Wat zijn de belangrijkste gevolgen van inflatie?

Inflatie en gevolgen daarvan mogen niet onderschat worden. De laatste weken heeft iedereen de mond vol over inflatie. We vonden het daarom raadzaam om even stil te staan bij de belangrijkste gevolgen van inflatie. Wat wordt onder deze economische term verstaan? Inflatie is een economische term die de aanhoudende stijging van de prijzen van goederen en diensten binnen een bepaalde periode beschrijft. Voor sommigen betekent inflatie een worstelende economie, terwijl anderen het zien als een teken van een bloeiende economie.

De Ultieme Beleggersgids Bundel van Beleggen.com

SPECIAAL VOOR STARTERS EN ZELFSTANDIGE BELEGGERS

meer in 7 handleidingen en gratis online training!

+ NIEUW e-book: “Expert kansen voor 2021”

Download nu gratis op https://www.30aandelen.nl/ubg

Hieronder worden enkele blijvende effecten van de inflatie onderzocht. Inflatie, de gestage stijging van de prijzen voor goederen en diensten gedurende een bepaalde periode, heeft veel effecten, zowel goede als slechte. Inflatie tast de koopkracht aan en vermindert de hoeveelheid van iets dat kan worden gekocht met geld. Omdat inflatie de waarde van contant geld aantast, moedigt het consumenten aan om geld uit te geven en producten te kopen. Inflatie verlaagt de kosten van lenen en vermindert de werkloosheid. Maar hoe kan de inflatie een goede zaak zijn voor de economie?

inflatie dollar

1. Inflatie erodeert de koopkracht van de consumenten

Dit eerste effect van inflatie is eigenlijk gewoon een andere manier om te zeggen wat het is. Inflatie is een afname van de koopkracht van valuta als gevolg van prijsstijgingen in de hele economie. Sinds mensenheugenis was de gemiddelde prijs van een kopje koffie een dubbeltje. Vandaag ligt de prijs dichter bij drie euro.

Een prijsstijging van dergelijk formaat zou het gevolg kunnen zijn van een sterke stijging van de populariteit van koffie of van prijsafspraken binnen een kartel van koffieproducenten, of tenslotte van jaren van verwoestende droogte / overstromingen / conflicten in een belangrijke koffieteeltregio. In die scenario’s zou de prijs van koffie en aanverwante producten stijgen, maar de rest van de economie zou grotendeels onaangetast blijven.

Dit voorbeeld zou niet als inflatie kunnen worden aangestipt, aangezien alleen de meest cafeïneverslaafde consumenten een aanzienlijke waardevermindering van hun totale koopkracht zouden ondervinden. Inflatie vereist dat prijzen stijgen over een “mandje” van goederen en diensten, zoals degene die de meest gebruikelijke maatstaf voor prijsveranderingen omvat. We spreken in dit verband over de consumentenprijsindex (CPI).

Wanneer de prijzen van goederen die niet naar eigen inzicht en onmogelijk te vervangen zijn – voedsel en brandstof – stijgen, kunnen ze op zichzelf de inflatie beïnvloeden. Om deze reden schrappen economen vaak voedsel en brandstof van het lijstje met producten die de inflatie bepalen, kwestie van te kijken naar de “kern” -inflatie die geldt als een minder volatiele maatstaf voor prijsveranderingen.

2. Inflatie moedigt uitgaven en investeringen aan

Een voorspelbare reactie op een dalende koopkracht is om nu te kopen in plaats van later. Contant geld verliest alleen waarde, dus het is beter om uw boodschappen uit de weg te ruimen en dingen in te slaan die waarschijnlijk niet aan waarde zullen verliezen. Voor consumenten betekent dat het vullen van de benzinetank, het vullen van de vriezer, het kopen van schoenen in de volgende maat voor de kinderen, enzovoort.

Voor bedrijven betekent het kapitaalinvesteringen die onder andere omstandigheden kunnen worden uitgesteld tot later. Veel beleggers kopen goud en andere edelmetalen wanneer de inflatie toeslaat, maar de volatiliteit van deze activa kan de voordelen van hun isolatie tegen prijsstijgingen tenietdoen, vooral op korte termijn.

