Waar belegt ASN in?

Waar belegt ASN in? Net als veel andere banken, biedt ASN bank de mogelijkheid om via hen te beleggen. Ze stellen dat ze duurzaam beleggen. Maar hoe moet je in dit opzicht ‘duurzaam’ inschatten? Wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou? En hoe bepaalt ASN of iets wel of niet duurzaam is?

Inhoudsopgave

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaamheid bij beleggen wil zeggen dat er geïnvesteerd wordt in bedrijven die respect hebben voor mens, dier en natuur. Dit kan gaan om bedrijven, maar ook overheden of bijvoorbeeld projecten. Het gaat dus niet altijd direct om projecten of bedrijven die zich hard maken voor het milieu!

Waar belegt ASN in? Milieuvriendelijk handelen

Het gaat er puur om dat de bedrijven en dergelijke, waarin belegd wordt, milieuvriendelijk handelen. Waar belegt ASN in? De beleggingsfondsen van de ASN beleggen het geld in goed presterende bedrijven met een duidelijke toekomstvisie.

Waar belegt ASN in? In ieder geval geen wapenhandel, olie en gasbedrijven

Uiteraard zijn deze bedrijven langs de meetlat van veel ‘groene’ eisen gelegd, maar ook op het gebied van mensen- en dierenrechten. Bepaalde takken worden bij voorbaat al uitgesloten zoals wapenhandel en olie- en gasbedrijven (als we het over de ASN beleggingsfondsen hebben).

Wat levert duurzaam beleggen op voor jou?

Duurzaam beleggen is dus vooral een manier van beleggen waarbij je investeert in bedrijven waar je volledig achter kunt staan (wat het milieu betreft). Een nobel streven uiteraard, want we willen dat de wereld nog lang op een mooie manier blijft bestaan. Zeker als je kinderen hebt, wil je deze aarde voor hen beschermen.

Waar belegt ASN in? Geen schade aan natuur en geen gebruik van kinderarbeid

Bewust kiezen waar je in belegt is zeker een belangrijke zaak. Je wilt immers niet dat jouw geld gebruikt wordt om bijvoorbeeld de wapenindustrie te financieren, maar ook niet in een bedrijf die grote schade toebrengt aan bijvoorbeeld de natuur of die gebruik maken van kinderarbeid.

Waarom kiezen voor duurzaamheid?

Tegenwoordig is duurzaamheid hét modewoord om zo mensen naar je toe te lokken. Elk zichzelf respecterend bedrijf zal zoeken naar manieren om iets als duurzaam naar voren te brengen en zo de harten proberen te winnen van de potentiële klanten. Mensen zien in, dat het milieu iets is waar voor gevochten moet worden en proberen hun schuldgevoel af te kopen door in ieder geval duurzame keuzes te maken.

Hoe duurzaam is duurzaam?

Of kiezen uiteraard echt bewust voor duurzame mogelijkheden. Je kunt je dan ook afvragen of het duurzame aanbieders altijd echt om het milieu gaat of dat het vooral een verkooppraatje is. Daarmee belanden we dus op de vraag hoe duurzaam is duurzaam als we het over beleggen hebben?

Wordt er gecontroleerd op deze duurzaamheid?

Waar belegt ASN in? ASN bank heeft een eigen team die zich bezig houdt met het onderzoeken op duurzaamheid. Je mag er dus vanuit gaan dat hier bij de ASN werkelijk kritisch naar gekeken wordt. Zo kijken ze naar de uitstoot van CO2 en naar de werkwijze van de bedrijven om deze te verlagen. Welke plannen heeft het bedrijf om over te kunnen stappen naar duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld.

Is het financieel wel aanlokkelijk om voor duurzaamheid te gaan?

Net als bij iedere vorm van beleggen is hier geen zekerheid over te geven. Toch is het zeker zo dat duurzaam beleggen niet onder doet voor andere manieren. En als we kijken naar de trend in eigenlijk alle commerciële sectoren, dan zie je dat juist milieubewuste bedrijven goed scoren.

Duurzame bedrijven geven een solide garantie op een mooie toekomst

Logischerwijs zou je er dan ook vanuit kunnen gaan dat juist deze duurzame bedrijven een solide garantie geven op een mooie toekomst. Zij springen immers in op de behoefte van de mensen (een beter milieu en meer respect voor alles wat leeft), waardoor deze mensen juist deze bedrijven zullen uitkiezen om iets te kopen of mee te handelen.

