Wat zijn ETF’s en hoe in ETF beleggen?

ETF beleggen

In ETF beleggen wordt steeds populairder op de beleggingsmarkt. Toch is het belangrijk om te onthouden dat het ook een risico met zich meebrengt. Voordat je begint met beleggen in ETF’s, is voorkennis daarom extra belangrijk. Vragen die in je op kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn ETF’s eigenlijk? Welke soorten ETF’s zijn er op de markt te vinden? En wat zijn goede tips voor ETF beleggen? Je leest het in dit artikel.

Wat zijn ETF’s?

Een Exchange Traded Fund (ETF) is een soort gepoolde vorm van beleggen dat veel op een beleggingsfonds lijkt. Doorgaans volgen ETF’s een bepaalde index, sector, grondstof of andere activa. In tegenstelling tot beleggingsfondsen kunnen ETF’s op dezelfde manier op een beurs worden gekocht of verkocht als gewone aandelen. Een ETF kan worden gestructureerd om alles te volgen. Van de prijs van een individuele grondstof tot een grote en diverse verzameling aandelen. ETF’s kunnen zelfs worden gestructureerd om specifieke beleggingsstrategieën te volgen.

De eerste ETF was de SPDR S&P 500 ETF (SPY), die de S&P 500 Index volgt. Vandaag de dag is dit nog steeds een actief verhandelde ETF. Inmiddels zijn er honderden zo niet duizenden ETF’s bijgekomen. Nu de vraag ‘Wat zijn ETF’s’ duidelijk is, gaan we nu dieper in op de verschillende soorten ETF’s.

ETF aandelen SPDR S&P 500

Passieve of actieve ETF’s bij ETF beleggen?

ETF’s worden over het algemeen gekenmerkt als passief of actief beheerd. Hieronder volgt een uitleg van:

 1. Passieve ETF’s
 2. Actieve ETF’s

1: Passieve ETF’s

Passieve ETF’s zijn bedoeld om de prestaties van een bredere index na te bootsen, ofwel een gediversifieerde index. Denk bijvoorbeeld aan de S&P 500. Een specifiekere gerichte sector of trend dus. Een voorbeeld van de laatste categorie zijn goudmijnaandelen: er zijn op Wall Street acht ETF’s beschikbaar die zich richten op bedrijven die zich bezighouden met goudwinning. De belegger heeft dus de keuze welke van die acht hij of zij in de portefeuille opneemt bij het ETF beleggen.

2: Actieve ETF’s

Actief beheerde ETF’s richten zich meestal niet op een index van effecten, maar laten portefeuillebeheerders beslissingen nemen over welke effecten in de portefeuille moeten worden opgenomen. Deze fondsen hebben voordelen ten opzichte van passieve ETF’s, maar zijn doorgaans duurder voor beleggers.

ETF beleggen: de verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten ETF’s beschikbaar voor beleggers wanneer zij in ETF beleggen. Deze kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het genereren van inkomsten, speculatie en prijsstijgingen. Maar ook om risico’s in de portefeuille van een belegger af te dekken of gedeeltelijk te compenseren. De voorbeelden hieronder zijn vormen van actief beheerde ETF’s:

 1. Obligatie ETF’s
 2. Aandelen ETF’s
 3. Sector ETF’s
 4. Grondstoffen ETF’s
 5. Valuta ETF’s
 6. Inverse ETF’s
 7. ETF’s met hefboomwerking

1: Obligatie ETF’s

Obligatie ETF’s worden gebruikt om investeerders regelmatige inkomsten te bieden bij ETF beleggen. Hun inkomensverdeling hangt af van de prestaties van de onderliggende obligaties. Dit kunnen staatsobligaties, bedrijfsobligaties of obligaties van lokale emittenten zijn. In tegenstelling tot hun onderliggende instrumenten, hebben obligatie ETF’s geen vervaldatum. Ze worden over het algemeen verhandeld tegen een premie of korting ten opzichte van de werkelijke obligatiekoers.