Op de lange termijn behoren aandelen tot de beste indekking tegen inflatie. Op 12 december 1980 kostte een aandeel van Apple Inc. (AAPL) $ 29 in huidige (niet voor inflatie gecorrigeerde) dollars. Volgens Yahoo Finance zou dat aandeel bij het slot van de handel op de beurs van Wall Street op 13 februari 2018 $ 7.035,01 waard zijn, na correctie voor dividenden en aandelensplitsingen.

De CPI-calculator van het Bureau of Labor Statistics (BLS) geeft dat cijfer als $ 2.438,33 in dollars van 1980, wat een reële (voor inflatie gecorrigeerde) winst van 8.346% betekent. Stel dat je die $ 29 in de achtertuin had begraven. De nominale waarde zou niet zijn veranderd wanneer je het weer opgraaft, maar de koopkracht zou in termen van 1980 zijn gedaald tot $ 10,10 en dat is een daling met ongeveer 65%.

Natuurlijk zou niet elk aandeel even goed hebben gepresteerd als Apple. Je zou beter af zijn geweest om je geld in 1980 te begraven dan een aandeel Houston Natural Gas te kopen en te houden. Dat bedrijf, dat zou fuseren met Enron, is vanuit beleggingsstandpunt volledig de mist ingegaan.

3. Inflatie veroorzaakt meer inflatie

Helaas heeft de drang om te consumeren en te investeren in het licht van meer inflatie de neiging om die inflatie op zijn beurt nogmaals te stimuleren, waardoor een potentieel catastrofale vicieuze cirkel ontstaat. Naarmate mensen en bedrijven sneller hun geld spenderen in een poging om de tijdspanne dat ze hun depreciërende valuta vasthouden te verkorten, wordt de economie overspoeld met contanten die niemand echt wil. Met andere woorden: het aanbod van geld overtreft de vraag, en de prijs van geld – de koopkracht van de valuta van het land in kwestie – daalt in een steeds sneller tempo.

Als het echt slecht wordt, kan het verstandig zijn neiging om levensnoodzakelijke producten en huishoudelijke artikelen in voorraad te houden in plaats van op contant geld te blijven zitten. Hamsteren kan zodoende een logische reactie worden, wat leidt tot lege schappen in de supermarkt. Mensen worden wanhopig zich te ontdoen van hun geld, zodat elke betaaldag verandert in een waanzinnige koopgolf.

Iedereen probeert om zo ongeveer alles te kopen, zodat de consumenten niet blijven zitten met het steeds waardelozer geld is. Het Duitsland van de Weimarrepubliek geeft een goed voorbeeld van wat er dan kan gebeuren. In december 1923 was de index van de kosten van levensonderhoud in Duitsland gestegen tot een niveau van meer dan 1,5 biljoen keer de maatstaf van vóór WO I. Het resultaat was hyperinflatie, waarbij Duitsers hun muren behingen met de waardeloze biljetten van de Weimarrepubliek (de jaren 1920 van vorige eeuw).

Maar er zijn nog andere voorbeelden, zoals Peruaanse cafés hun prijzen meerdere keren per dag verhogen (de jaren tachtig), Zimbabwaanse consumenten die kruiwagenladingen vol miljoenen en miljarden rondsleepten (de jaren 2000) en Venezolaanse dieven die zelfs weigeren bolívares te stelen (de jaren 2010, het vorige decennium dus).

4. Inflatie verhoogt de kosten van lenen

Zoals deze voorbeelden van hyperinflatie aantonen, hebben individuele staten een sterke prikkel om prijsstijgingen onder controle te houden. In de VS is de afgelopen eeuw de aanpak geweest om de inflatie te beheersen door middel van monetair beleid. Om dit te doen, vertrouwt de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) op de relatie tussen inflatie en rentetarieven.

Als de rentetarieven laag zijn, kunnen bedrijven en particulieren goedkoop lenen om een ​​bedrijf te starten, een diploma te behalen, nieuwe werknemers aan te nemen of een glimmende nieuwe boot te kopen. Met andere woorden, lage rentetarieven moedigen uitgaven en investeringen aan, wat over het algemeen de inflatie op zijn beurt weer aanwakkert.

