Wat is beleggen en waarom moet jij er vandaag nog mee beginnen?

Wat is beleggen, wat is sparen? Wij trappen eerst met grote kracht meteen de deur in: sparen heeft geen zin meer, dus moeten jij en ik gaan beleggen. Een gewaagde uitspraak, die wij hieronder kracht zullen bijzetten.

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Het verschil tussen beleggen en sparen

Vroeger leverde sparen nog een grijpstuiver op. Het principe van het sparen is eigenlijk simpel: je plaatst je geld op deposito bij de bank en strijkt daar een bepaalde rente voor op. Dat was zo, maar is niet langer zo. De grote crisis van 2008 heeft het speelveld helemaal veranderd. Of wij dat graag horen of niet.

Zo beleggen de meeste Amerikaanse huishoudens niet ondanks de verwachte hogere rendementen op de beurs vergeleken met de spaarrekening. Dit komt door een aantal factoren, zoals risicoaversie, , gebrek aan kennis en het vasthouden aan oude gewoonten de belangrijkste oorzaken waren waarom beleggers vaak wegbleven van de beurs. Niet elke Amerikaan bleek overtuigd te zijn van het nut van een belegging in aandelen. In veel gevallen werd de voorkeur gegeven aan vastrentende producten, gewoon uit familietraditie. Ouders of voorouders zouden op dat vlak het goede voorbeeld hebben gegeven(1).

Alleen de banken werken nu niet meer zoals ze werkten toen je ouders het goede voorbeeld gaven.

De centrale bankiers hebben de crisis aangepakt door de rente op nul te zetten (of zelfs daaronder, want we leven in een tijdperk van negatieve rentevoeten) en daar zijn wij dus de pineut van. Onze lieve centjes liggen bij de bank weg te smelten, rente krijgen wij niet meer. Als wij niet opletten, betalen wij binnenkort nog geld om ons geld bij de bank te mogen zetten. Daarom moet jij vandaag nog beginnen te beleggen. Maar was is beleggen? Op die vraag krijgt u straks een antwoord. Eerst nog iets vertellen over corona. Een begrip dat sinds 2020 alles overheersend is geworden in ons leven en dat sindsdien niet meer van beleggen losgekoppeld kan worden.

Vooral als je jong bent kan het handig zijn om te beleggen voor grotere zaken die je wilt bereiken in je leven in plaats van sparen, zoals het bouwen van een huis. Daarbij heb je als voordeel dat je langdurig kunt beleggen en als het dan even minder gaat op de beurs heb je daar minder last van dan als je al wat ouder bent (2) (hoewel er wel manieren zijn om de schade te beperken als je als ouder iemand gaat beginnen met beleggen).

Hou rekening met het coronavirus

Wat is beleggen? Beleggen is rekening houden met de factoren die op een bepaald moment belangrijk zijn. Op dit moment kunnen de gevolgen van de Coronacrisis op langere termijn onmogelijk ingeschat worden. Vast staat alleen dat de Amerikaanse economie (en niet alleen de Amerikaanse trouwens, de hele wereld deelt in de klappen) een schok te doorstaan zal krijgen die nog lang zal nazinderen. Ook de Amerikaanse overheid is zich daarvan bewust, zoals blijkt uit een rapport gepubliceerd door het Congressional Budget Office.

Op basis van de huidige stand van zaken verwacht dat CBO een fors lagere economische groei, niet alleen op korte maar ook op langere termijn. Uitgangspunt is dat de Amerikaanse economie in de komende 10 jaar trager zal groeien dan bij een vorige prognose voor het uitbreken van corona was voorspeld. Gerekend op een groei die ongeveer 3% lager zal zijn tijdens de periode tussen 2020 en 2030.

Leren je rekenmachine te gebruiken

Wat is beleggen? Leren je calculator te gebruiken maakt deel uit van beleggen. Het is meegenomen wanneer je aan grote bedragen gewend bent. Het totaal verlies aan economische groei wegens corona zou uitgedrukt in geld neerkomen op ongeveer 7.900 miljard dollar. Er spelen heel wat factoren een rol in dit verhaal, misschien zelfs te veel factoren om op dit moment al een juist overzicht van de stand van zaken te krijgen. Veel bedrijven zullen in de komende maanden en misschien zelfs jaren de deuren sluiten, met als gevolg dat de consumentenbestedingen zullen afnemen.

