnen hebben.

 

In paniek geraakte beleggers haalden miljarden van geldmarktrekeningen waar bedrijven contant geld aanhouden om de dagelijkse operaties te financieren. Als de opnames zelfs maar een week hadden geduurd en als de Fed en de Amerikaanse regering niet tussenbeide waren gekomen om de financiële sector te steunen zou de hele economie waarschijnlijk tot stilstand zijn gekomen. Vrachtwagens zouden zijn gestopt met rijden, supermarkten zouden geen voedsel meer hebben en bedrijven zouden gedwongen zijn te sluiten.

 

Een economische ineenstorting van de VS is niet onmogelijk. De Federal Reserve kan haar krimpende monetaire instrumenten gebruiken om hyperinflatie proberen te beteugelen. Maar dit heeft een prijs. Of ze kan liquiditeit verschaffen, zoals tijdens de financiële crisis van 2008 en de COVID-19-pandemie. Ook hier heeft dit een (hoge) prijs.

 

Wat zou er gebeuren als de Amerikaanse economie zou instorten?

Als de Amerikaanse economie zou instorten, zouden de Amerikanen waarschijnlijk de toegang tot hun krediet verliezen. Banken zouden sluiten. De vraag zou het aanbod van voedsel, gas en andere benodigdheden overtreffen. Als de ineenstorting gevolgen zou hebben voor lokale overheden en nutsbedrijven, dan zijn er mogelijk geen water en elektriciteit meer beschikbaar.

 

Een Amerikaanse economische ineenstorting zou wereldwijde paniek veroorzaken. De vraag naar de dollar en de Amerikaanse staatsobligaties zou kelderen. De rente zou omhoogschieten. Beleggers zouden zich haasten naar andere valuta’s, zoals de yuan, de euro en goud. Het zou niet alleen inflatie veroorzaken, maar ook hyperinflatie, omdat de dollar waarde zou verliezen ten opzichte van andere valuta’s.

 

Als je wilt begrijpen hoe het leven eruit zou zien tijdens een economische ineenstorting, denk dan eens terug aan de Grote Depressie. De aandelenmarkt crashte op Black Thursday. De volgende dinsdag was de beurs met 25% gedaald. Veel beleggers verloren dat weekend al hun spaargeld.

 

In 1932 was een op de vier Amerikanen werkloos. De lonen van degenen die nog een baan hadden, daalden abrupt. De productielonen daalden met 32% van 1929 tot 1932. Het bruto binnenlands product van de VS werd bijna gehalveerd. Duizenden boeren en andere werkloze arbeiders verhuisden naar Californië en gingen elders op zoek naar werk. Tweeënhalf miljoen mensen verlieten de Midwestern Dust Bowl-staten. De Dow Jones Industrial Average bereikte pas in 1954 het niveau van vóór de crash.

 

Enkele voorbeelden van crisissen

Een economische crisis is dus niet hetzelfde als een economische ineenstorting. Hoe pijnlijk het ook was, de financiële crisis van 2008 was geen ineenstorting. Miljoenen mensen verloren hun baan en huis, maar er werden nog steeds basisvoorzieningen verleend.

 

Andere financiële crises uit het verleden leken destijds op een ineenstorting, maar worden nu nog nauwelijks herinnerd.

 

Stagflatie uit de jaren 70

Het olie-embargo van de OPEC en de afschaffing van de goudstandaard door president Richard Nixon leidden tot dubbelcijferige inflatie. De regering reageerde op deze economische neergang door de lonen en arbeidstarieven te bevriezen om de inflatie te beteugelen. Het resultaat was een hoge werkloosheid. Bedrijven, gehinderd door lage prijzen, konden het zich niet veroorloven om werknemers tegen onrendabele lonen te houden.

 

1981 Recessie

In 1981 verhoogde de Fed de rente om een einde te maken aan de dubbelcijferige inflatie. Dat veroorzaakte de ergste recessie sinds de Grote Depressie. President Ronald Reagan verlaagde de belastingen en verhoogde de overheidsuitgaven om er een einde aan te maken.