Door de rentetarieven te verhogen, kunnen centrale banken een domper zetten op deze losgelaten koopzucht. Plots lijken de maandelijkse betalingen op die boot of die uitgifte van bedrijfsobligaties een beetje aan de hoge kant. Het lijkt een beter idee om wat geld op de bank te zetten, waar het rente kan opbrengen. Als er niet zo veel contant geld rondslingert, wordt geld schaarser. Die schaarste verhoogt de waarde ervan, hoewel centrale banken in de regel niet willen dat geld letterlijk waardevoller wordt: ze zijn bijna net zo bang voor deflatie als voor hyperinflatie.

In plaats daarvan trekken ze de rentetarieven omhoog om de inflatie dicht bij een streefpercentage te houden (doorgaans 2% in ontwikkelde economieën en 3% tot 4% in opkomende economieën). Een andere manier om naar de rol van centrale banken bij het beheersen van de inflatie te kijken, is het in de gaten houden van de evolutie van de geldhoeveelheid.

Als de hoeveelheid geld sneller groeit dan de economie, zal het geld waardeloos worden en zal inflatie volgen. Dat is wat er gebeurde toen Weimar Duitsland de drukpersen in brand stak om zijn herstelbetalingen uit de Eerste Wereldoorlog te betalen, en toen Azteken en Inca-edelmetalen het Habsburgse Spanje overspoelden in de 16e eeuw.

Als centrale banken de rente willen verhogen, kunnen ze dat over het algemeen niet doen door middel van fiat geld, ze zullen eerder overheidseffecten verkopen en het geld dat die verkopen oplevert uit de markt halen. Naarmate de geldhoeveelheid afneemt, neemt ook de inflatie af.

Zet je schrap: de waterstofgolf is op komst. Met deze aandelen ben je als belegger van de partij

Download nu het gratis rapport. Alternatieve brandstoffen trekken uiteraard ook de aandacht van de beleggers, wat blijkt uit het feit dat de koersen van heel wat aandelen die van ver of van dichtbij met waterstof zijn gelinkt een forse stijging te zien gaven Klik op de link om te downloaden: https://www.30aandelen.nl/water

5. Inflatie verlaagt de kosten van lenen

Als er geen centrale bank is, of als de centrale bankiers afhankelijk zijn van gekozen politici die hun willetje willen doordringen, zal inflatie over het algemeen de financieringskosten verlagen. Stel dat u $ 1.000 leent tegen een jaarlijkse rente van 5%. Als de inflatie 10% is, neemt de werkelijke waarde van uw schuld sneller af dan de gecombineerde rente en hoofdsom die u aflost. Als de schuldenlast van de huishoudens hoog is, vinden politici het electoraal winstgevend om geld te drukken, waardoor de inflatie wordt aangewakkerd en de verplichtingen van de kiezers worden verlaagd.

Subjectief gezien zijn ze minder geld verschuldigd. Als de overheid zelf een zware schuldenlast heeft, hebben politici een nog duidelijkere prikkel om geld te drukken en het te gebruiken om schulden af ​​te betalen. Als inflatie het gevolg is, het zij zo (nogmaals, Weimar Duitsland is het meest beruchte voorbeeld van dit fenomeen). De soms nadelige voorliefde van politici voor inflatie heeft verschillende landen ervan overtuigd dat de fiscale en monetaire beleidsvorming door onafhankelijke centrale banken moet worden uitgevoerd.

Hoewel de Fed een wettelijk mandaat heeft om te streven naar maximale werkgelegenheid en stabiele prijzen, heeft ze geen groen licht van het congres of de president nodig om haar tariefbeslissingen te nemen. Dat betekent echter niet dat de Fed altijd volledig de vrije hand heeft gehad bij het maken van beleid. Voormalig president van de Fed van Minneapolis, Narayana Kocherlakota, schreef in 2016 dat de onafhankelijkheid van de Fed een ontwikkeling is die pas na 1979 zichtbaar werd en die grotendeels berust op de terughoudendheid van de Amerikaanse president om in te grijpen op de rentemarkt.