2: Aandelen ETF’s

Aandelen ETF’s beleggen in een mandje met aandelen om een ​​enkele bedrijfstak of sector te volgen. Een aandelen ETF kan bijvoorbeeld aandelen uit de auto- of chemiesector volgen. Het doel is om een ​​gediversifieerde blootstelling te bieden aan één enkele sector. Het gaat hierbij om een sector die goed presterende bedrijven en nieuwkomers met groeipotentieel omvat. In tegenstelling tot aandelenfondsen hebben aandelen ETF’s lagere kosten. Bovendien houden ze geen daadwerkelijk eigendom van effecten in.

3: Sector ETF’s

Een kleine variant op bovenstaande categorie zijn sector ETF’s. Deze sector ETF’s zijn trackers die zich richten op een specifieke sector of branche. Een energiesector ETF omvat bijvoorbeeld bedrijven die in die sector actief zijn. Het idee achter sector ETF’s is om blootstelling te krijgen aan de voordelen van die sector. Dit door de prestaties te volgen van bedrijven die in die sector actief zijn. Een voorbeeld is de technologiesector, die de afgelopen jaren een toestroom van fondsen heeft gekend. Sector ETF’s worden ook gebruikt om in en uit sectoren te rouleren tijdens economische cycli.

4: Grondstoffen ETF’s

Een grondstof ETF belegd in grondstoffen, waaronder ruwe olie of goud. Grondstoffen (commodity) ETF’s bieden verschillende voordelen. Ten eerste diversifiëren ze een portefeuille. Hierdoor wordt het gemakkelijker om , waardoor het gemakkelijker om moeilijkere periodes met dalende koersen te overbruggen. Een grondstof ETF kan bijvoorbeeld een buffer bieden tijdens een inzinking op de aandelenmarkt. Ten tweede is het houden van aandelen in een grondstof ETF goedkoper dan fysiek bezit van de grondstof. Dit komt omdat de eerste geen verzekerings- en opslagkosten met zich meebrengt.

5: Valuta ETF’s

Valuta ETF’s zijn gepoolde beleggingsvehikels die de prestaties volgen van valutaparen. Deze bestaan uit binnenlandse en buitenlandse valuta’s. Valuta ETF’s dienen meerdere doelen, zo lezen we in het grote handboek om te beleggen in ETF’s. Deze ETF’s kunnen worden gebruikt om te speculeren op de prijzen van valuta’s op basis van politieke en economische ontwikkelingen voor een land. De valuta ETF’s worden ook gebruikt om een ​​portefeuille te diversifiëren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan afdekking tegen volatiliteit op forexmarkten door importeurs en exporteurs. Sommigen van hen worden ook gebruikt om zich in te dekken tegen de dreiging van inflatie. Er is zelfs een ETF voor bitcoin, voor de gevorderde belegger.

6: Inverse ETF’s

Inverse ETF’s proberen winst te behalen uit moeilijkere periodes op de beurs door short te gaan op bepaalde aandelen. Shorten is het verkopen van een aandeel omdat een koersdaling wordt verwacht. Het is de bedoeling om dit aandeel uiteindelijk tegen een lagere prijs terug te kopen. Een inverse ETF gebruikt derivaten om short te gaan op een aandeel. Wanneer de markt daalt, stijgt een inverse ETF in waarde. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat veel inverse ETF’s Exchange Traded Notes (ETN’s) zijn en dus geen echte ETF’s. Een ETN is een obligatie, maar handelt als een aandeel en wordt gedekt door een emittent zoals een bank. Neem contact op met uw makelaar om te bepalen of een ETN eventueel goed bij uw profiel past.

7: ETF’s met hefboomwerking

Een ETF met een hefboomwerking tracht een aantal veelvouden terug te geven op het rendement van de onderliggende beleggingen. Denk aan twee keer of drie keer. Als de S&P 500 bijvoorbeeld met 1% stijgt, levert een S&P 500 ETF met een hefboomwerking van twee keer, 2% op. Maar en als de index met 1% daalt, verliest de ETF 2%. Deze producten maken gebruik van derivaten zoals opties of termijncontracten om hun rendement te vergroten. Dit soort ETF’s zijn vooral bestemd voor ervaren beleggers wanneer zij ETF beleggen.