Is duurzaam beleggen beter dan niet-duurzaam beleggen?

Zoals nu dus gezegd is kiezen voor duurzaam beleggen helemaal niet verkeerd. Er zullen genoeg mensen zijn die denken dat je een dief van je eigen portemonnee bent als je groen gaat beleggen. Alleen vergeten zij door te denken naar de toekomst en naar de huidige trend in de maatschappij. Mensen willen juist kopen bij bedrijven die duurzaam werken en dus zijn juist deze bedrijven gezond en opgewassen tegen de tand des tijds.

Waar belegt ASN in? Alle duurzame fondsen deden het namelijk beter dan de niet duurzame fondsen

In 2017 hebben alle duurzame fondsen van de ASN het beter gedaan dan de niet-duurzame benchmark (een benchmark is niets anders dan een maatstaf waardoor prestaties van bijvoorbeeld producten of bedrijven onderling vergeleken kunnen worden). Je zou kunnen zeggen dat juist duurzame bedrijven klaar zijn voor de toekomst en niet-duurzame bedrijven nog niet.

Hoe beoordeelt ASN of iets duurzaam is?

Sinds 1993 houdt de ASN bank zich bezig met duurzaam beleggen. Waar belegt ASN in? Er zijn drie grote punten waarop de ASN selecteert. Dit zijn:

  • Biodiversiteit: beschermen van de natuur staat hierbij dus bovenaan en beleggen gebeurt dus alleen als bedrijven dit respecteren en hieraan willen bijdragen
  • Mensenrechten: zo beleggen zodat de rechten van de mens niet alleen gewaarborgd worden, maar dat deze ook juist beschermd worden
  • Klimaat: investeren in bedrijven die bijdragen aan een betere leefomgeving voor mens en dier

Waar belegt ASN in en hoe worden deze pijlers bekeken?

Natuurlijk worden deze punten beoordeeld aan de hand van meerdere zaken. Hierbij kan je denken aan:

Bestuur

Met bestuur wordt hier alle handelingen bedoeld die gedaan worden om het bedrijf in goede banen te leiden. Hiermee heb je dus niet alleen te maken met het bestuur in naam, maar ook alle andere vormen door andere mensen gedaan die het reilen en zeilen van het bedrijf mogelijk maakt.

ASN verwacht hierbij dat er op een nette manier, ethisch verantwoord gehandeld wordt. Mensenrechten moeten dus gewaarborgd zijn, de wettelijke eisen worden nageleefd, er wordt met respect richting dier en natuur gehandeld, maar ook dat er openheid is over het handelen.

Consumentenveiligheid

Bedrijven die handelen in producten die de consument een risico laten lopen, zullen niet door de selectie heenkomen. ASN beoordeelt bedrijven, landen of welk orgaan dan ook waarin ze willen financieren, ook naar de veiligheid van hun producten.

Dit kan gaan om zaken als tabak e.d. die de klant een gezondheidsrisico laten lopen, maar bijvoorbeeld ook zaken die aansporen tot een gokverslaving. Producten moeten dus veilig gebruikt kunnen worden doordat er aan kwaliteitseisen voldaan wordt én de producten op zich geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Afvalverwerking

Met het verwerken van afval komt er een grote verantwoordelijkheid richting het milieu om de hoek kijken. ASN zal dan ook goed kijken hoe bedrijven met afvalverwerking omgaan en hoe ze dit zo inzetten dat het milieu hier verder geen schade aan overhoudt.

Dierenwelzijn

Bij dierenwelzijn wordt er door de ASN gekeken naar vijf vrijheden die de dieren moeten hebben, om te kunnen spreken over welzijn van dieren. Deze vijf vrijheden zijn: vrij zijn van honger, dorst en verkeerde voeding, vrij zijn van angst en chronische stress, vrij zijn van fysiek lijden, vrij zijn van pijn (dus ook verwondingen of ziektes) en vrij zijn van verstoten zijn van soorteigen gedrag.

Microfinanciering

ASN belegt in microfinancieringsinstellingen, welke uiteraard goed werk verrichten richting de mens in armoedige omstandigheden. Overigens worden deze instellingen onderheven aan een keuring op het gebied van mensenrechten en milieubeleid.

Plastic

ASN hanteert een plasticbeleid om de berg met plastic afval te laten verdwijnen. Hier worden bedrijven die hier mee te maken hebben op gekeurd.