6. Inflatie vermindert de werkloosheid

Er zijn aanwijzingen dat inflatie de werkloosheid kan doen dalen. Lonen worden meestal in traag tempo verhoogd of verlaagd, wat betekent dat ze langzaam veranderen als reactie op economische verschuivingen. John Maynard Keynes theoretiseerde dat de Grote Depressie gedeeltelijk het gevolg was van een aanhoudende neerwaartse trend bij de lonen. De werkloosheid liep op omdat arbeiders zich verzetten tegen loonsverlagingen en in plaats daarvan werden ontslagen (zeg maar de ultieme loonsverlaging).

Hetzelfde fenomeen kan ook omgekeerd werken: dat de lonen in traag tempo stijgen betekent dat zodra de inflatie een bepaald niveau bereikt de werkelijke loonkosten van werkgevers dalen en dat ze meer werknemers kunnen aannemen. Die hypothese lijkt de omgekeerde correlatie tussen werkloosheid en inflatie te verklaren – een relatie die bekend staat als de Phillipscurve – maar een meer gebruikelijke verklaring legt meer de nadruk op werkloosheid.

Naarmate de werkloosheid daalt, zo luidt de theorie, worden werkgevers gedwongen meer te betalen voor werknemers met de vaardigheden die ze nodig hebben. Naarmate de lonen stijgen, neemt ook de koopkracht van de consument toe, waardoor de economie opwarmt en de inflatie wordt aangewakkerd; dit model staat bekend als cost-push inflatie.

7. Inflatie verhoogt de economische groei

Tenzij er een oplettende centrale bank aanwezig is om de rente op te drijven, ontmoedigt inflatie sparen aangezien de koopkracht van deposito‘s in de loop van de tijd afneemt. Dat vooruitzicht geeft consumenten en bedrijven een prikkel om te besteden of te investeren. Althans op korte termijn leidt de impuls aan bestedingen en investeringen tot economische groei.

Evenzo impliceert de negatieve correlatie van inflatie met werkloosheid een neiging om meer mensen aan het werk te zetten, waardoor de groei wordt gestimuleerd. Dit effect is het meest opvallend in zijn afwezigheid. Vanaf 2016 waren de centrale banken in de ontwikkelde wereld eigenlijk niet in staat inflatie of economische groei tot een gezond niveau te brengen. Het verlagen van de rentetarieven tot nul en lager leek niet te werken.

Evenmin gebeurde het kopen van voor biljoenen dollars aan obligaties in een oefening van geldcreatie die bekend staat als kwantitatieve versoepeling. Dit raadsel herinnerde aan Keynes liquiditeitsval, waarin het vermogen van centrale banken om groei te stimuleren door de geldhoeveelheid (liquiditeit) te vergroten ondoeltreffend wordt gemaakt door het oppotten van contanten. Wat zelf het resultaat is van de risicoaversie van economische actoren in de nasleep van een financiële crisis.

Liquiditeitsvallen veroorzaken desinflatie, zo niet deflatie In deze omgeving werd gematigde inflatie gezien als een wenselijke groeimotor, en de markten verwelkomden dan ook de stijging van de inflatieverwachtingen als gevolg van de verkiezing van Donald Trump. In februari 2018 vond echter een uitverkoop plaats op de financiële markten uit vrees dat inflatie zou leiden tot een snelle stijging van de rentetarieven.

8. Inflatie vermindert werkgelegenheid en remt de groei af

Weemoedige praatjes over de voordelen van inflatie zullen waarschijnlijk vreemd in de oren klinken voor degenen die zich de economische ellende van de jaren zeventig herinneren. Als de groei traag is, de werkloosheid hoog en de inflatie in de dubbele cijfers, heb je wat een Brits Tory-parlementslid in 1965 “stagflatie” noemde.

Economen hebben moeite om stagflatie te verklaren. In het begin accepteerden keynesianen niet dat het kon gebeuren omdat het de omgekeerde correlatie tussen werkloosheid en inflatie, zoals beschreven door de Phillipscurve leek te weerleggen. Nadat ze zich hadden verzoend met de realiteit van de situatie, schreven ze de meest acute fase toe aan de aanbodschok die werd veroorzaakt door het olie-embargo van 1973: naarmate de transportkosten stegen, ging de theorie achteruit en kwam de economie tot stilstand.