Wat is een synthetische ETF?

Dit kan nog een nuttige tip zijn voor in ETF beleggen: wees voorzichtig met synthetische ETF’s. Een synthetisch Exchange Traded Fund is een gepoolde belegging die geld belegt in derivaten en swaps, in plaats van in fysieke aandelen. Dat wil zeggen: een conventionele ETF belegt in aandelen met het verklaarde doel om de prestaties van een specifieke index te repliceren. Denk aan de S&P 500. Een synthetisch ETF probeert ook de prestaties van een benchmark index te evenaren, maar bezit geen eventuele fysieke zekerheden. In plaats daarvan sluiten de fondsbeheerders een overeenkomst met een tegenpartij. Dit is meestal een investeringsbank. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat het benchmarkrendement aan het fonds wordt betaald.

De eerste synthetische ETF werd rond 2001 in Europa geïntroduceerd. Het blijft tot op de dag vandaag een populaire belegging op de Europese markten. Echter geeft maar een klein aantal vermogensbeheerders in de VS synthetische ETF’s uit. Dit komt door specifieke regelgeving die in 2010 is opgelegd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Critici van synthetische fondsen wijzen op verschillende risico’s, waaronder het tegenpartijrisico, het onderpandrisico, het liquiditeitsrisico en mogelijke belangenconflicten. Synthetische ETF’s vereisen per definitie de betrokkenheid van twee partijen, die beide hun kant van de verplichting moeten nakomen. Het gebruik van onderpand kan helpen de risico’s te beperken.

De Federal Reserve heeft zijn bezorgdheid geuit over de veiligheid van de synthetische ETF. “Synthetische ETF’s zijn risicovollere structuren dan fysieke ETF’s omdat beleggers worden blootgesteld aan tegenpartijrisico”, concludeerde een Fed-onderzoek uit 2017. Alles is afhankelijk van de risico’s die u bereid bent te lopen. Er zijn verschillende soorten synthetische beurshandelsfondsen (ETF’s), sommige zijn gevaarlijker dan anderen.

Er zijn twee hoofdtypen synthetische fondsen:

 1. niet-volgestort.
 2. gefinancierd.

1: Niet-volgestord

Bij een niet-volgestort swapmodel creëert de emittent nieuwe aandelen van een ETF in ruil voor geld van de geautoriseerde deelnemer. De aanbieder gebruikt het geld om een ​​mand met activa te kopen van de tegenpartij van de swap in ruil voor de rechten op de winst die wordt gegenereerd door de referentie-index.

2: Gefinancierd

Het volledig gefinancierde swapmodel werkt op een vergelijkbare manier, maar het onderpandmandje wordt op een aparte rekening geplaatst in plaats van op de ETF. Wat nog belangrijker is, het onderpand hoeft niet de referentie-index te volgen. Zelfs de in het onderpand opgenomen activaklassen kunnen afwijken van de benchmark, hoewel ze vaak sterk gecorreleerd zijn.

Wat gebeurt er als een ETF wordt geliquideerd?

Onrendabele ETF’s worden gesloten. Dit is niet zo erg als het klinkt, maar het is de moeite waard om te vermijden. Het belangrijkste om te onthouden is dat het geld niet verloren gaat wanneer een ETF wordt geliquideerd. Dit in tegenstelling tot wanneer de aandelen van een bedrijf op de beurs naar nul gaan.

De onderliggende activa van de ETF hebben nog steeds hun marktwaarde, dus de ETF-aandelen kunnen gewoon op de beurs verkocht worden. Ook kan gewacht worden tot de ETF aanbieder de nog resterende activa verkoopt. Hoe dan ook, de intrinsieke waarde van de ETF-aandelen op het moment van verkoop kunnen worden ontvangen in contanten. Het cash kan vervolgens worden geherinvesteerd in de markt. Wellicht in een meer levensvatbare ETF in dezelfde categorie.