 

1989 Spaar- en kredietcrisis

Duizend banken gesloten nadat oneigenlijke investeringen in onroerend goed verzuurd waren. Charles Keating en andere spaar- en leningbankiers hadden het geld van de spaarders verkeerd gebruikt. De daaruit voortvloeiende recessie veroorzaakte een werkloosheidspercentage van maar liefst 7,5%. De regering zag zich genoodzaakt enkele banken te redden voor een bedrag van $ 124 miljard.

 

Recessie na 9/11

De terroristische aanslagen van 11 september 2001 zorgden voor landelijke ongerustheid en verlengden de recessie van 2001 – en de werkloosheid van meer dan 10% – tot 2003. De reactie van de Verenigde Staten, de War on Terror, heeft de natie 6,4 biljoen dollar gekost.

 

Financiële crisis van 2008

De vroege waarschuwingssignalen van de financiële crisis van 2008 waren snelle prijsstijgingen op de vastgoedmarkt en toenemende wanbetalingen van hypotheken. Die signalen waren vanaf 2006 zichtbaar. De subprime hypotheekcrisis, die de beleggers in paniek bracht, leidde tot massale reddingsoperaties van de banken. Ze verspreidde zich als een lopend vuurtje over de financiële gemeenschap. De Amerikaanse regering zie dat ze geen andere keuze had dan “te groot om falen” banken en verzekeringsmaatschappijen te redden, zoals Bear Stearns en AIG.

 

Maart 2020: COVID-19 maatregelen

Het is te vroeg om de totale kosten van de COVID-19- maatregelen bij elkaar op te tellen – de crisis duurt nog steeds voort, zij het met minder intensiteit dan in het begin.

 

Februari 2022: oorlog in Oekraïne

Ook de Russische inval in Oekraïne heeft een economische prijs, maar die valt op dit moment nog niet te becijferen.

 

Hoeveel economische kosten moeten we verwachten van deze laatste twee gebeurtenissen? Volgens een schatting van IMF-directeur Kristalina Georgieva zal de wereldeconomie tussen 2020 en 2025 $ 28 biljoen aan economische output verliezen vanwege de maatregelen.

 

Terwijl de Amerikaanse economie probeert te herstellen van de uitdagingen die de maatregelen met zich meebrengt, waaronder verhoogde inflatie, verstoringen van de toeleveringsketen en de onrust op de arbeidsmarkt, heeft de Russische inval in Oekraïne een extra duit in het zakje gedaan. Maar hoe ernstig moet de situatie ingeschat worden? Is er daadwerkelijk sprake van een risico op een financiële ineenstorting?

 

Voorspellingen voor een instorting van het financieel systeem gaan meer dan een decennium terug

In 2011 waarschuwde Business Insider dat de ineenstorting van de dollar de ergste gebeurtenis zal worden in de geschiedenis van de mensheid, waarbij elke levende persoon in de wereld zou worden aangeraakt. De site waarschuwde ook dat dit zou leiden tot de ineenstorting van ALLE papieren activa. Met gevolgen die we ons onmogelijk kunnen voorstellen.

 

Datzelfde jaar herhaalde de liberale miljardair George Soros dezelfde waarschuwing en zei: “We staan op de rand van een economische ineenstorting. Het belangrijkste verschil was dat Soros de ineenstorting van de euro en niet de dollar voorspelde.

 

Soros merkte ook op dat deze crisis onderhuids aanwezig is en zich nog steeds verder ontwikkelt. De autoriteiten zijn daadwerkelijk bezig met het kopen van tijd om het onvermijdelijke uit te stellen.

 

Tot nu toe hebben de autoriteiten met succes tijd gekocht door het systeem samen te houden met spreekwoordelijke plakband en paperclips. Maar uiteindelijk zal de tijd opraken en zal het systeem op de fles gaan. Om de Amerikaanse senator Ayn Rand te citeren: “Je kunt de realiteit negeren, maar je kunt de gevolgen van de realiteit niet negeren.”

 

In 2013 waarschuwde beleggingsadviseur en financieel strateeg Michael Pento: “Onze verslavingen aan schulden en goedkoop geld hebben er eindelijk toe geleid dat onze grote internationale schuldeisers steeds luider roepen om een einde te maken aan de hegemonie van de dollar en aandringen op een ‘de-amerikanisering van de wereld.”