Waardoor ook de bedrijven minder zullen investeren. Aan de oliesector besteedde de CBO extra aandacht. De daling van de olieprijzen heeft tot gevolg dat de bedrijven uit de sector minder zullen investeren. De CBO houdt bovendien een slag om de arm wat betreft de evolutie van het coronavirus. Een tweede, een derde of vierde golf van het (paniek)virus zou de economische vooruitzichten nog verder doen verslechteren.

Vergeet de economie niet

Wie zich de vraag stelt ‘wat is beleggen?’, mag de economie niet over het hoofd zien. Af en toe moeten belangrijke vragen gesteld worden. Zoals deze: ‘hangt er een depressie in de lucht door corona?’ Deze vraag is al vaker gesteld, maar een duidelijk antwoord werd tot dusver nog niet gegeven. De centrale bankiers hebben er alvast geen vertrouwen in, want wereldwijd werden stimulerende maatregelen aangekondigd. Ook de analisten waarschuwen regelmatig dat de wereldeconomie barre tijden tegemoet zien en dat de kansen op een depressie inderdaad zijn toegenomen.

Het staat buiten kijf dat de komst van een depressie gevolgen zal hebben voor de wereldwijde beurzen. Wanneer het met de economie bergaf gaat, kunnen de beurskoersen moeilijk feest vieren. Ook voor de particuliere belegger is het daarom belangrijk te weten of er al dan niet een depressie in de lucht hangt. Kwestie van het beleggingsgedrag aan die verwachting te kunnen koppelen.

Luister naar de rijken

Wat is beleggen in een periode van crisis? Een stem die in het debat over een mogelijke depressie en de daaraan gekoppelde mogelijk beurscorrectie minder wordt gehoord, is die van de rijken. Uit een rondvraag gedaan door UBS blijkt namelijk dat steeds meer rijke beleggers aandelen links laten liggen en kiezen voor obligaties en cash. Die gedragswijziging blijkt bovendien te zijn ingegeven door de vrees voor een op komst zijnde recessie.

UBS deed zijn rondvraag bij 360 family offices wereldwijd, dit zijn de instellingen die het financieel plaatje van de rijkste beleggers opvolgen. En die meestal ook hun kapitaal beheren. Ruim de helft van de family offices houdt rekening met de komst van een depressie in 2020 of daarna. In het kader daarvan wordt volop gesleuteld aan de beleggingsportfolio’s van de rijken, in de vorm van een fors lagere weging voor aandelen.

Die superrijken kregen in 2020 echter het deksel op de neus, want de beurzen deden het na de afschuwelijke maand maart uitstekend. Wie een antwoord zoekt op de vraag ‘wat is beleggen?’ moet hieruit onthouden dat het gevaarlijk is om foute keuzes te maken. Obligaties en cash leverden die rijken niets of nauwelijks niets op. Laat je dus niet afschrikken door wat anderen zeggen en begin nog vandaag met beleggen.

Wat is beleggen koers dow 100 jaar

Kijk naar de ‘Smart-money’ beleggers

Wie het antwoord heeft gevonden op de vraag ‘wat is beleggen’, moeten leren om zich heen te kijken. Het coronavirus is als een wervelwind door de wereld getrokken, daarbij een enorme chaos veroorzakend. De beurskoersen gingen in maart 2020 zwaar onderuit, met als gevolg dat de belangrijkste beursindices in een berenmarkt waren beland. Dat is een situatie waar de meeste particuliere beleggers niet aan gewend waren. Ze zaten dan ook met de handen in het haar en wisten met de beste wil van de wereld niet meer wat ze moesten doen.

Mis geen trend – de wereld van beleggen is behoorlijk dynamisch en onderhevig aan trends. Wat zijn de grootste trends volgens de grootste beleggingsexperts? Mis geen trend, kijk hier https://www.marktnavigators.nl/

De grote institutionele beleggers, ze worden vaak ook wel het Smart-money genoemd omdat ze meestal als eerste inpikken op een beweging die later door de brede markt wordt gevolgd, wisten echter wel wat hen te doen staat. Die ‘Smart-money’ beleggers zijn sinds 2018 niet zo positief voor aandelen en zijn dat nog steeds want ze voelen zich gesteund door de centrale bankiers. Zo blijkt uit een rondvraag gedaan door de Amerikaanse broker RBC Capital Markets[1].