Er zijn wel twee problemen bij het ontvangen van contanten bij de liquidatie van een ETF. De markt kan zich tegen je keren voordat er geld wordt geherinvesteerd. Dit is met name een risico als je wacht tot de ETF aanbieder het product liquideert. Dit omdat het ongeveer een week kan duren voordat je je geld ontvangt. De ETF kan ook worden samengevoegd met een andere om een ​​levensvatbaar product te creëren. Natuurlijk lopen niet alle kleine ETF’s het risico te worden gesloten. Een aanbieder van ETF’s kan verwachten dat bepaalde producten een niche blijven en hun kosten dekken met een hogere kostenratio, of deze om strategische redenen subsidiëren.

Toch zijn ETF-sluitingen soms verontrustend en bijna altijd ongemakkelijk als ze aangekondigd worden. Check daarom op justETF.com om de grootte van de tracker te controleren bij het vergelijken van ETF’s in een bepaalde markt. Hoe groter de omvang van de portefeuille wordt, hoe kleiner de kans dat een ETF sluit.

ETF beleggen tips

In ETF beleggen heeft een goede voorbereiding nodig. Hieronder daarom een aantal tips die kunnen helpen bij het ETF beleggen.

Verhandeld op de beurs

Een ETF wordt een Exchange Traded Fund genoemd omdat het, net als aandelen, op een beurs wordt verhandeld. De prijs van de aandelen van een ETF verandert gedurende de handelsdag. Dit gebeurt naarmate de aandelen op de beurs worden gekocht en verkocht. Dit in tegenstelling tot beleggingsfondsen. Deze worden niet op een beurs verhandeld, maar één keer per dag nadat de markten zijn gesloten. Een ETF kan ook short worden verkocht. Bovendien zijn ETF’s over het algemeen kosten effectiever en meer liquide in vergelijking met beleggingsfondsen.

Meerdere activa

Een ETF is een type fonds dat meerdere onderliggende activa bezit, in plaats van slechts één zoals een aandeel. Omdat er binnen een ETF meerdere activa zijn, kunnen deze beleggingsproducten een populaire keuze zijn voor diversificatie. ETF’s kunnen dus vele soorten beleggingen bevatten, waaronder aandelen, grondstoffen, obligaties of een combinatie van soorten beleggingen.

Verschillende sectoren

Een kenmerk van een ETF is dat het honderden of duizenden aandelen kan bezitten uit verschillende sectoren. Ook kan het zich focussen op één bepaalde bedrijfstak of sector. Sommige fondsen richten zich alleen op Amerikaanse, Europese of Chinese aandelen, terwijl andere een wereldwijde kijk hebben. Op banken gerichte ETF’s bevatten bijvoorbeeld aandelen van verschillende banken uit de hele wereld.

Grootte

Groter is beter bij het vergelijken van ETF’s. Grotere ETF’s kunnen schaalvoordelen benutten om hun kosten te verlagen en zijn minder vatbaar voor eventuele liquidatie met nadelige gevolgen voor uw rendement. Grote ETF’s hebben doorgaans ook hogere handelsvolumes, waardoor je sneller kunt kopen en verkopen en lagere bied-laat spreads kunt betalen, aangezien marktmakers vraag en aanbod efficiënt op elkaar kunnen afstemmen.

ETF’s moeten een bepaalde omvang hebben om levensvatbaar te worden. Eenmaal boven die drempel stijgen de winsten van een ETF veel sneller dan de kosten, dus de omvang van het fonds is vaak een goede indicator voor zowel de duurzaamheid als de populariteit van een product.