 

Datzelfde jaar voorspelde de Canadese miljardairinvesteerder Ned Goodman ook dat de dollar op het punt staat te worden onttroond als ’s werelds de facto valuta. We zijn op weg naar een periode van stagflatie en hoge inflatie. De Verenigde Staten zal het voorrecht verliezen om naar eigen goeddunken de wereldwijde reservevaluta, zijnde dus de dollar, te kunnen drukken.”

 

Meer recentelijk, in juni 2020, zei econoom en voormalig Morgan Stanley Asia-voorzitter, Stephen Roach: “De Amerikaanse economie heeft te lijden gehad van een aantal aanzienlijke macro-onevenwichtigheden en dat gedurende lange tijd, namelijk een zeer lage binnenlandse spaarquote en een chronisch tekort op haar rekeningen.

ineenstorting Federal deficit

De dollar gaat zeer, zeer scherp dalen … Deze problemen gaan van kwaad tot erger terwijl we het begrotingstekort in de loop der jaren maar laten oplopen.” Tegen die achtergrond moet de huidige stijging van de inflatie bekeken worden.

 

Verwacht geen ‘zachte landing’

In 2021, zelfs toen de inflatie voor onze ogen begon te stijgen, ontkenden de autoriteiten dat de dingen zo erg waren als ze leken. “De inflatie is van voorbijgaande aard,” zeiden de centrale bankiers.

 

Het was pas in mei 2022 dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell eindelijk toegaf dat het uitvoeren van een soft landing voor de Amerikaanse economie buiten de controle van de Federal Reserve ligt.

 

Powells definitie van een “zachte landing” was 2% inflatie met een sterke arbeidsmarkt. Het is duidelijk dat we dat punt al ver voorbij zijn. Bekijk nog maar eens de huidige inflatiecijfers.

 

Op 31 mei 2022 gaf minister van Financiën Janet Yellen eindelijk ook toe dat ze ongelijk had toen ze in 2021 zei dat inflatie een “klein risico” zou zijn dat “beheersbaar” zou blijven. Of met andere woorden: de inflatie zou geen probleem mogen opleveren. Hoe de Amerikaanse minister van Financiën zo onwetend kon zijn over de economische realiteit, is moeilijk te begrijpen.

 

Inflatie wordt veroorzaakt door een toename van de geldhoeveelheid. De Federal Reserve drukt geld op grote schaal, het overstroomt de economie en drijft de prijzen op. Bedenk nogmaals dat Soros in 2011 verklaarde dat er een economische ineenstorting zat aan te komen en dat de autoriteiten gewoon tijd aan het kopen waren voor de onvermijdelijke ineenstorting.

 

In een Twitter-thread van 5 juni 2022 gaf Kim Dotcom het volgende overzicht van de situatie en hoe we hier zijn gekomen: “De realiteit is dat de VS al een tijdje bankroet is en wat er gaat gebeuren is een nachtmerrie: massale armoede en een nieuw financieel controlesysteem.

 

De totale Amerikaanse schulden bedragen $ 90 biljoen, de niet-gefinancierde verplichtingen van de VS bedragen $ 169 biljoen. Gecombineerd is dat $ 778.000 per Amerikaans staatsburger of $ 2.067.000 per Amerikaanse belastingbetaler.”

 

Onthoud dat de Amerikaanse regering nu alleen nog kan werken door het printen van nog meer geld. Wat betekent dat hyperinflatie onvermijdelijk is. De totale waarde van alle bedrijven samen, die genoteerd zijn op de Amerikaanse aandelenmarkt, is $ 53 biljoen. De werkelijke waarde is veel lager omdat de VS biljoenen heeft gedrukt om renteloze leningen verstrekken aan investeringsbanken om de aandelenmarkt op te pompen. Het grootste deel van de $ 53 biljoen is dus lucht.

 

De waarde van alle Amerikaanse activa samen, elk stuk land, onroerend goed, alle spaargeld, alle bedrijven, alles wat alle burgers, bedrijven, entiteiten en de staatseigendom is 193 biljoen dollar waard. Ook dat nummer staat bol van de lucht, net als de Amerikaanse beurs.