Wat is beleggen: vertrouwen op de fed

Lori Calvasina, head of U.S. equity strategy bij RBC Capital Markets, deed een rondvraag bij 185 institutionele beleggers. Zowat 2/3de van de ondervraagden was weliswaar van mening dat een definitieve bodem voor de beurskoersen nog niet is bereikt, maar ze zien wel licht aan het einde van de tunnel. Na elke correctie kunnen de beurskoersen opnieuw stijgen.

Er zijn meer bepaald 3 factoren die het optimisme van het Smart-money dragen. Op de eerste plaats zijn de waarderingen van aandelen momenteel nog steeds aantrekkelijk, zeker wanneer de lage rentestand in rekening wordt gebracht. Daarnaast is er het geloof in de (Amerikaanse) centrale bankiers. Algemeen wordt aangenomen dat de Fed de noodzakelijke maatregelen zal treffen om de economische schade tot een minimum te beperken.

Wat is beleggen: verder kijken dan de neus lang is

Nigam Agora van het Agora Report[2] pakte uit met een gewaagde voorspelling: de Amerikaanse beurs kan grootste rally ooit beleven zodra de coronapandemie achter de rug is. Hij verwacht dat de koersen op Wall Street letterlijk zullen ontploffen wanneer het beruchte virus verdwenen is. Daarmee bevestigt Agora onrechtstreeks de uitspraak van Donald Trump dat de Amerikaanse economie een nooit gezien herstel zal laten zien zodra alles achter de rug is. Wij stellen de vraag en het antwoord als volgt: ‘wat is beleggen?’ Het antwoord: verder kijken dan de neus lang is dus.

Agora geeft een aantal redenen waarom hij verwacht dat de beurskoersen kunnen exploderen wanneer corona een kopje kleiner is gemaakt. De Amerikaanse centrale bank fed zal haar basisrente nog heel laag houden, zodat obligaties niets of nauwelijks iets zullen opbrengen. Het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie schommelt al maandenlang rond een koers-winstverhouding voor de S&P 500 van 15.

Op basis van die k/w is een koersexplosie inderdaad niet onlogisch. Daarnaast leert de geschiedenis ons dat wanneer de Amerikaanse centrale bank haar balans langer maakt (lees: geld drukt) een deel van dit geld naar de beurs vloeit. Agora schat dat als de crisis achter de rug is op de balans van de fed 6.000 tot 8.000 miljard dollar zal staan, een bedrag dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Er komt dus nog veel geld beschikbaar dat in aandelen belegd kan worden.

balans_fed

Wat is beleggen: weten dat de consument de baas is

Wat is beleggen? Het antwoord op deze vraag heeft veel facetten. Minder belangrijk, maar een factor die toch niet verwaarloosd kan worden, is dat de Amerikaanse economie voor 70% berust op de consument. Wanneer die weer op grote schaal zal consumeren (reizen, bioscoop gaan, restaurants en cafés bezoeken) zal dit de economie een forse duw in de rug geven. De wereld zal waarschijnlijk in het post-Coronatijdperk minder geglobaliseerd zijn, wat wil zeggen dat de bedrijven hun aanvoerlijnen zullen verkorten. Dat zal gepaard gaan met grote investeringen, waar heel wat bedrijven van profiteren.

De overheden, en dan op de eerste plaats de Amerikaanse, stimuleren de economie op een ongekende manier. Deze actie gebeurt apart van het optreden van de Fed zoals hierboven beschreven. Zowat elke Amerikaan en elk Amerikaans bedrijf krijgt in één of andere vorm steun, inclusief gepensioneerden. Ook een deel van dat geld zal naar de beurs vloeien. Veel gepensioneerden zullen bovendien om extra inkomen te genereren in aandelen beleggen omdat obligaties niets meer opleveren.

Tenslotte is er nog een reden van tijdelijke aard die de beurskoersen zal stimuleren: het indekken van shortposities kan de opwaartse beweging een duwtje in de rug geven. Wat geldt voor de V.S., geldt ook in mindere mate voor de rest van de wereld. De bovenvermelde argumenten mogen dus veralgemeend worden.

Er liggen op de wereldwijde beurzen dus grote kansen weggelegd zodra Corona achter de rug is. De vraag is natuurlijk welke aandelen nu koopwaardig zijn? Agora adviseert vooral in te spelen op nieuwe trends in de economie, ook buiten de Verenigde Staten. Er zal veel geld verdiend worden met aandelen waar bijna nooit iemand van heeft gehoord. Bij de bekende namen gaat de voorkeur van Agora uit naar Amazon, Microsoft, Walmart en Intel. Er liggen dus nog veel kansen weggelegd.