Een race tegen de klok

Nieuw gelanceerde ETF’s belanden vaak in een race tegen de klok om zichzelf te bewijzen. De meeste ETF aanbieders geven hun nieuwe producten ongeveer een jaar de tijd om groot genoeg te worden om geld mee te verdienen. Als een ETF na twaalf maanden niet levensvatbaar is, bestaat het gevaar dat deze wordt stopgezet. Maak daarom steeds de juiste ETF selectie. Probeer vast te stellen welke ETF’s bij uw beleggingsprofiel passen.

Kosten

Naarmate ETF’s meer activa onder beheer krijgen, wordt het gemakkelijker om hun kostenratio’s te verlagen, aangezien de kosten afnemen als percentage van de inkomsten. Dit geldt met name voor ETF’s die brede indices volgen, zoals de FTSE 100 of MSCI World.

De enorme schaal van deze beurzen geeft de meest populaire (en dus de grootste) ETF’s de ruimte om te manoeuvreren op het gebied van kosten en de stimulans van mooie winsten als ze het geld van investeerders kunnen blijven aantrekken. Dat heeft geleid tot intense concurrentie tussen productaanbieders. Met de beleggers als winnaars omdat de kostenratio’s bleven dalen.

Is kritiek op ETF beleggen terecht?

Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn onder intensief toezicht komen te staan ​​naarmate hun rol in het financiële systeem is gegroeid. Klopt de kritiek, of is het slechts propaganda van andere spelers op de beleggingsmarkt? Zoals bijvoorbeeld de actief beheerde aandelenfondsen.

ETF’s en indexfondsen hebben veel prominente aanhangers, waaronder een van ’s werelds rijkste mannen. Dat is niemand minder dan investeringslegende Warren Buffett. Bovendien stemmen de beleggers met hun portemonnee. Actieve aandelenfondsen hebben de afgelopen tien jaar een uitstroom van activa van bijna $ 3 biljoen meegemaakt. Passieve aandelenfondsen groeiden daarentegen in dezelfde periode met bija $ 2 biljoen (Ref: BIS).

De mening wint veld dat beleggers beter gediend zijn met goedkope producten, maar de actieve fondsensector geeft niet zonder slag of stoot op. Hun winstgevendheid komt in gevaar door concurrentie van goedkope ETF’s en indexfondsen. Vandaar de toenemende kritiek op passieve beleggingen naarmate deze aan populariteit winnen. De meest voorkomende bezwaren zijn de volgende:

 1. ETF’s kunnen financiële massavernietigingswapens worden.
 2. ETF’s brengen de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem in gevaar.
 3. Te veel passief beleggen zou leiden tot inefficiënte markten.
 4. ETF’s kunnen kapitaalverstoringen veroorzaken.
 5. ETF’s veroorzaken flash-crashes.
 6. ETF’s maken geen gebruik van het stemrecht van aandelen.
 7. Duurzame ETF’s zijn greenwashing.

Laten we deze beweringen eens onderzoeken en feiten van fictie scheiden:

1: ETF’s kunnen financiële massavernietigingswapens worden

De kracht van derivaten om enorme schade toe te brengen aan het financiële systeem heeft geschiedenis geschreven bij de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009. Onderling afhankelijke financiële instellingen hadden hun risicoblootstelling verkeerd ingeschat en hebben de reële economie een klap toegebracht.

In 2011 wezen sommige commentatoren met de vinger naar synthetische ETF’s. Zij zagen het als een mogelijke bron van een toekomstige crisis veroorzaakt door derivaten. Synthetische ETF’s kwamen onder verdenking. Dit omdat ze derivaten gebruiken die bekend staan ​​als total return swaps om hun index te repliceren. Total Return Swaps stellen ETF beleggers bloot aan het “tegenpartijrisico” – de kans dat de derivaten aanbieder zijn kant van het contract niet nakomt. De theorie is dat extreme marktschokken de grote financiële instellingen (de tegenpartijen) die total return swaps aanbieden, failliet kunnen laten gaan. Hierdoor komt het kapitaal van investeerders in gevaar.