 

Een kleine wiskundige oefening zegt in dat verband voldoende: de totale schuld van de VS is $ 90 biljoen; de Amerikaanse niet-gefinancierde verplichtingen lopen op tot $ 169 biljoen. Totaal $ 259 biljoen. Min alle Amerikaanse activa, 193 biljoen dollar. Saldo, – $ 66 biljoen. Dat is $ 66 biljoen aan schulden en verplichtingen nadat elk actief in de VS zou zijn verkocht. Dus zelfs als de VS alles tegen de huidige waarde zou kunnen verkopen, wat de facto onmogelijk is, zou het nog steeds failliet zijn. De VS is dus bankroet.

 

Aan de basis van deze ineenstorting ligt het drukken van geld. Met schulden en uitgaven die al zo lang uit de hand lopen, heeft de Amerikaanse regering geen andere keuze dan meer geld bij te drukken, wat het probleem alleen maar erger maakt. Geld drukken veroorzaakt inflatie. Het is onjuist om inflatie te zien als een prijsverhoging. Het is een verlies van waarde en van koopkracht en het ondermijnt een munt.

 

Hoe heeft de dollar zo lang overleefd?

De reden dat de dollar het zo lang heeft overleefd, is omdat het de reservevaluta van de wereld is. Landen over de hele wereld moeten Amerikaanse dollars aanhouden, omdat dit de valuta is die wordt gebruikt voor de wereldhandel. Velen hebben in de illusie geleefd dat dit nooit zou veranderen. Helaas, niets in deze wereld is blijvend.

 

Omdat de VS dollars zijn blijven drukken, heeft het inflatie over de hele wereld veroorzaakt, dus de suprematie van de dollar is niet langer onomstreden. En als de dollar ineenstort, zullen de wereldmarkten mee de dieperik ingaan.

 

Kortom, een eerlijke manier om te kijken naar het drukken van geld en de daaruit resulterende inflatie is te beschouwen als een vorm van diefstal. Waarde wordt gestolen. Er wordt koopkracht gestolen. En de inflatie van de dollar is, zoals Kim Dotcom op merkt: “De grootste diefstal in de geschiedenis”.

 

Bovendien is er geen manier om dit probleem op te lossen. Er is geen uitweg. Op dat moment is uw enige optie om faillissement aan te vragen en opnieuw beginnen. In 2020 kondigde het World Economic Forum formeel aan dat er een Great Reset in de maak is.

 

Deze reset toont in feite aan hoe dit verdachte globalistische kliekje van plan is deze situatie te repareren. Het is echter geen aantrekkelijke oplossing voor u en mij. The Great Reset wil het probleem oplossen door alle rijkdom en macht van de wereld in handen te geven van the happy few en zo in één klap de democratie wereldwijd wil uitwissen.

 

Kortom, ze proberen nu het het financiële systeem van de wereld te slopen, zodanig dat mensen vrijwillig instemmen met het nieuwe systeem. Wat velen nog steeds begrijpen is dat het nieuwe systeem veel slechter zal zijn dan het oude. In ieder geval onder het fiat-valutasysteem van de centrale banken was er de illusie dat ook de man in de straat rijkdom kon opbouwen.

 

Onder het nieuwe gecentraliseerde financiële systeem van The Great Reset zullen alle rijkdom en alle middelen onder de controle staan van niet-gekozen technocraten die zullen regeren en uw persoonlijke leven dirigeren door middel van technologisch toezicht en algoritmen en dit allemaal onder het mom van de planeet te redden.

 

Wie bezit en controleert de wereld?

90% van alle S&P 500-bedrijven is in handen van slechts drie beleggingsondernemingen: BlackRock, Vanguard en State Street. Meer hierover leest u in “The Same Shady People Own Big Pharma” wat de farmaceutische sector betreft.

ineenstorting black rock

Time Warner, Comcast, Disney en News Corp — vier van de zes mediabedrijven die controle hebben over meer dan 90% van het Amerikaanse medialandschap — zijn eigendom van BlackRock en Vanguard.