Uit een enquête waaraan 400 beleggers meededen blijkt dat de meeste beleggers een op affectie gebaseerde extra motivatie hadden om in aandelen te beleggen, bovenop de financiële verwachtingen qua rendement. Hoe positiever iemands houding ten opzichte van een bedrijf was, des te sterker zijn of haar extra investeringsmotivatie was. Bovendien kon een speciale affectieve relatie die een investeerder met een bedrijf had – er was sprake van affectieve zelfaffiniteit – de extra investeringsmotivatie verder verklaren(3).

Een once-in-a-lifetime kans

Wat is beleggen? Het is maar één van de vragen die kan gesteld worden. De vraag waar alle beleggers van wakker liggen, is of de beurskoersen al een bodem hebben bereikt. Het antwoord op die vraag is uiteraard niet te geven. Pas achteraf zullen we weten waar de bodem lag of ligt. De kans is groot dat we nog volatiele dagen zullen beleven, vooral wanneer tegenvallende macro-economische indicatoren en/of bedrijfsresultaten gepubliceerd worden.

Maar toch zijn er analisten die denken dat het ergste achter de rug is. Rick Rieder (BlackRock) ziet een kans die zich maar 1x in een leven voordoet[3]. Hij spreekt dus van een ‘once in a lifetime’ kans om op koopjesjacht te gaan. Opgelet, Rieder pretendeert niet te weten of de bodem al is bereikt. Wel zijn een aantal aandelen zo ver weggezakt dat ze in zijn ogen opnieuw koopwaardige niveaus voor de lange termijn hebben bereikt. Want beleggen is ook op lange termijn denken. Aandelen hebben over de afgelopen 200 jaar het meest opgeleverd, wanneer we corrigeren voor inflatie, zo berekende professor Jeremy Siegel.

Jeremy Siegel total return stock for the long run

Weinig andere mogelijkheden dan aandelen

De situatie zal zich naar zijn mening normaliseren wanneer het Coronavirus op de terugweg is en de mensen (deels) weer terug op kantoor of in de fabriek aan het werk gaan. Hoe lang duurt het nog? Ook daar valt weinig zinnigs over te zeggen, het kan nog maanden of zelfs jaren duren. De voorkeur van Rieder gaat momenteel uit naar aandelen uit sectoren als gezondheid, technologie en bouw, waar heel wat aandelen goedkoop zijn.

Opgelet: Rieder adviseert om bedrijfsobligaties links te laten liggen, hier zijn de risico’s nog veel te groot. Naar zijn mening zijn de beurzen momenteel veiligere markten om in te beleggen dan de obligatiemarkten en dat kan nog jaren zo duren. Het is opvallend dat naast Rieder ook andere analisten opnieuw aandelen durven kopen. Dit zou kunnen betekenen dat de bodem toch stilaan in zicht komt. Voorzichtigheid blijft echter geboden.

Wie inderdaad omzichtig te werk gaat, zal daar geen spijt van krijgen. De persoon in kwestie zal meteen ook het antwoord gevonden hebben op de vraag ‘wat is beleggen?’ Beleggen is in pikken op de omstandigheden die zich rondom ons voor doen. Het is nu eenmaal zo dat obligaties en andere waardepapieren niets meer opbrengen. De beurzen zijn voor lange tijd het enige toevluchtsoord waar de beleggers terecht kunnen.

Conclusie

Wat is beleggen en waarom moet jij er vandaag nog mee beginnen? Het antwoord op die vraag is hierboven gegeven. Spaargeld brengt geen stuiver meer op en dus is hoog tijd dat u zich ontpopt als een belegger. In aandelen dus, want andere waardepapieren kunnen momenteel verwaarloosd worden.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden:https://www.10stappen.com

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

Wat is beleggen

Harm van Wijk

[1]https://www.marketwatch.com/story/smart-money-investors-havent-been-this-bullish-on-stocks-since-2018-says-rbc-survey-2020-04-02

[2]https://agorafinancial.com/

[3] https://www.cnbc.com/2020/03/16/blackrocks-rieder-says-its-time-to-selectively-buy-once-in-a-lifetime-stock-bargains-but-market-has-not-bottomed.html

  1. https://academic.oup.com/ej/article-abstract/105/432/1110/5158961
  2. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.141.7194&rep=rep1&type=pdf
  3. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15427560.2011.575970
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.