Toch bestonden synthetische ETF’s in 2008 en overleefden ze de crisis. Hoewel de ETF-markt toen kleiner was, vormden synthetische producten toen een groter deel van de taart. Toch zorgde de twijfel die het gebruik van derivaten vertroebelde ervoor dat aanbieders hun aanbod verlegden. Dit ten gunste van eenvoudigere, fysieke ETF’s die voor hun rendement niet afhankelijk zijn van totale swaps.

ETF’s zijn onderworpen aan strikte regels. Deze beperken de schade die een tegenpartij kan veroorzaken. Bovendien zorgen ETF aanbieders ervoor dat up-to-date informatie over hun voorzorgsmaatregelen en methodologie voor zekerheden wordt gepubliceerd in een formaat dat kleine beleggers gemakkelijk kunnen lezen.

2: ETF’s brengen de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem in gevaar

De prestaties van indextrackers fluctueren in overeenstemming met de markten die ze repliceren – daarvoor zijn ze ontworpen. Maar dat heeft sommige critici er niet van weerhouden om deze functie te gebruiken om te suggereren dat de mechanische prijsopname van passieve beleggers verantwoordelijk is voor toenemende volatiliteit in de markt. De Bank for International Settlements (BIS) heeft echter koud water over dit idee gegoten. Dit is de instelling die de samenwerking tussen de grootste centrale banken ter wereld bevordert. Het BIS-onderzoek zegt dat actieve beleggers het meest geneigd zijn om te verkopen in tijden van marktstress.

Door de enorme omvang van actieve fondsposities hebben ze ook in absolute termen de grootste impact op de markt. De auteurs van het onderzoek merken ook op dat passieve beleggers eerder geneigd zijn om te kopen en vast te houden. Dit hoewel er aanwijzingen zijn dat sommige korte termijn handelaren bijdragen aan de volatiliteit. Deze bijdrage ontstaat door ETF’s als actieve handelsinstrumenten te gebruiken.

3: Te veel passief beleggen zou leiden tot inefficiënte markten

Wat als iedereen een passieve belegger was? Het argument van actieve fondsenbeheerders is dat markten activa niet langer nauwkeurig kunnen waarderen in een wereld die wordt gedomineerd door index trackers. Mag deze uitspraak opgenomen worden bij de tips over ETF beleggen? We denken niet dat dit hoeft.

Toch zou de vaardigheid van actieve investeerders moeten liggen in hun vermogen om marktinefficiënties uit te buiten. Ze profiteren door over- of ondergewaardeerde activa te verhandelen. Als passief beleggen een verkeerde prijsstelling zou veroorzaken, zouden actieve beleggers profiteren en daarmee de inefficiëntie corrigeren.

In werkelijkheid heeft de groei van het marktaandeel van passieve fondsen met 8% in de afgelopen tien jaar actieve beleggers niet in staat gesteld om te profiteren van “dom geld”, te oordelen naar de SPIVA-ranglijst. Bovendien zijn we nog ver verwijderd van marktdominantie door indextrackers. De indextrackers vertegenwoordigen nog steeds slechts 20% van het wereldwijde universum van beleggingsfondsen, gemeten naar beheerd vermogen.

In Europa wordt ongeveer 1,2 biljoen euro ingezet voor ETF beleggen, voornamelijk in aandelen ETF’s (bron: justETF.com; per 31.08.2021). Er wordt echter meer dan 12,9 biljoen euro belegd in Europese beleggingsfondsen, waarvan 5,5 biljoen euro in actieve aandelenfondsen (bron: efama-statistieken; per 06/2021). Het aandeel van ETF’s is bescheiden en ligt onder de 10%.

4: ETF’s kunnen kapitaalverstoringen veroorzaken

Moet deze stelling opgenomen worden bij de tips in het handboek om te beleggen in ETF’s? Er zijn aanwijzingen dat grote indexveranderingen een grote impact kunnen hebben op kleine markten. Zo had de herclassificatie door MSCI in 2010 van Israël van een opkomende naar een ontwikkelde markt een buitensporig groot effect op de lokale aandelenkoersen. Dit omdat de verkoop van fondsen uit opkomende markten groter was dan de aankopen van fondsen uit ontwikkelde markten.