Wat de kans biedt om de media te domineren door middel van zorgvuldig georkestreerde en georganiseerde gecentraliseerde propaganda vermomd als journalistiek. Alleen al de activa van BlackRock worden gewaardeerd op $ 10 biljoen.

Vanguard is de grootste aandeelhouder van BlackRock. Door de juridische structuur van deze groep is de feitelijke eigenaar moeilijk te achterhalen. Het is eigendom van verschillende fondsen, die op hun beurt eigendom zijn van de aandeelhouders.

Veel van de oudste, rijkste families ter wereld kunnen worden gekoppeld aan de Vanguard fondsen, waaronder de Rothschilds, de familie Orsini, de familie Bush, de Britse Royal familie, de familie du Pont en de Morgans, Vanderbilts en Rockefellers. Zo vervagen de grenzen tussen particulier kapitaal en de overheid. BlackRock en Vanguard bezitten de wereld en bepalen wat er gebeurt.

Op dit punt is het belangrijk om te begrijpen dat The Great Reset niet alleen de gecontroleerde sloop van financiën maar ook de gecontroleerde sloop van ons voedselsysteem inhoudt. Per slot van rekening controleert hij die het voedsel controleert, de wereld.

Zoals uitgelegd door Kit Knightly in Off-Guardian: “We zitten in de beginfase van een voedselcrisis. De pers voorspelt dit al jaren, maar tot nu toe leek het niets meer te zijn dan bangmakerij, bedoeld om mensen ongerust te maken of af te leiden, maar de signalen wijzen er op dat het stilaan ernstig wordt.

Niemand weet hoe erg het kan worden, behalve de mensen die het creëren. We hebben de ‘speciale operatie’ van Rusland in Oekraïne die de prijs van basisvoedsel, tarwe- en zonnebloemolie, evenals die van kunstmest door het plafond heeft gejaagd.

We hebben de plotselinge ‘vogelgriepuitbraak’ die de prijs van pluimvee en eieren opdrijft. De stijgende olieprijs drijft de kosten van voedselproductie en -distributie op. Met hoge inflatie tot gevolg, zodat het plaatje rond is.”

Deze voedselcrisis zal laten zien dat onze onstabiele voedselsystemen moeten worden hervormd en we moeten ervoor zorgen dat onze voedselbeveiliging veilig wordt gesteld. In een interview van juli vorig jaar zei Ruth Richardson, directeur van de NGO Global Alliance for the Future of Food letterlijk: ‘Ons huidige voedselsysteem moet worden ontmanteld en opnieuw opgebouwd. In de Guardian stond te lezen: ‘De banken stortten in 2008 in en ons voedselsysteem staat nu op het punt hetzelfde te doen. Het systeem moet veranderen.’”

Van wat voor soort voedselsysteem droomt de globalistische kliek? Het World Economic Forum praat hier al jaren over, dus het is niet moeilijk om erachter te komen waar ze ons naar toe willen brengen.

Een belangrijke verandering zal zijn om ons over te zetten van echt vlees naar patenteerbaar vlees dat in het laboratorium is gekweekt. Ze hebben ook het idee gepromoot om insecten, onkruid en genetisch bewerkt voedsel populair te maken.

De tijd om je voor te bereiden is nu

 

Misschien zullen de wereldwijde voedseltekorten geen totale hongersnood worden, maar het valt zeker ook niet uit te sluiten. Overweeg op zijn minst voor een paar maanden voedsel extra op te slaan eten voor uw gezin, aangezien de prijzen in de nabije toekomst alleen maar zullen stijgen en/of begin een deel van je eigen voedsel verbouwen.

Of de economische crash nu hard of zacht wordt, bereid je voor op mogelijke financiële problemen. Het kopen van fysieke edelmetalen kan een defensieve strategie zijn, omdat het kan helpen beschermen tegen valutadevaluatie.

Investeren in reële activa, zoals grond, zou een andere strategie kunnen zijn. Het is moeilijk om definitieve aanbevelingen te doen, omdat uw strategie zal afhangen van uw persoonlijke situatie, dus neem even de tijd om hier zelf over na te denken. Een gewaarschuwde man of vrouw is zeker in dit geval er twee of zelfs meer waard.

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.