Transport

Transport is onmisbaar om onze samenleving leefbaar te houden, maar is daarnaast wel een grote vervuiler. Ook hierin heeft ASN de nodige eisen.

Woon- en werkveld

Gebouwen zijn nodig om te kunnen wonen én te werken. Investeren in deze wereld betekent dat ook hier keuzes gemaakt worden om gezond en milieubewust bezig te zijn. Gebouwen moeten bijvoorbeeld veilig zijn, qua energieverbruik zuinig zijn en het liefst gebouwd worden uit duurzame materialen.

Financiële dienstverlening

De ASN heeft een gezonde afkeer om te beleggen in de financiële dienstensector. Zij stellen dat het lastig is om te controleren waar deze bedrijven mee handelen. Of beter gezegd: welke bedrijven of projecten zij financieren. En daarmee dus uiteindelijk ook weer: waar jij dus aan meefinanciert!  Alleen als de ASN zeker weet dat de bedrijven aan alle eisen voldoen, willen zij hierin investeren.

Biomassa

Als laatste redmiddel mag biomassa ingezet worden… Ook hieraan stelt de ASN hoge eisen.

ASN in gesprek met…

ASN heeft duidelijke eisen, dat mag ondertussen duidelijk zijn. Zo zijn zij al jaren in gesprek met de farmaceutische industrie. Onethisch handelen komt helaas veel voor in deze bedrijfstak. Op het gebied van duurzaamheid en respectvol omgaan met dier en mens is dan ook grote winst te behalen. Daarnaast puur financieel gezien lopen deze bedrijven ook regelmatig tegen forse boetes aan vanwege deze praktijken.

Stimuleren om duurzamer en ethischer te handelen

ASN heeft door deze gesprekken al wel verbetering gezien. Een bedrijf kan pas toetreden tot het beleggingsuniversum van de ASN als zij werkelijk aan hun eisen voldoen. Hierdoor worden deze bedrijven dus extra gestimuleerd om nog duurzamer of ethischer te handelen, wat uiteraard de wereld ten goede komt.

Niet terugvallen in onethisch gedrag

Of een bedrijf uiteindelijk dusdanig aan alle eisen voldoet dat het toe mag treden en dus gefinancierd zal gaan worden door beleggingen, wordt dus niet zomaar beslist. Ook als zij uiteindelijk aan alle eisen voldoen en toegetreden zijn, blijft men waakzaam. Helaas gebeurt het nog altijd dat bedrijven alsnog terugvallen in onethisch gedrag.

Krijgen werknemers wel een redelijk loon betaald?

ASN blijft echter alert op dit soort misstanden. Naast de farmaceutische industrie gelden dit soort gesprekken ook voor bedrijven in de kledingsector. Bij laatstgenoemde zijn natuurlijk andere knelpunten. Zo is hier een heet hangijzer of de werknemers wel een redelijk loon uitbetaald krijgen!

Geen enkel kledingbedrijf betaalde een leefbare loon

Helaas blijkt dat, alle eisen ten spijt, het toch zo te zijn dat geen enkel kledingbedrijf in het ASN beleggingsuniversum voldeed aan het uitbetalen van een leefbaar loon in 2016. De eis is nu dat dit in 2030 wel gebeurt. De meeste bedrijven betalen wel het minimum loon, maar dit is veelal niet genoeg om te kunnen voorzien in de basisbehoeften van de werknemers.

Duurzaam beleggen zorgt voor een stok achter de deur

Waar belegt ASN in? Door de eisen die de ASN nu stelt, worden deze kledingbedrijven gestimuleerd en simpelweg verplicht om hier anders mee om te gaan! Natuurlijk kan je je afvragen of hier dan wel in belegd moet worden, aan de andere kant is het juist deze stok achter de deur die er voor zorgt dat deze bedrijven ook daadwerkelijk zullen veranderen! Ook op zo’n manier is duurzaam beleggen zo gek nog niet.

Hoe kan je beleggen bij de ASN

Misschien heeft dit hele verhaal enig enthousiasme bij je op gewekt. Maar op wat voor manieren kan je dan gaan beleggen bij de ASN? Dit kan op meerdere manieren. Je kunt kiezen voor een beleggingsrekening (er zijn diverse verschillende beleggingsfondsen, dus ook hierin kan je een keuze maken die goed voor je voelt).