Evenzo kreeg de Pakistaanse aandelenmarkt een boost door de toelating van het land tot de MSCI Emerging Market-index medio 2017. De procentuele impact van dergelijke verschuivingen op de portefeuille van een brede marktbelegger is echter verwaarloosbaar, aangezien deze landen indexvlieggewichten zijn. Bovendien biedt indexherkenning kansen op de lange termijn in deze markten, aangezien verbeterde toegang tot kapitaal de liquiditeit, regelgeving, beleggersparticipatie, efficiëntie en uiteindelijk marktdiepte verbetert.

5: ETF’s veroorzaken flash-crashes

De S&P 500 verloor meer dan 5% van zijn waarde in een paar waanzinnige minuten tijdens de flash crash van 24 augustus 2015. De duik zorgde ervoor dat sommige leveraged ETF’s in de meest extreme gevallen 99% van hun waarde verloren.

Het is inmiddels echter goed gedocumenteerd dat geautomatiseerde handelsalgoritmen de hoofdoorzaak waren van de crash. Bovendien hebben de aandelenmarkten sindsdien een aantal procedures ontwikkeld om het probleem te verhelpen. Hier komt een belangrijke les voor passieve beleggers uit voort. Namelijk dat ETF’s met een hefboomwerking zeer gespecialiseerde producten zijn die bijzonder volatiel zijn in turbulente omstandigheden. Gebruik ze alleen als je de risico’s volledig begrijpt.

6: ETF’s maken geen gebruik van het stemrecht van aandelen

Passieve beleggingen kunnen de indruk wekken dat ETF’s net zo passief zijn met de stemrechten van aandelenbezit als met hun beleggingsportefeuille. Dit is niet het geval: volgens een onderzoek uit 2020 van justETF.com gebruiken alle grote ETF-aanbieders stemrecht.

De uitoefening van het stemrecht is lang niet altijd in lijn met de voorstellen van het management van de respectieve beursgenoteerde bedrijven. Aangezien de fondsmaatschappijen achter de ETF’s vaak tot de grootste vermogensbeheerders ter wereld behoren, hebben ETF-beleggers zeker een machtige positie. De ETF-aanbieders leggen hun stemgedrag vast in zogenaamde “stewardship reports”.

7: Duurzame ETF’s zijn greenwashing

Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker. Particulieren en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, stichtingen of kerken kiezen steeds vaker voor duurzame ETF’s. Ze doen dit allemaal om verschillende redenen: morele overtuigingen, het beheersen van risico’s of andere.

Het aanbod aan ETF-producten is net zo divers als de doelstellingen van de belegger die aan een duurzame belegging verbonden zijn. Hoe duurzaam een ​​ETF is en welke waarden het uitsluit, wordt bepaald door de indexaanbieders. Zo sluiten de zeer strikte MSCI SRI-indices driekwart van alle aandelen uit.

Er zijn echter veel indices die veel minder streng zijn met duurzaamheidscriteria. Aangezien de indexbeschrijvingen echter openbaar zijn en de portefeuille van elke ETF kan worden bekeken, hebben beleggers volledige transparantie. Dit in tegenstelling tot veel fondsen van actieve aanbieders, waarvan de portefeuilles niet openbaar zijn.

ETF beleggen: de conclusie

Er is nu een hoop duidelijk over de wereld van ETF beleggen. Zo is de vraag ‘wat zijn ETF’s’ besproken en zijn de verschillende soorten ETF’s aan bod gekomen. Al met al wordt ETF beleggen steeds populairder. Dit komt onder andere door de diversificatie die ermee gepaard gaat en omdat ze verhandelbaar zijn op de beurs. Vergeet echter niet dat er altijd een risico aan ETF beleggen verbonden is. Hierdoor is voorkennis dus erg belangrijk zodat je weet wat je doet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.