Met andere woorden, het was een geval van kosteninflatie. Bewijs voor dit idee kan worden gevonden in de vijf opeenvolgende kwartalen van productiviteitsdaling, eindigend met een gezonde expansie in het vierde kwartaal van 1974. Maar de daling van de productiviteit in het derde kwartaal van 1973 vond plaats voordat Arabische leden van de OPEC in oktober de kraan sloten.

De knik in de tijdlijn wijst op een andere, eerdere bijdrage aan de malaise in de jaren zeventig, de zogenaamde Nixon-shock. Na het vertrek van andere landen trokken de VS zich in augustus 1971 terug uit de Bretton Woods overeenkomst, waardoor de inwisselbaarheid van de dollar in goud werd beëindigd. De dollar kelderde ten opzichte van andere valuta’s: een dollar was bijvoorbeeld 3,48 Duitse mark waard in juli 1971, maar slechts 1,75 in juli 1980.

Inflatie is een typisch resultaat van depreciërende valuta. En toch verklaart zelfs de devaluatie van de dollar de stagflatie niet volledig, aangezien de inflatie tussen halverwege en eind jaren zestig bleef oplopen (de werkloosheid bleef een paar jaar achter). Zoals monetaristen het zien, was de Fed uiteindelijk de schuldige. De geldvoorraad van M2 is in het decennium vóór 1970 bijna verdubbeld, bijna twee keer zo snel als het bruto binnenlands product (bbp). Wat leidde tot wat economen gewoonlijk omschrijven als te veel geld dat te weinig goederen najaagt of inflatie geïnspireerd door een aantrekken van de vraag.

Economen die zich focusten op de aanbodzijde, die zich in de jaren 70 van vorige eeuw bekendmaakten als tegenhangers van de Keynesiaanse hegemonie, wonnen het pleit bij de verkiezing van Ronald Reagan als nieuwe Amerikaanse president. Ze gaven de schuld aan hoge belastingen, aan de zware regelgeving en aan de genereuze verzorgingsstaat als zijnde verantwoordelijk voor de malaise. Hun beleid, gecombineerd met een agressieve monetaristisch geïnspireerde verkrapping door de Fed, maakte een einde aan de stagflatie.

9. Inflatie kan valuta’s in prijs doen stijgen of doen dalen

Hoge inflatie wordt meestal geassocieerd met lagere valutakoersen, hoewel over het algemeen zwakkere valuta tot inflatie leidt en niet andersom. Economieën die aanzienlijke hoeveelheden goederen en diensten importeren – wat tegenwoordig zowat elke economie doet – moeten meer betalen voor deze invoer in termen van lokale valuta wanneer hun valuta daalt ten opzichte van die van hun handelspartners.

Stel dat de valuta van land X 10% daalt ten opzichte van de valuta van land Y. Laatstgenoemde hoeft de prijs van zijn producten die het naar land X exporteert niet te verhogen omdat ze land X 10% meer zouden kosten, alleen al de zwakkere wisselkoers veroorzaakt dat effect. Vermenigvuldig de kostenstijgingen over voldoende handelspartners die voldoende producten verkopen en het resultaat is inflatie voor de hele economie in land X.

Maar nogmaals, inflatie kan het ene of het tegenovergestelde doen, afhankelijk van de context. Als je de meeste volatiele delen van de wereldeconomie weghaalt, lijkt het volkomen redelijk te veronderstellen dat stijgende prijzen tot een zwakkere valuta leiden. In de nasleep van de verkiezingsoverwinning van Trump zorgden de stijgende inflatieverwachtingen er echter voor dat de dollar enkele maanden lang in koers steeg. De reden was dat de rentetarieven over de hele wereld verschrikkelijk laag waren – vrijwel zeker de laagste die ze ooit zijn geweest in de geschiedenis van de mensheid – waardoor markten elke kans aangrepen om een ​​beetje rendement te realiseren.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.