Waar belegt ASN in?Een brede spreiding bij het beleggen

Omdat je hiermee belegd in een fonds die belegt in meerdere bedrijven, loop je minder risico. Je kunt kiezen voor enkel en alleen aandelen, alleen obligaties, of een mixfonds van beide varianten. Soms ook nog aangevuld met microkredieten waarin belegd wordt.  In hoeverre je alles overlaat aan de bank, of dat je zelf ook nog mee wilt denken, kan je hierbij ook nog bepalen.

Waar belegt ASN in als je kiest voor doel beleggen

Je kunt ook kiezen voor ‘Doelbeleggen’. Hiermee beleg je in één fonds (aan jou de keuze welke) en bepaal je met welk deel je gaat beleggen en met welk deel van je geld je gaat sparen. Hierbij wordt vooral op safe gespeeld (afhankelijk van hoeveel risico je zelf wilt lopen) en is dus bedoeld om echt geld voor later te sparen.

Zelf bijhouden van de koersen

Zelf bijhouden van de koersen is bij de ASN niet moeilijk. De bank laat op hun website iedere dag de koers zien van hun fondsen. Zo kan je dus zelf ook in de gaten houden hoe het met je beleggingen gaat.

Zelf de duurzaamheid beoordelen

De beleggingsfondsen zijn trouwens gewoon openbaar in te zien, wat betreft in welke bedrijven wordt belegd. Nu zal lang niet iedere naam je iets zeggen, maar op elke naam is vervolgens te klikken. Per bedrijf krijg je zo informatie over hun manier van bedrijfsvoering én waarin ze handelen. Hierdoor kan je voor jezelf dus ook de afweging maken of een fonds werkelijk zo duurzaam is als zij willen doen geloven.

Waar belegt ASN in om het milieu te redden en te zorgen voor welzijn van dieren en mensen?

Of misschien beter gezegd, het mag zo duidelijk zijn dat er werkelijk belegd wordt in duurzaamheid en ook dat er serieus naar gekeken wordt. Geen wassen neus dus, maar werkelijk een steentje bijdragen aan het redden van het milieu en aan het welzijn van de dieren en de mensen.

Waar belegt ASN in en hoe laten zij hun stem horen?

Je kunt deze zelf bekijken op de site van de beleggingsfondsen van de ASN. Naast het kunnen doorspitten van de bedrijven en overheden waarin belegd wordt, kan je hier ook de beleidsstukken vinden rondom de criteria waaraan ze moeten voldoen, zoals hierboven al kort besproken. ASN zal ook op praktisch iedere aandeelhoudervergadering stemmen. Wat zij stemmen is terug te zien in de stemrapportages die eveneens hier openbaar te downloaden zijn.

Ervaringen met ASN

Nu zijn alleen praatjes snel verteld. Ervaringen van anderen zeggen eigenlijk veel meer. ASN komt echter in reviews op internet ook positief naar voren. Volgens de consumentenbond was in 2018 de ASN de beste bank en in hetzelfde jaar was het ook ‘De Beste Aanbieder Duurzame Producten’(Cashcow Award). In 2019 kreeg het de titel van ‘Meest Duurzame Merk’(Sustainable Brand Index) . Nu krijg je die titels natuurlijk niet voor niets.

Online training

Meer over succesvol beleggen op donderdagavond om 20 uur tijdens de LIVE online training:

“Hoe succesvol beleggen zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën.”

Zeer waardevol voor zowel beginnende en meer ervaren beleggers. Ik onthul hierin 3 belangrijke geheimen:

Geheim # 1 Hoe u 20,6% rendement per jaar maakt zonder stress en in minder dan 10 minuten per week met behulp van het geheime systeem dat succesvolle beleggers gebruiken.

Geheim # 2 Waarom u maar 250 euro nodig hebt om te beleggen en geen jarenlange training nodig hebt of jaren te moeten wachten op het resultaat.

Geheim # 3 Waarom dure bankiers of beleggingsadviseurs u schade toebrengen en niet jouw belang voorop stellen (bent u de financiële crisis vergeten, die door de bankiers is begonnen?)

Meld u aan op https://beleggen.com/training

Ik hoop dat u er bij bent!

Met vriendelijke groet,

Harm van Wijk

PS de online training “Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week.” onthult wat elke belegger moet weten over selecteren van winnende aandelen. Meld u nu aan: https://beleggen.com/training

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.